Nieuwe school bij pesten: 'De omgeving verandert, maar het kind zelf niet'

Nieuwe school bij pesten: ‘De omgeving verandert, maar het kind zelf niet’

Je kind wordt gepest. Wat moet je doen? Het wisselen van school lijkt een logische stap, maar volgens het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) is dit in veel gevallen géén oplossing. 

Hoeveel kinderen er van school wisselen omdat zij gepest worden, is onbekend.

Gepest
Aanleiding van dit onderzoek van NOS is het incident waarbij een zestienjarige jongen een vijftienjarige medescholier doodstak op het schoolplein van het Corbulo College in Voorburg. De dader bleek al jarenlang te worden gepest en zes keer van school te zijn gewisseld.

Zelfvertrouwen
Waarom het niet helpt om een gepest kind van school te laten wisselen, ligt volgens woordvoerder Els van Osch van de NVS-NVL aan het feit dat het zelfvertrouwen van een kind al teveel geschaad is op het moment dat het naar een andere school gaat. Marijn Boon, gedragsspecialist op basisschool De Zonnewijzer in Haarlem is het hiermee eens. Als een kind van school wisselt, verandert inderdaad de omgeving, maar niet het kind zelf. De kans dat het pesten opnieuw begint is groot, omdat het kind niet heeft geleerd om met het pesten om te gaan. 

Verantwoordelijk
Het NJi en de NVS-NVL zijn het met elkaar eens dat de school de eindverantwoordelijke is voor een gepest kind. Als een kind na uitgebreide hulp en overleg toch nog naar een andere school wil, moet er bij de nieuwe school een duidelijke melding worden gemaakt van het pestverleden. Ook moeten de ouders van een kind betrokken worden. Beide gebeurt nu onvoldoende en dat is een systeemfout, aldus Daan Wienke van het NJi en voorzitter van de landelijke Commissie Anti-pestprogramma’s.

Praktijk
In de praktijk blijkt echter dat scholen wel degelijk hun best doen hun gepeste kinderen bij te staan. Als een kind bij ons van school gaat, is dat praktisch nooit omdat wij geen hulp hebben geboden, aldus gedragsspecialist Boon. Als een kind gepest wordt en wij een melding binnenkrijgen, gaan wij eerst met het kind praten, en vervolgens met de pesters. Ook kinderen die er niets mee te maken hebben, worden erbij betrokken, zodat niemand weet om wie het precies gaat. 

Meldpunt
Ook de twaalfjarige scholier Christaan, die op het Baudartius College in Zutphen zit, geeft aan dat het op zijn school duidelijk is wat je moet doen als je gepest wordt. Het best kunnen we het aan onze mentor vertellen, maar eigenlijk mogen we naar alle leraren stappen. We mogen kiezen wie we zelf het meest vertrouwen. Op de vraag of kinderen het pesten ook altijd zullen melden, antwoordt Christiaan twijfelend. Ik weet niet zeker of alle kinderen het durven te zeggen, ik denk eigenlijk van niet. 

Maatschappelijk probleem
Dat pesten al jaren een maatschappelijk probleem is, is duidelijk. RTL wijdde er zelfs een programma aan, waar de meningen over verdeeld waren. De vraag die nu gesteld kan worden, is waar het probleem precies zit. Durven de kinderen zelf de stap naar hulp wel te zetten, of nemen scholen niet genoeg verantwoordelijkheid? Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Wat zou jij doen: wel of geen andere school?

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/nieuwe-school-bij-pesten-de-omgeving-verandert-maar-het-kind-zelf-niet/

Pesten zal zeker niet helpen of bijna niet met je kind naar een andere school te laten gaan. Het is van belang om het kind een zelfvertrouwen te geven als het kan en te proberen het probleem in de school voor te leggen. In de meeste scholen bestaan er personen die helpen het pestgedrag aan banden te leggen in de school. Het nadeel zoals meermaals al gelezen wordt blijft het daar niet bij en gaat het na schooltijd verder. Op straat en via internet. Maar zoals bij volwassenen ook het geval soms is durven kinderen geen hulp zoeken of als het te laat is. Zelfs thuis gaan ze er bijna niet over praten en gaan zich terug trekken. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM