Archive for 6 mei 2015


SLIM

VOOR WIE DENKT DAT HIJ/ZIJ SLIM IS, MOET WETEN DAT ER NOG ZIJN DIE SLIMMER ZIJN.

 

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Verlamd door stress na een trauma

© thinkstock.

Dat je door een ingrijpende gebeurtenis een tijdlang van de kaart bent, is normaal. Een verwerkingsproces vraagt tijd. Maar sommige trauma’s zijn zo intens dat ze leiden tot posttraumatische stress en er hulp nodig is om ze te verwerken.

Een zwaar verkeersongeval, seksueel misbruik, fysiek geweld … meemaken kan zo traumatiserend zijn dat het je zowel psychologisch als lichamelijk volledig onderuithaalt. ‘Na een ingrijpende gebeurtenis ervaren mensen dikwijls angst. Ze zijn hyper aroused: voortdurend alert, onrustig en nooit volledig op hun gemak’, zegt Barbara Depreeuw, klinisch psychologe en gedragstherapeute bij The Human Link.

‘Ook het herbeleven – en dan vooral de ergste momenten van het incident – komt vaak voor. Alsof ze alles opnieuw meemaken, met alle vreselijke emoties die daarbij horen: angst, verdriet, walging, wanhoop … Ze kampen met flashbacks, waarbij de herinneringen zich plots en ongewild opdringen, dromen erover … Dikwijls vertonen ze ook vermijdingsgedrag. Ze willen niet meer denken aan wat er gebeurd is en duwen hun gedachten weg, vermijden de plek waar het gebeurde … Vlak na een traumatische ervaring zijn al deze symptomen normaal, maar het is belangrijk dat ze na verloop van tijd in frequentie en kracht afnemen. Wanneer er na drie maanden nog veel van deze klachten aanwezig zijn, spreken we over een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Zijn de symptomen zo ernstig dat mensen als het ware totaal verlamd zijn en niet meer kunnen functioneren, dan stellen we die diagnose soms al sneller. Bij een trauma met fysiek letsel duurt een normaal verwerkingsproces echter langer. Mensen moeten er dan eerst fysiek weer bovenop geraken. Pas wanneer de angstklachten drie maanden na de revalidatieperiode nog erg intens zijn, kunnen we aan PTSS denken.’

7 tot 12 procent
Waarom de ene wel en de andere geen PTSS ontwikkelt, is niet helemaal duidelijk. Vast staat wel dat het om een relatief beperkte groep gaat. Barbara Depreeuw: ‘Ongeveer tien tot twaalf procent van de vrouwen krijgt na een ingrijpende gebeurtenis PTSS. Bij mannen schommelt dat aantal rond zeven à acht procent. De meesten zijn dus voldoende veerkrachtig om het trauma op hun manier te verwerken. Dat betekent niet dat dat makkelijk is. Ook zij kunnen de eerste maanden last hebben van flashbacks, vermijdingsgedrag en angst, maar geleidelijk aan nemen die klachten af en beheerst de herinnering aan het incident niet langer hun leven. Bij PTSS blijven die symptomen prominent aanwezig. We vermoeden dat persoonlijkheid daarbij een rol speelt – bij hoogangstige personen komt de stressstoornis vaker voor – al weten we daar nog niet zoveel over. Veel heeft ook met de aard van het incident te maken. Na seksueel misbruik komt PTSS bijvoorbeeld vaker voor dan na een overlijden of ongeval. Ook je persoonlijke voorgeschiedenis is van belang. Wie voor het trauma bijvoorbeeld al een erg moeilijke periode doormaakte, is vatbaarder dan iemand met een sterke basis.’

Professionele hulp
Het is belangrijk om te weten dat PTSS niet vanzelf verdwijnt. ‘Het is cruciaal dat mensen het gebeurde onder ogen zien en het niet langer wegduwen’, zegt de psychologe. ‘Medicatie kan soms zinvol zijn ter ondersteuning, maar biedt geen oplossing voor het probleem. Om vooruit te gaan moet je de pijn beleven in plaats van verdoven. Mensen vrezen dikwijls dat die confrontatie hen volledig onderuit zal halen, maar in de praktijk gebeurt dat meestal niet.’ Er bestaan verschillende manieren om PTSS aan te pakken. Bij EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) wordt de cliënt gevraagd om aan het trauma te denken terwijl hij bepaalde oogbewegingen maakt. Op die manier zouden de negatieve gedachten, angst en stress verminderen of zelfs verdwijnen.

‘Deze therapie werkt goed, maar het is belangrijk dat ze enkel voor traumaverwerking toegepast wordt. Bij een burn-out of depressie heeft het bijvoorbeeld geen zin. De meest onderzochte behandeling bij PTSS is cognitieve gedragstherapie. Daarbij bouwen we enerzijds geleidelijk het vermijdingsgedrag af en stellen we de patiënt anderzijds bloot aan de herinnering aan het incident. Het is belangrijk dat mensen in contact komen met hun echte emoties. Soms denken mensen op een afstandelijke manier terug aan het incident, gedeeltelijk uit zelfbescherming. Dat is begrijpelijk maar niet bevorderlijk voor de verwerking ervan. Ook gedachten zoals ‘Ik had het moeten zien aankomen’ of ‘Ik heb niets gedaan’ … kunnen het verwerkingsproces in de weg zitten en moeten aangepakt worden. Met een bijkomende techniek waarbij we als het ware het script van het trauma gaan herschrijven, bereiken we dikwijls ook goede resultaten. Daarbij helpen we cliënten de confrontatie met hun herinneringen aan te gaan en er een ander slot aan te breien. Een slot waarbij zij de controle hebben over de situatie, waarbij ze hun aanvaller bijvoorbeeld weerwerk bieden. Het klinkt vreemd, want zo is het natuurlijk niet gelopen, maar het brengt iets teweeg in het brein, waardoor mensen sneller vooruit kunnen gaan.’

Therapie hoeft trouwens niet enorm veel tijd te vragen. Met de juiste aanpak kan je snel resultaat boeken. ‘Een en ander hangt natuurlijk af van het trauma en de aard en motivatie van de persoon in kwestie, maar voor een enkelvoudig trauma hebben we dikwijls niet meer dan tien uur nodig om resultaat te boeken. Is er naast de posttraumatische stressstoornis ook sprake van een bijkomende angststoornis – zoals autovrees na een traumatisch verkeersongeval – dan moeten uiteraard beide diagnoses behandeld worden.’

Stimuleren en steunen
PTSS gaat niet vanzelf over, maar kan goed behandeld worden. Dat is ook voor de omgeving belangrijk om te weten. Zij spelen een belangrijke rol in het verwerkingsproces en kunnen helpen door hun naaste te motiveren om professionele begeleiding te zoeken. ‘Veel meer dan hen daarin te stimuleren en begripvol te zijn, kan je als omgeving niet doen’, zegt Barbara Depreeuw. ‘Belangrijk is wel dat je niet te veel meegaat in eventueel vermijdingsgedrag. Je partner overal naartoe voeren, omdat hij sinds zijn ongeval niet meer achter het stuur durft, doet niet alleen je partner maar ook jou je vrijheid verliezen. Ga liever samen op zoek naar wat er concreet nodig is om vooruit te gaan.’

Op de werkvloer
Ook in een werksituatie zijn steun en begrip sleutelwoorden. Barbara Depreeuw: ‘Na een ingrijpende gebeurtenis op het werk zonder lichamelijk letsel blijf je het best niet langer dan twee weken thuis, maar start niet opnieuw zonder een gesprek over hoe het verder moet. Bespreek wat jij nodig hebt om weer te kunnen functioneren. Een goede communicatie is belangrijk, en daar wringt het schoentje vaak. Mensen voelen zich niet gesteund en blijven daardoor vaak veel te lang thuis. Voor werkgevers is op dat vlak een belangrijke taak weggelegd. Als een kassajuffrouw na een overval geen avonddienst meer wil doen, is het goed om daar als werkgever begrip voor te hebben en tijdelijk voor een oplossing te zorgen. Maar door haar nooit nog ’s avonds in te plannen help je haar niet vooruit. Beter is om samen te bekijken wat haar kan helpen om avondwerk weer aan te kunnen. Misschien wil ze er de eerste dagen graag een collega bij, kan de kassa op voorhand gemaakt worden … Gelukkig besteden grote bedrijven en zorginstellingen steeds meer aandacht aan traumaverwerking. The Human Link leidt mensen uit organisaties op om hun collega’s op te vangen na een schokkende gebeurtenis op het werk. Zo beschikken sommige firma’s over stressteams die instaan voor de eerste opvang en indien nodig voor gespecialiseerde hulp doorverwijzen. Een tendens die we alleen maar kunnen toejuichen.’

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/640/Stress/article/detail/2311293/2015/05/06/Verlamd-door-stress-na-een-trauma.dhtml

Het gevaar zit erin als je er niets aan doet dat je geleefd wordt door je angsten van de trauma. Hoe moeilijk het ook is, er over praten en de angst overwinnen is het belangrijkste om je over zoiets over te zetten. Meestal heeft het allemaal te maken met verwerking en dat proces duurt bij de ene persoon al langer dan bij de andere. Ook is het niet alleen geestelijk ook lichamelijk kan men heel wat problemen onder vinden. Ook hier mag je niet laten in hangen maar moet je proberen door te gaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

20 eenvoudige trucjes voor een goede nachtrust

Maar liefst een op de vier Vlamingen zou ermee kampen: slaapproblemen. Een degelijk bed is natuurlijk het begin, maar daarnaast kunnen deze twintig eenvoudige trucjes je doorheen de dag aan een goede nachtrust helpen!

Dit kan je ’s ochtends doen

1. Sta op een vast uur op
Vooral in het weekend is het verleidelijk om langer te slapen dan normaal, maar wist je dat je door geregeld uit te slapen slaapproblemen in de hand kan werken? Want in de plaats van er slaaptekort mee in te halen breng je er eigenlijk alleen maar je biologische klok door in de war, waardoor je lichaam in een soort van jetlag terechtkomt en niet meer weet wanneer het tijd is om te gaan slapen en om op te staan. Zorg dus voor een zo regelmatig mogelijk slaappatroon en sta elke ochtend min of meer op hetzelfde tijdstip op en ga ook zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip slapen. Zo kan je lichaam er een natuurlijk slaap-waakritme op nahouden. Moet je bekomen van een avondje uit? Hou het uitslapen dan beperkt tot maximaal anderhalf uur langer slapen dan normaal.

2. Verlucht je kamer
Gooi ’s ochtends even het raam van je slaapkamer open. Te weinig frisse lucht in je kamer is namelijk nefast voor je slaap. Hou ook de temperatuur van je slaapkamer in de gaten, want ook die bepaalt mee je nachtrust. Bij voorkeur schommelt die temperatuur rond de achttien graden. Je lichaamstemperatuur moet kunnen dalen om goed te kunnen inslapen en in een warme kamer verloopt dat proces heel wat langzamer.

3. Steek het licht meteen aan
Veel licht helpt je biologische klok om weer in actie te schieten.

4. Ruim op
Een sobere, opgeruimde kamer is geschikter voor een zalige slaap dan een vol prikkels. Vermijd dus te veel spullen en ook bijvoorbeeld tv in je kamer, en hou je bed om te slapen en vrijen. Vervang het beddengoed geregeld en let op voor te veel stof. Slaapkamers zijn een geliefd vertrek voor huisstofmijten, die vaak tot allergie leiden. En allergische reacties zijn uiteraard niet bevorderlijk voor je slaap.

5. Wees realistisch
Ben je na een uur of zes slapen spontaan wakker geworden en maak je je zorgen omdat je niet aan de heiligmakende acht uur slaap toegekomen bent? Zolang jij je fris en uitgeslapen voelt, is het geen probleem als je nachtrust minder lang duurt, want slaap is iets heel persoonlijks. Slaap dus zoveel als jij nodig hebt. Meer tijd in bed spenderen dan noodzakelijk leidt alleen maar tot een oppervlakkige en onderbroken slaap, en daar heb je weinig baat bij.

Dit kan je ’s middags doen

6. Ga naar buiten
Daglicht stuurt je biologische klok aan en is zo een belangrijke regelaar van je slaap. Want als het licht wordt, wordt de productie van het slaaphormoon melatonine gestaakt, als het donker wordt, wordt die productie weer aangewakkerd. Als je overdag veel tijd binnenshuis spendeert, dan kan dat natuurlijke proces ontregeld raken, waardoor ook het verschil tussen dag en nacht kan vervagen. Kunstlicht kan namelijk nooit zo helder en krachtig zijn als natuurlijk licht. Heb je geen mogelijkheid om gedurende de dag naar buiten te trekken, dan kan lichttherapie een handig hulpmiddeltje zijn. Laat je daarover wel altijd goed informeren, zodat je de lichtbron enkel op de meest aangewezen momenten gebruikt.

7. Wees actief
De mate waarin je overdag actief bent, beïnvloedt je behoefte aan slaap ’s avonds. Op luie dagen zal je je ’s avonds minder slaperig voelen. Wees dus voldoende actief gedurende de dag en bouw ook regelmatig sportmomenten in. Al is het wel belangrijk om dat laatste op het juiste tijdstip te doen, want als je ’s avonds nog intensief sport, kan dat je nachtrust net verstoren. Probeer daarom zware fysieke inspanningen te vermijden in de laatste zes uur voor je gaat slapen.

8. Zorg voor voldoende ontspanning
Gun jezelf gedurende de dag voldoende momenten om even tot rust te komen.

9. Laat de koffie en cola staan
Dranken met veel cafeïne, zoals koffie, thee, cola of energiedranken mogen dan wel voor een opkikker zorgen, voor rustige nachten ben je er beter zuinig mee. Ze stimuleren namelijk je hersenen. Drie à vier uur voor het slapengaan zijn ze sowieso te vermijden, maar onthoud dat ook overmatig gebruik overdag je slaap aardig kan verstoren.

10. Hou je middagdutje kort
Wie ’s nachts slecht slaapt, zal zich overdag vermoeid voelen, waardoor een middagdutje doen heel aantrekkelijk is. Ook na de lunch krijg je vaak een dipje. Een middagdutje kan, maar maak er dan een powernapje van zo’n vijftien à twintig minuten van. Als je langer slaapt, kom je namelijk in een diepere slaapfase terecht, waardoor je je bij het ontwaken net suffer zal voelen. Dut liever ook niet meer na 15u ’s middags.

Dit kan je ’s avonds doen

11. Maak het donker
Je lichaam heeft het donker nodig om goed te kunnen in- en doorslapen. Je kiest dus beter voor een goede verduistering voor je ramen, of gebruik eventueel een oogmasker. Vermijd ook storend licht van je wekker en draai hem van je weg als hij je hindert. Dat voorkomt meteen dat je te veel op de tijd gaat letten als je ’s nachts toch eens wakker wordt. Dat laatste zorgt alleen maar voor onrust en dus nog minder slaap.

12. Wees zuinig met slaapmutsjes
Na een glaasje alcohol ’s avonds mag je dan misschien wel sneller in slaap vallen, toch doet het je rust meer kwaad dan goed. Want hoewel alcohol ervoor zorgt dat je hersenactiviteit vertraagt en zo het inslapen bevordert, maakt het je slaap wel veel onrustiger zodra dat effect uitgewerkt is. Drink daarom liever geen alcohol meer in de vier à zes uur voor je in bed kruipt, en hou het sowieso ook beperkt tot maximaal twee glazen.

13. Eet licht
Een zware maaltijd kort voor het slapengaan kan je rust ’s nachts aardig verstoren. Eet ’s avonds dus niet te laat nog te copieus (niet meer zo’n twee uur voor je gaat slapen). Iets lichts eten vlak voor het slapengaan, zoals een yoghurtje, kan dan weer wel een aanrader zijn voor je nachtrust. Vooral melkproducten zijn dan interessant: ze bevatten tryptofaan, een slaapbevorderend product. Vermijd sowieso dat je met honger onder zeil gaat, want ook dat belemmert je slaap.

14. Blijf niet wakker liggen
Duurt het uren voor je in slaap valt? Dan doe je er beter aan om niet in je bed te blijven liggen. Als het meermaals gebeurt, kan het zijn dat je je bed automatisch gaat associëren met niet kunnen inslapen, en dat met alle gevolgen van dien. Kan je de slaap na twintig à dertig minuten in bed nog niet vatten? Sta dan op en ga in de living rustig nog wat lezen – geen thriller! – of iets anders ontspannends doen. Vermijd wel het licht van je tv of tablet, want dat brengt je biologische klok in de war. Blijf sowieso wel niet in je slaapkamer. Ga pas opnieuw naar bed als je je slaperig voelt.

15. Ban de sigaret
Veel rokers steken ter ontspanning nog een sigaretje op voor ze gaan slapen, maar eigenlijk creëren ze zo het tegenovergestelde effect van wat ze hopen te bereiken, want nicotine heeft hetzelfde opwekkende effect als cafeïne. Geen wonder dus dat rokers gemiddeld twee keer zoveel tijd nodig hebben als niet-rokers om in te slapen. Bovendien zouden ze gemiddeld een halfuur minder lang slapen. Probeer dus te stoppen met roken. Lukt dat je niet, rook dan zeker ’s avonds niet meer, want het zou zo’n vier uur duren voor de slaapverstorende nicotine weer uit je lichaam verdwenen is.

16. Creëer een slaapritueel
Stress is de ziekte van deze tijd en helaas ook een van de grootste stoorzenders voor je nachtrust. Probeer dus de spanning die zich in de loop van de dag in je lichaam opgebouwd heeft op te lossen voor je tussen de lakens kruipt. Zoek uit wat jou daarbij het best helpt: een bad nemen, een wandeling maken, yogaoefeningen, lezen … Voor onze kinderen vinden we het evident om een soort van slaapritueel te ontwikkelen, maar we zouden het ook beter voor onszelf doen. Want door een regelmaat in te bouwen en door voor herhaling te zorgen zal ons lichaam zich makkelijker vanzelf in slaapmodus leren zetten.

17. Ban geluid
Volgens onderzoek zou bij maar liefst een kwart van de Belgen de slaap verstoord worden door geluid. Als je de mogelijkheid hebt, kies je dus beter die kamer in huis uit waar het minst lawaai van buitenaf doordringt om te slapen. Als je van jezelf weet dat je een lichte slaper bent, kies je bijvoorbeeld beter niet voor een slaapkamer aan de straatkant. Geen keuze mogelijk? Dan kunnen oordopjes soelaas bieden. Ligt de geluidsbron naast je in bed en bieden oordopjes niet voldoende bescherming? Het mag dan weinig romantisch zijn, maar de logeerkamer kan dan wel een goede oplossing bieden. Of vraag hulp aan je arts om het gesnurk aan te pakken.

18. Hou een piekerpauze
We hebben het doorgaans de hele dag druk, druk, druk, waardoor het moment dat je hoofd je kussen raakt vaak het eerste rustige moment van de dag is. En dat is vaak ook het moment waarop je gedachten in volle snelheid schieten en je begint te piekeren. Voorzie daarom in de loop van de avond een piekerpauze, een halfuurtje waarin je de tijd neemt om je gedachten op een rijtje te zetten, de dag te overlopen, een oplossing te vinden voor problemen … Let er wel op dat je dat halfuurtje niet net voor je in bed kruipt legt, want dat zal dan weer averechts werken.

19. Blijf wakker voor tv
Al liggend in de zetel, onder een dekentje: voor velen is dat de ideale houding om tv te kijken. En om in slaap te vallen. Maar dat laatste kan je beter vermijden, want als je na zo’n dut voor tv weer wakker wordt en opstaat om naar je slaapkamer te verhuizen, word je weer … klaarwakker. Ga liever meteen naar je bed als je slaperig wordt. Schakel de tv bij voorkeur ook een uur voor je onder de wol kruipt uit, net zoals je computer of tablet. Die verspreiden namelijk blauw licht dat je lichaam verhindert om voldoende slaaphormoon aan te maken.

20. Vermijd slaappillen
Tijdelijk kunnen ze soelaas bieden, maar op lange termijn kan je slaapmedicatie beter vermijden. Dan zorgen de pilletjes zelfs vaak voor een averechts effect.

Lukt het jou niet om er een goede nachtrust op na te houden? Vraag dan zeker raad aan je arts!

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/167/Slaapproblemen/article/detail/2311074/2015/05/06/20-eenvoudige-trucjes-voor-een-goede-nachtrust.dhtml

Een goed nachtrust is belangrijk en dat kan je hier op het blog meermaals lezen. Toch zijn er die een moeilijke nachtrust kennen en dan zijn deze trucjes misschien wel goed. Nu als je naar een arts gaat zal deze in eerste instantie slaappillen voorschrijven voor een termijn. Maar zoals je kan lezen in puntje 20 kan je ze beter vermijden. Bepaalde mensen zullen een probleem kennen met puntje 9 de koffie. Maar er zijn er die daar ook geen probleem mee hebben als ze koffie drinken ’s avonds. Alles hangt soms van persoon tot persoon af.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wat mensen met kanker écht willen horen van jou

© Emily McDowell.

Omgaan met ziekte Om een alternatief te bieden voor “snel beter” en gelijkaardige onpersoonlijke boodschappen, ontwerpt ex-kankerpatiënte Emily McDowell pakkende postkaarten die perfect verwoorden wat mensen die ernstig ziek zijn echt willen horen van hun vrienden en familie. De eerlijke boodschappen raken ongetwijfeld ook bij u een gevoelige snaar.

We hebben nood aan een authentiekere manier om over ziekte en lijden te communiceren.

Emily McDowell

Permalink voor ingesloten afbeelding

Emily McDowell overwon zelf de Ziekte van Hodgkin en verbeeldt met haar postkaarten een waarheid die ernstig zieken wellicht maar al te goed herkennen.

“Het moeilijkste aan kanker was niet het verliezen van mijn haren of de misselijkheid na chemo, het was de eenzaamheid en de isolatie die ik moest voelen nadat vrienden en familie verdwenen omdat ze niet wisten wat ze moesten zeggen, of totaal verkeerde dingen zeiden”, getuigt ze.

Postkaarten
Omdat we volgens Emily dringend nood hebben aan een authentiekere manier om over ziekte en lijden te communiceren, ontwierp ze de ‘Empathy Cards’. Met deze bloedeerlijke, pakkende postkaarten hoopt ze mensen de kans te geven om meer open om te gaan met kanker of andere zware ziekten.

Sta even stil bij deze boodschappen:

© Emily McDowell.
© Emily McDowell.
© Emily McDowell.
© Emily McDowell.
© Emily McDowell.
© Emily McDowell.
© Emily McDowell.
© Emily McDowell.
© Emily McDowell.
© Emily McDowell.
BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/2311246/2015/05/06/Wat-mensen-met-kanker-echt-willen-horen-van-jou.dhtml
Zonder woorden krijg je een mooie boodschap.
AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wat zullen de mensen denken?

© thinkstock.

We vragen allemaal weleens de mening van een ander en daar is niets mis mee. Maar heel wat mensen hechten te veel belang aan die mening, en dan wordt het ongezond.

Dat heel wat mensen te veel belang hechten aan de mening van anderen merkt psychologe Nadia Merckx dagelijks in haar praktijk: ‘Hoe belangrijk de meningen van anderen voor je zijn, hangt niet alleen af van de persoon van wie ze komen, maar ook van de situatie, het moment en je karakter. Een handleiding om met andere meningen om te gaan ontbreekt en dat maakt het vaak een moeilijke evenwichtsoefening. Iedereen is op zoek naar handvaten, maar die zijn er niet. Te veel rekening houden met anderen lijkt onschuldig, maar het kan wel een belangrijke rol spelen in het ontstaan van sociale angsten, depressies en burn-outs. De mening van een ander is nooit volstrekt onbelangrijk, dus luisteren is een goed begin, maar het wordt een probleem wanneer je de visie van een vriend, collega of familielid als een vaststaand feit gaat beschouwen. Wanneer iemand ervaring heeft in een vak en daarover advies geeft, is het gezond om daar meer belang aan te hechten, maar dat betekent bijvoorbeeld niet dat je moeder de waarheid in pacht heeft als het over de opvoeding van jouw kinderen gaat. Goeie raad is waardevol, maar je kan haar mening beter niet klakkeloos overnemen.’

People-pleaser
Heb jij moeite om voor je eigen mening op te komen en maak je jezelf daar vaak verwijten rond (‘Hoe is het toch mogelijk dat ik me zo laat beïnvloeden?’), dan loont het volgens de psychologe de moeite om even stil te staan bij je jeugdjaren. ‘Hoe is die onzekerheid tot stand gekomen? Veegden je ouders je mening altijd zomaar van tafel of hebben ze er net buitenmatig veel belang aan gehecht? Een terugblik kan het begrip voor jezelf vergroten en geeft je meteen ook een duwtje in de goeie richting. Je zal beseffen dat de situatie na al die tijd veranderd is en dat je niet meer als klein kind tegenover je ouders staat. Dat inzicht in je eigen gedrag is belangrijk, want wie zich in bochten blijft wringen om goed te doen komt uiteindelijk vast te zitten. Wil je nog steeds door iedereen goedgekeurd worden en voel je je waardeloos als dat niet lukt? Dan vind je de mening van anderen zo belangrijk dat je jezelf geen keuzevrijheid meer gunt. Hoe meer contacten je legt, hoe moeilijker het wordt om voor iedereen goed te doen. People-pleasers raken verlamd en verzanden maar al te vaak in uitstelgedrag.’

Knopen doorhakken
Mensen die iedereen steeds willen behagen, schuiven belangrijke beslissingen dus vaak jaren voor zich uit. Uit angst voor afwijzing durven ze – bijvoorbeeld op vlak van studies, partner en job – geen eigen keuzes te maken. Nadia Merckx: ‘Op vlak van keuzes maken kunnen we drie types mensen onderscheiden. Sommigen analyseren tijdens het keuzeproces in hun eentje iedere stap en overlopen in alle stilte elke mogelijke uitkomst, voor ze met hun beslissing naar buiten komen. Ze vragen geen raad en maken een zelfzekere indruk, maar handelen vaak uit onzekerheid. Ze zijn bang voor afwijzing en daarom bijzonder streng voor zichzelf. Anderen polsen tijdens zo’n denkproces dan weer voortdurend naar de mening van anderen. ‘Is het goed zo?’, ‘Vind je dit een leuk idee?’, ‘Wat is jouw mening?’: ze bestoken vrienden en collega’s tot vervelens toe met – vaak overbodige – vragen. Ze worden gezien als teamspelers, maar durven niet te beslissen zonder de goedkeuring van collega’s en vrienden. Daar lijnrecht tegenover staat een derde groep met diegenen die liever doen dan denken en zich niets aantrekken van wat anderen vinden. Ze stellen zich geen vragen bij de eventuele gevolgen van hun beslissing en handelen impulsief. Vaak komen zulke mensen in een eindeloze cyclus van ‘gissen en missen’ terecht. Een evenwichtige combinatie van deze drie uitersten is het streefdoel. Onderstaande tips helpen je al een heel eind op weg.’

Do’s: Zet je eigen mening op papier voor je ze met anderen deelt. Leg daarna je oor te luister, praat en vergelijk.

Don’ts: Meningen van mensen, bijvoorbeeld als ze je totaal niet liggen, a priori afschrijven. Meningen van anderen, zelfs als dat je partner of een goeie vriend is, blindelings overnemen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2311121/2015/05/06/Wat-zullen-de-mensen-denken-.dhtml

Je mag de mening van iemand anders al eens vragen. Dat kan je ook altijd een bevestiging geven. Maar als je zou laten leiden door een mening van een ander, ben je niet zelfzeker genoeg. En daar zit het gevaar in. Mensen die te vaak een mening van andere nodig hebben, hebben het moeilijk om vanuit hen zelf iets volledig te ondernemen. De meest gestelde vraag is dan. Wat vind je hier van. Geef jouw mening eens over dat.
Bij het eerste kan je ook negatieve kritiek ontvangen. Daar moet je dan tegen opgewassen zijn. Bij het tweede wil je eigen een feed-back horen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Waarom dromen vaak te bizar zijn om te begrijpen

© thinkstock.

Als we Italiaanse onderzoekers mogen geloven, hebben dromen opvallend veel gemeen met psychosen. Wanneer we een droom beleven, proberen bepaalde delen van onze hersenen gewoon niet om uit te pluizen wat er precies aan de hand is. Bizar krijgt vrij spel.

© thinkstock

Volgens onderzoeker Armando D’Agostino van de universiteit van Milaan verliezen we in droomtoestand onze connectie met de realiteit omdat we blindelings verstoorde denkprocessen volgen.

Bizar
Omdat inbreken in iemands droomwereld nog geen realiteit is, werd het onderzoek gevoerd met proefpersonen die actief een droomdagboek bijhielden. Daarin moesten ze alles noteren wat ze zich konden herinneren van minstens zeven verschillende dromen, aangevuld met wat ze die dag hadden gedaan. Als extra opdracht moesten ze bij iedere droom ook een ongerelateerd fantasieverhaal verzinnen.

De notities werden gelezen door de onderzoekers, die de ‘graad van bizarheid’ moesten nagaan. De dromen bleken opvallend vreemder dan de wakkere fantasieën. “Het lijkt misschien in te gaan tegen je intuïtie, maar in de verhalen zat bijna geen bizarriteit. We worden afgeremd door de grenzen van de logica, die lijken weg te vallen wanneer we dromen”, verklaart D’Agostino.

Hersenscan
Een maand na het invullen van het droomdagboek onderging iedere deelnemer een hersenscan (fMRI) terwijl zijn dromen en fantasieverhalen werden voorgelezen. Uit de studie blijkt dat specifieke regio’s in de rechterhersenhelft geactiveerd werden. Ze spelen een belangrijke rol bij de complexe taalverwerking. Denk maar aan het begrijpen van verschillende betekenissen van een woord.

Dromen
“Bizar genoeg daalde de activiteit naarmate het verhaal vreemder werd. Het lijkt wel alsof het brein geen moeite meer doet om de droom te analyseren”, klinkt het. Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen is dat dromen de visualisatie zijn van ons mentaal verwerkingsproces. We proberen herinneringen te verankeren, en het zijn de complexe emoties die ons hoofd tilt doen slaan. “Wanneer gevoelens intens zijn, worden ze moeilijker om te symboliseren. Wellicht zijn dromen daarom sneller bizar”, luidt het besluit.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/648/Emoties-begrijpen/article/detail/2311091/2015/05/06/Waarom-dromen-vaak-te-bizar-zijn-om-te-begrijpen.dhtml

Het is eigenlijk niet bizar om ze te begrijpen. Het is juist een goede analyse ervan maken. Dan ga je merken dat er heel wat in kan zitten. Dat eigenlijk te maken heeft met bepaalde verwerkingen maar ook met gevoelens en gedachten.
Veel mensen gaan zelf opzoek naar antwoorden. Dan zoeken ze naar het positieve maar in een droom zitten ook negatieve delen in die je moet zien. Want juist deze heb je nodig om eraan te werken. Als je een droom gaat opzoeken is het ook van belang alle symbolen eruit te halen. Ook hoe en waar de droom zich afspeelt. Alles hangt van heel wat factoren af.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Jeugdhulp schiet tekort voor 7.500 kinderen en jongeren

Bijna 7.500 kinderen en jongeren kregen in 2014 niet de gepaste opvang binnen de gespecialiseerde jeugdhulp. Het gaat om 3.960 jongeren die hulp zochten binnen de sector van personen met een handicap en 2.907 jongeren die bij Jongerenwelzijn aanklopten. “Onaanvaardbaar”, vindt Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.

2014 was een belangrijk jaar voor de jeugdhulp in Vlaanderen: het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp trad in werking. Dat hield onder andere in dat alle hulporganisaties over de sectoren heen gingen samenwerken. Bijgevolg werden ook al hun cijfers in één gedeeld systeem ingegeven.Die cijfers werden vandaag bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat 11.569 unieke kinderen en jongeren nood hebben aan niet-rechtsteeks toegankelijke jeugdhulp, dat is gespecialiseerde, zwaardere hulpverlening. Voor 7.090 van hen is hulp vanuit Jongerenwelzijn aangewezen, voor 2.945 kinderen en jongeren is dit crisisjeugdhulp of pleegzorg. Voor 489 kinderen en jongeren gaat het om hulp binnen Kind & Gezin en voor 3.235 kinderen en jongeren om hulp binnen de sector van personen met een handicap.

Wachtlijst
Voor een groot deel van die kinderen en jongeren werd echter niet meteen een oplossing gevonden. Onder de wachtenden zijn er ook die al hulp krijgen, maar vragen naar andere of bijkomende hulp. De meeste vragen komen uit Antwerpen.

“Anno 2015 mogen we geen kinderen in de kou laten staan”, reageert Groen-politica Elke Van den Brandt op het jaarverslag. Zij dringt aan dat minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) een noodplan opmaakt om het tekort aan opvangcapaciteit weg te werken. “Op een wachtlijst komen is geen vorm van zorg. De Vlaamse regering moet een serieuze versnelling hoger schakelen”.

Onderschatting
Volgens Van den Brandt zijn de cijfers bovendien een onderschatting. “Dit zijn de kinderen die door de toegangspoort geraakten. Want vooraleer kinderen nog maar op de wachtlijst komen, hebben ze al een immens traject afgelegd van doorverwijzingen, invulformulieren, attesten en screenings”, legt het parlementslid uit.

Ze laakt ook dat nog duizenden mantelzorgers geen officieel statuut hebben gekregen. “Ouders die zelf voor hun kinderen willen zorgen, moeten daar tijd en ondersteuning voor krijgen. De regering moet dit stimuleren in de plaats van afremmen.”

Goed nieuws
Het jaarrapport van het agentschap Jongerenwelzijn bracht ook goed nieuws. Zo zou het aantal jongeren dat in 2014 een misdrijf pleegde gedaald zijn. Tegenover 2013 zou het meer bepaald gaan om een daling van 4%, wat neerkomt op 111 jongeren.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2310989/2015/05/06/Jeugdhulp-schiet-tekort-voor-7-500-kinderen-en-jongeren.dhtml

Soms moet je jongeren laten gaan en dat maakt dat het voor hen niet leuk is als ze weten niet gehoord te worden. Dat er niet geluisterd wordt naar hun problemen. Ook hier zou men meer aandacht aan moeten besteden. Zodat kinderen en jongeren ook weten dat er naar hen geluisterd wordt.
Ik plaats hier ook de link van jeugdhulp bij.
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/
http://www.steunpuntjeugdhulp.be/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Internationale mineralenbeurs in Antwerpen…

Op zaterdag 9 en zondag 10 mei vindt er van 10.00 tot 18.00 uur de Minerant plaats aan de Jan Van Rijswijcklaan 191 in Antwerpen. Het is de 40ste internationale beurs en tentoonstelling van mineralen, edelstenen, juwelen, fossielen en schelpen. Entree 4 euro.

2

Tijdens Minerant stellen de exposanten mineralen, edelstenen, fossielen en schelpen afkomstig uit alle hoeken van de wereld tentoon. Op de ruim 400 lopende meter tafels treffen bezoekers ook boeken, microscopen en gereedschap aan.  Je kunt mineralen en/of edelstenen laten identificeren en er zijn gratis mineralen voor beginnende verzamelaars! Voor belangstellenden is er een tentoonstelling  met ‘Mineralen uit China’. China is rijk aan zeer aantrekkelijke mineralen die het laatste decennium massaal op de markt zijn gekomen. In de tentoonstelling Mineralen uit China’ wordt een overzicht van de belangrijkste en mooiste Chinese mineralen gegeven.  Zelf mineralen vinden is tof (daarvoor organiseert Mineralogische Kring Antwerpen ( MKA) ‘kaptochten’).  Maar wat heeft men gevonden ?  Van de ruim 4000 mineralen die in de natuur voorkomen, zijn er maar een 250 die op het zicht te determineren zijn. Voor de anderen heeft MKA een heel gamma toestellen ter beschikking: van loepen en microscopen tot meer gesofisticeerde polarisatie- en edelsteenmicroscopen, spectrometers … Het gebruik van deze toestellen wordt doorlopend gedemonstreerd én toegepast om je onbekende mineralen en edelstenen te determineren. Breng ze mee naar Minerant  en los je raadsels op !

1

De Mineralogische Kring Antwerpen werd in 1963 opgericht door een kleine groep mineralenliefhebbers en groeide uit tot een actieve vereniging van enkele honderden leden. Hun leden zijn amateur mineralenverzamelaars, studenten en professionele mineralogen, allemaal met eenzelfde passie voor mineralen. Voor meer informatie: http://www.minerant.org/MKA.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2015/05/06/internationale-mineralenbeurs-in-antwerpen

Als je wilt weten dat je edelstenen echt zijn, kan je ze hier laten testen. Of via de organisatie kan je dit ook. Het zijn mensen die bijna dagelijks bezig zijn met mineralen en edelstenen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

De schaduw voorbij

De blog gaat over dat ik altijd in een schaduw heb geleefd, en er nu langzaam uit aan het krabbelen ben

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: