Archive for 18 april 2015


KIJKEN

HOE MEER JE NAAR BUITEN KIJKT HOE MINDER JE NAAR JEZELF KIJKT EN NAAR JE EIGEN INNERLIJKE.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

CONFLICTEN BEHEREN IN 6 LESSEN

Een bepaald gedrag of enkele zinnen uitgesproken door een vriend, partner, kind, collega, baas… kunnen soms leiden tot een onaangename en aanhoudende situatie. U kan conflicten vermijden door gebruik te maken van de technieken van de conflictvrije communicatie, die geïnspireerd is op de geweldloze communicatie. Door u deze technieken eigen te maken, zal u in staat zijn om op een positieve manier met de mensen om te gaan.

1) Neem de tijd om uw gevoelens en uw denkwijze te analyseren

Soms zijn we niet al te objectief of hebben we moeite om te nuanceren. Dat is bijvoorbeeld het geval met de dichotomische redenering (waarbij telkens tussen ‘alles’ en ‘niets’ moet gekozen worden) of met oververalgemeningen (“niets lukt me in het leven”). Soms concentreren we ons ook op een detail en vergeten daarbij rekening te houden met de andere gegevens van de context. Of we formuleren overhaaste en onterechte conclusies. Het overkomt ons soms ook om automatisch storende gedachten te hebben of om een overdreven persoonlijke betrokkenheid te ontwikkelen.
Als uw gevoelens niet toe te schrijven zijn aan een van deze ‘cognitieve vervormingen’, intens blijven en na verschillende dagen nog steeds aanwezig zijn, dan moet u zich voorbereiden om een conflict op te lossen.

2) Knoop een gesprek aan met de persoon die aan de basis ligt van uw onaangename gevoelens

Zorg ervoor dat u zich niet van persoon vergist! Denk goed na, want de situatie is niet altijd wat ze op het eerste gezicht lijkt te zijn. Iemand kan bijvoorbeeld gewoon een gerucht overbrengen of een tussenpersoon of collega zijn die een hiërarchische mededeling doorgeeft.

3) Kies het juiste ogenblik om te praten

Omdat de andere persoon beschikbaar moet zijn en bereid om met u te praten, kan het nuttig zijn te wachten of zelfs een afspraak te maken. Een afspraak maken geldt ook wanneer u wil praten met een kind of met uw partner. Zeg gewoon dat u iets wil bespreken dat voor u belangrijk is en vraag wanneer het de andere persoon past.
Zorg ervoor dat ook u iets positiefs wil bereiken. Om het gesprek tot een goed einde te brengen, mag u zich niet laten meeslepen door negatieve gevoelens. Als u woedend bent, voelt de andere zich aangevallen, gaat u de andere sowieso veroordelen en gaat u niet naar hem of haar kunnen luisteren. Aarzel dus niet om indien nodig het gesprek uit te stellen.

4) Bereid uw gesprek goed voor en wees duidelijk en direct!

Draai niet om het probleem heen: dit zou angst en wantrouwen kunnen uitlokken bij uw gesprekspartner. Zeg duidelijk en zonder omwegen waarover u wenst te praten, waarom en met welk doel. Verwacht geen mirakels en bereid u goed voor. Soms is het zelfs nuttig om op te schrijven wat u wil zeggen en vooral goed na te denken over de manier waarop u het woord zal nemen: zoek de meest oprechte en conflictvrije formulering. U kan misschien alles vooraf eens inoefenen, eventueel met een vriend die niet bij de situatie betrokken is.

5) Enkele minuten voor het gesprek, doet u er goed aan diep in te ademen

Probeer u enkele minuten voor het gesprek wat te ontspannen. Aanbevolen zijn de diepe ademhaling of de buikademhaling: de buik zet uit bij het inademen en ontspant bij het uitademen. Herhaal de oefening een aantal keren. Adem in terwijl u tot vijf telt en adem vervolgens uit terwijl u eveneens tot vijf telt.

6) Wees vriendelijk

U moet vriendelijk zijn en blijven. U moet echt de bedoeling hebben om de zaken met z’n tweeën op te lossen. Daarvoor moet u een positief beeld hebben van uw gesprekspartner. Indien nodig, kan u een beroep doen op positieve herinneringen of u concentreren op een van zijn/haar kwaliteiten. Als dat moeilijk lukt, kunt u zich de andere voorstellen in een vertederende context, als kind bijvoorbeeld.
Blijkt dit voor u onmogelijk, met andere woorden, als u ondanks alles de andere blijft beschouwen als een ‘vijand’, moet u dit beeld vooraf proberen te desactiveren. Vertel bijvoorbeeld aan een familielid of kennis wat u dwarszit en waarom u dat vijandelijk beeld niet van u kan afzetten. Het volstaat dat die persoon aandachtig naar u luistert, zonder u tegen te spreken, maar ook zonder uw woorden te beamen. Doe daarna de omgekeerde oefening: stel een positief portret op van uw ‘vijand’ en maak daarvoor gebruik van andere gedeelde ervaringen. U zal op deze manier de intensiteit van uw gevoelens en het gewicht van wat u van de andere denkt, verminderen, terwijl u beter zal begrijpen wat u gekwetst heeft. U zal tevens een positiever beeld van de andere opgebouwd hebben.

Deze conflictvrije communicatie kan aangeleerd worden. Hoe vaker u deze regels toepast, des te doeltreffender en natuurlijker deze techniek voor u zal worden.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/conflicten-beheren-in-6-lessen/actueel/905

We worden er allemaal mee geconfronteerd en hoe ga je om met een conflictsituatie. Meestal komen negatieve gevoelens naar boven in zo een situatie. Probeer dat juist niet aan te voelen. Dan zou je het conflict uit de weg gaan maar zal het je blijven achtervolgen. Durf de confrontatie aan met de persoon of personen. Je kan je erop voorbereiden maar soms kan het helemaal anders lopen dan jezelf verwacht. Een ding is van belang je grens stellen en ze niet tot je gevoel laten binnen dringen. Dat wordt het meeste gedaan in een conflict. Dit omdat er met woorden gegooid wordt en meestal kritische woorden. Op zo een moment voel je die harder binnen komen dan anders. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Oproep voor vrijlating op medische gronden van Tibetaanse boeddhistische leraar, Tenzin Delek Rinpoche, bij aanvang van zijn 13de jaar in gevangenschap

 

Bij de herdenking van de dag van de arrestatie en detentie van de Tibetaanse boeddhistische leider Tenzin Delek 13 jaar geleden op 7 april 2002, heeft een Amerikaanse Congreslid, Jim McGovern, het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om de kwestie van zijn vrijlating op medische gronden ter sprake te brengen, waarbij hij nieuwsberichten over zijn slechte gezondheid aanhaalde.

In een brief aan de Amerikaanse Speciale Coördinator voor Tibetaanse Aangelegenheden, Sarah Sewall, gedateerd 1 april 2015, zegt Volksvertegenwoordiger Jim McGovern: “Met respect verzoek ik u en anderen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse ambassade in China zijn vrijlating op medische gronden een prioriteit te maken, zodat hij zo snel mogelijk de gelegenheid krijgt voor medische behandeling buiten Tibet en China.”

In 2002 werd Rinpoche gearresteerd op valse beschuldiging van het opblazen van bommen en verspreiden separatistische folders. Het enige bewijs tegen hem werd door marteling van een familielid verkregen. Het familielid herriep later de beschuldiging, en zuiverde Rinpoche van alle blaam. Rinpoche’s proces werd in het geheim gehouden en hij had geen onafhankelijk juridisch adviseur en ook al was er geen bewijs tegen, toch ontving hij een doodvonnis. De straf werd later omgezet in levenslange straf in de gevangenis en dat is waar hij vandaag de dag verblijft.

Mensen die op de hoogte zijn van Tenzin Delek Rinpoche toestand, zeggen dat hij dringend behoefte heeft aan medische zorg. In zijn brief stelt Congreslid McGovern: “Naar mijn mening, komt hij volgens de Chinese wet in aanmerking voor vrijlating op Medische gronden.”

In de jaren 80 door de Dalai Lama erkend als een gereïncarneerde lama, is Tenzin Delek decennia lang leider binnen zijn gemeenschap geweest en een fervent pleitbezorger voor de bescherming en het behoud van de Tibetaanse cultuur, religie en manier van leven. Tenzin Delek wordt op grote schaal door de mensen (zowel Tibetanen en Chinezen) gerespecteerd in zijn thuisprovincie Lithang in het oosten van Tibet. Meer dan 40.000 van hen hebben met hun naam een petitie ondertekend om te vragen voor zijn vrijlating. Ieder van deze handtekeningen is gewaarmerkt door toevoeging van een duimafdruk in rode inkt. Elk van de 40.000 Tibetaanse ondertekenaars weet dat ze hun vrijheid en misschien hun leven riskeren door zich uit te spreken voor de Tenzin Delek Rinpoche.

International Campaign for Tibet is onderdeel van een internationale inspanning voor de vrijlating van Tenzin Delek Rinpoche. Wij roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van Tenzin Delek en blijven er bij regeringen op aandringen op zijn zaak en die van andere Tibetaanse politieke gevangenen expliciet bij de Chinese autoriteiten aan te kaarten. Wij doen specifiek een beroep op het ministerie van Buitenlandse Zaken om actie te ondernemen op de verklaring van Congreslid Jim McGovern en de kwestie van vrijlating op medische gronden voor Tenzin Delek bij de Chinese autoriteiten ter sprake te brengen.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2015/april-2015/oproep-voor-vrijlating-op-medische-gronden-van-tibetaanse-boeddhistische-leraar-tenzin-delek-rinpoche-bij-aanvang-van-zijn-13de-jaar-in-gevangenschap/

Het is zelfs heel moeilijk om iemand vrij te krijgen wegens gezondheidsredenen. En dat die persoon gewoon niets gedaan heeft. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Kippenvelmoment: pakkende video over het ‘perfecte’ lichaam

Dag in dag uit wordt het ons overal door de strot geramd. Dat ene onbereikbare perfecte lichaam. Die slanke gespierde benen en strakke platte buik waar we stiekem allemaal van dromen. Sportgoeroe blogilates maakte er deze confronterende en bijzonder herkenbare video over.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2290435/2015/04/18/Kippenvelmoment-pakkende-video-over-het-perfecte-lichaam.dhtml

Mensen en voornamelijk jonge meisje en vrouwen als ze iets negatiefs te horen krijgen over hun lichaam willen ze het gelijk verbeteren of veranderen. Ze doen er alles om dan dat perfect te krijgen. Maar zijn er niet altijd gelukkig mee. Omdat ze zich niet altijd goed voelen met bepaalde veranderingen. Dat laat het filmpje klaar en duidelijk zien. Jezelf goed voelen en een goed zelfbeeld dat is belangrijk. Wat andere van je vind, is meestal een probleem dat ze naar zichzelf trekken. Juist mogen jonge meisje en vrouwen zich niet laten vangen aan media aan allerlei producten om iets mooier te maken aan het lichaam. Want soms kan het ten koste komen van het lichaam. Ook en dat is al meermaals geschreven blijf je geen 18 a 25 jaar. Je hebt meestal dan nog geen kinderen op de wereld gezet en je bent nog meestal bezig met sporten of dergelijke. Ook ons lichaam wordt ouder en dat geeft zo zijn sporen. Daar moeten we ook vrede mee kunnen nemen. Kan men dat niet zal je geen leven hebben maar laat je leven.

EN WAT IS EEN PERFECT LICHAAM?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: