Archive for 27 januari 2015


UITGEZAAIDE BORSTKANKER ONDER DE LOEP

Uitgezaaide borstkanker onder de loep

Uitgezaaide borstkanker is minder bekend bij het grote publiek. Zoals de naam aangeeft, gaat het om borstkanker met uitzaaiingen of metastasen. Die uitzaaiingen kunnen zich manifesteren bij een recidief (hervallen) of al van meet af aan bij de diagnose van borstkanker.

Wat moet u weten over uitgezaaide borstkanker?

Als borstkanker uitzaait…

Uitzaaiingen zijn tumoren die ontstaan uit kankercellen die zich hebben losgemaakt van de oorspronkelijke tumor (de zogenaamde primaire tumor). Bij borstkanker zijn het dus kankercellen van het borstweefsel die zich via de lymfevaten of bloedvaten verspreiden naar andere organen en zich daar nestelen, vermeerderen en nieuwe tumoren vormen, uitzaaiingen dus. Soms blijven de kankercellen in een orgaan in een soort sluimertoestand zitten en worden ze op een gegeven moment wakker onder invloed van grotendeels onbepaalde factoren.

Ook als de nieuwe tumor zich in een ander orgaan vormt, het botbijvoorbeeld, zijn de kankercellen van de tumor dezelfde als de cellen van de primaire tumor. In dit geval zijn het dus kankercellen van de borst en geen kankercellen van het bot. Maar het gaat wel om een uitzaaiing vanborstkanker en niet om botkanker.

De organen waar uitzaaiingen van borstkanker meestal ontstaan, zijn het bot, gevolgd door de lever, de longen, het borstvlies en de hersenen. Soms komen ze ook voor in de huid en de klieren.

Uitzaaiingen: van bij het begin of een recidief van borstkanker?

Deze uitzaaiingen kunnen zich al van bij het begin vormen en dus op hetzelfde moment gediagnosticeerd worden als de primaire borstkanker. Maar ze kunnen ook voortkomen uit een recidief na een eerste borstkanker.

De uitzaaiingen kunnen – volledig los van de leeftijd – 5, 10 of 15 jaar na de eerste diagnose optreden ook als de behandelingen, onderzoeken en jaarlijkse mammografieën succesvol zijn geweest.

Het exacte percentage uitgezaaide borstkankers is niet bekend omdat de kankerregisters alleen het totale aantal sterfgevallen vermelden, zonder onderscheid te maken tussen de sterfgevallen (wel of niet als gevolg van een redicief).

Maar geschat wordt dat ongeveer 20 tot 30 % van de patiënten die voor borstkanker worden behandeld in een latere fase uitzaaiingen krijgen en dat 5 % van de borstkankers van meet af aan uitgezaaid is.

Uitzaaiingen: wat zijn de waarschuwingssignalen?

Er zijn geen specifieke symptomen die de aanwezigheid van uitzaaiingen verraden. Alleen klinische signalen van een recente verandering moeten een lichtje doen branden: rugpijn, hoofdpijn, opgezette klieren, hoest, enz.  Daarnaast zullen eventueel verdachte onderzoeksresultaten – een abnormale klier of long, vergrote leven, enz. – tot bijkomende gerichte onderzoeken leiden: radiografie, borstscan, buikscan, botscintigrafie, MRI van de hersenen, bepalen van tumormarkers, hormoonmeting, biopsie, enz.

Hoe wordt uitgezaaide borstkanker behandeld?

De hoofdbehandeling van uitgezaaide borstkanker is met medicatie:chemotherapie, doelgerichte therapie, en hormoontherapie als de tumor hormoongevoelig is. Alleen in bepaalde gevallen wordt chirurgie overwogen, maar ook dan gebeurt dit in combinatie met een van de opgesomde behandelingen. Hetzelfde geldt voor radiotherapie.

De behandeling van uitgezaaide borstkanker moet voor de rest van het leven gevolgd worden. Ze is niet curatief (de patiënt kan niet meer genezen), maar kan de ziekte wel onder controle helpen houden en de levenskwaliteit sterk verbeteren. Uitzaaiingen veranderen de kanker dus in een chronische ziekte, een fenomeen date en sterke weerslag heeft op de patiënten en de psychische beleving: woede, verdriet, depressie, onzekerheid, angst, gelatenheid, enz. Deze – te weinig bekende en onderschatte – ziekte wekt angst op en versterkt het isolement van de patiënten. Behalve de bijwerkingen van de behandelingen (pijn, dagelijkse ongemakken, enz.) en de psychische gevolgen brengt uitgezaaide kanker ook sociale en economische problemen mee. Ook voor de familie en vrienden is het vaak een zware periode.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/uitgezaaide-borstkanker-onder-de-loep/actueel/616

Het ergste wat een vrouw en de partner te horen kan krijgen. Het is uitgezaaid. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Waarom deze vrouwen tampons hebben afgezworen

Hoewel de meeste westerse dames maandverband of tampons gebruiken tijdens hun menstruatie, staat er een kleine groep vrouwen op die hun liefde voor de ‘menstruatiebeker’ van de daken roepen. Dit zou heel wat gênante kwaaltjes als vaginale jeuk, droogheid, infecties en krampen bestrijden.

De beker is gemaakt uit niet-giftige en flexibele materialen als siliconen. Je brengt ze in de vagina in en in de trechtervorm wordt het bloed verzameld. Tot tien jaar kan je ze hergebruiken en een exemplaar kost tot 30 euro, wat het dus goedkoper maakt dan wegwerptampons. Wanneer het tijd is om de beker te verwijderen, moet je de inhoud ledigen in het toilet. Dan was je die in de gootsteen uit met warm water en zeep alvorens de beker weer in te brengen. Als je geen plaats hebt om het instrument uit te wassen, kun je die zo ledigen en reinigen met wat wc-papier alvorens deze weer in te brengen. Omdat het vocht niet geabsorbeerd wordt, zijn lekkages wel iets problematischer.

De 32-jarige Maryann Flash ervoer heel wat problemen bij het gebruik van tampons of maandverband. Elke maand kocht ze zalfjes om kwaaltjes als jeuk en droogheid te verzachten. Sinds enkele jaren is ze overgeschakeld op de menstruatiebeker. “Dit vermindert niet alleen de afvalberg, maar kan ook heel wat vrouwen helpen die tampons en maandverband erg irritant vinden.” De 25-jarige Sara Austin zegt dat de cup makkelijker te gebruiken is dan tampons en verbanden. “Deze laatste kunnen ook een onaangename geur verspreiden na een tijdje, daar heb ik geen last van met mijn menstruatiebeker.”

De 38-jarige Beth Croft is fan omdat ze de beker tot 12 uur kan laten zitten, een tampon moet je zeker om de acht uur verversen. Croft raakte acht jaar geleden overtuigd, toen ze een jaar door India reisde. “Het duurt even voor je eraan went, maar deze beker is een van de beste uitvindingen. Ik overtuig iedereen om ook over te schakelen.” Volgens Kelly Baily verzacht de beker ook krampen. “De eerste keer dat ik de cup gebruikte, had ik veel minder last van pijn.”


Andere dames dumpen de tampons omdat ze zorgen maken om het toxisch shock syndroom (TSS), dit is een ernstige maar zeldzame ziekte wanneer stafylokokken zich in het lichaam concentreren. In het verleden brachten artsen dat syndroom in verband met tampons. Omdat de bekers uit siliconen gemaakt worden en de vagina tegen lucht beschermen, stimuleren de bekers de groei van bacteriën niet. Maar ook tampons bestaan tegenwoordig uit materialen die het risico op TSS erg klein maken.

De beker vergemakkelijkt ook het leven van vrouwen in ontwikkelingslanden. Daar gebruiken vrouwen nog kranten, doeken en bladeren om het bloed te absorberen. Maar het risico op infectie is groot, waardoor meisjes vaak niet naar school kunnen gaan. Menstruatiecups zijn een gezonder, duurzaam en goedkoper alternatief in armere gebieden.

Toch is niet iedereen fan, de 60-jarige Kimberly-Ann Talbert zegt dat het niet zo makkelijk is om de beker in te brengen. “Deze verwijderen is moeilijk en ik had vaak lekken omdat ik nog niet getraind was om de beker uit mijn vagina te halen.”

Nu wist ik wel dat er culturen zijn die zowel een tampon of maandverband niet gebruiken. Maar wel doeken die men kan uitwassen en zelf zeemvel. Nu een tampon en bepaalde maandverband daar bepaalde geurtjes aan toegevoegd worden dat het niet gezond is voor je vagina. En zo ook voor problemen kan zorgen.
Nu van dit had ik nog niet gehoord. Dus weer iets bijgeleerd.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

‘Traumabehandeling bij mensen met een psychose is effectief’

Traumabehandeling bij mensen met psychosen is effectief en leidt niet tot verslechtering, zoals jarenlang werd gevreesd door professionals in de psychiatrie.

Dit blijkt uit recent onderzoek onder dertien ggz-instellingen door het consortium Treating Trauma In Psychosis. Dat consortium bestaat uit onderzoekers van de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit en ACTA.

Het onderzoek toont aan dat mensen met psychosen vaak het slachtoffer zijn van mishandeling en misbruik in hun jeugd. Deze ervaringen vergroten niet alleen de kans op het ontwikkelen van psychosen, veel mensen hebben daarnaast ook een posttraumatische stress stoornis (PTSS) ontwikkeld. De diagnose PTTS wordt binnen Nederlandse ggz-instellingen in 95 procent van de gevallen gemist en daarom blijft een effectieve behandeling uit.

“Als deze diagnose al wordt vastgesteld, dan krijgen mensen met psychosen hiervoor zelden een effectieve behandeling aangeboden”, licht VU-onderzoeker en psycholoog David van den Berg toe.

“Dit komt omdat clinici het idee hebben dat effectieve richtlijnbehandelingen voor PTSS bij mensen met psychosen niet zullen werken en zelfs kunnen resulteren in verslechtering van klachten of negatieve gebeurtenissen, zoals suïcidepogingen. Dit is ernstig, want mensen met de combinatie van psychose en PTSS hebben juist ernstigere symptomen en hebben een slechtere prognose, dan mensen die slechts één van deze stoornissen hebben.”

Afname symptomen

Het onderzoek is uitgevoerd bij 155 mensen met een psychotische stoornis bij dertien ggz-instellingen. De deelnemers werden willekeurig in drie groepen verdeeld. Ze kregen acht sessies cognitief-gedragstherapeutische traumabehandeling, acht sessies Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) of ze werden op de wachtlijst gezet en kregen geen behandeling voor PTSS.

De mensen in de behandelgroepen bleken een veel sterkere afname van PTSS-symptomen te hebben dan de mensen die op de wachtlijst stonden. Ruim 60 procent van de behandelde cliënten voldeed zelfs niet langer aan de criteria van PTSS.

Bovendien bleken de behandelingen veilig te zijn. Er kwamen bij patiënten tijdens hun traumabehandeling niet meer ernstige incidenten voor dan bij de mensen die niet behandeld werden.

De resultaten van het onderzoek verschijnen maandag in het tijdschrift JAMA Psychiatry.

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/3979750/traumabehandeling-bij-mensen-met-psychose-effectief.html

Zelf denk ik dat psychosen heel wat impact kan hebben. En dat de persoon het soms zelf niet in de hand heeft. Deze kan heel goed zijn en dan gebeurd er iets dat deze zich achtervolgd voelt of zo. Kijk nu is het juist proberen om de kern te vinden. Maar het kan een lang proces zijn om tot bij de kern te komen. Als men er dan mondjesmaat bij geraakt is het nog proberen of de persoon er over wil praten.
Meestal komt het voor van een trauma dat kan een lichte vorm ervan zijn, maar ook door een zware trauma waar de persoon helemaal is van dicht geslagen. Maar op zijn manier door het leven nog kan gaan. Tot op een moment natuurlijk, als dan dit aanbreekt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

GELUID

GELUID IS ENERGIE EN ENERGIE BRENGT GELUID TEWEEG.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Ervaar de kracht van een drumcirkel

Regelmatig zie ik aankondigingen staan over (helende ) drumcirkels. De meesten van deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en je hoeft doorgaans ook geen ervaring te hebben. De drumcirkel is vooral bedoeld om het leven te vieren, het is een vrolijke, helende ervaring voor iedereen die in verbinding met zichzelf  en met de ander wil komen.

2

Iedere drumcirkel is anders omdat het elke keer om een andere cirkel gaat. Er wordt namelijk met de energie van een groep gewerkt. Door muziek en klank kun je in contact komen met je ware zelf.  Je kunt je geblokkeerde energie in beweging zetten. De drums geven je (weer) een goede basis; je komt stevig met beide voeten op de grond te staan. Bovendien kom je  in contact met je persoonlijk ritme. Mensen met weinig of geen ervaringen krijgen doorgaans handreikingen aangereikt.  De meer ‘gevorderde’ trommelaars ervaren vanzelf verdieping. Tijdens deze bijeenkomsten wordt al trommelend een onderlinge verbinding gecreëerd. Dit gaat gepaard met het maken van veel plezier soms zelfs door te zingen of te dansen met elkaar. Veel van dit soort ‘bijeenkomsten’ wordt afgerond met een zogeheten ‘drum-healing klank-bad’. Dat kun je het beste vergelijken met een ‘klank-bad’ waarbij je op heerlijk ontspannen  manier de drumcirkel afsluit door nog even weg te dromen.

1

De drumcirkel is een vrolijke en helende ervaring voor iedereen die verbinding met zichzelf wil ervaren en dit met elkaar op creatieve wijze tot uiting wil brengen. De instrumenten die worden gebruikt zijn voornamelijk sjamanentrommels en ratels. Als je zelf geen trommels hebt, is het vaak mogelijk om gebruik te maken van aanwezige trommels. De drumcirkel staat hoog op mijn lijstje van ‘the things to do’.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2015/01/27/ervaar-de-kracht-van-een-drumcirkel

Uit een drum zeker als je het in een cirkel doet met vuur geeft heel veel kracht en energie. Net als je het met een klankschaal doet is het gewoon prachtig. Juist een drum gaat vind ik zelf dieper in je lichaam. Je voelt de trillen. Zeker als je deze dan nog eens zelf hebt mogen maken waar ook weer jouw energie dan in zit. Mocht je ooit de kans hebben zou ik niet twijfelen om zo een workshop mee te doen en te ervaren. Een regenpijp is ook zo iets dat je heel stil kan maken. Zo zie je met een instrument kan je heel wat energie en kracht in je lichaam brengen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Kind wacht 104 dagen op psychische hulp

 
© thinkstock.

Kinderen zitten gemiddeld 104 dagen op het wachtbankje voor ze hulp krijgen bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Dat bericht De Standaard.

De recentste cijfers uit 2013 tonen aan dat het probleem van de wachttijden in de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG’s) maar niet opgelost raakt. Integendeel, in 2009 was die wachttijd voor kinderen negen dagen korter. Onder die gemiddelden gaan nog veel sterkere cijfers schuil. In vier centra duurt het meer dan 100 dagen voor een kind zelfs maar een eerste intakegesprek krijgt.

De vraag naar psychologische hulp evolueert ook verder in stijgende lijn. Tussen 2009 en 2013 klopte tien procent meer mensen aan bij de CGG’s, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (sp.a) opvroeg bij bevoegd minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Opvallend is ook dat vooral meer ouderen de weg zoeken naar psychologische hulp.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2196172/2015/01/27/Kind-wacht-104-dagen-op-psychische-hulp.dhtml

Is het eigenlijk niet erg dat de wachttijden zo lang zijn om een kind te helpen. Men denkt altijd dat kinderen niet altijd die hulp nodig hebben en moeten dan maar zien hoe ze uit hun probleem geraken. Soms kan men er thuis niet over praten en komt bij het kind maar een ding op. Als ze me niet willen horen doe ik me zelf pijn of wil ik niet meer leven. Ze zitten soms zo diep door omstandigheden en dan willen ze hulp maar moeten ze wachten. Ook voor de ouders is dat soms een hel. Want ze zien hun kind niet meer gelukkig.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: