Archive for 1 april 2015


AUTISME WASDA?

Authentisme? Wasda?

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. Op die dag wil de Vlaamse vereniging Autisme (VVA) autisme extra onder de aandacht brengen, zodat mensen met autisme en hun directe omgeving op meer begrip kunnen rekenen. Concreet zet VVA zich in om een autismevriendelijke samenleving te creëren, door de focus te plaatsen op de kwaliteiten van mensen met autisme. In 2015 ligt de focus van de campagne en Wereld Autisme Dag op Authentisme. Een nieuw concept waarmee de VVA duidelijk wil maken dat mensen met autisme authentiek zijn (Authentiek + Autisme = Authentisme).

Daarom organiseert de VVA op 2 april 2015 in de verschillende Vlaamse provincies ontmoetingen tussen mensen met en zonder autisme. De ontmoetingen gaan door op donderdagavond 2 april 2015 te Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Roeselare. Inschrijven is niet nodig.

Meer informatie vindt u hier: www.autismevlaanderen.be/pages/wereldautismedag

Ja wat is nu eigenlijk autisme en hoe ga je ermee om. Mensen weten soms niet hoe ze iemand moeten benaderen of hoe met de persoon iets delen. Soms is het dan leuk om ervaring op te doen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

MEN SPREEKT DEZELFDE TAAL EN TOCH BEGRIJPT MEN ELKAAR NIET.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Mannen en vrouwen ervaren migraine anders

Gegevens uit de Migraine Buddy App laten zien dat er grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen als het gaat om migraine. Vrouwen lijken vaker, langer en meer last te hebben van migraine dan mannen.

De Migraine Buddy is een door neurologen ontworpen app. Gebruikers kunnen hierin aangeven wanneer zij last hebben van migraine, wat de mogelijke oorzaak is, waar de pijn gestart is, wanneer zij slapen en wanneer zij ongesteld zijn. Met deze app zijn gegevens verzameld over migraineaanvallen en het weer tijdens de aanval.

Vijftig procent van de vrouwen vermeldde plotselinge weerveranderingen als belangrijkste oorzaak. De meeste mannen (35 procent) vermeldden krachtinspanning als grootste oorzaak.

Uit het onderzoek blijkt wel dat plotselinge veranderingen in luchtvochtigheid, temperatuur en luchtdruk bij zowel vrouwen als mannen voor migraine zorgt.

Mannen met migraine hadden voornamelijk last van overgevoeligheid voor licht en depressie, vrouwen hadden juist last van een overgevoeligheid voor geuren en misselijkheid.

De vrouwen gaven een hevigere pijn aan dan de mannen, ook duurde de migraine gemiddeld meer dan een uur langer. Een migraineaanval kan tot wel 72 uur duren.

Veel voorkomend

Migraine is de meest voorkomende neurologische aandoening, volgens de Migraine Trust, de Engelse stichting tegen migraine. Het komt vaker voor dan diabetes, epilepsie en astma samen.

Van de mensen met deze neurologische aandoening hebben vrouwen gemiddeld zeven keer per maand last van migraine, in vergelijking tot zes keer per maand bij de mannen.

Medicijnen

Bijna de helft van de mannen neemt geen medicatie tegen de migraine, ten overstaan van twee vijfde van vrouwen. Hoewel er medicijnen tegen migraine zijn, werken deze voor bijna een derde van de mensen niet.

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/4022718/mannen-en-vrouwen-ervaren-migraine-anders.html

Mannen hebben er eigenlijk veel minder last van als vrouwen. En als mannen het dan hebben zal het ook anders ervaren worden en zijn. Dit zou toch te maken hebben met bepaalde hormonen, dat bij een man anders is dan bij vrouwen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wachttijd in centra voor geestelijke gezondheidszorg op vier jaar met 20 procent gestegen

 
Bron: Belga © anp.

Psychiatrie De gemiddelde wachttijd om hulp te krijgen in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is op vier jaar met 20 procent gestegen. Volgens N-VA-parlementslid Björn Anseeuw moet dat beter kunnen, ook in budgettair moeilijke tijden. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen belooft alvast een betere verspreiding van good practices, meer afstemming tussen de verschillende voorzieningen en onderzoek naar nieuwe werkvormen.

“In 2013 moesten cliënten gemiddeld 40 dagen wachten op een eerste gesprek. Voor een tweede gesprek was het nog eens anderhalve maand wachten. In vergelijking met 2009 is dat 2 weken langer wachten op broodnodige hulp,” zegt N-VA-politicus Anseeuw.

Volwassenen wachten nu gemiddeld 37 dagen op hun eerste gesprek, ouderen 20 dagen en mensen met een verslaving 40 dagen. Kinderen en jongeren moeten het langst wachten: iets meer dan 51 dagen. “Daarom zou het ook goed zijn om meer capaciteit binnen de Centra te verschuiven richting kinderen en jongeren”, aldus Anseeuw.

Vraag en aanbod

De N-VA’er wijst ook op de grote verschillen tussen de centra onderling. Zo zijn er centra waar de wachttijd met een derde afneemt. Maar er is ook één centrum waar de gemiddelde wachttijd voor het eerste intakegesprek is gestegen met 140 procent.

Volgens Anseeuw moet er dringend werk gemaakt worden van een betere afstemming van het aanbod op de vraag. “Vandaag is er een grote diversiteit in het aanbod van Geestelijke Gezondheidszorg. We stellen echter vast dat het aanbod van de verschillende voorzieningen vaak niet optimaal op elkaar is afgestemd. Zo kom je ongewild tot bottlenecks waar vroegdetectie en -interventie nochtans erg belangrijk zijn,” aldus Anseeuw.

Ook nieuwe werkvormen kunnen het bestaande aanbod versterken. Anseeuw verwijst naar Nederland waar men online hulpverlening toepast in combinatie met face-to-face gesprekken. Dat verbetert volgens Anseeuw niet alleen de productiviteit van de hulpverlening, maar ook het effect.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2271468/2015/03/31/Wachttijd-in-centra-voor-geestelijke-gezondheidszorg-op-vier-jaar-met-20-procent-gestegen.dhtml

Men roept om hulp je hebt de kracht om naar je arts te stappen en die stuurt je nogmaals door. En dan krijg je te horen spijtig maar er is een wachttijd van zoveel dagen tot maanden ga maar terug naar huis. En dit is ook voor de jeugd zo. Is dat niet erg om met je probleem dan huiswaarts gestuurd te worden. Of zoals ze bij de jeugd doen bij de volwassenen plaatsen.

Kanker bestrijden is teamwerk

Kanker bestrijden is teamwerk

Kanker is een complexe ziekte. Eén arts alleen volstaat niet om ze te bestrijden. Er komen altijd meerdere specialisten bij kijken. Daarom worden vandaag vaak multidisciplinaire oncologische consulten georganiseerd. Dit jaar is het tien jaar dat de consulten door het RIZIV gefinancierd worden. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft een balans opgemaakt…

Kanker bestrijden, een zaak van multidisciplinaire oncologische consulten

Een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) is een overleg tussen verschillende specialisten die elk hun bijdrage leveren in de behandeling van een patiënt met kanker. Welke specialisten dat zijn, hangt af van de patiënt en het type kanker. De behandelend arts neemt er natuurlijk aan deel, maar – afhankelijk van het individuele geval – kan er ook een chirurg aanwezig zijn, een medisch oncoloog, een specialist medische beeldvorming, enz. Ook een zorgcoördinator en mogelijk een psycholoog en/of een sociaal werker nemen deel aan het consult. In de mate van het mogelijke wordt ook de huisarts van de patiënt erbij betrokken, al gebeurt dat nog te weinig.

In welke gevallen kan iemand een beroep doen op een multidisciplinaire oncologische consult?

De consulten worden sinds 2003 terugbetaald door het RIZIV. Ze zijn in bepaalde gevallen verplicht:

  • Als de artsen beslissen om de kanker anders te behandelen dan volgens de methodes die traditioneel in het ziekenhuis worden toegepast.
  • Als er radiotherapie wordt toegepast in een zone die minder dan een jaar tevoren al eens bestraald is.
  • Ook sommige stoffen van chemotherapie leiden automatisch tot het houden van multidisciplinaire oncologische consulten.
  • Als de patiënt een vrouw is en behandeld wordt in een erkende borstkliniek.

Dat betekent wel niet dat alleen patiënten die hieronder vallen er toegang tot hebben. In 2003 waren er 28.350 consulten; in 2012 waren het er al 104.530. Een duidelijk bewijs van de populariteit bij de zorgverstrekkers.

Waarom multidisciplinaire oncologische consulten?

Uit studies blijkt dat MOC cruciale voordelen hebben. Voor borstkanker en darmkanker bijvoorbeeld hebben studies aangetoond dat patiënten van wie het ziektebeeld in een MOC besproken was betere overlevingskansen hadden. Dat voordeel is eigen aan wat een consult tussen verschillende specialisten allemaal biedt:

  • Betere klinische beslissingen: de kans is dus groter dat patiënten de beste behandeling voor hun specifieke situatie krijgen.
  • Een efficiëntere coördinatie tussen de verschillende zorgverstrekkers, wat minder nutteloze onderzoeken betekent, maar ook minder onderzoeken die vergeten of over het hoofd worden gezien omdat niemand een algemeen zicht heeft op de behandeling.
  • Voor het verzorgend personeel vergemakkelijkt het MOC ook de communicatie.
  • Bij de patiënten is een betere levenskwaliteit gerapporteerd. De patiënten krijgen meer steun bij hun beslissingen over de behandeling, ze zijn beter op de hoogte van de soorten hulp die ze kunnen krijgen en hun omgeving is meer gemotiveerd om in de behandeling mee te werken.

De consulten behoren tegenwoordig dan ook tot de norm bij de behandeling van kanker. Toch zijn er ook enkele minpunten. Zo is het samenbrengen van de drukbezette specialisten niet altijd makkelijk. Voor het RIZIV zijn de consulten dan weer een extra investering. In 2013 ging het om 160 euro per consult en per patiënt.

Multidisciplinaire oncologische consulten: een hele wereld

Het systematisch invoeren van MOC heeft in bepaalde ziekenhuizen ook nieuwe functies in het leven geroepen, zoals die van coördinerend arts en datamanager – die moet de nodige gegevens verzamelen en doorgeven aan het kankerregister –  en die van zorgcoördinator in oncologie. Die laatste functie bestond al voor de MOC terugbetaald werden, maar ze werkt in dezelfde geest. Deze coördinatoren, soms ook kankercoaches genoemd, worden nu ook bij de consulten betrokken. Het zijn almaar vaker gespecialiseerde verpleegkundigen.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/kanker-bestrijden-is-teamwerk/actueel/1294

Dat is team werk ook. Het is niet alleen de specialist er komen nog heel wat meer mensen bij kijken. Zeker als het gaat om een operatie en de nabehandeling. Soms als patiënt is het niet meer te volgen en krijg je zoveel informatie dat je het niet meer weet. Probeer op zo van die momenten rustig te blijven, en mocht je dingen niet begrijpen durf te vragen om ze anders te formuleren.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

Cherie White

Author and Anti-Bullying Advocate

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

%d bloggers liken dit: