Archive for 2 februari 2015


Communistische Partij ambtenaren gestraft voor het ondersteunen van Dalai Lama

Communistische Partij ambtenaren in de Tibetaanse Autonome Regio zijn gestraft voor deelname aan ‘separatistische’ activiteiten, die verband houden met de Dalai Lama Clique, aldus de Chinese staatsmedia. In Qinghai werd een aantal leden van de Partij op dezelfde wijze gestraft voor betrokkenheid bij “Tibet-gerelateerde instabiliteit” na onderzoek door een disciplinair ambtenaren werk team, dat in verband staat met Xi Jinping’s gepolitiseerde campagne tegen corruptie, aldus een ander rapport in de staatsmedia.

De ontwikkelingen volgen op strenge waarschuwingen van “straf” voor Tibetanen “die illusies over de 14de Dalai-kliek hebben”, waarmee in feite het falen van de Chinese autoriteiten wordt toegegeven om loyaliteit aan de religieuze leider in ballingschap uit te roeien, zelfs onder de Partij-leden.

De publicatie in The Global Times door de Chinese staatsmedia kondigde in een rapportage op 27 januari (2015) aan, dat in 2014 een onderzoek is gestart tegen een aantal ambtenaren “die hebben deelgenomen aan de illegale ondergrondse ‘Tibetaanse onafhankelijkheid’ organisatie, informatie aan de Dalai Lama kliek hebben verschaft en activiteiten hebben ondersteund, die de nationale veiligheid hebben geschaad. [1]

Het rapport stelt dat in 2014 in totaal 15 ambtenaren “door de Communistische Partij van China (CPC) zijn gestraft voor het overtreden van de Partij en politieke discipline”, zonder in te gaan op details over hun nationaliteit, de aard van de beschuldiging, of waar de straf uit bestaat.

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, zegt: “Deze actie legt een verband tussen Xi Jinping’s gepolitiseerd campagne tegen corruptie en de ‘strijd tegen separatisme’, die een gevolg is van de steeds systematischere politieke campagne om loyaliteit aan de Dalai Lama te uit te bannen. Het straffen van Tibetaanse ambtenaren voor het naar verluidt ondersteunen van de gematigde beleid van werkelijke autonomie, zoals voorgesteld door de Dalai Lama, is een radicale stap in de verkeerde richting, die de Tibetaanse bevolking mogelijk verder van China vervreemdt.”

De Chinese staatsmedia kondigden ook een soortgelijke zuivering aan in Qinghai na bezoek van een ‘disciplinair’ werk team, dat onderzoek deed naar corruptie. Het werk team was betrokken bij de “rectificatie” van “een paar Partij-leden, die betrokken waren bij ‘Tibet-gerelateerde instabiliteit voorvallen’, en Partij-leden, die werden bekritiseerd voor het er op nahouden van een verward ideologisch begrip van de anti-separatistische strijd”. Een op 26 januari (2015) gepubliceerd rapport concludeerde: “In totaal 538 leden van de Partij in Qinghai werden in het afgelopen jaar aangepakt.”[2]

Tibetanen – met inbegrip van ambtenaren – in Qinghai (een provincie in het Tibetaanse gebied Amdo) bevinden zich in de voorhoede van gematigde, op onderzoek gebaseerde inspanningen om de Tibetaanse taal te beschermen en onderwijs te ontwikkelen door beïnvloeding van het beleid. Deze actie kan een aanwijzing zijn voor toenemende controle in Amdo op ambtenaren, die het beleid proberen te beïnvloeden op een manier, zodat rekening wordt gehouden met Tibetaanse belangen, en de bescherming van de Tibetaanse cultuur en religie.

De aankondigingen van straffen tegen ambtenaren op politieke gronden, die verband houden met de strijd tegen ‘anti-separatistime’ door de overheid, volgt op waarschuwingen eind vorig jaar door de Tibetaanse Autonome Regio Partij Chef, Chen Quanguo, dat: “Degenen die illusies hebben over de 14de Dalai-kliek, degenen die de 14de Dalai-kliek volgen, en die Partij-kaderleden, die betrokken zijn bij de ondersteuning van separatistische infiltratie en sabotage activiteiten, strikt gedisciplineerd en streng bestraft zullen worden in overeenstemming met de wet.”[3]

Campagnes gericht tegen invloed van de Dalai Lama en de Tibetaanse cultuur en religie, komen er op neer, dat de afgelopen jaren bijna elke niet direct door de staat gesanctioneerde uiting van Tibetaanse identiteit kan worden gebrandmerkt als ‘separatistisch’, en bestraft kan worden met gevangenis straf, of erger. “In gevaar brengen van de nationale veiligheid” is een ondoorzichtige term, die gebruikt wordt om Tibetanen te bestraffen, en die een brede categorie van strafbare feiten in de Chinese wet omvatten, met inbegrip van separatisme en inmenging met de nationale soevereiniteit, naast vele andere. Het kan een gevangenis straf van rond de 15 jaar met zich meebrengen.

De rapportage in de Global Times heeft duidelijk gemaakt, dat de Chinese autoriteiten de over de hele Volksrepubliek China uitgerolde anti-corruptie-campagne in de Tibetaanse Autonome Regio gelinkt hebben aan de politieke strijd tegen het ‘separatisme’. Op een persconferentie zei Ye Dongsong, hoofd van een inspectieteam van het Disciplinaire Commissie Comité van de Communistische Partij: “Sommige ambtenaren zijn er niet in geslaagd een duidelijk standpunt in te nemen over kwesties, die verband houden met het Tibet vraagstuk en ambtenaren in de regio bleken ernstig corrupt”[4] Volgens hetzelfde artikel zei Ye dat de focus van de Tibetaanse regionale overheid zou moeten liggen op: “het neutraliseren van separatisten en het behoud van sociale stabiliteit, optreden tegen corruptie en strikt toezicht op projecten in de regio”.[5]

De aankondigingen in de staatsmedia deze week passen bij een meer systematische aanpak vanaf 2008 om loyaliteit aan de Dalai Lama te vervangen door toewijding van de Communistische Partij autoriteiten. Het falen van de Chinese Partij autoriteiten om de standvastige loyaliteit van Tibetanen aan de Dalai Lama te ondermijnen – inclusief ambtenaren van de Partij – wordt in de staatsmedia erkend.[6] In november 2014 zei Xiong Kunxin, een professor aan de Minzu (etnische minderheden) Universiteit: “Sommige ambtenaren in Tibet sympathiseren nog steeds met de Dalai Lama. Ze blijven de Dalai Lama te ondersteunen vanuit hun religieuze overtuiging.” De professor voegde eraan toe dat die ambtenaren ook de ‘separatistische’ activiteiten van de Dalai Lama ondersteunen. (Global Times, 5 november 2014).

Als gevolg heeft de ‘patriottische opvoeding’ een nieuwe fase bereikt en een dieper bereik gekregen. Er is een dramatische toename van werkteams en Partijkaderleden in de landelijke gebieden van Tibet. Partijkaders worden vaak in particuliere woningen geplaatst en zijn verplicht te rapporteren over elk aspect van het leven van het individu; ze worden ook aangemoedigd om monniken en nonnen te bevrienden en informatie over hen en hun familieleden te verzamelen, en hen ondertussen te sturen in een richting, die “patriottisch en progressief” is.

Sinds het belangrijke Tibet Work Forum in januari 2010, een belangrijke vergadering, waar het beleid voor het volgende decennium werd vastgesteld, heeft de nadruk er bij de partij autoriteiten op gelegen, dat dergelijke maatregelen voor alle Tibetaanse gebieden gelden, niet alleen de Tibetaanse Autonome Regio.

Voetnoten

[1] Global Times, 27 januari 2015, www.globaltimes.cn/content/904366.shtml

[2] Verslag in het Chinees op politics.caijing.com.cn/20150126/3807352.shtml,vertaald door ICT in het Engels

[3] Xinhua, 5 november 2014 epaper.chinatibetnews.com/xzrb /html/2014-11/05/content_579554.htm

[4] Een ander staatsmedia rapport van 28 januari (2015) vermeldde de naam van de Tibetaan Lobsang Tsering, voormalig partijsecretaris van Lhoka (Shannan), de Tibetaanse Autonome Regio, tegen wie de disciplinaire commissie een onderzoek had ingesteld wegens corruptie.

[5] Global Times, 27 januari 2015, www.globaltimes.cn/content/904366.shtml

[6] Voor 2008 probeerden Chinese ambtenaren het voor te stellen, dat slechts een “handjevol” Tibetanen – vooral monniken en nonnen – onrust zaaiden in Tibet onder invloed van de Dalai Lama. Maar nu is er een bepaalde mate van erkenning van de invloed van Dalai Lama. In november 2010 werd TAR gouverneur Padma Thrinley (Baima Chiling) door Xinhua aangehaald, met de woorden: “om te zeggen dat de Dalai geen enkele invloed heeft in Tibet is onmogelijk … De Dalai Lama heeft een zekere invloed, dat staat vast.” (“China : Pogingen om Tibet het af te sluiten van Informatie van Buiten af”, 13 juli 2012, Human Rights Watch,www.hrw.org/news/2012/07/13/china-attempts-seal-tibet-outside-information)

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2015/communistische-partij-ambtenaren-gestraft-voor-het-ondersteunen-van-dalai-lama/

Jonge meisjes pronken met eetstoornis op Twitter

Na de ‘pro ana’-websites en blogs, verovert het fenomeen ook meer en meer Twitter. Jonge meisjes verheerlijken op internet hun eetstoornis, en geven lotgenoten extreme tips om nog meer af te vallen. “Wettelijk gezien kan Twitter hier niets tegen ondernemen,” zegt sociaal media-expert Jo Caudron.

‘Pro ana’ staat voor ‘pro(fessional) anorexia nervosa’. Op dit soort websites, blogs en tweets sporen vooral jonge meisjes elkaar om anorexia of boulimie te omarmen als levensstijl. Een eetstoornis wordt er aangeprezen als iets positiefs en de surfers geven er extreme tips om heel snel en vooral heel ongezond af te vallen. ‘Krijg je honger? Drink zoveel lauw water tot je misselijk wordt’ of ‘Draag kledij met lange mouwen, daar kan je stiekem eten in verstoppen om het na de maaltijd weg te gooien,’ lees je bijvoorbeeld opwww.pro-ana.be.

Trending op Twitter
‘Pro ana’-websites zijn niet nieuw, maar jonge meisjes gebruiken ook steeds vaker Twitter als medium om hun anorectische levensstijl te promoten. Ze delen foto’s van zichzelf als ze ongezond mager zijn of zetten hun voornemens in een tweet, in de hoop door lotgenoten gestimuleerd te worden. De vaakst gebruikte hashtags daarbij zijn #proana voor anorexia nervosa, of #promia voor boulimia. Ook #thinspo is populair, een afkorting voor ‘thinspiration’. ‘Inspirerende’ slogans en foto’s om gewicht te verliezen vallen onder deze noemer.

Vrije meningsuiting
Terwijl sociale netwerksites Facebook, Instagram en Pinterest dit soort posts aan banden probeert te leggen door ze te verbieden in hun gebruikersvoorwaarden laat Twitter dit schijnbaar zomaar gebeuren.  “Dat verbaast me niet,” legt sociaal media-expert Jo Caudron uit. “Twitter staat -veel meer dan Facebook- achter het principe van vrije meningsuiting. Zolang iets niet onwettelijk is -zoals negationisme of kinderporno bijvoorbeeld- laat Twitter het passeren zonder in te grijpen. En aangezien er geen wet is rond dit soort websites over eetstoornissen kan Twitter ook geen verbod hardmaken. Eigenlijk geldt de regel op sociale media: als iets van de wet mag, mag het ook op internet. Een communicatiestructuur kan niet zelf bepalen wat wettig is en wat niet.”

Hashtags blokkeren heeft geen zin. “Begrijp me niet verkeerd: ik zeg niet dat we dit soort ‘pro ana’-tweets zomaar de vrije loop moeten laten. Ik ben er voorstander van dat grote spelers op internet tot op een bepaald niveau zelf bepaalde regels opleggen. Je zou bijvoorbeeld, zoals kranten vaak doen, een telefoonnummer of website bij de inhoud kunnen vermelden waar mensen met eetstoornissen hulp kunnen inroepen. Of een leeftijdsfilter inbouwen bij gewelddadige of seksueel getinte publicaties. Maar in de eerste plaats is het ook aan een overheid om regels op te leggen, voordat sociale media bepaalde zaken kunnen verbieden.”

“Tweets met specifieke hashtags verwijderen of censureren zou Twitter wel kunnen doen, maar dat heeft weinig zin. Surfers zijn creatief genoeg om dat te omzeilen en nieuwe hashtags te bedenken. In de praktijk merk je trouwens dat ook op Facebook en Pinterest nog zulke posts opduiken. Sociale media kunnen gebruikersvoorwaarden opstellen, maar zolang er geen wettelijk kader is kunnen gebruikers er ook niet voor vervolgd worden. Sociale media kunnen nu eenmaal niet op hun eentje eigen rechter gaan spelen,” besluit Caudron.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/95/Eetstoornis/article/detail/2203412/2015/02/02/Jonge-meisjes-pronken-met-eetstoornis-op-Twitter.dhtml

Als ik dit las dacht ik weer in me zelf, voor wat pronken jonge meisje met hun eigen lichaam pijn te doen. Ze noemen zichzelf nog te dik of gaan hen spiegelen aan anderen. Dan heb je nog het psychisch probleem en als ze dan geholpen willen worden dat het toch dagelijks een gevecht is voor hen. Ze moeten hen er toe zetten om goed te eten. En als je leest ze worden steeds vindingrijker. Zoals kleding dragen om dan het eten in te verstoppen en noem maar op. Erg ja mensen erg dat je zoiets leest maar het komt meer voor dan we denken. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

HOE GROTER DE VERWACHTING HOE HARDER MEN ERVAN TERUG KOMEN KAN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Benauwend goed spotje over huiselijk geweld op Super Bowl-dag

Domestic-violence-pizza-phone-call

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanavond is het zo ver: de Super Bowl 2015.

Het sportevenement waar alle Amerikanen spontaan rode oortjes van krijgen.

En tijdens de grootste American footballwedstrijd van het jaar, zijn de commercials zo goed gemaakt, dat je ook al niet wegloopt om te plassen.

Naast CocaCola, McDonalds is er ook aandacht voor serieuzere zaken……

Zoals huiselijk en partner-geweld.

BRON: http://relatie.blog.nl/massacommunicatie/2015/02/01/benauwend-goed-spotje-huiselijk-gweld-bij-super-bowl

Huiselijk geweld partner geweld het is het ergste wat iemand kan overkomen. En de angst die erin zit om ook weg te gaan. Men durft er nauwelijks over te praten ook door angst. En toch kan het nuttig zijn om erover te praten. Zodat iemand van de situatie af weet. Meestal zijn het de prachtigste mensen buitens huis maar eens de deur dicht wordt het een hel voor de partner.
Mensen durf erover te praten, of als je iemand kent probeer dan ook voor hen een oogje in het zeil te houden zodat je instanties kan verwittigen mocht het nodig zijn. Dit kan anoniem.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Deze (zedige) jurk was te sexy voor het schoolbal

Gabi poseert in haar erg uitdagende jurk op Facebook. © Facebook.

De 15-jarige Gabi Finalyson was ervan overtuigd dat haar baljurk aan alle strenge kledingvoorschriften voldeed, maar daar dacht het bestuur van haar school in Utah duidelijk anders over. Haar ontblote schouders werden ongepast voor het schoolbal bevonden en het meisje moest de hele avond haar blote armen bedekken met een dikke jas.

Gabi had de jurk in Parijs gekocht met de voorschriften van de school in gedachten om zeker te zijn dat ze niet beschuldigd zou worden van onzedigheden. De leerlingen van de school hadden namelijk volgende kledingvoorschriften opgelegd gekregen. “Strapless jurken en topjes mogen niet onder de schouderbladen komen. De jurkjes moeten een schouderbandje van minstens 5 centimeter aan elke schouder hebben. Sjaals en bolero’s zijn aanvaardbaar als ze de hele avond over de jurk gedragen worden. Het decolleté moet bedekt blijven.”

Finalyson vertelde geschokt aan het lokale nieuwsstation: “Mijn schouders werden ‘geseksualiseerd’ door deze jurk. Ben ik verantwoordelijk voor onreine gedachten bij jongens? In plaats van meisjes te verplichten zichzelf te bedekken, zou het niet beter zijn om jongens te leren dat we geen seksobjecten zijn?”

Het gevolg van het vestimentaire geschil was dat het meisje de hele avond haar winterjas moest aanhouden. De school reageerde op het incident dat alle studenten van de kledingvoorschriften op de hoogte zijn gebracht en dat op zeer voorzichtige manier werd gezegd dat ‘de zondaars’ zich moesten bedekken.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/2202315/2015/02/01/Deze-zedige-jurk-was-te-sexy-voor-het-schoolbal.dhtml

Waar zit de logica in als Amerikaanse scholen dit schaars vinden. Dan zouden ze eens in andere landen een kijkje moeten gaan nemen. Gaan ze met dit de problematiek in hun land oplossen.
Of zijn de Amerikanen nu echt zo preuts dat ook dit al niet meer mag.
En wat is nu hier aan die jurk uitdagend aan?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀‼ || Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: