“Vrouwen overdrijven niet, we zijn te vaak slachtoffer van seksime”

Vrouwen overdrijven niet als het op seksisme en seksuele intimidatie aankomt, vindt blogster Yasmine Schillebeeckx (24). Haar blogposts waarin ze ongevraagde commentaren of handtastelijkheden op straat aankaart werden massaal gelezen. Via de hashtag #wijoverdrijvenniet delen vrouwen nu op Yasmine’s aansturen massaal ervaringen op Twitter.

Begin maart schreef Yasmine Schillebeeckx (24) een opiniestuk op demorgen.be naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, waarin ze aanklaagt dat vrouwen nog steeds op een seksistische manier worden nageroepen op straat. Onder de veelzeggende titel “Mijn naam is niet Hey Sexy”, schreef ze onder meer: “Ze schreeuwden voor mij onverstaanbare opmerkingen naar elkaar, maar uit hun intonatie kon ik maar al te goed opmaken dat ze ongepaste, vieze opmerkingen over mijn lichaam maakten. […] Het zijn mannen als deze die je als vrouw het gevoel geven dat je lichaam aan hen toebehoort. Dat jij als vrouw alleen op de aarde gezet bent om er mooi uit te zien. Dat je bloedeigen lichaam altijd onderworpen zal zijn aan de mening en de blikken van mannen.”

“Juffrouwen Truttebol”
In de weekenbijlage van De Morgen gaf columnist Marc Didden in zijn column een duidelijke sneer naar de mening van deze jongedame. Hij schreef: “Ik las ook hier en daar wat brieven van Juffrouwen Truttenbol die zich erover beklaagden dat ze wel eens nagefloten worden door bronstige bouwvakkers die ook nog iets als “Ciao bella!” roepen. Hoe erg is dat, zeg?,” schreef hij.

Eén artikel niet genoeg
Een reden voor Schillebeeckx om opnieuw in de pen te kruipen en Marc Didden van antwoord te voorzien: “Jouw woorden doen me beseffen dat één artikel duidelijk niet genoeg was”, schrijft Yasmine. “Dat één anekdote over hoe ik als vrouw in het openbaar werd lastig gevallen niet genoeg was om mannen als jou te doen beseffen dat vrouwen. Niet. Gelijk. Behandeld. Worden. […] Als ik zeg dat ik mij als vrouw niet altijd veilig voel op straat, dan overdrijf ik niet. Als ik zeg dat het als vrouw een traumatiserende gebeurtenis is om verbaal geterroriseerd te worden door een man die groter, sterker en ouder is dan ik, dan overdrijf ik niet.”

#wijoverdrijvenniet
Yasmine roept vrouwen nu op op via de hashtag #wijoverdrijven niet massaal seksistische ervaringen te delen, om de aandacht nog eens op het fenomeen te vestigen. De mediastorm woedt verder, want Twitter wordt overspoeld met tweets rond het onderwerp. Naast vrouwen die hun negatieve ervaringen met seksisme delen, uiten ook mannen hun steunbetuiging en respect voor de aandacht rond dit onderwerp.BRON: http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2257755/2015/03/19/Vrouwen-overdrijven-niet-we-zijn-te-vaak-slachtoffer-van-seksime.dhtml

Het zal zeker als vrouw niet leuk zijn om nagefloten te worden of commentaar te krijgen als je voorbij gaat. En iedere man zal het al wel eens gedaan hebben zeker. Al is het maar kijken om blijven kijken. Klik zeker het opiniestuk aan om daar ook dat stuk te lezen.
Nu aantastgelijk zijn is al een stapje te ver. Dan begin je al met in de persoon haar persoonlijke grens te over scheiden en dat moet toch aangepakt worden.

Seksisme

Ingang van de National Association Opposed To Woman Suffrage

Seksisme is het vellen van een waardeoordeel op grond van iemands sekse. Dit kan leiden tot discriminatie waarbij mensen verschillend behandeld worden, bijvoorbeeld in taalgebruik, op grond van hun geslacht/sekse. Seksisme kan leiden tot vormen van onderdrukking. Het omgekeerde is sekseneutraliteit.

Het woord seksisme wordt ten onrechte vaak gebruikt in associatie met seks of erotiek.

Seksisme algemeen

Ook geslachtsrol-stereotypen met betrekking tot mannelijkheid en vrouwelijkheid vallen onder het begrip seksisme. Deze stereotypen hebben soms onderbewust invloed op ons gedrag. Voor deze vorm is de term genderisme bedacht.

Extreme vormen van seksisme zijn mannenhaat (misandrie) of vrouwenhaat (misogynie).

Vrouwendiscriminatie

De meest voorkomende vorm van seksisme uit zich in discriminatie van vrouwen.

De vrouwenbeweging bestrijdt al sinds haar ontstaan de benadeling en discriminatie van vrouwen. Dit heeft effecten gehad op nationale en internationale wetgeving: er bestaat een Internationaal Verdrag tot Uitbanning van Vrouwendiscriminatie, kortweg het VN-Vrouwenverdrag. Er is veel onderzoek gedaan naar vormen van vrouwendiscriminatie.

Gender

De studie naar geslachtsrollen en de verandering van stereotypen wordt dikwijls aangeduid met de term genderstudies. Het Engelse begrip gender wordt gebruikt om de maatschappelijke rol en ook de zelfbeleving van een individu te onderscheiden van zijn biologische seksualiteit.

Recht

In 2014 werd in België seksisme strafbaar gemaakt.[1]

BRON: http://nl.wikipedia.org/wiki/Seksisme

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM