Gebruik van middelen tegen ADHD blijft fel toenemen

© thinkstock.

Het gebruik van de substantie methylfenidaat, die gebruikt wordt in medicijnen tegen de stoornis ADHD, is tussen 2012 en 2013 met maar liefst 66 procent toegenomen. Dat blijkt vandaag uit een rapport van het Internationaal Comité van Toezicht op Verdovende Middelen (INCB). Die grote toename is onder meer te verklaren door een gebrek aan accurate richtlijnen bij het voorschrijven, zo klinkt het.

Het VN-controleorgaan ziet een felle toename in het gebruik van de substantie methylfenidaat, gebruikt in medicijnen tegen ADHD: tussen 2012 en 2013 is het gebruik ervan met 66 procent toegenomen. Het orgaan registreerde daarnaast nog een duidelijke toename van het aantal beschikbare psychoactieve substanties, stoffen die inwerken op de psyche. Op een jaar tijd is het aantal van deze stoffen van 348 naar 388 gestegen. “De omvang van het wereldwijd gebruik van deze stoffen illustreert de dynamiek van het drugprobleem”, luidt het in het rapport.

Daartegenover staat dan weer dat zowat 5,5 miljard mensen geen of slechts beperkte toegang hebben tot medicijnen of verdovingsmiddelen. Dat betekent dat 75 procent van de wereldbevolking in geval van ziekte geen aangepaste behandeling van de pijn kan krijgen. Ongeveer 92 procent van de ingezette hoeveelheid morfine wordt gebruikt door nauwelijks 17 procent van de wereldbevolking, hoofdzakelijk in de VS, Canada, West-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

Het INCB is de instantie die toeziet op de naleving van de VN-verdragen over drugsbestrijding. De bedoeling van het controleorgaan is om het gebruik van chemische stoffen voor de illegale productie van drugs te voorkomen en tegelijkertijd te zorgen voor een voldoende groot aanbod voor geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/61/ADHD/article/detail/2238667/2015/03/03/Gebruik-van-middelen-tegen-ADHD-blijft-fel-toenemen.dhtml