Doe de alcoholtest

U drinkt regelmatig alcohol en u vraagt zich af of u te veel drinkt en of dit mogelijk schadelijk is voor uw gezondheid. Dan kunt u uw alcoholgebruik online testen. Met deze tests kunt u ook nagaan of uw partner of een vriend(in) misschien te veel drinkt.
Deze tests zijn bedoeld bij het inschatten van uw alcoholgebruik, maar zijn niet bedoeld om een diagnose door een arts of een deskundige te vervangen.

• Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)
De Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) is ontworpen door de World Health Organization (WHO) om personen met riskante en schadelijke patronen van alcoholgebruik te identificeren. Deze test is bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder.
www.zorgpad-alcohol.be/wp-content/uploads/2014/03/steekkaart-domus-medica1.pdf

• Alcoholhulptest
Een gedeelte van deze test baseert zich op de Alcohol Use Disorders Identification Test (of AUDIT), ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. De AUDIT is echter bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder. In deze test werden de uitslagen voor personen jonger dan 18 jaar, in de mate van het mogelijke aangepast.
www.alcoholhulp.be/alcoholtest

• Zelftest Alcohol + 18 jaar
Deze test is bedoeld voor mensen die alcohol drinken. De test helpt u om te na te gaan of u dat op een riskante manier doet. Afhankelijk van uw score worden verschillende adviezen gegeven.
www.druglijn.be/aan-de-slag/alcohol.aspx

• Zelftest Alcohol – 18 jaar
Deze test is voor wie nog geen 18 is en alcohol drinkt. Uw hersenen en lichaam zijn nog niet volgroeid. De risico’s zijn daarom groter. U bent veel kwetsbaarder en gevoeliger voor bent de effecten van alcohol en andere drugs.
De testen geven u een inzicht in de risico’s van wat u gebruikt en de manier waarop u dat doet. Maar er is natuurlijk veel meer dan dat. Drank- (en drug)gebruik brengt ook een heleboel andere risico’s in uw dagelijks leven met zich mee. Problemen met de politie of het gerecht, maar ook op school, thuis of op het werk. Ruzies of moeilijkheden met vrienden en met uw lief, of met uw ouders, broers en zussen. Slechter presteren in uw sport, onveilig vrijen, verkeersongevallen,… Met deze risico’s houden deze testen geen rekening.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=17634

Ben je verslaaft en al snel komt het antwoord nee hoor ik neem er eentje per dag. Maar wat is een verslaving wat is een alcohol of drug probleem. Mensen zien het zelf niet in, en roepen maar al te laat hulp in. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM