Archive for 6 november 2014


Loi Kratong; het feest van het licht 

Loi Kratong is het Thaise feest van het licht. Dit feest wordt op de avond van de volle maan in november gevierd. Als de maan opkomt, verzamelt iedereen zich bij de rivier, waar lampionnen van bladeren in het water worden gelegd. De wegdrijvende lichtjes nemen het ongeluk met zich mee. Vervolgens wordt er een verhaal over één van de vorige levens van de Boeddha verteld over prins Vessantara, die beroemd was om zijn medeleven en vrijgevigheid.

1

Het Loi Krathong festival, of het ‘Festival van Lichtjes’, is een van de meest bekende festivals van Thailand. Tijdens volle maan in november verzamelen alle Thais zich langs rivieren, kanalen en meren om aldaar hun ‘krathong’ te water te laten. Een ‘Krathong’ is een bootje, meestal in de vorm van een lotusbloem, gemaakt van bananenbladeren en simpele materialen, met daarop een kaars, wierookstokjes en wat Thais muntgeld. Verder zijn de ‘Krathongs’ vaak versierd met bloemen en figuren uitgesneden in fruit en groente. De ‘Krathong’ is een offer voor ‘Mae Khongkha’, de ‘Moeder van het Water’. De Thais geloven dat bij het wegdrijven van de ‘Krathong’ ook zonden en ongeluk zullen weggaan. Hoe verder de ‘Krathong’ wegdrijft en hoe langer de kaars blijft branden, hoe meer voorspoed en geluk in de toekomst.

2

Naast het kaarsje, muntje en wierook, doen sommige er ook een stukje van zichzelf in: een nagels, haar of zo. Zodat een deel van henzelf naar de goden gaat. Ze hebben ook hun mooiste kleren aangetrokken. Bij volle maan in de twaalfde maanstand (meestal midden november), is het feest van de Loi Krathong. Op die avond (bij volle maan) dragen de mensen hun krathong naar de oever van de rivier. Nadat het kaarsje en de wierook is aangestoken, wordt de krathong het wateroppervlak opgeduwd. Enkele zullen hun handen naar de hemel heffen en gaan bidden. Anderen wachten, totdat de krathong volledig uit beeld is verdwenen. Bron:www.beleven.org (Wereld Feesten Almanak).

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2014/11/06/loi-kratong-het-feest-van-het-licht

Dit is gewoon prachtig als je het ooit eens mocht meemaken. Nu soms wordt het ook gevierd in België en Nederland. Maar hier maken ze er een probleem van dat men papieren lotusbloemen met een kaars het water op laat drijven. Maar het zien brengt iets naar het gevoel. 

Tibetaanse demonstraties over land en onderwijsbeleid

Nieuws komt binnen over twee afzonderlijke demonstraties – over onderwijs en verlies van land – die plaatsvonden op 1 en 3 november in verschillende gebieden in Amdo, ondanks de drastische veiligheidsmaatregelen in beide gebieden en de risico’s die deelname aan demonstraties in Tibet met zich meebrengt.

. Beelden afkomstig uit Sangchu (Chinees: Xiahe) gisteren tonen een grote inzet van gewapende politie in reactie op een groep Tibetanen, die samen met Chinezen vreedzaam hun bezorgdheid probeerden te uiten over onredelijke compensatie voor land in hun thuisgebieden, aldus informatie van Tibetaanse bronnen. Beelden van de demonstraties toonden Tibetanen, die naar het lijkt hun spandoek terugveroveren op de met ME-schilden en helmen uitgeruste politie, te midden van een luidruchtige confrontatie. In de beelden is te zien dat politie met knuppels op ongewapende Tibetanen insloeg.

. Ook werden op social media beelden uit Tibet verspreid van Tibetaanse middelbare scholieren in Dzoege (Chinees: Ruo’ergai), in Ngaba, die op 1 november oproepen tot de gelijkheid in het onderwijs na een officiële in de prefectuur gehouden bijeenkomst over tweetalig onderwijs en andere beleidsterreinen.

Politie richten barricades op om demonstranten te blokkeren en de gewapende troepen rukken op om de demonstranten te omsingelen.  Labrang  (Xiahe) op 3 november 2014.

Protest in Sangchu

De beelden uit Sangchu (Labrang) tonen door rijen gewapende politie omringde demonstranten en barricades buiten het Xiahe Gemeente Ziekenhuis in het district Sangchu, in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kanlho (Chinees: Gannan) in de provincie Gansu (het Tibetaanse gebied Amdo). Tibetaanse bronnen stellen dat de demonstranten probeerden naar naar het hoofdkwartier van de provinciale overheid te lopen, maar dat velen van hen door de politie werden tegengehouden.

Metalen barricades worden op 3 november per vrachtwagen naar de stad vervoerd om demonstranten in Labrang (Sangchu, Xiahe) tegen te houden.

Een van de beelden toont door vrachtwagens vervoerde metalen barricades, die worden opgericht om de demonstranten tegen te houden. In één van de foto’s is gedeeltelijk een in het Chinees geschreven spandoek zichtbaar, die aangeeft dat het protest over land gaat. Onder de demonstranten waren wellicht ook Chinezen, die ook in het gebied wonen.

Dezelfde Tibetaanse bronnen melden, dat dit één van drie protesten was van de lokale bevolking, die van de autoriteiten een eerlijke vergoeding proberen te krijgen voor de verkoop van hun land. Volgens de bronnen en rapporten van de Tibetaanse media in ballingschap was de reden dat de lokale autoriteiten land uit hetzelfde gebied op verschillende tijdstippen voor verschillende tarieven hadden opgekocht; de demonstranten streefden naar een uniform en redelijk tarief van de betaling van het land.

Een op sociale media circulerende videoclip toont demonstranten, die hun opmars naar het hoofdkwartier van de provinciale regering lijken te willen voortzetten. Dit vond plaats nadat de foto’s buiten het ziekenhuis werden genomen. In de beelden lijken jonge demonstranten, onder wie kinderen, met succes een spandoek terug te veroveren op de van helmen en schilden voorziene oproerpolitie. Hoewel de video, die buiten het hoofdkantoor van de verkeerspolitie in Labrang (Sangchu) provinciestad werd opgenomen, niet direct politieagenten toont, die demonstranten slaan, laat de clip een wirwar van Tibetanen en gehelmde politie in burgerkleding zien. Één van de Tibetanen schreeuwt dat de politie ‘mensen aan het slaan zijn’.
Problemen over de betaling en inbeslagname van land hebben voorheen geleid tot protesten in het gebied, die zijn onderdrukt. Honderden Tibetanen in het dorp Hortsang in de gemeente Sangchu hebben eerder dit jaar demonstraties georganiseerd over de inbeslagname van landbouwgrond voor de aanleg van snelwegen ten behoeve van goudwinning en industriële activiteiten door de overheid, waardoor het milieu wordt vervuild en vee vernietigd (Radio Free Asia rapport, maart 22, 2014).[1]

De kwestie van land en landgebruik is een voortdurende bron van spanning in de Tibetaanse gebieden. Terwijl de protesten in Sangchu lijken te zijn gericht op ambtenaren op lokaal (district) niveau, streven de centrale autoriteiten een ambitieus beleid van verstedelijking na, met grootschalige landroof, herhuisvesting, en gedwongen huisvesten van nomaden en herders in de Tibetaanse gebieden. Het beleid is een onderdeel van de inspanningen van de regering om een ‘nieuw socialistisch platteland op te bouwen’ in Tibet. De regering zegt hierover dat het is bedoeld om de levensstandaard van Tibetanen op het platteland snel te verbeteren en om de lokale economie een impuls te geven.[2]

Studenten protesteren na een vergadering van de Chinese autoritetien over onderwijs

(Links) Demonstranten houden een spandoek omhoog. De Chinese karakters, die zichtbaar zijn, bevestigen informatie van Tibetaanse bronnen, dat de demonstratie ging over onteigening van land door de autoriteiten en mogelijk oneerlijke aankoop van grond.
(rechts) paramilitaire politie lopen in op de demonstranten buiten het Xiahe County Ziekenhuis

In Dzoege, Ngaba  (Chinees: Aba), verzamelden zich op 1 november een groep van Tibetaanse middelbare scholieren, die opriepen tot gelijkheid in het onderwijs. De protesten werden blijkbaar veroorzaakt door een officiële bijeenkomst over nationaliteit en tweetalig onderwijs in de prefectuur.  Beelden en geluid geupload naar Youtube door Tibetanen in ballingschap tonen studenten, die in het Tibetaans leuzen schreeuwen, waaronder: “Beter om honderd te helpen dan één”[3] en de “Gelijkheid in onderwijs”. De studenten waren afkomstig de middelbare school in het Dzoege district, in de Tibetaanse en Qiang Autonome Prefectuur Ngaba, in Sichuan (het Tibetaanse gebied Amdo).

Het wordt aangenomen dat het protest verband houdt met een bijeenkomst op 29 oktober, waarbij ambtenaren onderwijskwesties in het Ngaba gebied besproken.[4]
Tibetaanse bronnen zeiden dat er een voorstel werd besproken om in Dzoege aparte klassen te maken overeenkomstig de vaardigheden van studenten en docenten. Tibetaanse studenten vreesden dat dit zou leiden tot een meer ‘elitaire’ vorm van onderwijs, waarin minder begaafde studenten niet zouden kunnen profiteren van dezelfde kansen. Een Tibetaanse bron in ballingschap zei: “De studenten protesteerden, omdat ze van mening zijn dat iedereen recht heeft op gelijke onderwijskansen, en omdat gelijkheid essentieel is voor het behoud van evenwicht in een samenleving.”

Volgens een vertaling van een rapport op de 29 oktober van ICT, werd de conferentie gehouden om te voldoen aan “trends in de ontwikkeling van het nationaliteiten onderwijs, waarvoor de kameraden van het Ministerie van Onderwijs van elke provincie in eerste plaats verantwoordelijk zijn, in het bijzonder degenen die werken met tweetalig onderwijs.” [5]

Voor Chinese ambtenaren houdt  ‘tweetalige onderwijs’ in dat Chinees de belangrijkste voertaal is, waarbij het Tibetaans is gedegradeerd tot een gewoon Tibetaanse taal klas. Overheid inspanningen om Chinees voorrang te geven boven Tibetaans hebben van 2010 en 2011 af geleid tot grootschalige vreedzame protesten door Tibetaanse scholieren en studenten in het Tibetaanse gebied Amdo. Tibetanen proberen hun taal te behouden door deze ten minste op gelijke voet te stellen met het Mandarijns.

Een in 2010 door meer dan 300 docenten en studenten van Qinghai ondertekende petitie voorzag in een stappenplan met een weg vooruit in het taalbeleid. De petitie stelt dat, hoewel het leren van Chinees voor studenten in Tibet vandaag de dag essentieel is, Tibetaans de belangrijkste taal moet blijven in het onderwijs. De brief werd geschreven door de leerkrachten van de lagere en middelbare scholen uit de omgeving, en ook ondertekend door een aantal studenten. Vertaling door ICT op: Tibetaanse leraren tekenen petitie ter ondersteuning van de Tibetaanse taal; vreest voor studenten na aanhoudingen.

De protesten in Sangchu en Dzoege in de afgelopen dagen laten zien dat ondanks een politiek klimaat waarin bijna elke niet direct door de staat gesanctioneerde uitdrukking van standpunten door Tibetanen door de autoriteiten kan worden gekarakteriseerd als ‘crimineel’, Tibetanen moedige stappen blijven nemen om op vreedzame wijze hun standpunten kenbaar te maken en en hun cultuur en waarden te verdedigen.

Voetnoten
[1] Tijdens de protesten in het drop Hortsang, stelden demonstranten dat de autoriteiten geen enkele compensatie hebben betaald voor hun land en dat het verlies van hun land hun broodwinning heeft aangetast, eraan toevoegend dat een aantal demonstranten zijn gearresteerd. Het RFA rapport verklaarde ook: “Tibetanen in Sangchu – waar in 2012 een Tibetaanse man zichzelf bij de ingang van een Chinese mijn met dodelijke afloop verbrandde om te protesteren tegen het beleid van Peking – onlangs ook protesten hebben gehouden tegen de uitbreiding van de door de staat gesteunde goudwinning en industriële activiteiten, aldus Tibetaanse bronnen.” Lees hier bron

[2] Voor meer informatie, zie ICT-rapport, ‘Het spoor van de IJzeren Draak’,

[3] Dit lijkt te verwijzen naar de elitaire benadering door de autoriteiten, waarbij alleen geselecteerde studenten kunnen doorgroeien in hun opleiding, in tegenstelling tot de meerderheid.

[4] Geupload op 31 oktober 2014

[5] Website van de lokale regering

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2014/november-2014/tibetaanse-demonstraties-over-land-en-onderwijsbeleid/

Is het niet erg dat je moet demonstreren voor je eigen land. En dit allemaal omdat een bepaalde groot land niet wilt dat Tibet los komt van China.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Oproepje: dames (en heren) met een seksverslaving gezocht

Verslaving is nog steeds een groot taboe. De ene verslaving overigens meer dan de ander. Zo ook seksverslaving: met name onder vrouwen wordt hier nauwelijks over gesproken omdat men zich hier ontzettend voor schaamt.
Maar als er niet over gesproken wordt, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Seksverslaving is net als alle andere vormen van verslaving een ziekte en hier kun je met goede hulp vanaf komen. Voor een nieuw tv-programma over seksverslaving is men op zoek naar dames (en heren) met zo’n verslaving die hulp hiervoor willen hebben.
Hulp
Is seks het allerbelangrijkste in jouw leven? Ben je er dag en nacht mee bezig? En heb je het gevoel dat dat steeds meer een echt probleem begint te worden? Ben jij misschien wel verslaafd aan seks of aan porno? Of is jouw vriend of man verslaafd aan seks en lijdt jullie relatie hier enorm onder? Geef je dan nu op en misschien kun jij in een nieuw televisieprogramma geholpen worden om van je probleem af te komen. Je mag natuurlijk ook altijd bellen of mailen voor een vrijblijvend gesprek naar Sahar.meradji@strixtv.nl / 035 3031447. Vermeld dan even dat je het oproepje op Ze.nl bent tegengekomen!
BRON: http://www.ze.nl/p/157858/oproepje_dames_en_heren_met_een_seksverslaving_gezocht
Bij verslaving en de gevolgen ervan kan je er al heel wat over lezen. Seks verslaving het bestaat niet alleen bij mannen ook bij vrouwen. En hier wordt weinig over vertelt van de persoon die ermee geconfronteerd wordt. Angst schaamte om erover te praten. Daarom dat ik eigenlijk deze oproep steun en dat de mensen toch de nodige mensen vinden om er iets meer over te weten te komen. Het is niet alleen porno of seksfilms kijken het gaat ook in de realiteit zo dan het lichaam meer vraagt dan je partner kan geven. Dat je het op zo een manier gaat opzoeken, met alle gevolgen van dien natuurlijk.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

20 redenen waarom ongesteld zijn best oké is

Op hét Maandelijks Moment zit geen enkele vrouw te wachten, maar aan de rode zee is geen ontkomen. Ook al kun je wel zwemmen in zelfmedelijden en gieren de hormonen door je lijf, ongesteld zijn heeft ook zo zijn voordelen.

We horen je denken: geef me één goede reden waarom ik een gat in de lucht zou springen als de rode vlag uit mag. Nou, we geven je er gewoon twintig. En heel misschien wordt het dan allemaal een beetje draaglijker…

Je bent niet zwanger. Enne, zeker als dat nog niet op de korte termijn-planning stond, is dat zeker een opluchting.

Je hebt een uitermate goede reden voor die immens grote voorraad triple chocolate chip cookies, caramelijs en truffelpepernoten.

Je borsten zijn in één nacht tijd een cupmaat gegroeid. Zie je daar nou zowaar een spleetje?

Elke opmerking die er een beetje chagrijnig uitkomt, kun je gewoon afdoen met het excuus: “Sorry, last van PMS.”

Je hebt een geldige reden om niet naar dat verjaardagsfeestje toe te gaan. Ont-zéttend ongesteld. Echt enorm, komt er aan alle kanten uit.

Je vriend blijft tijdens deze helse dagen eindelijk met zijn tengels van je lijf. You don’t want to enter the crimescene vriend.

Je hebt weer een fantastisch goede reden om voor de 452ste keer The Notebook te kijken.

Je hebt tegenwoordig een scala aan maandverband en tampons die het leed wat dragelijker maken. We noemen bijvoorbeeld de Roll.Press.Go van Libresse. Dit maandverband kun je eenvoudig oprollen en weggooien. Een hoeraatje voor de wetenschap!

Als je bestie nou ook toevallig ongie is, kun je mooi samen uithuilen. Gedeelde smart is halve smart en mocht je door jouw collectie tampons/maandverband heen zijn, weet je dat zij ze altijd heeft.

Je hebt ook een grote kans dat je juist ineens een heel hoog libido hebt. En een stevig vrijpartijtje verlost je voor even van alle pijnen.

Alle opgekropte woede en intense haat kun je er tijdens de Dwaze Dagen allemaal uitgooien. Geen beter moment dan nu.

Je hebt gelijk een excuus om het hele weekend in je Roy Donders-smoking inclusief coupe de horror en wasbeerogen rond te paraderen.

Je lichaam zegt eigenlijk dat je hartstikke gezond bent en dat alles functioneert zoals het zou moeten functioneren. Fijn!

Je aantrekkingskracht wordt verviervoudigd. Het schijnt dat je tijdens je menstruatie een hormoon uitscheidt waar mannen helemaal wild van worden.

Je mag best een beetje trots zijn. Ongesteld zijn, dat kunnen alleen vrouwen. Net zoals dat alleen wij baby’s kunnen baren. Who run the world?

Je hebt de perfecte smoes om niet ondersteboven in een ingewikkelde yogapose of fitnessapparaat te hangen. Sporten komt later wel. Je verliest al zoveel bloed, je moet je koest houden.

Je bent dankzij de bom aan hormonen supercreatief. Hét perfecte moment om de Picasso in jezelf te ontdekken.

Je kunt je voor een paar dagen legaal afsluiten van de hele wereld. App’jes, mailtjes, belangrijke deadlines, die verschuif je gewoon even. Hallo, je hebt je handen al vol aan Moeder Natuur.

Je bent vruchtbaar! Uitzonderingen daargelaten, maar ongesteld zijn is het signaal dat alles kits is achter die rits en je baarmoeder op topniveau werkt.

Je weet dat je er even door heen moet en dat spoedig de hel voorbij zal zijn. Daarna kun je weer drie weken vrolijk ronddartelen.

Nog een voordeel van ongesteld zijn!

Baal jij, ondanks alle voordelen, ook elke maand dat je weer ongesteld bent? Wellicht dat de nieuwe Libresse Roll.Press.Go ultra maandverband jou maandelijks een beetje kan helpen.
Je maandverband weggooien is soms best lastig als je bijvoorbeeld niet thuis bent of als er geen prullenbak in de buurt is. Dankzij het nieuwe Roll.Press.Go weggooisysteem van Libresse is wegwerpstress verleden tijd! Zo kun je je maandverband altijd hygiënisch, discreet en geurloos afsluiten en onopvallend weggooien, waar je ook bent. Gewoon oprollen, dichtdrukken en klaar. Vervang je maandverband zonder je plannen te veranderen.
BRON: http://www.ze.nl/p/157754/20_redenen_waarom_ongesteld_zijn_best_oke_is
Ongesteld zijn of je menstruatie hebben eigenlijk moet je als vrouw fier zijn. Het zuivert je lichaam het geeft je nadien levensenergie. Ja vrouwen ik weet het ook dat je voor je ongesteldheid en tijdens soms kan afzien. Hoofdpijn, migraine pijnlijke borsten en buik noem maar op. Maar ook dat laat een teken zien dat je lichaam op dat moment veranderd, je hormonen veranderen. Het is niet altijd leuk als je ongesteld bent maar het is wel het zuiverste van een vrouw.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

GEDULD

VANDAAG WEER EENS ONDERVONDEN.
GEDULD IS EEN MOOIE ZAAK, EN WORDT BELOOND.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Vollere lippen in vijf simpele stappen

© thinkstock.

Niet iedereen is gezegend met grote volle lippen als Angelina Jolie. Sommigen onder ons moeten het stellen met Maar niet getreurd, ook jij kan het effect van een mooie volle mond benaderen met deze vijf simpele stappen.

© thinkstock

Het lijkt bizar, maar een klein beetjeconcealer in het midden van je onderlip zorgt ervoor dat je lippen een stuk voller lijken dan normaal.

Wie volle lippen wil, moet met eenlipliner aan de slag. Maar pas dan wel op dat ze niet ineens onnatuurlijk groot lijken: gebruik een potlood in de kleur van je lippenstift en omlijn je mond nét buiten je liprand. Het gaat maar over een millimeter, maar het effect is enorm. Vind je geen lippenstift in dezelfde kleur? Kleur dan heel je mond in met het potlood. Gegarandeerd een natuurlijk en blijvend effect.

Als donkere kleren ons slanker maakt, geldt dat ook voor lippenstift. Blijf weg van de donkerste tinten en kies liever voorneutralere lipsticks voor een voller effect. Probeer ook een exemplaar te zoeken met niet al te veel glitter erin, aangezien dat je lippen optisch verkleint.

Glitter is geen goed idee, maar wat glans wel. Een laagje gloss over je lippen, vooral in het midden van je onderlip, geeft je mond meteen dimensie.

Highlighter hoeft niet alleen op je wangen te zitten. Breng een beetje van het glanzende poeder (of crème) aan net boven je bovenlip in het cupidoboogje. Het geeft de illusie van diepte, waardoor het lijkt alsof je lip voller is.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/799/Cosmetica/article/detail/2113514/2014/11/06/Vollere-lippen-in-vijf-simpele-stappen.dhtml

Volle lippen iedere vrouw droomt ervan en wil het. Men kan het soms met kleine hulpmiddeltjes verkrijgen zonder spuitjes te laten zetten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Raad eens wat er gebeurde toen kledingmerk stopte met photoshoppen van modellen

Kledingmerk American Eagle kondigde in januari aan dat het zou stoppen met het systematisch photoshoppen van modellen voor reclamecampagnes van haar lingerielijn. Die strategie werpt nu haar vruchten af. Terwijl de totale verkoop van het merk daalde met zeven procent in het tweede kwartaal, ging lingerielijn Aerie tegen die trend in door negen procent meer te verkopen. Dat meldt Quartz.

En dat is opvallend want vorig kwartaal liet Aerie nog een daling met twee procent optekenen. Uiteraard zal de stijgende verkoop niet alleen aan het bannen van photoshop liggen maar de resultaten zijn toch opmerkelijk. Onrealistische vrouwenlichamen zijn duidelijk niet noodzakelijk om veel kleren te verkopen.”Schoonheidsvlekken, zwangerschapsstriemen en tatoeages laten we voortaan ongemoeid”, verklaart woordvoerder Jenny Altman. “We willen alles tonen, ook de kleine onvolmaaktheden. Uiteraard zijn het nog steeds modellen maar ze lijken meer op ons, de normale vrouwen.”De strategie van American Eagle staat in sterk contrast met hoe Victoria’s Secret te werk gaat. Het lingeriemerk gebruikt enkel topmodellen voor de ‘Perfect Body’- campagne, die als nefast voor jonge meisjes wordt beschouwd door criticasters.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/2112455/2014/11/05/Raad-eens-wat-er-gebeurde-toen-kledingmerk-stopte-met-photoshoppen-van-modellen.dhtml

Je merkt gewoon dat je niet moet gaan photoshoppen want dat is niet nodig. En het zal ook veel beter zijn voor de vrouwen, want niemand is perfect, en als je sommige foto’s bekijkt van modellen is er helemaal niets aan aan te merken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: