Kanker bestrijden is teamwerk

Kanker bestrijden is teamwerk

Kanker is een complexe ziekte. Eén arts alleen volstaat niet om ze te bestrijden. Er komen altijd meerdere specialisten bij kijken. Daarom worden vandaag vaak multidisciplinaire oncologische consulten georganiseerd. Dit jaar is het tien jaar dat de consulten door het RIZIV gefinancierd worden. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft een balans opgemaakt…

Kanker bestrijden, een zaak van multidisciplinaire oncologische consulten

Een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) is een overleg tussen verschillende specialisten die elk hun bijdrage leveren in de behandeling van een patiënt met kanker. Welke specialisten dat zijn, hangt af van de patiënt en het type kanker. De behandelend arts neemt er natuurlijk aan deel, maar – afhankelijk van het individuele geval – kan er ook een chirurg aanwezig zijn, een medisch oncoloog, een specialist medische beeldvorming, enz. Ook een zorgcoördinator en mogelijk een psycholoog en/of een sociaal werker nemen deel aan het consult. In de mate van het mogelijke wordt ook de huisarts van de patiënt erbij betrokken, al gebeurt dat nog te weinig.

In welke gevallen kan iemand een beroep doen op een multidisciplinaire oncologische consult?

De consulten worden sinds 2003 terugbetaald door het RIZIV. Ze zijn in bepaalde gevallen verplicht:

  • Als de artsen beslissen om de kanker anders te behandelen dan volgens de methodes die traditioneel in het ziekenhuis worden toegepast.
  • Als er radiotherapie wordt toegepast in een zone die minder dan een jaar tevoren al eens bestraald is.
  • Ook sommige stoffen van chemotherapie leiden automatisch tot het houden van multidisciplinaire oncologische consulten.
  • Als de patiënt een vrouw is en behandeld wordt in een erkende borstkliniek.

Dat betekent wel niet dat alleen patiënten die hieronder vallen er toegang tot hebben. In 2003 waren er 28.350 consulten; in 2012 waren het er al 104.530. Een duidelijk bewijs van de populariteit bij de zorgverstrekkers.

Waarom multidisciplinaire oncologische consulten?

Uit studies blijkt dat MOC cruciale voordelen hebben. Voor borstkanker en darmkanker bijvoorbeeld hebben studies aangetoond dat patiënten van wie het ziektebeeld in een MOC besproken was betere overlevingskansen hadden. Dat voordeel is eigen aan wat een consult tussen verschillende specialisten allemaal biedt:

  • Betere klinische beslissingen: de kans is dus groter dat patiënten de beste behandeling voor hun specifieke situatie krijgen.
  • Een efficiëntere coördinatie tussen de verschillende zorgverstrekkers, wat minder nutteloze onderzoeken betekent, maar ook minder onderzoeken die vergeten of over het hoofd worden gezien omdat niemand een algemeen zicht heeft op de behandeling.
  • Voor het verzorgend personeel vergemakkelijkt het MOC ook de communicatie.
  • Bij de patiënten is een betere levenskwaliteit gerapporteerd. De patiënten krijgen meer steun bij hun beslissingen over de behandeling, ze zijn beter op de hoogte van de soorten hulp die ze kunnen krijgen en hun omgeving is meer gemotiveerd om in de behandeling mee te werken.

De consulten behoren tegenwoordig dan ook tot de norm bij de behandeling van kanker. Toch zijn er ook enkele minpunten. Zo is het samenbrengen van de drukbezette specialisten niet altijd makkelijk. Voor het RIZIV zijn de consulten dan weer een extra investering. In 2013 ging het om 160 euro per consult en per patiënt.

Multidisciplinaire oncologische consulten: een hele wereld

Het systematisch invoeren van MOC heeft in bepaalde ziekenhuizen ook nieuwe functies in het leven geroepen, zoals die van coördinerend arts en datamanager – die moet de nodige gegevens verzamelen en doorgeven aan het kankerregister –  en die van zorgcoördinator in oncologie. Die laatste functie bestond al voor de MOC terugbetaald werden, maar ze werkt in dezelfde geest. Deze coördinatoren, soms ook kankercoaches genoemd, worden nu ook bij de consulten betrokken. Het zijn almaar vaker gespecialiseerde verpleegkundigen.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/kanker-bestrijden-is-teamwerk/actueel/1294

Dat is team werk ook. Het is niet alleen de specialist er komen nog heel wat meer mensen bij kijken. Zeker als het gaat om een operatie en de nabehandeling. Soms als patiënt is het niet meer te volgen en krijg je zoveel informatie dat je het niet meer weet. Probeer op zo van die momenten rustig te blijven, en mocht je dingen niet begrijpen durf te vragen om ze anders te formuleren.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM