Archive for 10 maart 2015


Worden ernstig zieke vrouwen sneller gedumpt?

foto bij artikel Worden ernstig zieke vrouwen sneller gedumpt?

In het nieuws

Het is niet de eerste keer dat onderzoekers een verband vinden tussen echtscheiding en ernstige gezondheidsproblemen. Een zieke vrouw wordt vaker verlaten door haar man dan omgekeerd, stellen Amerikaanse onderzoekers.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers volgden 2.701 getrouwde koppels van 50 jaar en ouder (1). Bij de start van de studie, in 1992, was geen van beide ernstig ziek. Ze vulden vragenlijsten in waarin onder andere geïnformeerd werd naar hun huwelijksgeluk (uitgedrukt op een schaal van zeer tevreden naar zeer ontevreden).

In de daaropvolgende jaren gingen de onderzoekers na hoeveel partners een ernstige chronische ziekte (kanker, hartziekte, beroerte, longziekte) hadden ontwikkeld en wie gescheiden was of weduwe/weduwnaar geworden. Achttien jaar later waren 33% van de koppels gescheiden en bij 24% was één van de partners overleden. De onderzoekers vonden dat bij scheiding de vrouw 6% vaker een ernstige chronische ziekte had ontwikkeld in de jaren ervoor. Chronische zieke mannen waren daarentegen niet vaker verwikkeld in een scheiding dan gezonde mannen.

De onderzoekers besloten dat ernstige ziekte bij oudere vrouwen het risico op echtscheiding doet toenemen.

Bron

(1) Karraker A, Latham K. In Sickness and in Health? Physical Illness as a Risk Factor for Marital Dissolution in Later Life. Journal of Health and Social Behavior. Published online March 5 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De aard van de studie laat niet toe te besluiten dat het hier gaat om een oorzakelijk verband. Anderzijds is dit niet de eerste studie die suggereert dat ernstig zieke vrouwen vaker verlaten worden door hun echtgenoot dan omgekeerd. Het is echter niet duidelijk wie het initiatief tot de scheiding nam. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de vrouw door haar ziekte uit een ongelukkig huwelijk wil stappen voor de jaren die haar nog resten. Heel wat mogelijke beïnvloedende factoren werden niet onderzocht, zoals de prognose van de aandoening, de persoonlijkheid van beide partners, hun wijze van communiceren, enzovoort.

Bij navraag naar de Belgische situatie blijken we hier niet over cijfers te beschikken, maar wordt wel bevestigd dat ernstige ziekte soms leidt tot echtscheiding en vermoedelijk iets vaker in geval van ziekte bij de vrouw.

Zowel de Stichting tegen Kanker als de Vlaamse Kanker Liga bevestigen dat gevorderde kanker het leven van beide partners drastisch verandert en de relatie onder druk zet. De gevolgen voor het huwelijk zijn echter individueel heel verschillend. Hoeveel liefde voel je nog voor elkaar, hoe goed kan je communiceren, hoe ga je om met het naderend einde, het sociaal isolement, enzovoort. Door kanker groeien mensen soms uit elkaar en soms naar elkaar toe. Persoonlijkheid speelt een grote rol. Wrijvingen zijn wel normaal en professionele steun is niet overbodig.

Op de website van de Vlaamse Kanker Liga staan persoonlijke getuigenissen over omgaan met kanker als koppel: http://www.tegenkanker.be/kanker_en_relaties.

De Stichting tegen Kanker biedt gratis telefonische coaching aan aan kankerpatiënten en hun partners. Meer info op het gratis nummer 0800 15802 of ophttp://www.kanker.be/psychologische-ondersteuning.

Conclusie

Een ernstige ziekte van één van beide partners zet een huwelijk onder druk, wat kan uitmonden in een echtscheiding. In de VS zijn vrouwen iets vaker slachtoffer van een scheiding bij ziekte, blijkt uit nieuw onderzoek.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/03March/Pages/Does-a-wifes-illness-lead-to-divorce.aspx

BRON: http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/worden-ernstig-zieke-vrouwen-sneller-gedumpt

Zoiets vind ik altijd erg om te lezen. Dat een partner de ander laat staan door ziekte. Natuurlijk een partner die ernstig ziek is of wordt dat vraagt kracht en energie, en je mag je eigen leven er niet door laten leiden of je opsluiten. Maar dan nog kan je erover praten of hulp zoeken om toch nog voor je partner er te zijn zoals het moet.
Ook mogen we niet vergeten dat het soms ook zo gaat met een man die ernstig ziek wordt.
Maar je hoort het vaak dat een scheiding aangevraagd wordt omdat een partner ziek is. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Verklaring van Sikyong Dr. Lobsang Sangay ter gelegenheid van de 56ste herdenking van de Tibetaanse Nationale Volksopstand

Wij zijn hier bijeen om de dappere mannen en vrouwen te herdenken die zesenvijftig jaar geleden hun levens hebben gegeven voor de Tibetaanse zaak. Wij zijn hier ook samengekomen om onszelf er aan te herinneren om met grote vastberadenheid, moed en betrokkenheid door te gaan met de geweldloze strijd van het Tibetaanse volk.

Mijn mede-Tibetanen, ik wil u berichten dat de situatie in Tibet grimmig blijft, maar de doorgaande moed van het Tibetaanse volk is sterk en wordt sterker. Sinds de vreedzame protesten in 2008 uitbraken, en de aanhoudende zelfverbrandingsprotesten op het gehele plateau doorgaan, is Tibet feitelijk afgegrendeld. De beperkingen van de bewegingsvrijheid van Tibetanen zijn sterk geïntensiveerd. Tibetanen moeten bij meerdere controleposten in belangrijke stedelijke centra onder constante bewakingscamera’s hun identiteitskaarten tonen, die voorzien zijn van geavanceerde tweede generatie chips. Zoals een Tibetaan deze vernedering beschreef: “Je identiteitskaart is als je schaduw. Zonder kan je je niet verplaatsen.” De situatie van de toegenomen restricties is zo buitensporig dat zelfs Chinese toeristen het initiatief namen om het commentaar te geven dat de huidige omstandigheden in Tibet zijn zoals in een ‘oorlogszone’.

Tibetanen zijn in het bijzonder ongerust over de aankondiging in 2014 van de Chinese Staatsraad om de status van de gemeentes Shigatse en Chamdo op te waarderen tot die van steden. Hoewel Tibetanen economische ontwikkeling in de vorm van modernisering verwelkomen, is hun ervaring ten aanzien van urbanisatie er een van economische marginalisering, sociale uitsluiting en milieuvervuiling. Lhasa is een goed voorbeeld. De stad heeft een exponentiële stedelijke expansie ondergaan, die Chinese migrantenwerknemers uit heel China heeft aangetrokken. Deze bevolkingsverschuiving heeft het hart van de Tibetaanse cultuur getransformeerd tot een ander “Chinatown”, waar Tibetanen in kleine getto’s wonen die omgeven zijn door een groeiend verstedelijkt China. Wij vrezen dat dezelfde negatieve transformatie zal gebeuren met Shigatse en Chamdo, met een immense vermindering van het vermogen van het Tibetaanse volk om hun cultuur en identiteit te bewaren. Tegelijkertijd zijn de Tibetanen bang dat Chinese kolonisten plattelands en nomadisch Tibet zal verpletteren en laten wegzakken.

Dit zijn enkele van de vele uitdagingen waar wij in Tibet mee geconfronteerd worden. Toch geloof ik dat we de inzet, vastberadenheid en collectieve wil hebben om deze te overwinnen. Tibetanen in Tibet hebben de ene door de staat gesponsorde ramp na de andere overleefd. Rampen zoals de Grote Sprong Voorwaarts in de vijftiger jaren en de Culturele Revolutie in de jaren zestig hebben niet de volhardende geest van het Tibetaanse volk doen wankelen. Van de krijgswet die in Lhasa in 1989 werd opgelegd, tot de “strike hard campagnes” om dissidentie te smoren, en campagnes zoals het Western China Development programma, hebben niet de moed van het Tibetaanse volk verminderd. Van de opstand in 1959, die wij vandaag eren, via de decennia van vreedzame protesten, met inbegrip van de demonstraties in 2008 in geheel Tibet en de meer dan honderd zelfverbrandingen, blijft de Tibetaanse wil om te leven als een samenhangend volk en te strijden voor gerechtigheid standvastig.

In Tibet zingen, schilderen en schrijven kunstenaars allen met een geest die moed inspreekt en met een verhoogd gevoel van verantwoordelijkheid voor de Tibetaanse zaak. Binnen Tibet versterkt een nieuwe spirituele, culturele en intellectuele renaissance de Tibetaanse trots en eenheid. Van de bescheiden verzamelaars van yartsa gunbu (de schimmel van een rups) tot de onvermoeibare vrachtwagenchauffeurs, boeren en nomaden, tot monniken en nonnen. Tibetanen brengen tijd door in een gemeenschappelijk streven om in waardigheid te leven en met een gemeenschappelijke identiteit. Deze zakken vol ideeën en oases van Tibets gemeenschappelijke aspiraties zullen zich samenvoegen tot een mooie toekomst voor alle mensen van Tibet.

De retoriek die vandaag uit China komt, is dat Tibetanen hun eigen meesters zijn geworden. Om deze retoriek te verwezenlijken, dringen wij er bij de Chinese leiders op aan om de Tibetanen Tibet te laten besturen. Wanneer China het plan zegt te hebben om de vijftigste verjaardag van de zogenaamde Tibetaanse Autonome Regio (TAR) te vieren, zouden de voorstanders van de harde lijn in Beijing er aandacht aan moeten besteden dat repressie alleen wrok zal genereren. Wij hebben de opmerkingen van president Xi Jinping vernomen dat de Tibetaanse cultuur en taal behouden moeten blijven, toch ondermijnt de lokale ‘20-punten interne richtlijnen’ van de autoriteiten in Amdo beiden.

Van de kant van de Kashag blijven wij volledig toegewijd aan de Middenweg Aanpak om niet te zoeken naar afscheiding van China maar naar ware autonomie voor het Tibetaanse volk. Om ware autonomie voor het Tibetaanse volk te realiseren, heeft de Task Force, een adviesorgaan van de Kashag, in de eerste week van januari een diepgaande discussie gevoerd over de politieke ontwikkelingen in Tibet, over kwesties die de toekomst van de dialoog met de Chinese leiders aangaan en over ontwikkelingen in het grotere internationale politieke landschap. Het Tibetaanse leiderschap is er sterk van overtuigd dat de enige manier om de Tibetaanse zaak op te lossen door middel van dialoog is tussen de afgezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de vertegenwoordigers van het Chinese leiderschap. De afgezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama zijn elk moment en iedere plaats bereid tot een dialoog met hun Chinese equivalenten.

In dit opzicht blijven wij zeer erkentelijk voor de recente verklaring van het Amerikaanse State Department die dialoog tussen de vertegenwoordigers van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de Chinese leiders aanmoedigt: “Wij geloven dat alle mensen in de Volksrepubliek China van de vruchten van dialoog kunnen profiteren en dringen er bij de Chinese regering op aan om de kans grijpen om verder in contact treden met de Dalai Lama.”

Wij verwelkomen ook de opmerkingen van president Barack Obama bij het jaarlijkse ontbijtgebed in Washington D.C., waarbij hij Zijne Heiligheid de Dalai Lama beschrijft als een “goede vriend” en een “krachtig voorbeeld van wat het betekent om mededogen in de praktijk te brengen” en een persoon die “ons inspireert om te pleiten voor de vrijheid en de waardigheid van alle menselijke wezens.”

Ik ben verheugd mee te kunnen delen dat wij binnen India een toegenomen bewustzijn zien over het belang van Tibet en dat er meer platforms zijn voor de discussie over de Tibetaanse kwestie. Er is ook het besef dat de Tibetaanse regering in ballingschap zowel een werkelijke democratische politieke entiteit is als dat zij effectief is. De trots van onze democratie is de publieke inspraak en wij blijven de Tibetaanse publieke diepere betrokkenheid bij het democratische proces aanmoedigen.

Dit jaar zullen het Tibetaanse volk en onze vrienden over de hele wereld de 80ste  verjaardag van Zijne Heiligheid de Dalai Lama vieren. Bij deze mijlpaal bidden wij voor een lang leven voor Zijne Heiligheid de Dalai Lama en een doorgaande goede gezondheid. Het kenmerk van het Tibetaanse volk is geweldloosheid, en de door onze oudere generatie omarmde waarden, van nederigheid, integriteit en veerkracht, moeten worden omarmd door jongere generaties. Dit is zowel ons politieke kapitaal als onze politieke toevlucht.

Bovenal is de eerste prioriteit van de Kashag het onderwijs. In deze inspanning moedigt de Kashag Tibetanen uit alle lagen van de maatschappij aan om diep betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Ik grijp deze gelegenheid aan om al onze Tibet support groepen van Berlijn tot Brussel, van Canberra tot Kaapstad en van Tokyo tot Taipei te bedanken voor hun nobele inspanningen en voor het ondersteunen van rechtvaardigheid en vrijheid voor de Tibetanen. Te midden van extremisme en gewelddadige conflicten in de wereld is Tibet een model van gematigdheid en geweldloosheid, dat verdient uw voortgaande steun. Wij betuigen ook onze diepe dankbaarheid aan de mensen en de regering van India voor hun vrijgevigheid en gastvrijheid.

Mijn mede-Tibetanen, nogmaals, en met diepe hoop en dankbaarheid, namens de zes miljoen Tibetanen, bied ik mijn oprechte gebeden aan voor een lang leven van Zijne Heiligheid, de grootse 14de  Dalai Lama. Vandaag eren en schenken wij onze diepste eerbied aan de dappere mannen en vrouwen die hun leven voor de Tibetaanse zaak hebben opgeofferd. Mogen alle Tibetanen met doorgaande vastberadenheid trouw blijven aan het doel van onze voorvaders en -moeders, onze zusters en broeders, en aan al degenen die hun leven hebben geofferd om het leed van de Tibetanen te beëindigen en vrijheid voor Tibet terug te brengen.

BRON: http://www.savetibet.nl/

Vredig samen slapen met je partner? Het kan en wel zo!

© Thinkstock.

Een snurker of woeler als partner, een bedgenoot die het warmer, lichter of donkerder wil dan jezelf of een nachtelijke plasser: samen het bed delen is niet altijd zo romantisch als we zouden hopen. Gelukkig bestaan er voor deze 9 herkenbare situaties oplossingen die je nachtrust (en relatie) ten goede komen.

Een masker bewijst zijn nut ook buiten "Fifty Shades"-taferelen.
Een masker bewijst zijn nut ook buiten “Fifty Shades”-taferelen. © Shutterstock
© Shutterstock

Te warm of te koud
Hij wil het raam open, jij de verwarming aan of omgekeerd. Allebei water bij de wijn doen is de eerlijkste oplossing. Kies voor een temperatuur die het midden houdt tussen jullie behoeften. Hij wil 18 graden, en jij 22? Hou het dan op 20 graden. Die kleine aanpassing kunnen jullie allebei aan, en je lichaam went er snel aan.

Slapeloze kindjes
Wat doe je met een kind dat na een nachtmerrie de slaapkamer instormt? Om conflicten in het midden van de nacht te vermijden, denk je hier best met een heldere geest en bij daglicht over na. Spreek af op voorhand wat jullie zullen doen als een kind de kamer binnenkomt ’s nachts: wie troost dochter- of zoonlief en mag het daarna tussen jullie in slapen of niet? Duidelijke afspraken maken op voorhand is erg belangrijk.

Andere matrasbehoeften
Hard of zacht, dik of dun: de ideale matras voor een goede nachtrust is zeer persoonlijk. Het is geen ramp om voor twee verschillende matrassen te kiezen, als dat een betere nachtrust oplevert. Krijg je het niet over je hart om in te boeten aan de romantiek van één matras? Dan kan je voor een prijzige matras kiezen die zich aanpast aan jouw lichaamsvorm.

Verschillende slaapritmes
Opstaan en gaan slapen op verschillende uren kan de rust van de ander verstoren. Maak ook hier duidelijke afspraken. Wie het laatst onder de wol kruipt, belooft om stil te zijn en niet meer te lezen of TV te kijken in bed, tenzij met een hoofdtelefoon. De partner die het vroegst uit de veren moet, kan beloven om maar één keer te snoozen, zodat de wekker de ander niet vroegtijdig uit zijn slaap haalt.

Knuffelen of afstand houden
Romantisch in elkaars armen in slaap vallen klinkt in principe heerlijk. Maar niet iedereen vindt dat even aangenaam, of kan niet slapen als de ander hem of haar in een “greephouding” vastklemt. Maak afspraken over het knuffelen voor het slapengaan. Zo kan je er een tijdspanne opkleven: 10 à 15 minuutjes praten en knuffelen, voor je elkaar “lost” en op je eigen kant gaat slapen. De diehard knuffelaars en opofferingsgezinde partners kunnen knuffelen tot de ander in slaap is gevallen, en dan voorzichtig op de eigen kant rollen.

Licht en donker
Een andere erg persoonlijke voorkeur: rolluiken naar beneden, of wakkerworden met natuurlijk licht? Compromis is de basis van een goede relatie, dus ook hier moet een gulden middenweg gevonden worden. Doe de rolluiken of gordijnen voor de helft dicht. Nog niet donker genoeg? Een oogmasker ziet er misschien wat onnozel uit, maar is wel bijzonder efficiënt. En wie ziet dat trouwens, als je slaapt? Je partner mag alvast niet klagen, want het is uit liefde voor hem of haar dat je het doet.

Donsdekengevecht
Een klassieker: trekken aan het donsdeken tot je de hoeveelheid deken hebt die je denkt te verdienen. Frustrerend soms in het midden van de nacht als dat gevecht niet meteen lijkt te lukken. Om geen twee donsdekens te moeten aanschaffen, kan je elk een apart laken kopen, dat je dan onder het gezamelijk donsdeken legt. Zo wordt het moeilijker om vanonder de eerste laag ook de tweede laag te stelen.

Woelen en draaien
Sommige slapers lijken ’s ochtends geen centimeter te zijn verschoven, terwijl anderen de hele nacht door woelen en bewegen dat het een lieve lust is. Helaas blijken vrouwen gevoeliger te zijn voor de bewegingen van hun partner, en worden ze dus ook sneller uit hun slaap gehaald. Opnieuw dezelfde weinig romantische maar des te efficiëntere oplossing: aparte lakens, of in een extreem geval toch ook aparte donsdekens. Zo raak je alvast niet verstrikt in elkaars armen en benen. Ook een groter bed en dus meer beweginsvrijheid kan soelaas bieden.

Snurken
Om de muren van op te lopen: een wederhelft die in een jaloersmakend diepe slaap is verzonken, maar ondertussen ligt te snurken tegen de sterren op. Slaapspecialist Michael Breus: “Het geluid wordt veroorzaakt door trillingen wanneer je ademt door versmalde luchtwegen. Een opstopping kan een oorzaak zijn, of alcohol drinken vlak voor je gaat slapen. Ook op je rug slapen kan voor snurken zorgen, maar het kan helpen om je partner op zijn zij te rollen. Een andere oplossing is om jezelf te omringen met kussens, waardoor het geluid vermindert en terugkaatst in de andere richting.”
Als het niet helpt om één van die oorzaken weg te halen, adviseert de specialist om naar een slaapdokter te gaan. Aanhoudend snurken kan ook het gevolg zijn van slaapapneu, een aandoening waardoor je verschillende keren per nacht stopt met ademen. Tijdig hulp zoeken is dus de boodschap.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/167/Slaapproblemen/article/detail/2246647/2015/03/10/Vredig-samen-slapen-met-je-partner-Het-kan-en-wel-zo-.dhtml

Soms kan slapen een hel worden met je partner. Woelen, snurken, dekbed weg trekken allemaal wel misschien bekend klinkend. En toch kan het. Misschien als je dit gelezen hebt dat je voor jezelf iets kan ondernemen om zo samen zalig te kunnen en mogen slapen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Kom op tegen Kanker wordt Iedereen tegen Kanker

© belga. Jean-Jacques Cassiman, professor emiritus en voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker poseert bij de nieuwe slogan.

De Kom op tegen Kanker-actie van de VRT steekt dit jaar in een nieuw kleedje. Met de slogan “Iedereen tegen Kanker” willen Kom op tegen Kanker en de VRT heel Vlaanderen mobiliseren. Iedereen kan met deze campagne acties opzetten om geld in te zamelen, bovendien wordt voor het eerst een campagnelied gelanceerd, “Iedereen is van de wereld”. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens de persvoorstelling van de nieuwe campagne.

Dit jaar ligt de focus van de campagne op iedereen, "omdat iedereen ook kanker kan krijgen", zegt campagneleider Frank Deboosere.
Dit jaar ligt de focus van de campagne op iedereen, “omdat iedereen ook kanker kan krijgen”, zegt campagneleider Frank Deboosere. © belga

Jaarlijks krijgen 41.000 mensen de diagnose kanker te horen. “Maar wij blijven dromen van een samenleving zonder kanker”, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. “Daarom moeten wij ons werk in onderzoek, zorg, preventie en informatie blijven verderzetten.”

Dit jaar ligt de focus van de campagne letterlijk op iedereen, “omdat iedereen ook kanker kan krijgen”, zegt campagneleider Frank Deboosere. Nu iedereen acties kan organiseren, hoopt Deboosere dat de betrokkenheid van de jeugd met de campagne nog vergroot. “Mensen tussen 15 tot 30 jaar worden vaak over het hoofd gezien als het over kanker gaat. Nochtans krijgt ook deze leeftijdscategorie met deze ziekte te maken. En voor hen moet alles nog beginnen, zoals een lief zoeken of werk zoeken.”

De campagne start op 30 maart op Eén met een aflevering van “Iedereen Beroemd” die voor een keer “Iedereen tegen Kanker” wordt. Op 26 april vindt de slotshow plaats, die door Marcel Vanthilt gepresenteerd zal worden.

Een nieuwigheid deze campagne is het campagnelied “Iedereen is van de wereld”, van The Scene, de Nederlandse groep waarvan zanger Thé Lau getroffen werd door keelkanker. Voor meer informatie, klik hier. “Thé Lau twijfelde geen moment toen hem werd gevraagd of het lied gebruikt mocht worden. Hij zingt zelf de eerste regel in”, zegt Vanthilt. Naast Thé Lau zingen nog 34 andere Vlaamse artiesten mee.

De vorige Kom op tegen Kanker-campagne bracht 20,6 miljoen euro op. “Beter doen is een mooi streefdoel”, zegt Deboosere, die opmerkt dat de “solidariteit blijft groeien”.

Voorzitter Marc Michils, campagneleider Frank Deboosere, TV-presentator Marcel Vanthilt en professor Jean-Jacques Cassiman. © belga

Esther (37) heeft getatoeëerde tepels: ‘Ik ben af’

Op haar 28ste kreeg Esther borstkanker. Beide borsten werden afgezet. Haar nieuwe borsten kregen een getatoeëerde tepel. Maar die vervaagden en ik vond ze sowieso niet heel mooi. Nu heeft Esther 3D-tepels. 

Wie kan dit?
De 3D-tepels zijn ook getatoeëerd, maar dan door een echte prof: goed dus. Via een vriendin kwam Esther, moeder van twee kinderen en juf op een basisschool, terecht bij tattooshop Salon Serpent Tattoo in Amsterdam. Een vriendin kwam daar voor ‘gewone tatoeages’ en had gevraagd of de tatoeëerder iemand kent die 3D-tepels kon maken. Daarop antwoordde tattoo artist Angelique Houtkamp: Nee, maar ik weet zeker dat ik dat zelf heel mooi kan.

Kleuren mengen
Esther zocht op internet naar tepels die ze mooi vond, als voorbeeld voor Angelique. Dat zij geen ervaring had in het tatoeëren van tepels, vond Esther geen probleem. Ook Angelique maakte zich geen zorgen. Ik tatoeëer al zestien jaar en ik schilder ook. Het is gewoon een kwestie van goed schaduw- en hooglichtwerk, die techniek is vrij basic voor iedereen die tekent of schildert. Het belangrijkste is het vinden van de juiste kleur. Van tevoren ben ik minstens een uur bezig geweest met kleuren mengen, ik heb vijf verschillende gebruikt, zegt Angelique.

Duurder in ziekenhuis
Sinds de herfst heeft Esther, na slechts één sessie van ongeveer twintig minuten en een check-up, nieuwe tepels. Het resultaat is verbluffend, ze zien er levensecht uit. Op de plekken waar ik ooit echte tepels had, waarmee ik mijn dochter nog gevoed heb, de plekken die leeg en vervaagd waren, daar zitten nu weer tepels. Ik ben af, zegt ze. Ze wil dat meer vrouwen met borstkanker weten dat dit mogelijk is. In het ziekenhuis duren de sessies minstens een uur en betaal je er zo’n 1700 euro voor, als je ze wil laten bijwerken. Alleen de eerste keer wordt vergoed. Bij Angelique kostte het 400 euro.

Iemand heel maken
Inmiddels is Angelique al benaderd door meer vrouwen die borstkanker hebben gehad. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Meestal nemen mensen een tatoeage voor de lol, zegt ze. Maar in dit geval kan ik iemand weer heel maken.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/esther-37-heeft-getatoeeerde-tepels-ik-ben-af/

Je wordt geconfronteerd met de ziekte en dan wil je alles ervoor over hebben om terug als vrouw naar buiten te komen. Al is het misschien een klein detail maar voor heel wat vrouwen van groot belang.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Eén Vlaming op de zes grijpt naar slaapmiddelen

 
Bron: Belga © gettyimages.be.

Eén Vlaming op de zes gebruikt regelmatig slaapmiddelen. In een onderzoek van de Christelijke Mutualiteit zegt 17 procent van 2.400 bevraagde CM-leden in de vier weken voorafgaand aan de enquête een slaapmiddel te hebben gebruikt. CM-voorzitter Marc Justaert spreekt van verontrustende cijfers.

De Vlaamse Gezondheidsenquête 2013 leerde dat 28 procent van wie ouder is dan 15 jaar aangeeft slecht te slapen. Dat cijfer ligt hoger bij vrouwen (32 procent) dan bij mannen (24 procent). Hoe ouder, hoe meer slaapproblemen. Bij de 15 tot 24-jarigen gaat het om 26 procent, bij de 75-plussers is dat 37 procent. Het slaapprobleem is ook groter geworden. In 2001 zei 20 procent van de respondenten met slaapproblemen te kampen, in 2013 was dit gestegen tot 28 procent.

Om de slaapproblemen te lijf te gaan, grijpen Vlamingen gretig naar slaapmiddelen. Van de 2.400 CM-leden die de enquête invulden, heeft 17 procent in de vier weken voor de enquête een slaapmiddel gebruikt. Het gebruik is hoger bij vrouwen (20 procent) dan bij mannen (13 procent). Jongeren slikken minder dan ouderen. Bij de 18- tot 29-jarigen gebruikt 8 procent een slaapmiddel, bij 70-plussers is dat 32 procent.

De meest gebruikte slaapmiddelen bij de respondenten zijn die met zolpidem als actief bestanddeel (bijvoorbeeld Stilnoct). Daarna volgen lormetazepam (Loramet, Noctamid) en lorazepam (Serenase, Temesta). “En dat terwijl we weten dat slaapmiddelen enkel zin hebben in zeer ernstige gevallen of voor acute situaties”, zeg Marc Justaert. “Bovendien leidt langdurig gebruik alleen maar tot meer problemen. Slaapmiddelen zijn verslavend en er treedt snel gewenning op.”

CM-leden in Vlaanderen krijgen voortaan de helft van de kostprijs van een slaaptherapie in groepsverband terugbetaald, met een maximum van 150 euro. De mutualiteit start ook een communicatie naar zorgverleners.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2245340/2015/03/09/Een-Vlaming-op-de-zes-grijpt-naar-slaapmiddelen.dhtml

Dat is toch heel wat. En is het nodig? Want als men het probleem niet oplost zal men ook de slaap moeilijk vatten. Daarom is het van belang ook naar de oorzaak te gaan kijken voor men met slaappillen te beginnen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Waarom warm water met citroen en honing een plek verdient in je ochtendritueel

© Shutterstock.

’s Ochtends een glas warm water met citroen en honing drinken wordt vaak aangeraden om af te vallen. Maar wist je dat dit ritueel nog veel meer voordelen heeft? Wij zetten ze voor jou op een rij.

1. Vlot verteren kan je leren

Citroen stimuleert je lever om meer gal te produceren, zodat je gemakkelijker vetten kan verteren. Bovendien rekent het zuur af met opgestapelde gifstoffen. Ook honing heeft een ontgiftende werking en is tegelijk een ideaal antibacterieel middel dat infecties helpt te verslaan.

2. Weg met dat opgeblazen gevoel

Door gifstoffen op te stapelen in je lichaam, kan je last krijgen van een opgeblazen gevoel. Warm water met citroen en honing zuivert het lichaam (en vooral de dikke darm) van dat gif, zodat alles weer gesmeerd loopt.

3. Hallo, toiletpot

Dat laatste mag je letterlijk opvatten, want dit drankje werkt ook tegen constipatie. Het stimuleert de darmen en injecteert vocht in droge stoelgang.

4. Onderhoudsbeurt voor het lymfenstelsel

Een gedehydrateerd lymfenstelsel is een van de grootste veroorzakers van ziektes. Je voelt je er vermoeid door, slaapt minder goed en je bloeddruk kan eronder lijden. Dit mengsel hydrateert niet alleen je hele systeem, maar verbetert ook je weerstand.

5. Instant energie

We herhalen het graag nog een keer: warm water met citroen en honing hydrateert en hydratatie staat gelijk aan energie. Bovendien is de geur van citroen en gember een natuurlijke ontstresser en opkikker.

6. Propere urinewegen

Honing heeft sterke antibacteriële eigenschappen. Gecombineerd met water en citroen – allebei urineafdrijvende stoffen – vormt dit het beste middel om je urinewegen een grondige schoonmaakbeurt te geven.

7. Het verbetert de mondhygiëne

De zuren in citroen en de ontsmettende stoffen in honing helpen een slechte adem te counteren. Het goedje laat ook dat witte laagje op je tong, dat bestaat uit bacteriën en voedselresten en je dus een onwelriekende adem oplevert, smelten als sneeuw voor de zon.

8. Stralende huid

Citroen stimuleert je lever om meer gal te produceren, zodat je gemakkelijker vetten kan verteren. © Shutterstock.

Het reinigende effect van dit drankje beperkt zich niet tot de binnenkant van je lichaam, ook je huid krijgt er een opkikker van. Dat komt door het zuiverende effect op je bloed en de herstellende en collageen boostende eigenschappen.

Benieuwd geworden door al deze voordelen? Do try this at home! Neem een groot glas warm water, roer er het sap van een halve citroen en een theelepel honing door en drink onmiddelllijk op. Extra tip: drink het eerste uur nadien geen koffie of thee.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2245596/2015/03/10/Waarom-warm-water-met-citroen-en-honing-een-plek-verdient-in-je-ochtendritueel.dhtml

Water met citroen ’s morgens is eigenlijk het beste dat je kan nemen. Het zit vol vitamine maar ook zal het ten goede komen aan maag en darmen. Ook zuiver je zo bepaalde organen dat ook weer op termijn voelbaar zal zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

IK HEB MIJN EERSTE STAPJES BIJ DE GEBOORTE GEZET  ZONDER SCHOENEN.
IK GA DOOR HET LEVEN ZONDER SCHOENEN.
IK ZAL HET LEVEN VERLATEN ZONDER SCHOENEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

16 dingen die we van kinderen kunnen leren

Nu we zelf onze belasting moeten regelen, is onze kindertijd ineens één groot, zwart gat. Zonder doodsangsten van klimrekken springen? Dromen van grootse, onmogelijke dingen? Van kinderen kunnen we meer leren dan je denkt!

Niets zo confronterend als een goudeerlijke kleuter (“jij bent pas écht oud!”). Toch hebben we aan hun kinderlijke wijsheid meer dan aan menig zelfhulpboek van Dr. Phil! De jeugd van tegenwoordig…

Geen angst
Een glijbaan die je drie meter steil naar beneden laat kletteren? Jij pist al in je broek als je de snelweg oprijdt. Waar is die fearless jij gebleven? Bedenk net als een kind niet wat er fout kan gaan, maar ga er gewoon blanco in. Hoogstens gaat het invoegen fout.

Nieuwsgierig zijn
Tja, de nieuwsgierigheidsknop staat, behalve op Facebook, allang uit. Zonde, want ook al hoef je niet overal je neus in te steken, een beetje nieuwsgierigheid daagt je juist uit om dingen door een andere bril te zien.

Vragen stellen
Waaro-hom? Jij bent inmiddels al ruim in de daarom-fase en het interesseert je eigenlijk meer met wie Gordon nu weer is vreemdgegaan. Maar met een beetje gezond vragen stellen, is niks mis. Je wordt er juist slimmer van! Hoe meer je weet…

Laten zien wat je voelt
Dat masker kun je, naarmate je ouder wordt, iets te makkelijk opzetten. Sinds wanneer mag je eigenlijk niet meer laten zien dat je je kut voelt of juist hysterisch blij? Oprechte emotie maakt je menselijk en dat durven laten zien vraagt lef.

De waarheid spreken
Tegen je moeder kon je vroeger niet liegen, maar een leugentje om bestwil piept er nu ineens zo tussendoor. Wees gewoon eerlijk als je ergens geen zin in hebt of als je de schoenen van je BFF hebt gemold. Duurt het langst, zeggen ze.

Fantasie
Vroeger kon alles, tegenwoordig moet je van alles. Fantasie? Kennen we nie. Jammer, want ook al bestaan magic unicorns niet, van een beetje fantaseren worden we eigenlijk heel blij. Zeker op een grijze, saaie zaterdag.

Groot dromen
Piloot, danseres of gewoon beroemd. Kijk, die bucketlist hebben we, maar waar staan de grote dromen? Die reis naar Afrika of eindelijk je baan opzeggen omdat je dierenstylist wilt worden. Why not?

Geen zorgen
Het is eigenlijk bijna onmogelijk, maar als we zouden optellen hoe vaak we ons wel niet zorgen maken… Vaak om dingen waar we toch niets aan kunnen veranderen. Kinderen leggen het naast zich neer onder het mom van ‘we zien wel’. Laten we dat ook eens doen.

Openstaan voor nieuwe dingen
Alles wat we niet kennen is eng, maar als kind wist je nog minder dan nu en het is toch aardig goed gekomen met je. Sta open voor nieuwe dingen, doe het eens anders en dan gebeuren er vast heel mooie dingen.

Nooit opgeven
Kinderen geven niet zo snel op. Ooit een kind gezien wat niet honderd keer onderuit ging op een fiets zonder wieltjes? Precies. Dus als je die promotie wilt, geef niet op. Ziet de liefde van je leven je niet staan? Blijf hem mee uit vragen. De aanhouder wint.

Anders durven zijn dan de rest
Jezelf voor schut zetten door luidkeels mee te blèren met Taylor Swift of toch die gifgroene fabulous rok dragen. Anders zijn, daar dacht je voor je pubertijd niet over na. Waarom nu wel? Lekker boeien toch?

Lekker spontaan
Zin in een ijsje? Wil je ineens kort haar? (Slechte) keuzes moet je gewoon maken. Als je overal te veel over nadenkt, gaat de spontaniteit er een beetje vanaf.

Creatief en actief zijn
Vingerverven en over hekken klimmen, is misschien niet echt je ding als je de twintig bent gepasseerd, maar een beetje doelloos knutselen of lekker rennen en vliegen in het bos kan echt een verademing zijn. Spelen is zo leuk, zeker als je je vriendinnen meesleurt.

Altijd vrienden maken
Onze collega’s zijn onze concurrenten, vriendinnen frenemies en onbekenden bij de bushalte begroeten we vaak niet eens. Vrienden voor het leven hoef je nou ook weer niet te maken, maar met vriendelijk zijn bereik je veel meer. Put on that smile!

Vragen als je iets wilt
Verdorie, je wilt gewoon een aardbeienlimo. Goed, daar ben je inmiddels wel overheen gegroeid, alleen je doet er niemand kwaad mee om eerlijk te zeggen wat je wilt. Lekker duidelijk en geen moeilijk gekronkel.

In het moment leven
Jezelf over de kleinste dingen verwonderen, je doet het nu je ‘later groot bent’ eigenlijk bijna nooit meer. Sta eens stil bij wat je doet at the moment en denk niet te veel na over later. Dan zie je al die mooie dingen om je heen niet meer.

Kinderen leren van hun ouders of van andere volwassenen. Maar ook wij volwassenen kunnen eigenlijk heel wat leren van ons kind of kinderen. Omdat ze eigenlijk nog niet echt problemen kennen gaan zo vaak anders het leven zien. Doordat zijn ze heel fantasierijk en hebben ze op momenten geen angst. Dat wij als volwassenen al veel minder doen en wij toch met meer angsten zitten op momenten. Doordat het hun fase van leerproces is ontdekken ze nog heel veel. En stel de vraag nu eens aan jezelf ontdek jij nog iets op een dag?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Hoe een dokter je nóg zieker kan doen voelen

© Thinkstock.

We gaan naar de dokter in de hoop dat hij ons beter doet voelen. Maar afhankelijk van welke woorden de huisarts gebruikt, kan hij ons net zieker doen voelen dan we in werkelijkheid zijn. Dat blijkt onder meer uit een experiment van een BBC-radioprogramma.

In een rollenspel voor een radioprogramma van BBC, praat presentator en wetenschapsjournalist Geoff Watts tegen dokter Mark Porter over zijn knieproblemen. Tijdens het interview creëert dokter Porter met subtiele woorden een negatieve perceptie over het knieprobleem. Zo praat hij over “slecht nieuws” en “versleten”, en ook wat de medicijnen betreft klinkt het dat die “misschien wel een beetje zullen helpen, maar daarnaast ook schade aan de maag kunnen aanrichten.” Dit alles schromelijk overdreven, want in werkelijkheid is het knieprobleem niet zo problematisch.

Negatieve verwachtingen onterecht bevestigd
Een slecht idee, want door negatieve woorden te gebruiken, worden de negatieve effecten ook voelbaar erger voor de patiënt, volgens dokter Porter. Een patiënt gaat naar de dokter omdat hij bezorgd is dat het slecht met hem gaat. Als die kopzorgen worden bevestigd en zelfs extra in de verf gezet, zal die patiënt zich daar ook naar gaan gedragen.
“De bij-effecten – in dit geval maagklachten – worden in dit gesprek overdreven benadrukt,” zegt Porter. “Hierdoor zal de patiënt die maagklachten waarschijnlijk ook echt zal ervaren.” Uit verschillende experimenten blijkt dat waarschuwen voor mogelijke bijwerkingen net in de hand werkt dat die bijwerkingen zullen optreden. Zelfs in experimenten waarbij patiënten een placebo slikken.

Nocebo-effect
Het placebo-effect is een intussen gekend fenomeen, maar het zogenaamde nocebo-effect zou wel eens veel sterker kunnen zijn, bevestigen verschillende onderzoeken. Bij een placebo-effect doet de positieve verwachting dat je zal genezen jou ook daadwerkelijk genezen. Het nocebo-effect heeft een omgekeerde werking: je verwacht het allerergste, waardoor je die slechte symptomen ook echt zal voelen. In zeer extreme gevallen kan dit zelfs dodelijk zijn. Geloven dat je dodelijk ziek bent, kan in – gelukkig zeldzame – gevallen zelfs tot de dood leiden.

Het negatieve naar het positieve ombuigen
Het goede nieuws is dat deze kennis in positieve zin gebruikt kan worden. Het omgekeerde effect kan een dokter bereiken door positieve woorden te gebruiken als “dat is heel normaal voor jouw leeftijd” en “met dit medicijn zal je gauw weer de oude zijn”. Een studie van het National Institute of Mental Health toonde aan dat depressieve patiënten die placebopillen kregen van een bezorgde en empathische dokter, zich veel sneller beter voelden dat de groep patiënten die echte antidepressiva kregen van een afstandelijke arts.

Empathische dokters
“Het is belangrijk voor dokters om te tonen dat ze erg begaan zijn met de patiënt en hun klachten ernstig nemen,” benadrukt dokter Porter. “Bij het voorschrijven van medicatie is het cruciaal dat de positieve effecten worden uitgelicht. Eventuele bijwerkingen mogen in geen geval te fel worden benadrukt, zodat ze niet bedreigend overkomen.”
“Elk woord telt, elke oogopslag heeft invloed,” zegt ook professor geneeskunde Ted Kaptchuk van Harvard University. “We mogen deze mogelijkheid niet onbenut laten. Het is geen extra last voor dokters om empathie te tonen, maar het kan voor de patiënt wel een groot verschil betekenen.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/210/Consultatie-dokter/article/detail/2245483/2015/03/09/Hoe-een-dokter-je-nog-zieker-kan-doen-voelen.dhtml

Dat is wel ergens zo. Kom je bij de dokter en je weet dat je ziek of een probleem hebt met het lichaam. Je wordt onderzocht de nodige onderzoeken worden verricht en dan krijg je de uitslag. Waar je soms helemaal niets van begrijpt. Al die moeilijke woorden daar krijg je het koud van en men durft soms als patiënt niet te vragen om het anders uit te leggen. Daar zit je dan moet heel veel vragen en eigen maakt dat je nog zieker.
Mensen durf te vragen een goede arts specialist zal het op een andere manier ook uitleggen. Zodat je weet voor wat je staat of zo te wachten staan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: