Artsen schrijven te vaak slaapmiddelen voor

© thinkstock.

De overgrote meerderheid van de artsen schrijft bij een eerste consultatie slaapmiddelen voor, terwijl een grondig onderzoek en het verlenen van slaapadvies vaak uitblijven. Dat blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop. De consumentenorganisatie vraagt aan de overheid om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen om op te volgen hoe artsen hun taak vervullen.

Test-Aankoop stuurde voor het onderzoek drie vrouwen tussen 52 en 62 jaar naar 100 huisartsen. Ze drukten uit dat ze niet ziek, depressief of angstig waren en geen medicatie namen, maar wel al drie weken slecht sliepen. Als mogelijke oorzaak gaven de dames een recente verhuis en het feit dat het vorige huis nog niet verkocht is. De patiënten meldden ook dat ze overdag wel moe waren, maar nog wel konden werken. Ze vroegen, nadat ze advies kregen, ook zelf om een slaapmiddel, “omdat een vriendin dat middel ook gebruikt en dat wel lijkt te werken”. De elementen waarmee rekening werd gehouden tijdens het doktersbezoek (stelt de dokter voldoende vragen? , geeft hij voldoende slaapadvies? , schrijft hij iets voor? ), zijn gebaseerd op de richtlijnen van huisartsenvereniging Domus Medica rond het voorschrijven van slaapmiddelen.

Uit het onderzoek blijkt dat 68 procent van de artsen voldoende vragen stelt over onder meer slaappatroon, eet-, drink- en leefgewoonten en mogelijke oorzaken. Slechts 11 procent gaf echter een goed slaapadvies, terwijl 63 procent helemaal geen advies gaf.

“Pas als de zoektocht naar de oorzaak en het slaapadvies ontoereikend blijken te zijn, kunnen artsen voor een beperkte periode een geneesmiddel voorschrijven”, aldus gezondheidsexperte Ann Lievens. “Deze geneesmiddelen hebben een hoop bijwerkingen en patiënten kunnen er tolerant aan worden.” Maar slechts bij zes artsen kregen de patiënten geen medicatie. Achttien procent hield het bij een plantaardig middel of schreef een hormoon voor. Liefst 59 procent koos voor een slaapmiddel, 10 procent gaf meerdere voorschriften voor een slaapmiddel of combineerde zo’n voorschrift met een antidepressivum. 7 procent hield het enkel bij antidepressiva, wat voor Test-Aankoop volledig uit den boze is.

De consumentenorganisatie roept de overheid en de bevoegde instanties op hun verantwoordelijkheid op te nemen. Zo moeten de artsen de wetenschappelijke richtlijnen beter naleven, moet de overheid het voorschrijfgedrag monitoren en moeten er kwaliteitsindicatoren ontwikkeld worden, om op te volgen hoe artsen hun taak vervullen. “Het onderzoek is slechts een momentopname bij een beperkte groep artsen. Daarom moet het voorschrijfgedrag van artsen ook systematisch worden onderzocht”, aldus experte Martine Vanhecke. “Belangrijk is ook om de de resultaten van die opvolging raadpleegbaar te maken voor patiënten.” Tot slot moeten de verpakkingen van geneesmiddelen beter afgestemd worden op de noden van patiënten. “Meestal worden slaapmiddelen verkocht in doosjes van 30 tot 50 tabletten. Zo’n hoeveelheden zetten aan tot chronisch gebruik”, aldus Vanhecke nog.

Uit de Gezondheidsenquête (2013) van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) blijkt dat één Belg op drie niet goed slaapt, herinnert Test-Aankoop nog. Recent onderzoek van de Christelijke Mutualiteit bij haar leden gaf gelijkaardige resultaten. Bovendien is België koploper in het voorschrijven van slaapmiddelen. In 2013 gaf 13 procent van de Belgen aan dat ze ooit een slaapmiddel namen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/167/Slaapproblemen/article/detail/2267066/2015/03/27/Artsen-schrijven-te-vaak-slaapmiddelen-voor.dhtml

Voor wat is het toch nodig om zo snel naar deze medicatie te grijpen. En het belangrijkste vergeten, de oorzaak. Die moet gevonden worden en aangepakt worden. Dan kan het best zijn dat de persoon al beter kan slapen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM