Depressie: hoe genezen en hoe hervallen voorkomen?

Depressie: hoe genezen en hoe hervallen voorkomen?

1,2 miljoen Belgen krijgen minstens één keer in hun leven een depressie.

De ziekte is dus niet zeldzaam, en ze moet ook absoluut worden behandeld.

De aanvangsdatum, de kwaliteit, de keuze en de duur van de behandeling zijn bepalend voor de toekomst van de patiënt en of hij al dan niet hervalt.

Depressie treft vandaag ongeveer 10% van de Belgen, waarvan 5% – met andere woorden een half miljoen mensen – aan een ernstige depressie lijdt.
De ziekte zou aan de basis liggen van de helft van de 2.000 zelfmoorden en de 25.000 zelfmoordpogingen die België elk jaar registreert.

 

Depressie: wat is remissie?

Een patiënt is in remissie wanneer hij geen symptomen van depressie meer vertoont en opnieuw normaal functioneert op professioneel, persoonlijk en sociaal vlak.

Een studie uit 2006 heeft aangetoond dat 51,8% van de patiënten vier tot zes maanden zonder depressiesymptomen blijft. Maar 10 tot 30% van de patiënten zijn gedeeltelijk of  volledig resistent voor de behandeling.

Depressie: patiënten ontwikkelen een model van kwetsbaarheid

De manier van diagnosticeren, de initiële ernst van de depressie en het aantal keren dat een patiënt hervalt, beïnvloeden sterk het remissiepercentage:

  • Hoe ernstiger de depressie bij het begin, hoe minder kans de patiënt maakt op remissie.
  • Patiënten met een verminderde kans op remissie zijn meestal oudere mensen (boven de 50), patiënten die tegelijk lijden aan somatische kwalen en/of angstgevoelens, alleenstaanden en werklozen of mensen met een lager niveau van opleiding.
  • 50 tot 80% van de patiënten die een depressie doormaken, maken vroeg of laat een tweede depressieve periode door.

Het lijkt alsof depressieve personen een model van kwetsbaarheid ontwikkelen. Er ontstaat een soort herinneringspatroon in de biologie van de patiënt.
Hoe meer depressieve periodes, hoe gemakkelijker zelfs minder belangrijke gebeurtenissen een even sterk of nog sterker effect hebben. Daarom mag een arts zich niet tevredenstellen met een gedeeltelijke genezing.

De noodzaak om de behandeling goed op te volgen

De WGO beklemtoont dat er na een fase van intensieve behandeling met antidepressiva of psychotherapie, een periode van minstens zes maanden ononderbroken nabehandeling moet volgen. Die helpt de huisarts om het succes van de behandeling te evalueren en de patiënt nauwgezet op te volgen. Patiënten hervallen dikwijls omdat zij de behandeling niet tot het einde doorzetten en ermee stoppen op het ogenblik dat zij zich al wat beter voelen.

De ervaring toont aan dat behandeling en preventie geen gescheiden fases zijn bij de aanpak van depressieproblemen. Een efficiënte behandeling zorgt niet alleen voor een aanzienlijke verlichting van de symptomen in de acute fase, maar zorgt er ook voor dat de patiënt remissie bereikt en dat volgende depressieve periodes voorkomen worden.

Recente cijfers lijken te bewijzen dat vroegtijdige behandeling en de keuze van geschikte antidepressiva (die met een breder spectrum) van bij de start, betere resultaten garanderen. Een regelmatige opvolging, een goede therapeutische relatie tussen arts en patiënt, het correct en lang genoeg toedienen van geneesmiddelen tot de symptomen volledig verdwijnen, de reorganisatie van de omgeving van de patiënt en de herneming van zijn activiteiten zijn eveneens belangrijke elementen om de depressiespiraal te doorbreken.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/depressie-hoe-genezen-en-hoe-hervallen-voorkomen/actueel/450

Dat is altijd het gevaar dat men gaat hervallen. Daarom is het belangrijk om toch over bepaalde zaken te blijven praten, en aan te geven wat je gevoelens zijn. Ook in het sociaal leven kan het van belang zijn. Zodat bepaalde situaties je niet doen herinneren aan bepaalde dingen. Want het is juist dat wat een terugval kan veroorzaken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM