Meer genieten, vanaf … nu!

© thinkstock.

 

Genieten. Kinderen bezitten het talent om er haast vanzelfsprekend een dagelijkse gewoonte van te maken, maar voor volwassenen is het vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Deze tips en oefeningen helpen je alvast op weg.

Om te genieten moet je kunnen loslaten en ontspannen, maar ook openstaan voor traagheid en schijnbare nutteloosheid. In onze huidige samenleving is dat niet zo evident. Iedere dag staan we onder grote druk (al ben je daar grotendeels je eigen baas over) en lijkt de tijd voorbij te vliegen. Terwijl heel even stilstaan bij wat mág en minder bij wat móét, je een aangenaam en ontspannen gevoel kan geven. Genieten hoeft niet voor iedereen hetzelfde te betekenen. Meer tijd maken voor fijne dingen, bewust proeven van wat je eet of meer humor in je leven brengen, zijn voorbeelden van hoe je meer plezier uit je dagelijkse leven kan halen. Goed in je vel zitten is een essentieel uitgangspunt. Bewust kiezen voor genieten kan je met andere woorden leren. Deze tips en oefeningen helpen je alvast op weg.

Leef zoals je opnieuw zou willen leven
Kinderen genieten vaker (en gemakkelijker) dan volwassenen. Wat is hun geheim? Volgens auteur Alexander Lowen van het boek ‘Genieten’ kunnen kinderen beter doen alsof en helemaal opgaan in hun spel. Beleving en fantasie staan in hun leefwereld erg centraal. Maar dat ‘doen alsof’ werkt niet voor volwassenen, daarvoor hebben wij te veel verantwoordelijkheden en een te sterke realiteitszin. Beter is om de simpele dingen in het dagelijkse leven te appreciëren en daarin op te gaan. Vaak ligt het genot vlak voor onze neus, maar zien we het niet, omdat we het te ver zoeken. Door je enthousiasme op de juiste dingen te richten, kan je beleving en genot centraal stellen. Nietzsche kon het mooi verwoorden met de filosofische stelling ‘dat het onze opdracht is om zodanig te leven dat je je leven opnieuw zou willen leven’. Zo vermijd je spijt aan het einde van de rit.

Oefening: prioriteiten plannen
Om te leven volgens de wijze woorden van Nietzsche, moet je de juiste prioriteiten leren stellen. Welke dingen geven een meerwaarde aan jouw leven en krijgen ze wel voldoende aandacht? De echte vrije tijd is namelijk die tijd waarvoor je niet op je horloge moet kijken. Meestal zijn het die activiteiten waarin beleving centraal staat en waarin je helemaal kan opgaan. Een boek lezen, knutselen, sporten, reizen … Welke activiteiten zijn dat voor jou en krijgen ze de juiste plaats in je leven? Indien ze eigenlijk wel belangrijk voor je zijn, maar je ze in het verleden onvoldoende aandacht gaf, voorzie er dan meer ‘tijd’ voor in je agenda. Plan de leuke activiteiten in, net zoals je je werk plant.

Genieten is niet gelijk aan ‘hebben’
Zoek het genot niet in consumptie, het willen hebben van nog meer, want: less is more. Of zoals de Brits-Indiase wijsgeer Mansukh Patel het zei: ‘Ons leven is te veel gericht op vulling en te weinig op vervulling.’ De reclamewereld doet haar uiterste best om ons te doen geloven dat we gelukkiger worden als we dat ene product kopen. Maar is dat werkelijk zo? Luxe en comfort kunnen prettig zijn, maar een teveel zorgt ervoor dat je minder kan verlangen. Terwijl dat verlangen en de mogelijkheid om te dromen net bijdragen tot het gevoel van genieten. Daarom is het goed om niet alles te hebben of te bereiken waarnaar je streeft. We denken te vaak dat we pas kunnen genieten wanneer dat verlangen is ingevuld, maar dat is meestal maar heel even zo. De echte kunst bestaat erin om te leren verlangen naar wat je hebt.

Neem jezelf niet te serieus
‘De mens heeft in deze materiële en prestatiegerichte maatschappij het lachen verleerd’, tot die conclusie kwamen 400 wetenschappers tijdens het Internationaal Humorcongres in Genève. Volgens hun wetenschappelijk onderzoek lachen we vandaag beduidend minder dan zo’n 60 jaar geleden: namelijk gemiddeld 6 minuten per dag tegenover 18 minuten in de jaren 50. Psychotherapeuten zochten hiervoor naar een antwoord: ‘In tegenstelling tot 60 jaar geleden, toen de consumptiemaatschappij nog niet was uitgevonden, vergelijken mensen zichzelf nu vaker met anderen. Dit leidt soms tot ontgoocheling, wat op haar beurt gewelddadig gedrag in de hand werkt. De hersenen gaan in tegenstelling tot vroeger minder serotonine aanmaken, een hormoon dat een gelukzalig gevoel oproept en invloed heeft op je stemming, zelfvertrouwen en emoties.’ Daarom een goede tip: lach wat vaker, maak grapjes, doe dingen die je aan het lachen brengen, kies voor fijn gezelschap, en neem jezelf niet te serieus!

Niet alles hoeft nuttig te zijn
De volgende gedachte herken je ongetwijfeld: ‘Ik moet nuttig bezig zijn, want anders voel ik me schuldig of onrustig’. We hebben er een handje van weg om onszelf een bepaalde druk op te leggen. In deze prestatiegerichte maatschappij draait het immers (te vaak) om productief zijn en resultaten boeken. Daar is op zich niets mis mee, maar de boog hoeft niet altijd gespannen te staan. Muziek beluisteren, vrienden opzoeken, kruiswoordraadsels invullen … behoren niet tot ons dagelijkse to-dolijstje, omdat die activiteiten minder waardevol lijken. En ontspannen wordt dan een moeilijke opdracht. Maar het is net die opvatting van het ‘nuttigheids-principe’ die ons remt in het dagelijkse genieten. Niet alles wat je doet, hoeft met andere woorden nuttig te zijn. Durf die oh-zo-dringende zaken eens wat vaker aan de kant te schuiven en wat meer me-time in te lassen. Of … leer te genieten van je werk, dat kan immers ook!

Oefening: doorbreek het nuttigheidsprincipe
Stop eens even met alsmaar nuttig bezig te zijn. Geniet van de vrije momenten die het weekend je geeft. Niet zo eenvoudig, want wellicht ondervind je al snel de neiging tijdens zo’n zondag om vanaf de ochtend het hele lijstje van ‘moetens’ te overlopen en voel je je na een uurtje al onwennig worden wanneer je nog steeds in die luie zetel zit. Stop met jezelf dan ’s avonds te verwijten dat je niets hebt gedaan. Integendeel: je hebt uitgebreid ontbeten, de krant gelezen, met de kinderen gespeeld, wat uitgerust … Je hebt aandacht geschonken aan de kwaliteit van je leven, je hebt van je dag genoten.

Stop met piekeren over wat anderen van je denken
Ben jij al eens met iets gestopt waarvan je eigenlijk genoot uit angst voor afwijzing of negatieve commentaar? Al te vaak laten we ons het genieten ontzeggen door te piekeren over de mening van anderen. Stop daarmee. We kunnen immers niet weten wat anderen denken (tenzij we het hen vragen) en vullen het meestal (foutief) zelf in met wat we vrezen dat zij denken. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is assertiviteit. Durven je eigen keuzes te maken, wat vaker neen zeggen en anderen om steun durven te vragen, zijn dingen die bijdragen tot je eigen zelfzekerheid.

Oefening: creëer meer zelfzekerheid
Leer tegen jezelf zeggen: ‘Ik maak me eigenlijk druk om niets, want ik weet niet eens of ze me gaan afwijzen. En áls dat zou gebeuren, dan is dat even vervelend, maar geen ramp. Ik weet wat ik waard ben en hoef dat niet te laten afhangen van anderen.’

Doorbreek vastgeroeste gewoonten
We doen de dingen vaak op een herhalende manier, met steeds dezelfde gewoonten en rituelen. De mens is nu eenmaal een gewoontedier. Onze dagen, en onze vrije tijd, vullen we grotendeels met dezelfde dingen in. We kleden ons vaak in dezelfde stijl, gaan graag naar dezelfde restaurants … Een keer een andere activiteit toelaten, kan nieuwe energie meebrengen. Ook al vraagt het een zekere inzet om vaste patronen te doorbreken, je moet de vertrouwde dingen durven los te laten en risico’s durven te nemen. Vaak genieten we niet van de dagelijkse dingen, omdat we er niet genoeg bij stilstaan. Iets wat ooit ‘speciaal’ was, kan plots heel gewoon geworden zijn. Om bewuster te genieten van alles wat je omringt, kan je jezelf trainen in het bewuster waarnemen van deze mogelijkheden. Laat je inspireren door mensen uit je omgeving die volop ontdekken en deel in hun enthousiasme. Kijk bijvoorbeeld eens naar je kinderen. Van hen kunnen we leren dingen opnieuw te ontdekken.

Herontdek je passie
Een passie hebben, kan een diepere betekenis en voldoening aan je leven geven. Een passie is een deel van jouw persoonlijkheid. Zonder die passie zou jij niet zijn wie je bent. Het is dus belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan wat je graag doet en uit te zoeken wat jou voldoening geeft. Dat kan een sport zijn, een vrijwilligersactiviteit, tuinieren, schilderen … noem maar op. Volgende vragenlijst kan je op weg helpen een antwoord te vinden op de vraag wat belangrijk is in jouw leven. Kies een ongestoord moment om de antwoorden op te schrijven.

– Welke mensen bewonder jij? (uit je directe omgeving of bekende figuren)
– Wat bewonder je aan die mensen? Welke talenten, verwezenlijkingen?
– Lees alle sleutelwoorden die je hebt opgeschreven en omcirkel degene met de meeste aantrekkingskracht voor je eigen leven.
– Wat zijn je voornaamste sterke kanten en talenten? Wat waarderen anderen in je?
– Wat zou je op het einde van de rit over je loopbaan willen kunnen zeggen?
– Wat zou je willen kunnen zeggen wanneer je later terugblikt op je leven ?
– Wat waren je gelukkigste momenten en waarom?
– Wat zou je doen, als je nog maar vijf jaar te leven had? (En wat met drie jaar, een jaar of zes maanden?)
– Wie kan je garanderen dat je langer zal leven? Waarom zou je nú niet doen wat je hebt opgeschreven?
– Als geld geen rol speelde, en er van een risico op mislukken geen sprake was, wat zou je dan doen?
– Wat geeft je altijd meer energie?

Laat de antwoorden misschien even rusten en bekijk ze de volgende dag opnieuw. Leid jij het leven dat je voldoening geeft en zou je meer tijd en ruimte willen creëren voor passies die op een zijspoor zijn geraakt?

Scherp je zintuigen aan
Bewuster genieten doe je ook door bewuster je zintuigen te gebruiken in het dagelijkse leven. Door bewust te kijken, ruiken, horen, smaken en voelen, laten we beleving opnieuw toe. Stel je hebt een heerlijke culinaire maaltijd voor je neus staan. Als je niet bewust kijkt, ruikt en proeft wat je eet, dan is de kans klein dat je er werkelijk van geniet. Luister echt naar muziek, voel de aanrakingen van je partner, snuif die geur van herinnering op … Op die manier train je je vaardigheden voor een rijkere beleving.

Oefening: de genotsbrug
Genieten gaat niet altijd vanzelf. Deze oefening kan je alvast een duwtje in de rug geven.

Ga ergens gemakkelijk zitten of liggen en keer in je herinnering terug naar een moment in het recente verleden waarop je echt genoten hebt. Leef je opnieuw in de situatie in, tot het gevoel van genieten weer duidelijk op de voorgrond komt. Stel je dan voor dat je je via dat gevoel – als het ware een glijbaan of een rollercoaster – laat afglijden in de tijd, naar een eerdere keer dat je een gelijkaardig gevoel had. Meestal kom je dan terecht in een minder recente situatie die op een of andere manier geassocieerd wordt met genieten. Na inleving in die situatie is het gevoel nog sterker geworden en kan je je via je ‘genotsbrug’ verder laten glijden in het verleden naar een nog eerdere situatie die vanuit je onderbewustzijn geassocieerd wordt met een gevoel van genieten. Je kan net zo lang en zo ver doorgaan als je zelf prettig vindt.

Leef in het hier en nu, en niet in het ‘straks’
We doen steeds meer dingen en willen steeds sneller leven door dingen te combineren, omdat we vrezen dat we anders wat zouden missen. Maar net door die ingesteldheid missen we vanalles. De dingen die je combineert, heb je dan eigenlijk maar oppervlakkig beleefd. Je bent immers met je gedachten al bij ‘straks’ en niet in het ‘nu’. Door te zijn waar je bent en je bewust te worden van je ervaring, mis je nooit iets.

De gedachten in ons hoofd draaien non-stop door. We zijn bezig met wat we hebben meegemaakt en evalueren onszelf de hele tijd hoe we het daarnet gedaan of gezegd hebben. Wat gaan we straks eten, hoe zal die vergadering verlopen … er blijft maar weinig ruimte over voor wat we nú aan het beleven zijn. Bedenk dat het leven zich niet enkel straks of gisteren afspeelt, maar wel nu. Door je los te maken van dat verleden of van de toekomst zal je merken dat genieten gemakkelijker wordt.

Oefening: leer te zijn waar je bent als je er bent
Dit kan je om het even waar en wanneer doen. Zeg tegen jezelf ‘Hier en nu ben ik me bewust van …’ en vul zelf aan met wat je op dat moment ook maar opmerkt. Even later zeg je de zin opnieuw en vul je aan met iets anders dat je opvalt. En zo ga je een tijdje door. Je zal verrast zijn hoe snel je in het ‘nu’ aanwezig bent en hoe rustgevend dat is. Zoek de waarnemingen ook niet te ver: wat je ziet, hoort, voel, ruikt …

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/1809313/2014/03/11/Meer-genieten-vanaf-nu-.dhtml

Genieten is het mooiste wat je kan en mag voelen. Voor heel wat mensen is het moeilijk om te kunnen genieten, voor andere is het een gewone doen. Genieten van kleine dingen, van alleen of met meerdere. Maar het geeft je heel wat energie een boots om door te gaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM