Archive for 28 maart 2015


LIEFDE VOELEN

LIEFDE IN STILTE, IS LIEFDE IN HEEL VEEL GEVOEL

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Dit is wat stress echt met je lichaam doet

Stress kan net zoals vele andere dingen goed zijn in kleine dosissen. Het kan werken als motivatie om eindelijk dingen afgewerkt te krijgen of het kan ervoor zorgen dat we extra op onze hoede zijn wanneer een situatie daar om vraagt. Maar, wanneer stress de bovenhand neemt, dan kan dat gevaarlijke gevolgen hebben.

Wat stress exact doet met je lichaam wordt perfect uitgelegd in onderstaande video. Wanneer we te maken krijgen met stress activeert dat een systeem in ons lichaam dat bepaalt of we moeten vluchten of de confrontatie moeten aangaan. Dit systeem was vooral eeuwen geleden handig, toen we nog op regelmatige basis bedreigd werden door wilde dieren. Toch blijft datzelfde systeem ook nu nog actief. Onze bijnieren produceren in tijden van stress cortisol, een hormoon dat ervoor zorgt dat ons lichaam een glucoserush produceert, die ons moet helpen om weg te raken uit een penibele situatie.

Allemaal goed en wel, moesten we effectief nog van beren of andere wilde dieren moeten wegrennen. In deze tijden wordt stress echter niet meer veroorzaakt door dat soort van bedreigingen, maar eerder door een overload aan emails of andere werkgerelateerde factoren. Dit zorgt ervoor dat ons lichaam gedurende een langere tijd blootgesteld wordt aan stress, en dat heeft verregaande gevolgen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/640/Stress/article/detail/2266917/2015/03/27/Dit-is-wat-stress-echt-met-je-lichaam-doet.dhtml

Stress is een zware boosdoener voor het lichaam. Niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk geeft het problemen. En er zijn er die uiterlijk stress hebben, dat zie je aan deze mensen die zijn hipper en kunnen op een moment niet organiseren omdat ze niet echt goed weten met wat ze moeten beginnen. Maar je hebt ook innerlijke stress en dat vreet aan je lichaam, je ziet dat uiterlijk niet en je kan je niet uiten zoals het hoort. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Nieuwe richtlijn autisme mikt op herkenning voor vijfde levensjaar

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg heeft een nieuwe richtlijn Autismespectrumstoornissen opgesteld om gedrags- en ontwikkelingskenmerken die kunnen wijzen op een autismespectrumstoornis (ASS) in een vroeg sytadium op te sporen. Daarbij worden twee leeftijdscategorieën gehanteerd: 0- tot 4-jarigen en 4- tot 19-jarigen. De richtlijn is gericht op het signaleren van kenmerken op het gebied van communicatie en socialisatie die kunnen wijzen op een ASS. Ouders ervaren in veel gevallen al snel deze problematiek en vragen hulp. De diagnose ASS komt gemiddeld rond het 6e levensjaar.Met deze richtlijn kunnen kinderen met mogelijke ASS al voor hun 5e jaar gerichte hulp krijgen. Daarnaast komt in deze richtlijn de begeleiding van kinderen en jongeren en hun ouders gedurende de periode van onzekerheid voorafgaand aan de diagnose aan bod. Evenals de samenwerking met en het benutten van expertise van aanpalende disciplines, zoals huisarts, kinderartsen, kinderpsychiaters, psychologen en (ortho)pedagogen.

Autismespectrumstoornissen zijn ernstige psychiatrische stoornissen met verregaande gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ouders/verzorgers van kinderen en jongeren met een Autismesmpectrumstoornis (ASS) hebben baat bij een zo vroeg mogelijke ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Op deze manier kunnen secundaire gevolgen voor zowel het kind als de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

Deze richtlijn is gericht op het hele autismespectrum, zonder onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van autisme.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=18187

Hier moeten ze onderzoek blijven na doen. Zodat ze deze groep mensen nog beter kunnen helpen en zo toch een leven geven die in deze maatschappij nu soms heel moeilijk is voor hen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Artsen schrijven te vaak slaapmiddelen voor

© thinkstock.

De overgrote meerderheid van de artsen schrijft bij een eerste consultatie slaapmiddelen voor, terwijl een grondig onderzoek en het verlenen van slaapadvies vaak uitblijven. Dat blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop. De consumentenorganisatie vraagt aan de overheid om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen om op te volgen hoe artsen hun taak vervullen.

Test-Aankoop stuurde voor het onderzoek drie vrouwen tussen 52 en 62 jaar naar 100 huisartsen. Ze drukten uit dat ze niet ziek, depressief of angstig waren en geen medicatie namen, maar wel al drie weken slecht sliepen. Als mogelijke oorzaak gaven de dames een recente verhuis en het feit dat het vorige huis nog niet verkocht is. De patiënten meldden ook dat ze overdag wel moe waren, maar nog wel konden werken. Ze vroegen, nadat ze advies kregen, ook zelf om een slaapmiddel, “omdat een vriendin dat middel ook gebruikt en dat wel lijkt te werken”. De elementen waarmee rekening werd gehouden tijdens het doktersbezoek (stelt de dokter voldoende vragen? , geeft hij voldoende slaapadvies? , schrijft hij iets voor? ), zijn gebaseerd op de richtlijnen van huisartsenvereniging Domus Medica rond het voorschrijven van slaapmiddelen.

Uit het onderzoek blijkt dat 68 procent van de artsen voldoende vragen stelt over onder meer slaappatroon, eet-, drink- en leefgewoonten en mogelijke oorzaken. Slechts 11 procent gaf echter een goed slaapadvies, terwijl 63 procent helemaal geen advies gaf.

“Pas als de zoektocht naar de oorzaak en het slaapadvies ontoereikend blijken te zijn, kunnen artsen voor een beperkte periode een geneesmiddel voorschrijven”, aldus gezondheidsexperte Ann Lievens. “Deze geneesmiddelen hebben een hoop bijwerkingen en patiënten kunnen er tolerant aan worden.” Maar slechts bij zes artsen kregen de patiënten geen medicatie. Achttien procent hield het bij een plantaardig middel of schreef een hormoon voor. Liefst 59 procent koos voor een slaapmiddel, 10 procent gaf meerdere voorschriften voor een slaapmiddel of combineerde zo’n voorschrift met een antidepressivum. 7 procent hield het enkel bij antidepressiva, wat voor Test-Aankoop volledig uit den boze is.

De consumentenorganisatie roept de overheid en de bevoegde instanties op hun verantwoordelijkheid op te nemen. Zo moeten de artsen de wetenschappelijke richtlijnen beter naleven, moet de overheid het voorschrijfgedrag monitoren en moeten er kwaliteitsindicatoren ontwikkeld worden, om op te volgen hoe artsen hun taak vervullen. “Het onderzoek is slechts een momentopname bij een beperkte groep artsen. Daarom moet het voorschrijfgedrag van artsen ook systematisch worden onderzocht”, aldus experte Martine Vanhecke. “Belangrijk is ook om de de resultaten van die opvolging raadpleegbaar te maken voor patiënten.” Tot slot moeten de verpakkingen van geneesmiddelen beter afgestemd worden op de noden van patiënten. “Meestal worden slaapmiddelen verkocht in doosjes van 30 tot 50 tabletten. Zo’n hoeveelheden zetten aan tot chronisch gebruik”, aldus Vanhecke nog.

Uit de Gezondheidsenquête (2013) van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) blijkt dat één Belg op drie niet goed slaapt, herinnert Test-Aankoop nog. Recent onderzoek van de Christelijke Mutualiteit bij haar leden gaf gelijkaardige resultaten. Bovendien is België koploper in het voorschrijven van slaapmiddelen. In 2013 gaf 13 procent van de Belgen aan dat ze ooit een slaapmiddel namen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/167/Slaapproblemen/article/detail/2267066/2015/03/27/Artsen-schrijven-te-vaak-slaapmiddelen-voor.dhtml

Voor wat is het toch nodig om zo snel naar deze medicatie te grijpen. En het belangrijkste vergeten, de oorzaak. Die moet gevonden worden en aangepakt worden. Dan kan het best zijn dat de persoon al beter kan slapen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Zen in het museum: volg yogales tussen de schilderijen in KMSK Brussel

Het is weer eens iets anders, yogalessen volgen tussen impossante kunstwerken in een museumzaal. In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel kan je jouw yogamatje uitspreiden tussen de werken van Gao Xingjian, een Franse kunstenaar met Chinese roots.

De link tussen yoga en schilderkunst is niet zo gek: beide ontspanningsvormen stemmen deelnemers tot nadenken, een moment van zelfreflectie of overpeinzing. Het uitgangspunt van deze yogasessies is om kunst niet alleen te zien, maar ook te beleven. Een kruisbestuiving tussen kunst en yoga, die leidt tot een totaalbeleving van ontspanning en reflectie.

Westerse versus Oosterse wereld
De yogalessen vinden één keer per maand plaats tussen de schilderijen van Gao Xingjian, een Franse kunstenaar van Chinese afkomst. Met zijn werk probeert hij bruggen te slaan tussen de Westerse een Oosterse wereld, waardoor zijn schilderijen de perfecte achtergrond vormen voor de maandelijkse yogasessies. Zo schildert hij met Oost-Indische inkt, maar wel op een doek in plaats van op het gebruikelijke rijstpapier. In de yogazaal bevind je je tussen zes indrukwekkende zwart-witwerken van de kunstenaar.

Ook voor dummies
Wie denkt dat deze yogavorm zijn petje te boven gaat, hoeft niet bang te zijn. De sessies zijn toegankelijk voor zowel gevorderden als beginners vanaf 18 jaar. Ervaring is niet vereist, wel een mondje Engels, want de cursus wordt in het Engels gegeven. Dat er een markt is voor deze totaalbeleving blijkt uit de populariteit van de inschrijvingen: de eerste sessies zijn al uitverkocht, waardoor het museum extra sessies heeft ingelast. Snel zijn is dus de boodschap.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/300/Yoga/article/detail/2267228/2015/03/27/Zen-in-het-museum-volg-yogales-tussen-de-schilderijen-in-KMSK-Brussel.dhtml

Wat is er nog rustiger om dit te beoefenen tussen schilderijen waar het zo en zo al heel rustig is. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: