Nieuwe richtlijn autisme mikt op herkenning voor vijfde levensjaar

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg heeft een nieuwe richtlijn Autismespectrumstoornissen opgesteld om gedrags- en ontwikkelingskenmerken die kunnen wijzen op een autismespectrumstoornis (ASS) in een vroeg sytadium op te sporen. Daarbij worden twee leeftijdscategorieën gehanteerd: 0- tot 4-jarigen en 4- tot 19-jarigen. De richtlijn is gericht op het signaleren van kenmerken op het gebied van communicatie en socialisatie die kunnen wijzen op een ASS. Ouders ervaren in veel gevallen al snel deze problematiek en vragen hulp. De diagnose ASS komt gemiddeld rond het 6e levensjaar.Met deze richtlijn kunnen kinderen met mogelijke ASS al voor hun 5e jaar gerichte hulp krijgen. Daarnaast komt in deze richtlijn de begeleiding van kinderen en jongeren en hun ouders gedurende de periode van onzekerheid voorafgaand aan de diagnose aan bod. Evenals de samenwerking met en het benutten van expertise van aanpalende disciplines, zoals huisarts, kinderartsen, kinderpsychiaters, psychologen en (ortho)pedagogen.

Autismespectrumstoornissen zijn ernstige psychiatrische stoornissen met verregaande gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ouders/verzorgers van kinderen en jongeren met een Autismesmpectrumstoornis (ASS) hebben baat bij een zo vroeg mogelijke ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Op deze manier kunnen secundaire gevolgen voor zowel het kind als de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

Deze richtlijn is gericht op het hele autismespectrum, zonder onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van autisme.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=18187

Hier moeten ze onderzoek blijven na doen. Zodat ze deze groep mensen nog beter kunnen helpen en zo toch een leven geven die in deze maatschappij nu soms heel moeilijk is voor hen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM