Archive for 26 juni 2014


JASMIJN

Jasmijn, mijn favoriete lievelingsolie 

Mijn lievelingsolie is jasmijn. Zodra ik deze geur ruik, word ik enorm blij. Ook prettig om te weten is dat jasmijn een zeer krachtig hulpmiddel is bij de spirituele ontwikkeling. Deze olie versterkt je aantrekkingskracht en is dus een zeer goede olie voor het versterken van je zelfvertrouwen.

jasmijn

De jasmijn is een klimplant, maar kan ook als struik worden gehouden, of eventueel in een pot. De witte bloemen hebben een sterke aangename geur. Spiritueel gezien wordt jasmijn geassocieerd met de maan en ontvangt daaruit de kracht. De olie bezit de macht de lichamelijke liefde boven zichzelf te doen uitstijgen. Deze olie werkt in op het basischakra, zonnevlecht & hartchakra. Jasmijnbloemen worden geofferd aan de Indiase goden Shiva en Ganesha.Jasmijn is een zeer genezende olie voor vrouwen. Het helpt bij emotionele problemen en dan vooral problemen binnen de relatiesfeer of van seksuele aard. Jasmijn is zeer intuïtie bevorderend.

jasmijnthee

Jasmijn als wierook schept een paradijselijk en erotische stemming. Bovendien schenkt het vergetelheid. De geur geeft je het gevoel van vrede met jezelf te hebben, bij jezelf thuis te zijn. Voor mij een reden om naast de olie ook een wierookversie te hebben. Om het compleet te maken, heb ik er ook een theevariant van. Jasmijnthee is niet alleen lekker, maar is ook nog eens geneeskrachtig. De blaadjes van de jasmijn, zorgt voor een kalmerende werking en versterkt het immuun systeem. Jasmijnthee kan worden gemaakt van groene of van witte thee. Witte thee is reinigend en groene thee helpt de spijsvertering en met name de afbraak van vetten. Let ook op hoe de thee is gemaakt. De thee wordt namelijk bitter van teveel  jasmijnblaadjes. Als de thee goed is gemaakt, wisselen ze theeblaadjes af met jasmijn om zo de geur en smaak van jasmijn in de theeblaadjes te krijgen.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2014/06/26/jasmijn-mijn-favoriete-lievelingsolie

Met jasmijn kan je heel wat doen. Thee maken, in je bad of een lekkere massage. De geur kan je heel ver weg brengen en dat maakt dat je er rustig van wordt. Ongeachte door welke zintuigen ze worden opgenomen. 
Jasmijn is een zachte liefdesgeur dat je helemaal doet smelten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Nieuwe informatie over gevangengenomen Tibetaanse abt zorgwekkend

Er is ernstige bezorgdheid over het welzijn van een gerespecteerde en populaire Tibetaanse lama, Khenpo (abt) Karma Tsewang, die sinds zijn detentie zes maanden geleden in de gevangenis zit zonder toegang tot zijn advocaat, familieleden, of arts. Karma Tsewang, ook wel bekend als Khenpo Kartse, is volgens Tibetaanse bronnen ernstig ziek door een lever aandoening, en volgens zijn advocaat bestaat de vrees dat hem ernstige strafrechtelijke feiten ten laste gelegd zullen worden.

De in Beijing gevestigd Tibetaanse schrijfster Tsering Woeser gaf, op de dag Khenpo Kartse’s een half jaar in detentie zat, nieuwe informatie over mogelijke aanklachten tegen de Tibetaanse monnik. Ze meldde dat zijn Chinese advocaat is meegedeeld dat aanklachten tegen de Khenpo zijn veranderd van ‘in gevaar brengen van de nationale veiligheid’, in ‘het illegaal herbergen’ en ‘het openbaar maken van staatsgeheimen’ in verband met een zelfverbranding. Toen zijn advocaat, die niet tot Khenpo Kartse werd toegelaten, zijn bezorgdheid over zijn gezondheid naar voren bracht, kreeg hij te horen dat “aangezien dit een belangrijke zaak is in verband met ‘het behoud van stabiliteit’ ze hem niet zouden vrij laten en hij in plaats daarvan in bewaring zou blijven”, aldus Woeser. De specifieke aanklachten tegen hem worden zullen wellicht niet duidelijk worden, als de zaak in het geheim wordt afgehandeld.”

‘In gevaar brengen van de nationale veiligheid’ verwijst naar een brede categorie van strafbare feiten in het Chinees recht, waaronder separatisme en het schaden van de nationale soevereiniteit, naast vele andere. Dit kan een straf van zo’n 15 jaar tot gevolg hebben. Een beschuldiging van ‘openbaar maken van staatsgeheimen’ wordt in het Chinese Strafrecht, artikel 282, bestraft met een gevangenisstraf voor de bepaalde duur van niet meer dan drie tot zeven jaar. Maar definities van wat een ‘staatsgeheim’ is, zijn ondoorzichtig en voor interpretatie vatbaar afhankelijk van het politieke klimaat en de aansturing van de autoriteiten om een veroordeling tegen een specifieke persoon te bewerkstelligen.

De heftige gevoelens van verdriet vanwege de gevangenisstraf van Khenpo Kartse werden duidelijk door de acties van Tibetanen in zijn woongebied. Honderden Tibetaanse monniken, nonnen en leken verzamelden zich in januari 2014 voor een zeldzame stille wake buiten de gevangenis om tegen zijn detentie protesteren. De stille wake, gehouden buiten de van hoge, van prikkeldraad voorziene muren van de Nangchen (Chinees: Nangqian) gevangenis volgde op een eerdere vreedzame demonstratie, waarbij ook honderden monniken betrokken waren, die zelfgemaakte spandoeken meedroegen, waarin opgeroepen werd tot zijn vrijlating.

Khenpo Kartse, die bekend staat om zijn milieu-activisme, noodhulp bij rampen en inzet voor het behoud van de Tibetaanse taal, schreef op 27 december 2013 vanuit de gevangenis een brief, waarin hij een beroep op zijn aanhangers om niet voor hem moeten lijden.[1]

Een volledige vertaling in Engels van Tsering Woeser’s blog, gepubliceerd op haar blogsite op 7 juni 2014, volgt hieronder.

Vandaag, een half jaar geleden, werd Khenpo Karma Tsewang gearresteerd, zijn zogenaamde “misdaad” is opgewaardeerd en hij heeft een zware straf in het vooruitzicht. Ik roep ten dringend op voor meer aandacht

7 juni 2014

Op een gegeven ochtend op 7 december 2013, werd Khenpo Karma Tsewang in een hotel in het gebied van het Wuhuo Tempelplein in Chengdu gearresteerd door leden van de Chamdo [Chinees: Qamdo, Changdu] Public Security Bureau, die actief waren buiten hun eigen provincie. Tot 14 december, werd Karma Tsewang vastgehouden in het kantoor van het Chamdo Public Security Bureau in Chengdu.[2]

Op 14 december werd Karma Tsewang naar Chamdo meegenomen en tot 24 december vastgehouden in het politiebureau voor Nationale Veiligheid van de Chamdo regio in de Tibetaanse Autonome Regio. Op de ochtend van de 24ste kwam advocaat Tang Tianhao van het Chongqing Xinyuanxing advocatenkantoor, die in de arm was genomen door Karma Tsewang’s familie, aan in Chamdo en vroeg de Chamdo politie om een ontmoeting met zijn cliënt in overeenstemming met de betrokken procedures en de wet, maar hij kreeg te horen dat ze Karma Tsewang niet vasthielden, en later werd bekend gemaakt dat “de zaak het in gevaar brengen van de nationale veiligheid” betreft.
Advocaat Tang deed de volgende verzoeken aan het Chamdo Public Security Bureau om:

1. de verdachte over te brengen naar het Chamdo Regionale Detentiecentrum
2. de relevante gerechtelijke stukken aan de familie van de verdachte te overhandigen in overeenstemming met de wet
3. een ontmoeting met zijn cliënt en om op de hoogte gesteld te worden van de beschuldigingen tegen hem, en
4. hij sprak de hoop uit dat de verdachte zou worden ondervraagd in overeenstemming met de wet, en dat de politie geen zou gebruik maken van marteling;

In de ochtend van 25 december werd Karma Tsewang meegenomen naar het Chamdo Regionale Detentiecentrum (Chamdo Regional Detention Center, telefoonnummer:  0895-4821803) en vastgehouden in celblok D2 samen met zeven andere mensen.

Op 25 februari 2014 kwam de advocaat van Khenpo Karma Tsewang, Tang Tianhao, voor de tweede keer in Chamdo om te werken aan de zaak (Advocaat Tang heeft eerder twee Tibetanen uit Chamdo vertegenwoordigd en is meerdere malen in Chamdo geweest). Nadat hij aandrong en zijn zaak aanhangig maakte in overeenstemming met de wet, stemde de politie op de 26ste in dat advocaat Tang zijn cliënt Karma Tsewang zou ontmoeten.

Eerder had de Chamdo politie advocaat Tang geïnformeerd, dat Karma Tsewang was veroordeeld voor het “in gevaar brengen van de nationale veiligheid” , maar deze keer werd advocaat Tang meegedeeld dat de aanklacht was veranderdin het “illegaal huisvesten”. Er werd namelijk aangevoerd dat Khenpo Karma Tsewang monniken “herbergde” die van Karma klooster in Chamdo waren ontsnapt. Maar de advocaat is van mening dat ook deze aanklacht niet in overeenstemming is met de feiten en op onwaarheden berust. Gegeven het feit dat Karma Tsewang lijdt aan een aantal kwalen, vroeg advocaat Tang om hem op borgtocht vrij te laten. Maar de Chamdo politie antwoordde dat, aangezien het om een belangrijke zaak ging, waarbij ‘behoud van stabiliteit’ in het geding was, ze hem niet zouden vrijlaten, maar juist in bewaring zouden vasthouden.

Op 26 mei 2014 arriveerde advocaat Tang in Chamdo om voor een derde keer aan de zaak te werken, maar de politie weigerde om hem zijn cliënt te laten ontmoeten. Hij kreeg te horen dat Karma Tsewang, naast het begaan van “illegaal herbergen”, ook “staatsgeheimen openbaar zou hebben gemaakt”. Aangezien de zaak betrekking heeft op het belangrijke punt van stabiliteitsbehoud, zou hij hem niet kunnen ontmoeten.

Dit zogenaamde ‘openbaar maken van staatsgeheimen’ houdt verband met de zelfverbranding van Tenzin Phuntsog in het Karma klooster van Chamdo op 1 december 2011. De politie van Chamdo meent dat Khenpo Karma Tsewang deze zelfverbranding aan de buitenwereld heeft bekend gemaakt. Ondertussen ontkennen de autoriteiten in de Tibetaanse Autonome Regio dat dit is gebeurd, en beweren dat “geen bewoners, monniken of nonnen zichzelf in brand hebben gestoken in de Autonome Regio”.

De Chinese communistische autoriteiten in Tibet hebben “speciale anti-zelfverbranding campagne werkplannen” en “kennisgevingen van speciale voorschriften tegen zelfverbrandingen” afgekondigd, die benadrukken dat “hardhandige rectificatie campagnes zullen plaatsvinden waar zelfverbrandingen plaatsvinden”, met name gericht op de directe familieleden, verwanten, dorpen en kloosters van degenen, die zichzelf in brand gestoken hebben. En wanneer het nieuws over zelfverbrandingen door hun strakke barricade heen breekt, pakken ze degenen die de berichten naar buiten hebben gebracht bijzonder hard aan en benaderen ze de familieleden van zelfverbrander met zowel ‘wortels als stokken’, in een poging om hen te laten zwijgen leugens over hen te fabriceren. Op basis van de huidige gemelde gevallen (inclusief Tibet-gerelateerde media en organisaties in ballingschap, en de officiële Chinese media, zoals CCTV, Xinhua News, en de Xinhua online rapporten), zijn ten minste 50 mensen, die een band hadden met de zelfverbranders, veroordeeld en zijn ten minste 200 Tibetanen gearresteerd. De hoogst opgelegde straf is de doodstraf, terwijl het minimum een of twee jaar is. De meesten hebben een aantal jaren zware straffen gekregen.

De eminente Tibetaanse monnik, Khenpo Karma Tsewang, zit al meer dan een half jaar vast. Behalve een korte ontmoeting met zijn advocaat, heeft niemand – geen enkel lid van zijn familie of geestelijken – hem kunnen zien. Voor zijn arrestatie had hij al jaren last van hepatitis, bronchitis, tuberculose en andere ziekten, en tijdens zijn detentie zijn de omstandigheden verslechterd. Zijn zogenaamde ‘misdaad’ is nu opgewaardeerd en hij wordt geconfronteerd met zware straf, en daarom heb ik internationale mensenrechtenorganisaties en internationale media dringend opgeroepen om zich in de zaak te mengen!

Voetnoten
[1] ICT-rapport d.d. 20 januari 2014 : ‘Zeldzame wake buiten de gevangenis ter ondersteuning populaire Tibetaanse monnik

[2] In de Volksrepubliek China houden administratieve afdelingen, zoals departementale overheden, dikwijls kantoren bij in nabijgelegen provinciale hoofdsteden en in Peking. Als Chamdo ambtenaren Khenpo Karma Tsewang zouden willen aanhouden buiten zijn geboorteland gebied van Golog, terwijl hij werd vastgehouden in Chengdu, dan zouden zij dit waarschijnlijk doen vanuit hun Chengdu hoofdkwartier.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2014/juni-2014/nieuwe-informatie-over-gevangengenomen-tibetaanse-abt-zorgwekkend/

Is urine drinken gezond?

Heb jij jouw eigen plas weleens gedronken? Ik vind het een vies idee, maar er zijn mensen die elke ochtend een kopje urine drinken. Zij geloven dat het gezond is. Anderen zeggen dat het giftig is. Maar hoe zit het nu echt?
Een eeuwenoud medicijn
Urinetherapie en urine drinken wordt al eeuwen door mensen gedaan. Voornamelijk in het oosten zoals in China en in het zuiden van Amerika. Toch kennen we ook in het westen urinetherapie: plassen over wratten of wintertenen is vies, maar een bekend middel tegen deze kwalen. Tegenwoordig hoor je er weer mensen over. Vooral in Japan en Latijns-Amerika is het weer populair aan het worden. Ook in Nederland duikt het weer op en zijn er steeds meer mensen die hun eigen plas drinken.
Urine tegen kanker?
Mensen die urine drinken zeggen dat het zou helpen tegen kankergezwellen. De Taiwanese onderzoekster Ratree Cheepudomwit onderzocht het bij Santi Asoke monniken. Zij drinken elke ochtend urine en bijna 87% zegt dat het helpt tegen kwalen als roos, problemen met de voorhoofdholtes en kanker. Toch geeft tien procent aan last te hebben van diarree. Misschien is het toch niet helemaal gezond?
Dit vinden de wetenschappers
Zoals vaker zijn de wetenschappers er nog niet over uit. De ene wetenschapper zegt dat het ureum in de urine giftig is. De ander zegt dat je lichaam dit omzet in bouwstoffen zoals eiwitten. Daarbij zou je ook vitamine en mineralen uitplassen. Plas zou daarom een drankje zijn dat rijk is aan vitamine en mineralen. Mijn gezonde verstand zegt dat mijn lichaam er niet voor niets vanaf wil en daarom ben ik blij dat ik gewoon water of iets ander kan drinken.
Urine drinkbaar maken
Toch zijn er mensen die afhankelijk zijn van hun urine. Astronauten leven op hun urine als ze in de ruimte zitten. Zij filteren hun plas wel met een machientje. Daarmee wordt er van het plas water gemaakt, zodat ze ook in de ruimte genoeg te drinken hebben.
BRON: http://www.ze.nl/p/156218/is_urine_drinken_gezond
Het geen ik ervan af weet is dat de ochtend urine drinken bevorderlijk is voor een gezonde bouwsteen in je lichaam. Natuurlijk het is alles op nul zetten wil je het gaan proberen. De geur de gedachte laten het drinken soms achter wegen. Men moet wel weten dat dit eigenlijk uit de Indische geneeskunde komt. We is het zo de urine voor heel wat kan dienen. Als je gaat wandelen en je bent in de brandnetels gelopen plas gelijk op de plek de jeuk zal weg zijn. Je zal geen irritatie meer hebben. Ook als men ergens in een brand komt kan urine de uitkomst geven om de rook zo min mogelijk in te ademen. Maar goed het is niet zomaar iets dat je een twee drie doet.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Gezonde vagina: wat je moet (w)eten

We spreken niet graag over onze vagina, en al helemaal niet als het orgaan niet helemaal normaal functioneert. Met een ernstig probleem trek je natuurlijk naar de dokter. Maar kleine ongemakkelijkheden, zoals droogte, jeuk of krampen, kan je gewoon wegeten met deze voedingsmiddelen.

Zoete aardappelen zitten boordevol vitamine A. Goed voor nachtblindheid, maar het houdt ook de vaginawand en de baarmoederwand gezond. Daarnaast prikkelt de vitamine de productie van hormonen, zodat ook je libido de hoogte ingaat.

De zuurtegraad van veenbessenkunnen het gevecht aangaan met bacterien en infecties. Goed bij (ontwikkelende) blaasontstekingen. Ren echter niet naar de winkel om een fles veenbessensap. De suiker in deze drankjes zal de bacteriën niet bestrijden, maar net aansporen. Ga dus liever voor de pure bes en laat deze sudderen in wat appelsiensap om de smaak wat op te krikken.

Donkere, groene bladgroenten – zoals spinazie, snijbiet en boerenkool – zuiveren het bloed, wat de bloeddoorstroming stimuleert. Dat zorgt er dan weer voor dat je vagina gevoeliger wordt voor stimulatie. Met andere woorden: kool is goed voor je seksleven.

Soja is niet enkel ideaal voor vegetariërs, ook je vagina heeft er baat bij. De fyto-oestrogenen – een syntethische vorm van oestrogeen – in de peulvrucht houden het gevoelige orgaan vochtig en ‘gesmeerd’. Veel minder kans dus op scheurtjes en ander ongein.

Ook lijnzaad bevat fyto-oestrogenen, en daarnaast ook veel omega 3 vetzuren die het effect nog eens versterken.

Avocado’s bevatten heel wat gezonde vetten die de vaginawanden gezond houden. Ook de vitamine B6 en het kaliumgehalte in het fruit hebben zo hun voordeel voor ons libido. Spaanse priesters verboden avocado’s zelfs, omdat het effect zo groot was.

Dat oesters een afrodisiac zijn, is nog steeds niet echt bewezen. Wel zitten ze boordevol zink, dat goed is tegen droogte en jeuk, en het helpt ook om je cyclus regelmatig te houden. Je hoeft daarvoor de dure dingen echter niet te kopen, ook amandelen en pompoenzaadjes bevatten veel zink, en zijn iets goedkoper. En heel wat minder slijmerig.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/612/Vagina/article/detail/1929581/2014/06/26/Gezonde-vagina-wat-je-moet-w-eten.dhtml

Er wordt niet vaak over gepraat en als het dan gebeurd onder vriendinnen dan wordt het gezien als grapjes. En vrouw zal er al zeker niet over praten tegen een man, en soms hebben ze het zelfs moeilijk om het bij een arts naar voren te laten komen. 
Misschien dat je als vrouw hier dan toch iets aan hebt om bepaalde weetjes te weten te komen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

MEN ZEGT WEL EENS IK WEET HET OF IK HEB HET BEGREPEN.
WAT WEET JE DAN, WAT HEB JE ERVAN BEGREPEN?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Meer migraine tijdens overgang

Migraineklachten lijken bij vrouwen te verergeren in de jaren voor en tijdens de overgang. Vrouwen vertellen hun arts dit al jaren, maar wetenschappelijk onderzoek laat dit nu ook zien.

Meer migraine tijdens overgang
Foto:  Thinkstock

“Bij vrouwen met migraine neemt de hoofdpijn met 50 tot 60 procent toe tijdens de perimenopauze en menopauze”, aldus Vincent Martin van de University of Cincinnati.

Hij presenteert de eerste voorzichtige resultaten van zijn onderzoek op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Headache Society in Los Angeles.

Voor de studie bestudeerde Martin samen met collega’s ruim 3.600 vrouwen tussen de 35 en 65 jaar. Als vrouwen meer dan tien keer per maand migraine hadden, zagen de onderzoekers dit als een hoge frequentie. Van de vrouwen die nog niet in de overgang zaten had 8 procent vaak hoofdpijn. Bij vrouwen in de perimenopauze en menopauze was dit echter ruim 12 procent.

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten opvallend. Vrouwen met migraine krijgen deze vaak een aantal dagen voor hun menstruatie, wanneer zowel de oestrogeen als progesteron levels afnemen. Het idee dat vrouwen die minder ongesteld worden, vaker hoofdpijn krijgen lijkt hier niet mee te stroken. Toch kunnen dalende oestrogeenlevels de migraine in beide gevallen verklaren.

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/3811726/meer-migraine-tijdens-overgang.html

Men hoort dit vaak ofwel met menstruatie of met de menopauze dat dit toeneemt. Het heeft dan ook te maken met de hormonen wisseling in het lichaam. Dat zou wel eens een verklaring kunnen zijn, en hopen dat men er dan de vrouw of vrouwen mee kunnen helpen. Zodat ze deze helse dagen toch niet moeten doormaken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Hoe blijf je in balans?

Hoe vaak komt het niet voor dat je je uiterlijk aanpast aan je omgeving? Je probeert minder op te vallen door je aan te passen aan anderen. Maar werkt het ook? Misschien voor een tijdje. Uiteindelijk doe je jezelf te kort want je bent wie je bent.

Poise

In mijn leven heb ik mij talloze keren aangepast. Jammer want daarmee verdween er een stukje van mezelf. Gelukkig ben ik wel altijd blijf groeien. Ook al duurt het misschien bij mij wat langer, ik geloof wel dat ik steeds meer innerlijke rust vind en dat ook weer uitstraal. Sloeg ik in het verleden regelmatig door vandaag de dag probeer ik een balans te vinden tussen innerlijk en uiterlijk. Tenslotte staan die met elkaar in verbinding. Verander je iets aan buitenkant dan gebeurd er ook iets van binnen.

balans-1

Zelf ben ik veel voorzichtiger geworden in wie ik echt toelaat in mijn leven. Simpelweg door je af te vragen van wie krijg je energie en van wie niet. Het klinkt niet aardig, maar sommige mensen staan zo negatief in het leven dat het je alleen maar energie kost. Ook kun je van je negatieve gedachtes afkomen door ze op te schijven en ze vervolgens (eventueel) ritueel te verbranden. Denk er elke dag aan dat je de moeite waard bent. Zo staat in mijn keuken met koeienletters te lezen: ‘Ik mag er zijn..’.  Door in jezelf te investeren, laat je aan jezelf zien dat je de moeite waard bent. Ook neem ik dingen van een ander mee die ik daadwerkelijk kan gebruiken. Ik laat mij dan ook graag door anderen inspireren. Dat verrijkt mijn leven. Mijn uiterlijk pas ik daarop aan zonder een grijze muis te worden. Zo raak ik steeds meer in balans.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2014/06/26/hoe-blijf-je-balans

In balans blijven is soms moeilijk door bepaalde mensen die je pad kruisen. Toch is het aan jezelf om uit te maken wie laat je toe. Dat is al een balans hebben, ook hoe stel je op of open naar die mensen. Het is niet alleen een situatie een ruzie dat je uit balans kan halen maar ook gewoon het dagelijks leven een ritme in het leven.
En ook als je vergeet naar jezelf te kijken, en meer met het negatieve bezig bent dan met het positieve.
En dan even dit: als je kijkt naar ons eigen lichaam hoeveel gelijke lichaamsdelen we hebben en zelfs organen ook dat is om je lichaam en je innerlijk lichaam in balans te houden. Zou men er een weg nemen kan men zeker nog even of verder door het leven gaan, maar het wordt moeilijker of met bepaalde beperkingen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Krater Café

Words and Images by Richard Reeve

ATFK

𝖠𝗇𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖶𝗈𝗋𝖽𝖯𝗋𝖾𝗌𝗌.𝖼𝗈𝗆 𝗌𝗂𝗍𝖾.

Trektweloptimist

Positiviteit & Tips

Sparks in Shar

Sharmine Amparo's personal blog

Deborah Hamar

Just me . . .

ALOYA IDEAS

Ideas, opinion, tips, advice, inspiration, and motivation of daily life.

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

Denise Blogt

Blogs, Reviews, Edelstenen

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

%d bloggers liken dit: