Mediteren halveert de kans op hartaanval en beroerte

Er zijn al talloze onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van meditatie. Uit een prestigieus onderzoek, verricht door de American Heart Association, blijkt dat mensen die tweemaal per dag mediteren minder kans hebben op een hartaanval of een beroerte. Dit kan zelfs oplopen tot een daling van 48% van het risico op een hartaanval of een beroerte. Ook daalde de bloeddruk en namen woedeaanvallen af. Er was ook een trend te zien dat mensen die mediteerden, minder rookten.

1

“Het lijkt alsof transcendente meditatie een techniek is die de eigen ´apotheek´ van het lichaam inschakelt (het vermogen om het eigen lichaam te genezen en gezond te houden ) “, zegt hoofdonderzoeker Robert Schneider, directeur van het Institute for Natural Medicine and Prevention in Iowa. Dr. Schneider voegt hier aan toe: “Transcendente meditatie kan het risico op hartproblemen verkleinen, zowel voor gezonde mensen als voor mensen die al hartklachten hebben.” De kwaliteit van het onderzoek naar transcendente meditatie en hartziekten is zo goed dat artsen stressreductie veilig en routinematig aan hun patiënten kunnen adviseren, via dit praktische, gestandaardiseerde en eenvoudig te volgen programma.”

2

Het onderzoek, dat gefinancierd werd door het nationale instituut voor hart-, long- en bloedziekten, bewees dat simpelweg tweemaal per dag twintig minuten mediteren het risico op een plotse dood, een hartaanval of een beroerte direct kan halveren. Welk door mensen gemaakt medicijn is daartoe in staat? “Het TM-programma is een interventie die selectief op aspecten van de geest en het lichaam is gericht en significant de kans verkleint op overlijden of een hartinfarct significant bij mensen die al hart- en vaatziekten hebben. Deze veranderingen gingen gepaard met een lagere bloeddruk en afname van psychosociale stress. Daarom kan dit programma een belangrijke klinische rol spelen bij de secundaire preventie van hart- en vaatziekten.”

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2014/12/17/mediteren-halveert-de-kans-op-hartaanval-en-beroerte

Mediteren brengt het lichaam tot rust en zo maak je de kans kleiner om dit te krijgen. Maar mensen het is nooit uitgesloten al zou je dagelijks mediteren. Een hartaanval of beroerte kan je ook krijgen door je op een moment zeer kwaad te maken en dan is het moment zelf. Dus ga nu niet intensief mediteren en zeggen nu krijg ik geen hartaanval of beroerte.
Het voordeel is wel, als mensen kunnen mediteren ga ze ook in moeilijke situatie proberen hun lichaam onder controle te krijgen of te houden. En dat kan dan weer wel schelen.
Maar sluit het niet uit in deze tijden van stress en maar doorgaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM