Archive for 3 maart 2015


Mogelijk honderden meisjes Oxford misbruikt

Mogelijk honderden meisjes Oxford misbruikt

Honderden meisjes uit de omgeving van de Britse universiteitsstad Oxford zijn mogelijk slachtoffer geworden van seksueel misbruik door criminele bendes.

Volgens een onderzoekscommissie zijn in zestien jaar tijd mogelijk wel 373 meisjes slachtoffer geworden.

‘Weerzinwekkend’
De commissie presenteerde dinsdag haar bevindingen over de schokkende en weerzinwekkende seksuele uitbuiting, zoals voorzitter Maggie Blyth het volgens de BBC omschreef. Ze bood namens de instanties in Oxfordshire haar excuses aan omdat het zo lang duurde voordat ze in de gaten hadden wat er gaande was.

Tussen de elf en vijftien jaar
Volgens het onderzoek werkten de autoriteiten langs elkaar heen en werd misbruik niet als zodanig herkend. Meisjes tussen de elf en vijftien jaar oud die ten prooi vielen aan pooiers, werden gezien als ‘moeilijke meisjes die slechte beslissingen namen’.

Minimale celstraffen
De zaak kwam pas aan het rollen toen in 2013 een groep van zeven mannen werd veroordeeld voor het langdurig prostitueren, verkrachten, drogeren en mishandelen van zes jonge meisjes. Ze kregen minimale celstraffen van vijftien tot twintig jaar. Uit nader onderzoek bleek dat de zaak niet op zichzelf stond en er veel meer meisjes zijn misbruikt.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/mogelijk-honderden-meisjes-oxford-misbruikt/

Is dat niet erg dat ze niet alleen de jonge meisje hun leven afnemen, maar dat ze nog hen gaan drogeren dat ook een zwaar proces is om ervan af te komen. Ze maken een hel van hun leven. Dat ze soms met andere gedachten gaan rondlopen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Nieuw ICT rapport beschrijft veelvuldige martelingen in Tibet en het klimaat van straffeloosheid

Marteling en Straffeloosheid: 29 gevallen van Tibetaanse Politieke Gevangenen

2008-2014

Een nieuw rapport van de International Campaign for Tibet documenteert een patroon van marteling en mishandeling van Tibetanen door Chinese gevangenis ambtenaren tussen 2009 en 2014. In deze periode zijn 14 van hen door de gevolgen daarvan overleden zijn,. Dit rapport, “Marteling en Straffeloosheid – 29 Gevallen van Tibetaanse Politieke Gevangenen” beschrijft gedetailleerd 14 specifieke gevallen van Tibetanen, van een opgeleide Tibetaan van net in de veertig tot een boeddhistische leraar, die in gevangenschap zijn overleden als gevolg van marteling. Daarnaast omschrijft het rapport ook 15 andere gevallen, die hun gevangenschap weliswaar hebben overleefd, maar nog steeds lijden onder de gevolgen. Het rapport beschrijft ook de impact die gevangenisstraf – of het nu gaat om buitengerechtelijke gevangenschap, ondervraging of formele veroordeling – heeft op het leven van Tibetaanse politieke gevangenen, die in de afgelopen twee jaar zijn vrijgelaten. Hun beproevingen zijn bekend geworden aan de buitenwereld, ondanks strenge controlemaatregelen op de informatiestroom.

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, stelt: “Dit rapport constateert dat sinds de onrust en het hardhandig optreden in 2008, marteling meer wijdverbreid lijkt te zijn geworden en gericht lijkt op een bredere sector van de samenleving in Tibet. In het bijzonder is het de jongere generatie Tibetanen, die met hun leven een hoge prijs betalen voor het op vreedzame wijze uitdragen van hun standpunten over het onderdrukkende beleid van de Chinese regering. Bijna elke niet direct door de staat gesanctioneerde uiting van Tibetaanse identiteit kan worden aangemerkt als ‘reactionair’, separatistisch’, en dus ‘crimineel’.

“Democratische regeringen en de internationale gemeenschap mogen hun hoofd niet wegdraaien van deze systematische schendingen en moeten China ter verantwoording roepen over haar internationale verplichtingen, als we tenminste een schijn van kans willen hebben, dat hervormingen in China serieus worden nagestreefd”, voegde zij eraan toe.

Marteling is wijdverbreid in het justitiële en rechtshandhaving systeem van Tibet, een gevolg van zowel de politieke nadruk op het waarborgen van ‘stabiliteit’, als ook de op het hoogste niveaus van Chinese leiders gesanctioneerde cultuur van straffeloosheid.

Het verslag wordt tijdens de volgende zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève aan het VN-Comité tegen Foltering en aan andere VN-mechanismen gepresenteerd.

Voor Tibetanen is het van belang dat deze gevallen bekend worden buiten Tibet. Voordat hij na marteling en ondervoeding in de gevangenis stierf, uitte de 43-jarige Goshul Lobsang zijn wens om een zegen van de Dalai Lama. Ook zei hij, dat hij de buitenwereld wilde laten weten over het leven van Tibetaanse politieke gevangenen onder de Chinese onderdrukking. Hij overleed in maart (2014). Tibetaanse bronnen melden dat: “[Op het einde] was hij niet in staat iets te zeggen, maar vouwde hij simpelweg zijn handen en stierf.”

International Campaign for Tibet (ICT) is diep bezorgd over de piek in gevangen zettingen om politieke redenen en het wijdverbreide voorkomen van marteling van Tibetanen. Marteling is in strijd met zowel Chinese als internationale wetgeving.[1] Terwijl er in de Chinese wet juridische waarborgen zijn tegen gedwongen verdwijningen, marteling en voor toegang tot medische zorg voor gedetineerden, worden deze maatregelen routinematig genegeerd door de Chinese autoriteiten.

Het rapport vraagt ​​China om een onderzoek uit te voeren naar de gevallen van overlijden in gevangenschap en buitengerechtelijke executies in dit rapport en om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen.

Het roept ook op China om: de artikelen 7 en 14 van de Gevangenis Wet van de Volksrepubliek China na te leven, die bepalen dat bewakers gedetineerden niet kunnen vernederen of hun persoonlijke veiligheid schenden, foltering of lijfstraffen toepassen, “slaan of oogluikend anderen toelaten om een gevangene te verslaan”, of “de menselijke waardigheid van een gevangene te vernederen”.

alle Tibetaanse gevangenen vrij te laten, die zijn aangehouden voor hun religieuze overtuigingen of het uitoefenen daarvan, of voor het op vreedzame wijze uitdrukking van hun standpunten.

de onderliggende grieven van Tibetanen aan te pakken door hun universele rechten te respecteren en door het aangaan van betekenisvolle onderhandelingen met Tibetanen.

Voetnoot:

[1] Xia Yong, adjunct-directeur van het Law Institute van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen zei in een artikel in de Chinese staatsmedia dat: “Tegengaan van marteling is een fundamenteel beginsel van de Chinese wetgeving en de Grondwet, het strafrecht en strafprocesrecht hebben specifieke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke rechten van de burgers “ (China.org.cn rapport: www.china.org.cn/english/2001/Mar/8387.htm)

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2015/nieuw-ict-rapport-beschrijft-veelvuldige-martelingen-in-tibet-en-het-klimaat-van-straffeloosheid/

Gebruik van middelen tegen ADHD blijft fel toenemen

© thinkstock.

Het gebruik van de substantie methylfenidaat, die gebruikt wordt in medicijnen tegen de stoornis ADHD, is tussen 2012 en 2013 met maar liefst 66 procent toegenomen. Dat blijkt vandaag uit een rapport van het Internationaal Comité van Toezicht op Verdovende Middelen (INCB). Die grote toename is onder meer te verklaren door een gebrek aan accurate richtlijnen bij het voorschrijven, zo klinkt het.

Het VN-controleorgaan ziet een felle toename in het gebruik van de substantie methylfenidaat, gebruikt in medicijnen tegen ADHD: tussen 2012 en 2013 is het gebruik ervan met 66 procent toegenomen. Het orgaan registreerde daarnaast nog een duidelijke toename van het aantal beschikbare psychoactieve substanties, stoffen die inwerken op de psyche. Op een jaar tijd is het aantal van deze stoffen van 348 naar 388 gestegen. “De omvang van het wereldwijd gebruik van deze stoffen illustreert de dynamiek van het drugprobleem”, luidt het in het rapport.

Daartegenover staat dan weer dat zowat 5,5 miljard mensen geen of slechts beperkte toegang hebben tot medicijnen of verdovingsmiddelen. Dat betekent dat 75 procent van de wereldbevolking in geval van ziekte geen aangepaste behandeling van de pijn kan krijgen. Ongeveer 92 procent van de ingezette hoeveelheid morfine wordt gebruikt door nauwelijks 17 procent van de wereldbevolking, hoofdzakelijk in de VS, Canada, West-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

Het INCB is de instantie die toeziet op de naleving van de VN-verdragen over drugsbestrijding. De bedoeling van het controleorgaan is om het gebruik van chemische stoffen voor de illegale productie van drugs te voorkomen en tegelijkertijd te zorgen voor een voldoende groot aanbod voor geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/61/ADHD/article/detail/2238667/2015/03/03/Gebruik-van-middelen-tegen-ADHD-blijft-fel-toenemen.dhtml

 

Zo word ook jij blij met je lijf!

© thinkstock.

In de strijd om de perfecte maten, worden we al snel onze eigen grootste vijand. Weinig vrouwen kunnen en durven dan ook te zeggen dat ze blij zijn met hun lijf. Daar hopen wij met deze tips verandering in te brengen!

Doorprik schone schijn
Enkel de hoogtepunten van ons leven tonen op Facebook, Instagram of Twitter: daar zijn we pro’s in geworden. Bovendien ziet alles er onder de juiste filter veel beter uit. Prima, maar vergeet niet dat de realiteit vaak afwijkt van wat je te zien krijgt.

Mooi rechtop
Je moeder had gelijk: doorgezakt zitten en de schouders laten hangen, dat is nergens goed voor. Een flinke houding geeft niet alleen je zelfvertrouwen een boost, ook je humeur vaart er wel bij. Vanaf nu dus borst vooruit en kin omhoog!

Een goede vriendin, ook voor jezelf
Goede vriendinnen kunnen luisteren, brengen je aan het lachen en vergroten je zelfvertrouwen. Ook de relatie met jezelf verdient voldoende aandacht. Ben je weer eens te hard voor je eigen lichaam? Beeld je dan in dat je het spiegelbeeld van een vriendin bekijkt en wees net zo lief voor jezelf als je voor haar zou zijn.

Dump de weegschaal
Jojoërs hebben vaak een ongezonde relatie met de weegschaal. Niet alleen hun humeur hangt af van die dagelijkse weegsessies, dat ene pondje meer of minder bepaalt meteen ook hun eigenwaarde. Terwijl het natuurlijk om een simpel getal gaat. Je goed voelen in je vel is immers veel belangrijker voor je uitstraling dan dat gedroomde maatje 36.

Stap voor stap
Wil jij in 2015 van fervente bankhanger en fastfoodfanaat veranderen in een energiek fitnesskonijn dat leeft op rauwkost? Maak de overgang niet al te bruusk. Neem bijvoorbeeld eerst je eetpatroon onder handen en bouw daarna langzaam wat lichaamsbeweging in. Zo kan je de eerste maand extra groenten en fruit op het menu zetten en vervolgens telkens op zoek gaan naar nieuwe, haalbare uitdagingen.

‘The lotion challenge’
We dagen je uit om dagelijks het lichaamsdeel waar je het minst dol op bent liefdevol in te smeren met een crème. Besteed vanaf nu tijd aan de billen, armen of buik die je doorgaans negeert en veilig verstopt onder je kleren. Bouw langzaam op tot je twee minuten per dag blijft wrijven en hou vol tot de tube helemaal leeg is. We beloven geen strakkere dijen, wel minder angst of afkeer voor je eigen – onbeminde – lichaam.

Lofzang
Wuif jij complimenten van manlief, collega’s en vriendinnen altijd weg? Probeer dan in het vervolg met een simpele ‘Dank je wel’ te reageren, in plaats van de pluim op je hoed meteen onderuit te halen en te counteren met negatieve praat.

Actie!
Heel wat mensen beschouwen sport nog als een lastige klus. Ga daarom op zoek naar een bewegingsvorm waar je echt van kan genieten en beschouw het als een verwenmoment. Waarom introduceer je in je vriendenkring geen vast babbel- en wandeluurtje? Wedden dat het als snel je favoriete moment van de week wordt!

Knikkebollen
Jaknikkers, daar heeft niemand wat aan. Al bewijst de Ohio State University dat knikken terwijl je praat, wel een opsteker is voor je zelfvertrouwen. De studie omschrijft het als een vorm van zelfbevestiging, waarmee je bovendien ook op anderen een betere indruk maakt.

Yoga
Vrouwen die aan yoga doen, zijn gemiddeld twintig procent gelukkiger met hun lichaam dan dames die pakweg aerobics volgen. Dat toont een studie van de University of California aan. Tijdens een yogales leg je namelijk niet de nadruk op hoe je lichaam eruitziet, maar op hoe het aanvoelt. Tip: de apps Daily Yoga en Yogify helpen je gratis op weg.

Kiplekker
Voedingsmiddelen met een hoog tryptofaangehalte krikken het zelfvertrouwen op. Dat bewijst een Canadese studie. Het essentiële aminozuur stimuleert de aanmaak van het gelukshormoon serotonine dat we terugvinden in onder andere kip, kaas, noten en donkere chocolade. Klinkt verleidelijk niet? Beschouw lekker eten liever als brandstof dan als de grote vijand!

Masturberen
Voel jij je sexy als je stress hebt? Dat dachten we al. Gelukkig bestaat er een makkelijke en leuke oplossing. Van een stevige vrijpartij op tijd en stond – en daar horen ook solosessies bij – word je vrolijk én het stimuleert je zelfvertrouwen. Alsof je een excuus nodig had …

Frisse start
Iedereen heeft weleens een dag waarop ze minder goed in haar vel zit. Een laagje make-up kan helpen, maar wij pleiten liever voor een goede verzorging. Borstel je hele lichaam voor je onder de douche duikt, scrub je benen en verwijder overtollige haartjes. Breng een maskertje aan en verzorg je nagels. Schraap je tong, poets en flos. Hul je lijf tot slot in een lekker geurende crème, en je voelt je meteen stukken beter.

De naakte waarheid
Wie niet goed in haar vel zit, wikkelt zich het liefste in zo veel mogelijk laagjes kleding. Probeer die drang tegen te gaan en begin bijvoorbeeld met naakte nachten. Hoe vaker je jezelf helemaal te zien krijgt, hoe comfortabeler het zal voelen. Bovendien komt het je nachtrust en je seksleven ten goede.

Omarm imperfectie
Imperfectie belooft in 2015 een echte trend te worden. En dat is goed nieuws, want kleine onvolmaaktheden maken je net uniek en interessant. Bovendien is genieten van vooruitgang vaak veel fijner dan streven naar perfectie. Sla jezelf dus niet meteen voor het hoofd als je ondanks goeie voornemens zwicht voor een lekker aperitief. Geniet er met volle teugen van en start de volgende dag gewoon met een gezond ontbijt.

En dans
Door ermee te schudden zal je kont niet alleen strakker worden, dansen kan ook je lichaamsbeeld en je stemming verbeteren. Iers onderzoek toont aan dat mensen met overgewicht die elke week twee uur dansen, beter in hun vel zitten. Dat ook je stemming ervan opknapt, is natuurlijk mooi meegenomen.

Zzz …
Maak van een goeie nachtrust een prioriteit. Niet alleen je optimisme lijdt onder een slaaptekort, ook je eetgewoontes gaan erop achteruit. Na een korte nacht, kiezen we vaak ongewild voor grotere porties, die ons dan met een schuldgevoel opzadelen.

Mantra’s
Je bent goed genoeg. En positieve gedachten zullen je helpen om dat te beseffen. Herhaal geregeld dat je mooi en uniek bent. Zeg tegen jezelf dat je van je lichaam houdt en het respecteert. Dat mag hardop voor de spiegel, maar kan evengoed in alle stilte net voor het slapengaan of snel even tussendoor.

Slippertje
Investeer in degelijke en verleidelijke lingerie. Ondersteun je zelfbeeld met een stevige beha, een kanten string of een sexy slip. Vraag voor een keer niet naar de mening van je man, maar koop het mooie setje echt voor jezelf. Niemand hoeft het te zien, zolang jij het maar weet.

Kostbaar instrument
Is je kont – naar jouw goesting – iets te rond en vind je dat buikje ook maar niks? Verleg dan de focus en bedenk even wat je lijf allemaal mogelijk maakt. Geef jij je lichaam niet altijd een vijfsterrenbehandeling, maar kan je wel werken, vrijen en fietsen? Dan kunnen je negativiteit en je onzekerheid maar beter plaats maken voor dankbaarheid.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/647/Blijdschap/article/detail/2238635/2015/03/03/Zo-word-ook-jij-blij-met-je-lijf-.dhtml

De ene bekijkt zijn lichaam als een werkinstrument de ander als iets speciaals nog andere zien niet de persoon die ze willen zijn. Ze zijn niet blij met hun lichaam. Al is het uniek en mooi ze willen het niet inzien. En toch als je blij wordt van je lichaam heb je veel meer zelfvertrouwen en zal je zelfbeeld veel sterker zijn. Dat maakt je weer sterk in het sociaal leven. Dus heb je misschien iets gehad aan deze tekst. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

25 tips die je weer doen bruisen van energie

© thinkstock.

Last van een (winter)dipje? Met deze eenvoudige tips bruis je binnen de paar minuten weer van de energie!

1. Lach!
Herinner je je nog de laatste keer dat je de slappe lach had? Nee? Hoog tijd voor een lachbui dan! Telkens je giechelt of buldert van het lachen komen er in je lichaam namelijk endorfines vrij, wonderlijke stofjes die je blij en energiek maken. Vraag dus een collega om een goede mop te vertellen, bekijk je favoriete comedyserie opnieuw, of schrijf je desnoods in voor een sessie lachyoga.

2. Ga naar buiten
Hoe verleidelijk het ook is om je in de koude wintermaanden binnen op te sluiten: bij een gebrek aan vitaliteit trek je er beter opuit. Ook al schijnt de zon tijdens de wintermaanden minder fel, haar licht kan wel nog altijd veel voor je betekenen. Een halfuurtje in zonlicht vertoeven verhoogt je serotonineniveau en geeft zo je humeur een boost.

3. Flirt
Niets dat je hart zo makkelijk wat sneller laat slaan als een beetje (onschuldig) geflirt!

4. Word een optimist
Gepieker en negatieve gedachten zijn echte energievreters. Probeer van jezelf dus een positivist te maken. Stop met altijd meteen aan het worstcasescenario te denken en verwacht juist dat alles altijd naar de best mogelijke uitkomst zal leiden. Het vraagt wat tijd om jezelf in die nieuwe modus te zetten, maar probeer bij elke negatieve gedachte die door je hoofd schiet meteen een positieve oplossing te vinden, zo wordt het op den duur een automatisme.

5. Snuif
Voel je je een beetje suf? Snuif dan eens aan een appelsien of pepermuntje. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat sinaasappel- en pepermuntgeuren je een energieboost kunnen geven. Ook een vleugje kaneel, lavendel en citroen zouden wonderen kunnen doen voor je duffe gemoedstoestand.

6. Drink
Water welteverstaan! Een van de meest voorkomende redenen waarom mensen zich futloos voelen, zou namelijk deze zijn: ze zijn gedehydrateerd. En hoe minder water je systeem krijgt, hoe minder zuurstof er ook kan circuleren in je lichaam. Drink daarom minimaal acht glazen water per dag, en sla er als je een dipje voelt gerust nog eentje extra achterover.

7. Kies voor geel
Geel is namelijk de kleur die het meest in verband gebracht wordt met een vrolijke gemoedstoestand. Ook oranje en lila zouden opwekkende kleuren zijn. Haal de kleur dus in huis of voeg ze toe aan je kleerkast.

8. Laat je masseren
Een massage verlaagt immers niet alleen de hoeveelheid cortisol, een stresshormoon, in je lichaam, ze verhoogt ook het serotonine- en dopamineniveau, en die zorgen voor een gevoel van welzijn en genot.

9. Snack slim
De drang naar een suikershot mag dan wel groot zijn als je een energiedip hebt, suiker eten is zowat het slechtste wat je dan kan doen. Suikerrijke snacks zorgen wel voor een instant stijging van je bloedsuikerspiegel en zo voor een boost, maar dat effect is heel kort. Meteen daarna duikt je bloedsuikerspiegel alweer de dieperik in, met opnieuw een vermoeid gevoel tot gevolg. Om diezelfde reden vermijd je beter energiedrankjes, ook al hebben die een veelbelovende naam. Een stukje donkere chocolade is dan weer wel een goed idee, want dat zorgt voor endorfines en dus een blij gevoel. Of eet bessen, die zitten boordevol antioxidanten, en ook hun vrolijke kleurtjes schenken energie.

10. Slaap niet uit
Hoe verleidelijk het ook is om langer uit te slapen in het weekend, voor een fit en energiek gevoel slaap je dan beter niet veel langer dan tijdens de week. Want door meer dan twee uur langer te dutten dan gewoonlijk doorbreek je je natuurlijke slaappatroon en dat kan voor een lodderig gevoel zorgen, het omgekeerde effect kortom van wat je wil bereiken. Doe het in het weekend gerust een beetje langzamer aan, maar je overdrijft er dus beter niet mee.

11. Zet muziek op
Een van de snelste manieren om een dipje te lijf te gaan, is deze: zet je favoriete muziek op. Kies bij voorkeur iets uptempo, zodat je lichaam het ritme en de beat kan overnemen. Want dat is natuurlijk nog een betere manier: beweeg mee op die beat, zo krijgt meteen ook je bloedcirculatie een boost.

12. Maak iets
Of het nu bakken, knutselen, een sjaal breien of juwelen maken is: iets creëren zorgt voor voldoening, en dat verdrijft dan weer de blues.

13. Plan iets leuks
Niets dat zo motiveert als leuke plannen in het vooruitzicht: een afspraak met vrienden, een romantisch weekendje weg, een shoppingtripje … Als we weinig energie hebben, zijn dat vaak de eerste dingen die we uit onze agenda schrappen, maar net dan loont het de moeite om ze in te plannen.

14. Beweeg
Ook als je je een beetje ‘leeg’ voelt, is het een goed idee om je sportschoenen aan te trekken. Meer zelfs: net dan is het een goed idee. Beweging zorgt er namelijk voor dat je bloedcirculatie vlotter verloopt, doet spanningen verdwijnen, laat de hoeveelheid zuurstof in je lichaam stijgen en stimuleert je metabolisme. Stuk voor stuk lichaamsprocessen die je oppeppen. Als kers op de taart zorgt beweging voor de nodige endorfines, de beruchte gelukshormonen. Zelfs een wandelingetje of dansje van een minuut of tien kan al een behoorlijk oppeppend effect hebben.

15. Let op je houding
De neiging mag dan groot zijn om onderuitgezakt in de zetel te gaan hangen als je je wat suf voelt, maar wist je dat ook je houding een invloed heeft op je energielevel? Door onderuit te zakken krijgen je longen namelijk veel minder bewegingsruimte, waardoor ze minder zuurstof kunnen opnemen en door je lichaam kunnen laten stromen. En dat is dus nefast voor je energie. Let daarom op je houding en zorg ervoor dat je altijd netjes rechtop zit en staat.

16. Kleed je op
Hoe verleidelijk het ook is om je pyjama aan te houden of een comfy training aan te trekken als je je futloos voelt: kleed je op. Haal je mooiste jurk uit de kast of trek die feestelijke schoenen aan om te gaan werken. Als je je mooi voelt, krijg je meteen een oppepper. En bovendien is er meteen ook meer kans dat je een complimentje krijgt over je outfit, ook dat geeft je een vrolijk gevoel.

17. Hou een dagboek bij
Een simpel maar bijzonder effectief trucje om je batterijen weer op te laden: schrijf elke avond, net voor het slapengaan, drie dingen op die positief waren aan de voorbije dag. Het maakt je niet alleen blij, het zorgt er ook voor dat je beter slaapt. Een win-winsituatie!

18. Trek een trui aan
Als je het koud hebt, vertelt je lichaam aan zichzelf: ‘Het is tijd om te slapen’. Om goed in te kunnen slapen moet je lichaamstemperatuur namelijk een klein beetje dalen. Als je maar wat zit te suffen, kan het dus verstandig zijn om een extra sweater aan te trekken, of om de verwarming een graadje hoger te zetten.

19. Speel een spelletje
Ook heel even een spelletje spelen op je smartphone of computer, of beter nog een ouderwets potje Scrabble, kan je uit een dipje helpen. Een spel houdt je geheugen aan het werk, maar dan zonder dat daar energieverslindende stress aan te pas komt.

20. Stretch
Beetje vermoeid? Ga dan rechtop staan en doe een paar stretchoefeningen voor je armen, benen, rug en nek. Let erop dat je daarbij goed diep ademhaalt. Als je yoga kan, kan je gerust ook enkele van de basishoudingen doen. Ook dat zijn instant energieboosters.

21. Ruim op
Voel je je weinig energiek en ben je ook een sloddervos, dan kan het de moeite lonen om toch eens op te ruimen. Want voortdurend de spullen die je nodig hebt ergens moeten gaan zoeken, vergt behoorlijk wat mentale energie. Geef alles dus netjes z’n plaats als je batterijen er nood aan hebben om weer opgeladen te worden.

22. Telefoneer
Zit je energielevel onder nul, dan is ook dit een handig trucje: bel je moeder, je zus of een goede vriendin op. Het geluid van een vertrouwde stem horen zou ervoor zorgen dat je hersenen oxytocine vrijgeven, een hormoon dat aangemaakt wordt bij positief onderling contact en dat je humeur een oppepper geeft.

23. Neem een snipperdag
Stapelen de futloze dagen zich op? Plan dan een snipperdag en plan verder vooral niets. Neem die vrije dag zoals hij komt, doe niets omdat het ‘moet’, maar doe enkel waar je op dat eigenste moment zin in hebt. Geen betere manier om weer opgewekt en blij te worden.

24. Trek andere sokken aan
Het klinkt misschien wat gek, maar iets simpels als in de loop van de dag een ander paar sokken aantrekken kan je een veel frisser gevoel geven. Zeker op dagen dat je veel moet stappen, is het een aanrader.

25. Neem een kauwgom
Volgens een studie zou de spierspanning die je nodig hebt om op een kauwgom te kauwen zowel je hartslag verhogen als je alertheid doen stijgen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2238643/2015/03/03/25-tips-die-je-weer-doen-bruisen-van-energie.dhtml

Soms voelen we dat onze energie op een klein pitje staat. Er zijn heel wat dingen die je kan doen om terug te bruisen van energie. Met puntje drie moet je toch voor bepaalde dingen rekening houden. Toch kan men ook eens gaan leren om met jezelf te flirten dat ook een bron van energie kan geven. Ga echt eens een goede wandeling doen, alleen of telefoneer naar vrienden en maak het gezellig als men gaat wandelen. Mensen soms is het nodig om je batterij op te laden, en iedereen zal zijn eigen methode ervoor hebben. Ik zelf ga mediteren de rust opzoeken. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

WELKE KANT

ALS JE GEVOEL ZEGT NAAR DAAR, JE GEDACHTEN ZEGGEN GA NAAR DE ANDERE KANT. WELKE KANT NEEM JE DAN HET BESTE?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Grieperig? Dit is hét middel om keelpijn en een irritante hoest te stoppen

© Kos.

De griepepidemie mag dan over z’n piek heen zijn, er zijn nog steeds een heleboel mensen ziek. Ben jij één van de ongelukkigen en heb je onder andere last van brandende keelpijn en een irritante hoest? In deze video toont YouTuber Dave Hax je hoe je zelf hoestpastilles kan maken. Extra voordeel: je hebt de benodigdheden waarschijnlijk al in huis.

Ingrediënten:
– 1 kop suiker
– 1/2 kop water
– 1 eetlepel citroensap
– 1 eetlepel honing
– 1/2 koffielepel gedroogde gember
– 1/4 koffielepel kruidnagel
– poedersuiker

Bereiding:
1. Doe alle ingrediënten in een klein steelpannetje en breng aan de kook. Laat het mengsel op een laag vuurtje 15 à 20 minuten inkoken. Laat vervolgens even afkoelen.

2. Leg een bakvel op een (oven)plaat en maak met een lepel kleine hoopjes van de stroperige substantie.

3. Laat 20 minuten afkoelen.

4. Strooi wat poedersuiker over de pastilles, zodat ze niet aan elkaar blijven kleven.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/102/Griep/article/detail/2238260/2015/03/03/Grieperig-Dit-is-het-middel-om-keelpijn-en-een-irritante-hoest-te-stoppen.dhtml

Neem je tijd er eens voor en maak het. Ik heb rietsuiker genomen en iets meer citroensap. Ook heb ik er een druppeltje eucalyptus bijgedaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Vrouwen menstrueren gemiddeld 3000 dagen

sca

Een tampon of maandverband gebruiken ofwel toegang hebben tot hygiënische voorzieningen tijdens de menstruatie wordt door Nederlandse vrouwen als heel normaal beschouwd. Maar in veel landen rust er op menstruatie nog steeds een groot taboe. In het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart richt SCA de aandacht op een hygiënische menstruatie als fundamenteel recht van de mens. Uit internationaal onderzoek van de hygiëneaanbieder blijkt dat vrouwen in China, Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika zich sociaal beperkt voelen wanneer zij ongesteld zijn. Tachtig procent van de Indiase meisjes had geen idee wat hen overkwam toen zij voor het eerst ongesteld werden en slechts 12% van de 335 miljoen Indiase vrouwen heeft dan toegang tot maandverband. Een derde van de meisjes in Zuid-Afrika kan niet naar school in deze periode en in Bangladesh missen vrouwen hierdoor ongeveer zes dagen werk per maand.

Hygiëne essentieel voor gelijkheid van vrouwen
Acht van de tien Chinese vrouwen vindt dat menstruatie hen in een achtergestelde positie in de samenleving drukt en voelen zich zowel in hun persoonlijke leven als in hun carrière benadeeld. Maar de gevolgen van het taboe rondom menstruatie treffen vooral de minst ontwikkelde delen van de wereld. Vrouwen en meisjes menstrueren gemiddeld 3000 dagen in hun leven en zijn hiermee de belangrijkste gebruikers van water, sanitair en hygiënische producten. Toch hebben miljoenen vrouwen nog steeds geen toegang tot een schoon toilet, water en zeep en zijn gedwongen textiele doeken, krantenpapier of klei te gebruiken wanneer zij ongesteld zijn. Producten zoals maandverband zijn onbetaalbaar of gewoonweg niet beschikbaar, waardoor urineweginfecties en genitale aandoeningen veelvoorkomend zijn.

Empowerment als stimulans voor participatie
Wegens het taboe dat er op menstruatie als gespreksonderwerp heerst, zoeken vrouwen met soortgelijke problemen elkaar steeds vaker op. De helft van de Chinese vrouwen gebruikt het internet om anoniem in contact te komen met andere vrouwen om hierover te praten. In Brazilië en China vinden 8 op de 10 respondenten dat politici en media een hogere prioriteit moeten geven aan de hygiënekwesties. SCA benadrukt het belang van toegang tot goede voorlichting over persoonlijke hygiëne en stimuleert educatieve initiatieven in Azië, Latijns-Amerika en Rusland. “Een veilige en hygiënische menstruatie zou voor alle vrouwen ter wereld normaal moeten zijn. Om dit fundamentele recht veilig te stellen, is actie op elk niveau van de samenleving nodig. Van de meisjes en vrouwen zelf, tot aan politiek leiders en multinationals zoals SCA.” aldus Gertie Eikenaar, directeur communicatie bij SCA Benelux.

Samenwerking SCA en WSSCC
De Water Supply & Sanitation Collaborative Council (WSSCC), een VN-orgaan dat zich inzet voor sanitaire voorzieningen en hygiënebehoeften van kwetsbare en gemarginaliseerde mensen is met SCA een samenwerking aangegaan om gezamenlijk het taboe op menstruatie voor vrouwen en meisjes over de hele wereld te doorbreken. SCA en WSSCC trekken gezamenlijk op in het bieden van onderwijs over menstruatieproblemen en het belang van goede hygiëne.

Over het onderzoek
Het ‘Hygiene Matters’-onderzoek van 2014 is het vierde wereldwijde consumentenonderzoek in opdracht van het toonaangevende, wereldwijde hygiëne- en bosproducten bedrijf SCA. Het doel is om het bewustzijn van beleidsmakers, deskundigen en consumenten wereldwijd te vergroten aangaande het verband tussen hygiëne, gezondheid en welzijn. SCA wil ook een bijdrage leveren aan een op kennis gebaseerde, publieke dialoog, die de mogelijkheid van een betere hygiëne voor vrouwen, mannen en kinderen overal ter wereld versterkt. Het thema van het ‘Hygiene Matters’-onderzoek van 2014 is ‘vrouwen en hygiëne’. In totaal zijn 13.492 mannen en vrouwen in 13 landen ondervraagd. Ga voor meer informatie over het onderzoek naar deze website :
www.sca.com

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2015/03/02/vrouwen-menstrueren-gemiddeld-3000-dagen

Ik denk dat onze vrouwen het wel weten dat hygiëne belangrijk is tijdens hun menstruatie. Maar er zijn landen waar ze het niet kennen. Of helemaal anders omgaan met de periode. Zo zijn er landen waar de vrouw dan zich helemaal terug trekt en dat ze in die dagen helemaal alleen blijft. Zodat ze eigenlijk een wordt met het zuiveren van haar lichaam. Want zo wordt het genoemd, men zuivert het lichaam om dan een periode te kennen om in afwachting zwanger te worden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: