Opvoedingstips voor kinderen met ADHD

© thinkstock.

Wanneer je kind kampt met symptomen die doorgaans samengebald worden onder de noemer ADHD, is opvoeden niet altijd evident. Van woedeaanvallen tot schoolproblemen, een stabiel gezinsleven vergt veel tijd en energie. WebMD ging te rade bij kinderartsen en ouders met bakken ervaring. Deze opvoedingstips zijn het resultaat.

 
© thinkstock.

1. Wees eerlijk tegen je kind Niet alle ouders durven even open te zijn over ADHD en proberen de aandoening te verbergen. Ze beschrijven de medicatie bijvoorbeeld als een ‘magische vitamine’. Experten stellen dat openheid het stigma dat aan deze stoornis plakt kan verminderen voor kinderen. “Je hoeft het niet altijd vanuit het meest negatieve perspectief te bekijken. Het is belangrijk dat kinderen weten dat het deel is van wie ze zijn én dat ze het onder controle kunnen krijgen”, klinkt het advies. 2. Maak van ADHD geen handig excuus ADHD maakt heel wat taken inderdaad een stuk moeilijker, maar kinderen moeten toch hun verantwoordelijkheid leren nemen. Laat ze niet toe misbruik te maken van de situatie. Zo betrap je hen wel eens op uitvluchten als “ik moet mijn huiswerk niet maken want ik heb ADHD”. Dat kan uiteraard niet door de beugel. Corrigeer dit denkpatroon door de nuance te maken dat ze iets harder zullen moeten werken door de aandoening. 3. Pak nieuwe regels (en straffen) rustig aan Kinderen met ADHD zijn gebaat bij heldere verbale en/of uitgeschreven verwachtingen. Ouders kunnen bijvoorbeeld een leuke lijst opstellen met de taakjes en huisregels. Belonen is volgens experten best oké, zolang het onmiddellijk gebeurt, aangezien ADHD’ers doorgaans niet goed zijn in vooruit plannen. Daarom is iets als een nieuwe fiets beloven wanneer ze goede eindresultaten behalen verloren moeite. Werk bijvoorbeeld met gouden sterretjes die ze kunnen omruilen voor onder meer tv- of computertijd. Aan de andere kant moeten ook regels, grenzen en de mogelijke gevolgen klaar en duidelijk zijn. Probeer ze kalm uit te leggen, maar pas ze wel consequent toe. Hoe hoog de frustraties ook oplopen, probeer te vermijden dat je straft in het heetst van de strijd. Dit kan vooral een uitdaging zijn wanneer je als ouder zelf ook ADHD hebt. Soms zijn volwassenen ook gebaat bij een time-out, vooraleer ze een probleem rustig kunnen aankaarten. 4. Ontdek samen de krachten van je kind ADHD gaat omwille van het stigma vaak gepaard met een negatief zelfbeeld en/of depressieve gedachten. Zelfs kinderen van amper 8 jaar oud kunnen hier al bewust mee worstelen. Zeker bij tieners steken stellingen als “niets loopt ooit goed” of “waarom die ik nog moeite” al snel de kop op. Daarom is het belangrijk om samen op zoek te gaan naar dingen waar je kind enthousiast over is en veel interesse voor toont. Uitleggen dat iedereen zwakke en sterke kanten heeft, hoort er uiteraard bij. 5. Probeer niet overbeschermend te zijn Naarmate kinderen met ADHD opgroeien, moeten ze leren hoe ze onafhankelijk kunnen zijn. Het is menselijk om als ouder alles te proberen oplossen wanneer je een kind hebt met problemen. Toch moeten ze leren wat het is om op hun eigen benen te staan. Ze mogen niet teren op de gedachte dat mama en papa alles wel altijd beter zullen maken omdat ze een stoornis hebben. Laat je kind in specifieke situaties zelf bedenken welke stappen hij of zij ideaal gezien zou moeten ondernemen. Bij pubers en jongvolwassenen betekent dit ook dat je hen zelf moet laten opdraaien voor misstappen zoals verkeersboetes of ruzies met kotgenoten.

© thinkstock.
BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1834067/2014/03/29/Opvoedingstips-voor-kinderen-met-ADHD.dhtml
Laat het zowel voor de persoon met adhd als ook voor de ouders niet het excuus zijn. Want je hoort het vaak ik heb adhd of ja sorry hij/zij heeft adhd. Nee mensen leer met de persoon omgaan. Leer dat prikkels harder aankomen dan bij een ander. En dat er meer aandacht aangegeven moet worden. Dan ga je merken als het alleen om adhd gaat dat er mee te leven is. Vergeet niet dat het kind of de persoon met adhd ook waardige capaciteiten heeft. En benut die ook, zeker voor het kind of de persoon zelf. Je zal er positieve dingen mogen van terug verwachten.
AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM