Archive for 10 november 2014


DEEL HET

EEN GEVOEL IS GEEN WOORD MAAR IETS OM TE DELEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

‘Niet ieder kind met ADHD krijgt Ritalin’

Huisartsen zien de laatste jaren meer kinderen met ADHD, maar ze schrijven verhoudingsgewijs niet vaker medicijnen voor. Het aantal kinderen dat Ritalin slikt is al jaren gelijk.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Geen Ritalin voor iedereen
Dit druist een beetje in tegen het gevoel in de Nederlandse samenleving dat tegenwoordig ieder kind met ADHD Ritalin krijgt, zegt het Nivel, het instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het is al jaren zo dat twee derde van de kinderen met hyperactiviteit en een derde van de kinderen met andere concentratiestoornissen medicijnen slikt.

Vaker bij jongens
In 2008 kreeg 1,3 procent van de kinderen de diagnose ADHD. In 2012 was dat gestegen naar 3,2 procent. ADHD komt óf daadwerkelijk vaker voor óf huisartsen stellen de diagnose vaker, aldus het Nivel. Bij meisjes wordt overigens minder vaak ADHD geconstateerd dan bij jongens, maar het percentage meisjes met de stoornis is wel toegenomen.

Als verder niks werkt
Vorige week is een nieuwe ADHD-richtlijn voor huisartsen ingegaan. Die adviseert om pas medicijnen voor te schrijven aan kinderen met ADHD (zonder psychiatrische aandoeningen) als andere behandelingen niet werken. Verder zouden alle kinderen met ADHD twee keer per jaar gecontroleerd moeten worden. Dat gebeurt nog niet in alle gevallen.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/niet-ieder-kind-met-adhd-krijgt-ritalin/

Het is ook niet altijd nodig om ritalin te geven. Men kan eerst met andere dingen starten voor men overgaat naar deze drug eigenlijk. Daar toch de persoon afhankelijk van wordt. Kinderen mogen niet meer spelen en soms dat de ouders een andere aanpak aannemen dat het kind al rustiger wordt. Er zit een heel groot verschil tussen een kind met ADHD en iemand die zich wilt uitleven. Soms is het uitleven een roep om gezien of gehoord te worden. Maar het is natuurlijk het makkelijkste om de stempel te zetten op het kind.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Wat als volwassenen beginnen te pesten?

 Pesterijen op het werk kunnen een verwoestend effect hebben op je zelfvertrouwen en zelfs je hele leven. En nee, het komt niet alleen voor bij grijze muizen of mensen die extreem onzeker zijn. Maar wat verstaan we juist onder pestgedrag? En kan je er ook zélf iets aan doen? Wegwijs in een grijze zone.

Mij zal het niet overkomen, denk je misschien. Je staat vol zelfvertrouwen in het leven, hebt altijd een fijne band gehad met collega’s, bent een aimabel persoon. En toch, lees de getuigenis van Lien erop na: pesten kan zelfs de meest assertieven overkomen. Of zeg maar overvallen. Want net het totaal onverwachte aspect ervan kan hetgeen zijn wat je uit je lood slaat, doet twijfelen aan jezelf. Ook Marianne had het eerst niet in de gaten. ‘Mijn nieuwe collega’s vroegen me ’s middags niet mee uit eten, maar ik ging wel eens vaker tijdens de middagpauze de stad in, dus ik ging ervan uit dat ze dachten dat ik er geen zin in had. Maar als ik dan wel eens ging hadden zij nét gedaan met eten en stonden ze op. Of ze zwegen prompt als ik bij aan tafel kwam zitten. Ik kreeg een onbehaaglijk gevoel, dat ik eerst wegwuifde maar dat almaar duidelijker werd. Op den duur kon ik het niet meer negeren. Hier was iets aan de hand. Het gekke is dat je eerst aan jezelf gaat twijfelen. En ferm. Je neemt het mee naar huis. Je huisgenoten worden lastig dat je je laat doen. Je gaat ertegen opzien om te gaan werken. Je slaapt slechter, op den duur ga je ook fouten maken … Het is een akelige vicieuze cirkel.’

Intentie is alles
Pesten op het werk kan allerlei vormen aannemen. Je wordt systematisch genegeerd, werkmateriaal wordt afgenomen, bestanden gewist, het contact met de andere collega’s wordt bemoeilijkt of verboden, er wordt zwaar geroddeld, je wordt uitgelachen, gekleineerd, onder druk gezet, krijgt onmogelijke of belachelijke opdrachten … Pesterijen op het werk is ‘onterecht en herhaald gedrag binnen of buiten de werkplek, dat je job in gevaar brengt en dat een bedreigende, vernederende of kwetsende omgeving creëert, waardoor je persoonlijkheid, waardigheid of fysieke of psychische integriteit wordt aangetast’. ‘Pestgedrag is in feite elk gedrag waarvan je weet dat het iemand een slecht gevoel kan geven. Alleen moet het wel repetitief én intentioneel zijn. Dat laatste is belangrijk, want pesten is een subjectieve ervaring’, zegt Daniëlle De Wilde, die bij BAO als coach bemiddeling geeft bij pestgedrag. ‘Daarom moet je altijd kijken naar de perceptie. Als jij iets doet wat ik ervaar als pesten dan is het mijn plicht om aan jou te zeggen hoe ik me daarbij voel. Als jij weet wat het met me doet en je blijft toch doorgaan dan kunnen we spreken van pesten. Omdat het dan moedwillig is. Iemand kan iets doen uit onwetendheid of zelfs vanuit een goede bedoeling, maar wat toch als ondermijnend ervaren wordt door de ander. Zo kan een Italiaanse medewerker misschien vinden dat hij gewoon communiceert, terwijl jij ervaart dat hij in je “persoonlijke ruimte” zit en je daarmee intimideert. Pestgedrag kan langs de andere kant ook heel subtiel zijn, het is dus zeker een grijze zone. Alles hangt af van de intentie.’

De zielige pester

De film Das Experiment, waarin een gevangenissituatie als experiment wordt nagebootst, laat zien dat iedereen op een bepaald moment in zijn leven gepest kan worden en dat iedereen in feite een pester kan zijn. Veel hangt van de context af. Wordt een bepaalde spanning opgedreven, ga je je anders gedragen. Neem nu deze tijden van crisis: doordat er meer stress is op de werkplek en de competitiviteit groter is krijg je al sneller een gevoel van ‘ieder voor zich’. Als er saneringen voor de deur staan zal je misschien gemakkelijker bepaalde informatie voor je collega achterhouden die je zelf sterker maakt. Als je bang bent om zelf je postje te verliezen ga je in een pestsituatie ook niet zo snel reageren of als buitenstaander tussenbeide durven komen. Of je sluit je zelfs aan bij de pester, omdat je je niet durft verzetten. Er is een klein percentage geperverteerde narcistische mensen dat er plezier in heeft om iemand pijn te doen. Maar een pestsituatie kan ook heel situationeel zijn. Veel pesters zullen hun gedrag ook niet als pesten zien, maar als gerechtvaardigd in een bepaalde situatie. ‘Eigenlijk heeft de pester zelf een heel laag zelfbeeld’, verduidelijkt Ellen Somers, auteur van het boekPestitude. Ellen werd een paar jaar geleden gepest op de school waar ze werkte en biedt nu zelf een uitgebreid hulpprogramma aan rond pesten. ‘Als je verder kijkt naar de achtergrond van een pester zie je bijvoorbeeld dat hij uit een onstabiel gezin komt waar veel ruzie en machtsvertoon is, of een erg dominante vader heeft. Zo’n persoon gaat werken en trekt daar de lijn door, hij werkt zijn thuissituatie uit op andere mensen. Dat kan het begin zijn van een pestsituatie.’ Terwijl zowel pester als gepeste een laag zelfbeeld hebben zal de pester leiderskwaliteiten hebben die hij negatief gaat gebruiken, vanuit wrok of vanuit zijn status, terwijl de gepeste eerder de neiging zal hebben om zich kleiner te maken of in vraag te stellen. Volgens De Wilde zijn het in bedrijven trouwens vaak assertieve mensen die zich gepest voelen. ‘Iemand doet je iets aan en je hebt zo’n positief mensbeeld dat je niet kan vatten dat de ander dat moedwillig zou doen. Dus ga je je afvragen of je zelf misschien iets mis hebt gedaan. Vrouwen zijn daar specialist in. Ze gaan zich aanpassen, wat gas terugnemen, minder creatief zijn … Het zijn niet per se de doetjes die gepest worden.’

Negatieve tunnelvisie

Dat pesten je in een serieuze neerwaartse spiraal kan brengen, soms met erge gevolgen, is algemeen geweten, zeker sinds een aantal dramatische pestsituaties op het werk in het nieuws zijn gekomen. Het nieuwe fenomeen cyberpesten, waarbij via het internet en de nieuwe media laster verspreid wordt, kan zelfs nog meer schade aanrichten dan fysiek pesten, omdat de dader vaak onbekend is, je voor een grote groep mensen vernederd kan worden én je ook fysiek geen afstand van het pesten kan nemen. ‘Elke keer dat ik mijn mails of Facebook checkte kon ik een slag verwachten’, zegt Thomas, die door een anonieme collega publiek vernederd werd met leugens. ‘Op den duur durfde ik mijn iPhone niet meer aan te zetten, de terreur achtervolgt je zelfs tot in je broekzak. Het was de meest verschrikkelijke periode uit mijn leven.’ ‘Pesten maakt je heel onzeker,’ zegt Somers, ‘je stelt jezelf in vraag, begint negatief te denken, gaat je angstig voelen. Je gaat iemands anders’ mening als waar aannemen en hebt daardoor het gevoel jezelf niet meer te zijn. Dat creëert een enorme stress, met alle fysieke klachten vandien: slapeloosheid, maagpijn, spierspanningen … Sommige mensen gaan zich ook isoleren. Ze raken in een tunnelvisie en zien door het bos de bomen niet meer. Op dat moment is een vertrouwd iemand die je stimuleert om in jezelf oplossingen te zoeken van groot belang.’ Als je geen hulp krijgt dreig je stilaan houvast te verliezen in al je levensgebieden. Want niet alleen ga je op je werk slechter presteren en ben je bang om je baan te verliezen, ook thuis stapelt de spanning zich op. Partners begrijpen niet dat je jezelf niet verdedigt, vrienden herkennen je niet in het verhaal of gaan vermoeden dat je toch iets verkeerd hebt gedaan … Geen wonder dat sommige pestsituaties tot wanhoopsdaden leiden.

De sleutel in jezelf

Wat kan je doen om zo’n drama te voorkomen? Als gepeste is het belangrijk dat je je informeert over je rechten. Sinds de welzijnswet op het werk (die dit jaar verder uitgebreid werd) moet een bedrijf een preventiebeleid en interne procedure voorzien tegen (onder andere) pestgedrag. Als je de zaken op je eigen afdeling niet gladgestreken krijgt kan je je in het bedrijf wenden tot de vertrouwenspersoon of preventieadviseur die naar je verhaal luistert, de andere partij erbij probeert te betrekken en een gepaste oplossing zoekt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je overgeplaatst wordt naar een andere afdeling. ‘In de realiteit zien we jammer genoeg dat er meestal geen gesprek met beide partijen wordt gevoerd, omdat de pester soms ongemoeid wordt gelaten, zeker als het iemand met een hogere functie is’, merkt De Wilde op. ‘In het algemeen worden mensen die gepest worden ziek, zwijgen ze en verlaten ze de organisatie.’ Heb je je goed geïnformeerd en sta je in je recht dan kan je ook een advocaat aanspreken en naar de arbeidsrechtbank stappen. Is de vertrouwenspersoon op het werk geen optie dan kan je een beroep doen op externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Je kan ook info aanvragen bij je huisarts of de bedrijfsarts. Ook een externe bemiddelaar of coach kan je verder in je proces begeleiden. ‘Het gaat erom dat de angst in jezelf gaat liggen en dat krijg je niet gedaan door gewoon van afdeling te veranderen’, zegt Somers. ‘Zelf sta ik achter persoonlijke coaching die een diepere aanpak biedt. Ik probeer mensen die gepest worden te laten ervaren dat de enige echte sleutel in henzelf zit. Je creëert veel situaties in je leven mee door je eigen denken. Dat kan je geleidelijk aan ombuigen door te kijken met welke bewuste en onbewuste overtuigingen je zit, en die dan om te buigen in het omgekeerde.’ Ook voor De Wilde ligt de oplossing in de juiste informatie bemachtigen en persoonlijke ontwikkeling: weten wie je bent, wat je waarden zijn en hoe die te leven. ‘Het begint bij zelfrespect’, concludeert ze. ‘Iemand die zichzelf respecteert zal onmiddellijk reageren bij pestgedrag en zal ook een ander niet pesten.’

Meer info

– Info over de welzijnswet: www.werk.belgie.be > welzijn op het werk > psychosociale risico’s
– Info over externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk: http://meta.fgov.be > erkenningen > externe diensten

BRON: http://www.psychologies.be/nl/_/samenleven/carriere/wat-als-volwassenen-beginnen-te-pesten-r2046?category=86
Hier wordt nog te weinig aandacht aan gegeven, maar ook durven volwassenen er niet mee naar buiten te komen. Dat ze zo in zware problemen komen met hen zelf en soms naar het uiterste grijpen zelfmoord. Dat al meermaals geweten is. 
Nu men moet echt de confrontaties aangaan en dan het nodige ervoor doen, zodat het stoppen kan. Alleen het is juist waar de meeste het moeilijk mee hebben omdat ze niet assertief genoeg zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Ontspannen de nacht in… 

In deze tijd waarin er steeds meer prikkels op ons afkomen en we het steeds drukker krijgen, is een moment van ontspanning zeer welkom. Ook voor kinderen. Vooral voor slapen gaan, kan dit zeer belangrijk zijn. Zelf heb ik ook een dochtertje dat moeite heeft met slapen….

1

Voor we de nacht ingaan, halen we zoveel mogelijk prikkels weg… Dus geen onnodige discussies meer. Zelf geef ik de voorkeur aan een warme douche en een warm kopje thee. Sinds enkele dagen, zet ik een tijdje voor slapen, een ‘brandertje’ aan met lavendel.  Als mijn dochter gestrest is, gaat mijn voorkeur uit naar yoga-oefeningen voor kinderen. Het is hartstikke leuk om thuis met je kind yoga te doen. Dit kun je dan het beste doen in een ruimte met niet te veel prikkels. Leg bijvoorbeeld in de slaapkamer een yogamatje of dekentje op de grond en laat je kind rustig kennismaken met de oefeningen. Deze zijn veelal te downloaden. Zet een rustig muziek je op en kijk wat er gebeurd.

2

Het doel oefeningen is om kinderen te helpen hun gedachten van dagelijkse beslommeringen te verschuiven naar een ontspannen staat van zijn middels oefeningen, visualisatie en ademhaling. Met ultiem doel natuurlijk een goede nachtrust.  Voorafgaand daaraan is de ademhaling. Een goede ademhaling is bij alle ontspanningsoefeningen belangrijk. Wanneer je namelijk op de juiste manier ademhaalt, wordt het gemakkelijker voor je lichaam om te ontspannen. Bovendien is een snelle adem één van de eerste tekenen van stress. Goed ademen moet spontaan gebeuren en het is belangrijk om kinderen te leren voelen waar hun ademhaling zich bevindt. Zich bewust worden van de ademhaling is ook leren voelen wat er zich vanbinnen afspeelt. Doordat we op deze wijze niet alleen ontspannen worden, maar ook de dag prettig afsluiten, is er alweer heel wat winst behaald.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2014/11/10/ontspannen-de-nacht

Hoe rustiger men in bed gaat, hoe beter men zal slapen. Ontspannen niet alleen van het lichaam maar ook van de geest. Heel veel mensen gaan met een hoofd vol naar bed en komen niet in slaap of worden meerdere malen wakker of gaan heel hevig dromen. Ze nemen teveel mee in hun hoofd naar het bed. Dit doen ze meestal onbewust, want ze denken de rust te hebben, maar gaan dan toch heel gespannen de nacht in. Muziek en mediteren voor het slapen kan heel wat voordelen geven. Maar ook is een ding van belang als je in je bed ligt ga eens op je rug liggen sluit je ogen en probeer even je helemaal te voelen. Ga dan op je ademhaling letten of die rustig wordt. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Al tachtig vrouwen willen op de foto voor abortuscampagne

© thinkstock.

Al 80 Belgische vrouwen hebben zich aangemeld om zich te laten fotograferen voor een bewustmakingscampagne rond abortus. Allemaal kozen ze ooit voor zwangerschapsafbreking. Dat berichten De Standaard en Het Belang van Limburg.

“Hoe noem je een vrouw die een abortus heeft gehad? Je moeder, je zus, je vriendin.” Met die woorden voerden Britse organisaties enkele jaren geleden campagne om het taboe rond abortus te doorbreken. Belgische abortusverenigingen willen hetzelfde doen, maar dan met foto’s van vrouwen die zelf voor abortus kozen, geen modellen.

Eind september deden ze een oproep. “De eerste dag hadden we al 26 inschrijvingen, vandaag staat de teller op 80”, zegt Tom Nys, verantwoordelijke voor de actie. “Meer dan we durfden te hopen. De jongste is 20, de oudste 75. Ze komen van overal in het land en uit alle sociale lagen. Ze illustreren perfect wat we met de campagne willen aantonen: dat een ongeplande zwangerschap bij het leven hoort, en dat het iedereen kan overkomen.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/2116824/2014/11/10/Al-tachtig-vrouwen-willen-op-de-foto-voor-abortuscampagne.dhtml

Ik hoop dan ook dat de vrouwen een echt oprecht eerlijk zijn en echt hun gevoel beschrijven als ze ooit deze beslissing genomen hebben, en hoe ze er nu tegen overstaan. Want op het moment hebben ze geen spijt maar nadien komen heel wat vrouwen in een soort psychisch probleem. En daar wordt soms geen of te weinig aandacht aan gegeven. Ook de angst die er ooit voor was en dat het nu een normale zaak is. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Beha verhoogt risico op borstkanker niet

Het dragen van een beha verhoogt de kans op borstkanker niet, schrijven Amerikaanse onderzoekers in het vakblad Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Daarmee wordt een hardnekkige mythe ontkracht.

De studie vergeleek meer dan 1.000 postmenoposale vrouwen met borstkanker met 500 vrouwen zonder borstkanker. Op één vrouw na, droegen alle vrouwen in de studie meestal een beha. De onderzoekers hielden rekening met onder meer de cupmaat, het type beha, hoeveel uren per dag de vrouwen een beha droegen, of hun beha’s beugels hadden, vanaf welke leeftijd ze een beha dragen enzovoorts. Geen enkele factor kon in verband worden gebracht met kanker. Alleen vrouwen met een grote maat (A) hadden een iets grotere kans op kanker, maar dat heeft volgens de onderzoekers eerder te maken met de borstgrootte dan met het dragen van een beha.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=16961

Men moet wel de juiste maat nemen dan zal het zeker geen probleem geven, en beter een dragen dan geen in bepaalde gevallen. Maar heel veel vrouwen komen hun beha te klein zodat het nodige afgekneld wordt en daardoor problemen kunnen door ontstaan. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Wetenschappers ontdekken verrassende behandeling tegen borstkanker

© thinkstock.

Australische wetenschappers hebben een verrassende behandeling tegen borstkanker ontdekt. Een medicijn dat wordt gebruikt om mensen met osteoporose te behandelen, zou ook mensen met borstkanker kunnen helpen.

Onderzoekers van het Sydney’s Garvan Institute of Medical Research hebben ontdekt dat calciumbindende medicijnen ook tumoren buiten het skelet kan behandelen. Het project zit nog in de testfase.

Vrouwen die behandeld worden aan borstkanker in een vroeg stadium krijgen naast hun normale behandeling nu ook bisfosfonaten. De resultaten geven aan dat het medicijn in sommige gevallen verhinderen dat de kanker zich verder verspreidt, maar een oorzaak voor dit fenomeen werd nog niet gevonden.

Professor Mike Rogers, Doctor Tri Phan en Doctor Simon Junankar stelden met geavanceerde techonologieën vast hoe bisfosfonaten zich vasthechten aan kleine verkalkingen in tumoren bij muizen. Het medicijn wordt vervolgens opgenomen door immuuncellen die door een kanker in een beginstadium normaal worden uitgeschakeld. Het medicijn verandert blijkbaar het gedrag van de immuuncellen waardoor ze niet worden uitgeschakeld door de tumor.

“Dit medicijn kan de patiënt mogelijk een voorsprong geven op de kanker in een vroeg stadium”, aldus professor Rogers.

In het onderstaande filmpje zien we hoe de bisfosfonaten (in het rood) in een tumor worden verdeeld.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/82/Borstkanker/article/detail/2116277/2014/11/09/Wetenschappers-ontdekken-verrassende-behandeling-tegen-borstkanker.dhtml

Als het helpt zouden ze het verder moeten testen. Want die zou wel een mooie doorbraak zijn, mocht die medicatie helpen. Maar natuurlijk een dier als een muis is nog altijd geen mens.  

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: