Het pest-experiment: hoe zou jij reageren?

Stel: je ziet op school hoe een leerling een andere telijfgaat en eist dat hij zijn taak maakt. Er wordt geslagen en gescholden. Hoe zou jij reageren? In bovenstaand filmpje wordt het experiment gedaan met verborgen camera’s. Wat opvalt, is dat heel wat jongeren de andere kant opkijken en het hazenpad kiezen. Pesten is niet enkel te wijten aan de pesters, maar ook aan zij die er niets tegen ondernemen.

In bovenstaand filmpje wordt het experiment gedaan met verborgen camera’s. Wat opvalt, is dat heel wat jongeren de andere kant opkijken en het hazenpad kiezen. Pesten is niet enkel te wijten aan de pesters, maar ook aan zij die er niets tegen ondernemen.

Wat als er niemand tussenbeide zou komen als jij gepest wordt? Als je niets doet tegen onrechtvaardigheid, kies je de kant van de onderdrukker. Pesten begint en eindigt bij jezelf. Dat wordt duidelijk dankzij de enkelingen in de video die wel opkomen voor de gepeste leerling.

Deel deze video om bewustzijn omtrent pesten te verspreiden. Of heb je liever een toek op je bakkes?

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/1750905/2013/12/02/Het-pest-experiment-hoe-zou-jij-reageren-.dhtml

Men ziet soms wordt er niets gedaan en gaan ze de situatie gewoon weg. Toekijken en het hoofd naar benen is het makkelijkste om niet in de situatie mee te gaan.
Toch hoeft men niet in de situatie zich gaan mengen als je een angst hebt, maar je kan het gelijk aangeven bij andere. Zeker als het op school is kan je echt dit aan de begeleiding aangeven, en ook op het werken kan je dit aangeven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM