Vijf procent van Belgen zijn slachtoffer van huiselijk geweld

Vijf procent van de Belgen was al het slachtoffer van huiselijk geweld. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Uit diezelfde rondvraag blijkt dat we minder roken in huis maar dat onze kennis over de overdracht van hiv en aids erop achteruitgaat. Het WIV heeft donderdag het rapport “leefomgeving” en “preventie”, het vierde en vijfde luik, gepubliceerd.

Het WIV peilde op vraag van de federale en gewestelijke Gezondheidsministers in 2013 naar de gezondheidsbevindingen bij 11.000 burgers.

Het vierde rapport onderzocht de gevolgen van de leefomgeving op de lichamelijke en geestelijk gezondheid. Een kwart van de mensen gaf aan dat ze met minstens een ernstig probleem in hun woonomgeving kampen. Het gaat dan meestal om geur-, lawaai- of verkeershinder. Niet verwonderlijk zijn het vooral mensen in stedelijk gebied die meer over deze problemen klagen dan in halfstedelijk of landelijk gebied.

Een meer direct gevolg op de gezondheid is huiselijk geweld. Vijf procent van de ondervraagden was hier reeds het slachtoffer van. Dit cijfer ligt hoger dan de drie procent in 2004. Volgens Stefaan Demarest, projectleider van de Gezondheidsenquête, is het cijfer meer dan waarschijnlijk een onderschatting, omdat niet iedereen huiselijk geweld meldt, al is het thema meer bespreekbaar geworden. “De oorzaak voor de stijging van het huiselijk geweld is tweeërlei: of er zijn effectief meer daden van huiselijk geweld, of mensen communiceren er meer over omdat ze mondiger zijn geworden door de vele sensibiliseringscampagnes”, zegt Demarest.

Met het rookgedrag van de Belg is het beter gesteld. In 23 procent van de huishoudens wordt nog binnen gerookt, maar dat ligt al een pak lager dan 31 procent in 2004 en 27 procent in 2008.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20150402_01612177/vijf-procent-van-belgen-zijn-slachtoffer-van-huiselijk-geweld

Dit zijn cijfers dat men zeker weet. Omdat deze aangifte gedaan hebben, maar er zijn er meer die er ook mee geconfronteerd worden maar het niet durven naar buiten te brengen. Angsten spelen hier heel veel partner in mee. Je hebt dat nog eens geestelijk geweld en lichamelijk geweld. In het eerste is het moeilijk aantoonbaar en moeilijk om het echt naar buiten te brengen. De persoon zegt meestal zelf ik ben gewoon gek. Het komt omdat ik niet doe wat gevraagd wordt. Lichamelijk geweld kan aangetoond worden maar er zit ook een angst in. Want soms zegt de persoon ik durf niet want als hij/zij het te weten komt krijg ik weer problemen. En ik schrijf bewust hij/zij want het zijn niet alleen vrouwen die met huiselijk geweld geconfronteerd worden, meer en meer mannen durven er ook mee naar buiten te komen en zeggen ik ben slachtoffer ervan. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM