Zelfmoordpreventie: ook nodig voor de korte tijdspanne tussen plan tot actie

Zelfmoordpreventie: ook nodig voor de korte tijdspanne tussen plan tot actie

Is zelfdoding een weloverwogen besluit of een impulsbeslissing? Beide gevallen komen voor. Maar het is belangrijk dat er wordt nagedacht over de manier waarop mensen met zelfmoordgedachten tot de daad overgaan.

Hoeveel tijd ligt er tussen de gedachte aan zelfmoord en de daad zelf?

Elk geval is natuurlijk uniek, maar verschillende studies hebben onderzocht hoelang mensen met zelfmoordneigingen over hun plan nadenken voor ze tot de daad overgaan. Resultaat: 9 van de 10 hebben minder er dan een dag over nagedacht en één op de vier zelfs nog geen vijf minuten. De studies zijn zeker niet perfect, al was het maar omdat de onderzoekers per definitie alleen mensen kunnen ondervragen die hun zelfmoordpoging overleefd hebben. Er zijn natuurlijk wel de getuigenissen van de nabestaanden, waaruit blijkt of de mensen die uit het leven zijn gestapt er al dan niet eerder over hadden nagedacht. Maar ook die gegevens zijn niet zo nauwkeurig. Het lijkt trouwens logisch dat zelfmoordpogingen waar maar enkele minuten over is nagedacht, minder snel zullen slagen dan pogingen die grondig zijn voorbereid.

 

Amper enkele minuten voor zelfmoord: welke conclusies vallen eruit te trekken?

De eerste les is dat er moet worden nagedacht over de manier waarop mensen zich van het leven beroven. Uit studies is namelijk gebleken dat het absoute aantal zelfmoorden kan worden verminderd als mensen die zelfmoord willen plegen geen of moeilijk toegang hebben tot de middelen om dat te doen. Als een stad bijvoorbeeld op een brug of een klif een scherm of net plaatst om zelfmoordkandidaten af te schrikken, zullen sommige mensen die met zulke plannen rondliepen er ook definitief van afzien en zelfs niet meer op zoek gaan naar een alternatief.

De tweede les geldt voor iedereen die met zelfmoordneigingen zit, en die is dat het heel belangrijk is om over die kaap van de zelfmoordgedachte heen te raken, want die is heel kort – en dat daar hulp voor bestaat.

Preventie van zelfdoding: de pijlers blijven dezelfde

Ook als deze cijfers ons beeld van zelfdoding misschien veranderen, blijven de adviezen om het ergste te voorkomen dezelfde. «Als iemand ons opbelt voor hulp, proberen we natuurlijk eerst om de mensen met zelfmoordneigingen van hun plan te doen afzien. De verdere opvang en tussenkomst heeft dan tot doel om het risico op hervallen te verkleinen. Maar de behandeling van een patiënt met zelfmoordgedachten vraagt tijd en moet grondig gebeuren.

De belangrijkste raad blijft dan ook: praat erover. Voor mensen die met zelfmoordgedachten zitten, maar ook voor hun omgeving, is praten de beste manier om afstand te nemen, tot rust te komen, het leed te delen, enz.

Hebt u hulp nodig? Aarzel dan niet om te bellen naar een centrum voor zelfmoordpreventie. U kunt daarvoor 24 uur op 24 terecht op het gratis nummer 1813.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/zelfmoordpreventie-ook-nodig-voor-de-korte-tijdspanne-tussen-plan-tot-actie/actueel/1466

Voor de nabestaande is dit het ergste wat je kan overkomen. Toch kan ik er soms begrip voor opbrengen als men tot deze daad overgaat of ermee rondloopt. Het is zeker niet goed te keuren, want soms kan hulp en erover praten je verder helpen. Voor ieder probleem is er een oplossing. Maar natuurlijk meestal zijn de problemen zelf gemaakt en is het juist daar, daar ze niet meer mee kunnen leven of bij hen dragen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM