Archive for 29 november 2013


Wow: Doorbraak borstkanker

pinkEen bepaalde groep vrouwen met borstkanker kan na de tumorverwijdering meteen eenmalig inwendig worden bestraald. Die groep kan dan de standaard 16 tot 23 sessies van uitwendige bestraling na de operatie worden bespaard. Dat schrijft DeTelegraaf.

Het wordt als een groot voordeel gezien dat de vrouwen wekenlange bestraling wordt bespaard, zeggen chirurg Yvonne van Riet en radiotherapeut Hetty van Berg van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. ,,Ook ervaren de patiënten minder pijn of huidverhardingen en herstellen ze sneller na de ingreep dan bij de standaardprocedure.”

Op twee locaties in Nederland zijn inmiddels ruim 250 vrouwen behandeld. Volgens Van Riet werkt de behandeling vooral bij vrouwen boven de 60, bij wie de tumor niet groter is dan 2 centimeter en er geen kwaadaardige cellen in de lymfeklier aanwezig zijn.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2013/11/29/wow-doorbraak-borstkanker

WE STRALEN ZOALS WE ONS VOELEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Meisje trekt eigen haar uit en maakt elke dag foto

Een filmpje met een boodschap: Rebecca Brown (20) nam vijf jaar lang elke dag een foto van zichzelf om aan te tonen hoe een zeldzame psychische aandoening haar leven veranderde.

Het meisje lijdt aan trichotillomanie, oftewel de onweerstaanbare drang om haar haar uit te trekken. Vanaf haar twaalfde begon ze daarmee, tegen haar zestiende was ze bijna kaal. Vorig jaar zag Rebecca geen andere uitweg meer dan het luttele haar dat nog restte af te scheren.

“Sommige mensen zeggen dat trichotillomanie het resultaat is van een trauma als kind, maar in mijn geval geeft het troost. Ik doe dat vaak als ik gestresseerd ben”, klinkt het. Tegenwoordig gaat het weer beter met Rebecca, haar haar begint zelfs al terug te groeien.

“Enorme respons”
Omdat er op internet zo weinig info over de aandoening terug te vinden was, nam de dappere meid maar zelf het initiatief. “Het enige wat ik op Google vond, waren drie allesbehalve briljante filmpjes.”

“Daarom heb ik een filmpje gemaakt over trichotillomanie en uitgelegd wat het precies is. De enorme respons verraste me, in korte tijd werd mijn video honderdduizenden keren bekeken. Pas dan besefte ik dat er nog veel andere mensen waren met dit probleem, ze waren allemaal in stilte aan het lijden.”

Icoon
Intussen is Rebecca een icoon geworden voor haar lotgenoten, in die mate zelfs dat ze overstelpt wordt door brieven en cadeautjes. Drie uur per week heeft ze nodig om haar fanmail te beantwoorden. “Ik krijg veel respons van mensen die trichotillomanie hebben, maar het nog niet aan hun familie of vrienden verteld hebben. Ik voel me gezegend dat mensen zo’n vertrouwen in mij hebben.”

Rebecca werkt nu haar laatste jaar af aan de filmschool in Londen. Het maken van die filmpjes heeft haar ontegensprekelijk geholpen bij het herstel. “Ik vond het altijd lastig om mijn probleem te bespreken met specialisten, die webcam daarentegen stelde me op mijn gemak.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1748803/2013/11/28/Meisje-trekt-eigen-haar-uit-en-maakt-elke-dag-foto.dhtml

Zelf had ik er ook nog niet van gehoord. Wel dat soms kinderen door stress hen zelf pijn gaan doen of kleine plukjes haar gaan uittrekken.
Maar omdat ik eigenlijk lees dat hier toch niet veel over te vinden is, vind ik het wel een waardig artikel om het hier ook te plaatsen.
Zelf even gaan google en er is nu toch heel wat uitleg over te lezen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Trichotillomanie is een psychische aandoening die in de DSM-IV is ingedeeld bij de stoornissen in de impulsbeheersing. Wie aan deze aandoening lijdt, heeft een overmatige aandrang om zijn haren uit te trekken, zowel hoofdhaar, wimpers en wenkbrauwen als haar op andere delen van het lichaam.

Door het uittrekken van de haren ontstaan kale plekken, wat schaamte of frustratie kan opleveren, maar verder leiden TTM-lijders een normaal leven. Sommige psychiaters zien trichotillomanie als een vorm van de obsessieve-compulsieve stoornis, terwijl anderen het niet als een aandoening zien, maar als een tamelijk onschuldige gedragsvorm, te vergelijken met nagelbijten. Feit is in ieder geval dat bij TTM-lijders niet meer persoonlijkheidsstoornissen voorkomen dan bij anderen.

Een verschijnsel dat zich soms bij trichotillomanie voordoet is trichofagie, waarbij de persoon aan de haren zuigt of ze opeet. In uitzonderlijke gevallen kan een gevormde haarbal tot maagproblemen leiden.

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het percentage van de bevolking dat lijdt aan trichotillomanie, onderzoeken met uiteenlopende resultaten. De DSM-IV meent dat 1-2 % van de gehele bevolking lijdt aan deze aandoening maar de DSM-IV-TR heeft het over 0,6%. De resultaten hangen mede af van de interpretatie van het begrip trichotillomanie.

Zo is het resultaat 0,6% verkregen door rekening te houden met onderstaande criteria:

 • Recidiverend uittrekken van de eigen haren, hetgeen leidt tot waarneembaar haarverlies.
 • Een toenemend gevoel van spanning vlak voor het uittrekken van het haar of bij pogingen dit gedrag te weerstaan.
 • Lust, bevrediging of opluchting bij het uittrekken van het haar.
 • De stoornis is niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis en is niet het gevolg van een somatische aandoening (bijvoorbeeld dermatologische ziekte).
 • De stoornis veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere terreinen.

(Dit zijn de 5 criteria die de DSM-IV toeschrijft aan trichotillomanie.)

Wanneer we één van de criteria weglaten bekomen we al heel andere resultaten. Toch vinden nog heel wat mensen dat trichotillomanie onderschat wordt. Dit komt gedeeltelijk omdat ze het niet willen toegeven, ze zijn beschaamd voor de kale plekken. In een onderzoek door Christenson (1995) behoorden van de 186 patiënten 172 tot het vrouwelijke geslacht. In dit onderzoek is dus 92,5% van de totale groep van mensen die aan trichotillomanie lijdt vrouwelijk. Het is wel goed mogelijk dat mannen de kale plekken wijten aan normale mannelijke kaalheid of dat zij simpelweg geen professionele hulp zoeken.

Er zijn vele onderzoekers die de beginleeftijd waarop trichotillomanie zich begint te ontwikkelen hebben proberen te achterhalen. Muller en Winkelmann in 1972 ,Mansueto in 1990, Swedo en Leonard in 1992, Christenson in 1995 en Cohen in 1995 zijn een paar van deze onderzoekers en hebben allemaal ongeveer hetzelfde resultaat bekomen van tussen de 11 en de 12 jaar. Er is ook zoiets als “babytrichotillomanie” waarbij kinderen in hun eerste levensjaren haren uittrekken, gelukkig verdwijnt dit meestal van zelf in de loop van de tijd. Als het dwangmatig haren uittrekken begint tijdens de tienerjaren is de kans groot dat je er niet zomaar vanaf komt.

Oorzaken

Men heeft tot op de dag van vandaag nog geen duidelijke en vaststaande oorzaak voor trichotillomanie gevonden. Er zijn wel enkele theorieën opgesteld waaronder oorzaken vanuit het neurobiologisch perspectief, het psychoanalytisch perspectief en oorzaken vertrekkende vanuit de leertheorie.

Neurobiologische oorzaak

Serotonine is een neurotransmitter die voorkomt in onder andere de hersenen. In het gebied van de hersenen dat een grote invloed heeft op de emotionele en motorische processen bevindt zich in een normaal geval serotonine. Trichotillomanie zou volgens verschillende bronnen en onderzoeken zoals dat van Stein in 1999 en Audenaert in 2003, veroorzaakt worden door een tekort aan serotonine. De oorzaak van dat verschijnsel op zich is evenals onduidelijk en dus onbekend. Er wordt niet alleen de oorzaak gezocht bij serotonine in de hersenen, ook andere delen van de hersenen worden als mogelijke oorzaken gezien.

De cortex orbitofrontalis van een mens (deel van de hersenen) staat onder andere in voor vaardigheden als zelfbeheersing en beslissingsvermogen. Als de werking van de cortex orbitofrontalis verstoord raakt, hebben we als gevolg problemen met zelfbeheersing. Bij mensen met trichotillomanie uit zich dit dus in herhaaldelijk ongewenst gedrag (haren uittrekken).

Psychoanalytische oorzaak

Er zijn twee mogelijke psychoanalytische oorzaken van trichotillomanie en de eerste is te vinden in de kindertijd. Een baby heeft behoefte aan voedsel, aandacht en aanrakingen. Door de vervulling van deze behoeften krijgt het kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid. In deze periode wordt onder andere de impulsbeheersing en frustratietolerantie ontwikkeld en daarom is het belangrijk dat de behoeften van het kind worden vervuld. Als dit niet het geval is wordt de basis gelegd voor latere problemen. Op de leeftijd van ongeveer 2 jaar komt het kind in de anale fase waarin het zijn eigen willetje probeert op te dringen. Natuurlijk is er ook nog de wil van de ouders en zo komt het kind in een tweestrijd, die meestal leidt tot het toegeven aan de ouders. In gezinnen waar boosheid niet getolereerd wordt zal het kind zich inhouden ter wille van de ouders en zo heel wat frustraties opkroppen. Ze krijgen het onvermogen om hun boosheid uit te drukken en dus zetten ze het om in obsessies en compulsies.

Een tweede mogelijke oorzaak vanuit een psychoanalytisch perspectief is de symbolische betekenis die we aan ons haar geven. Mensen die onderzoek doen naar moeder-dochter-relaties hebben gezien dat vrouwen die aan trichotillomanie lijden vaak problemen hadden/hebben met hun moeder. Dit vooral in de eerste levensjaren van de dochter waar ze behoefte heeft aan voedsel, aandacht en aanrakingen. Later wordt hun relatie ambivalent, enerzijds zijn ze afhankelijk van elkaar en anderzijds heerst een vijandigheid omdat de een de ander nooit kan geven wat de ander wil. Om een voorbeeld te geven, een moeder projecteert haar onvervulde ambities, bijvoorbeeld een bepaald beroep, op haar dochter. Deze heeft echter steun nodig en niet iemand die ze zelf nog moet steunen. Door de steun die ze niet ontvangt van haar moeder maar juist moet geven krijgt ze agressieve gevoelens tegenover haar. Het haar kan hier symbool staan voor de moeder en krijgt dus heel wat te verduren. Haar haren kunnen ook gewoon dienen als troost voor de afwezigheid van haar moeder.

Oorzaken vanuit de leertheorie

In de leertheorie stelt men dat het dwangmatig haar uittrekken een slechte gewoonte is die uitgelokt wordt door externe en interne stimuli, prikkels. In 1997 hebben Mansueta en zijn collega’s hier onderzoek naar gedaan en de bevindingen zijn uiterst interessant.

 • Stimuli die de drang uitlokken om haren uit te trekken kunnen zowel intern als extern zijn. Met intern bedoelen we dan bijvoorbeeld grijze haren die ongewenst zijn, wenkbrauwen die symmetrisch moeten zijn en ga zo maar verder. Hier herkennen we het perfectionistische karakter dat een persoon die trichotillomanie heeft vaak bezit. Externe stimuli zijn dan bijvoorbeeld plaatsgebonden (auto, bed) of objectgebonden (pincet, spiegel).
 • Stimuli die het gedrag aanmoedigen of indijken: Eens de basis is gelegd voor de zogenaamde slechte gewoonte haar uit te trekken is het een kwestie van toe te geven aan het verlangen haren uit te trekken of niet. Factoren die het gedrag aan moedigen kunnen pincetten en spiegels zijn. Dit zijn voorbeelden van externe factoren maar Mansueto heeft ook 3 interne factoren bepaald, met name de aandrang zelf, bepaalde houdingen die het gedrag vergemakkelijken (bijvoorbeeld studeren) en de gedachten van de persoon (bijvoorbeeld “nog eentje en dan stop ik”). Er zijn ook factoren die indijkend of inhiberend kunnen werken bijvoorbeeld de angst dat mensen kale plekken gaan zien of de angst om betrapt te worden.
 • Ketting van gedragingen: Trichotillomanie is een stoornis met rituelen rond het eigenlijke dwangmatig uittrekken van het haar zelf. Ze hebben voorbereidende handelingen zoals een plaats kiezen, voorwerpen als een pincet klaarleggen. Dan gaan ze over tot het kiezen van de haren die ze gaan verwijderen en strelen of spelen er nog even mee. Vervolgens trekken ze het er met een bepaalde techniek uit of verwijderen ze het met een pincet. Deze laatste techniek wordt door 43% gebruikt volgens een onderzoek van Schlosser en collega’s in 1994. Als “naspel” wordt het haar en het haarzakje soms aan een grondige inspectie onderworpen. In vele gevallen wordt het haarzakje opgegeten of bewaard als verzameling en de extremere eten zelfs heel het haar op met soms ernstige gevolgen van dien!
 • Gevolgen van het haar uittrekken: het haar uittrekken is een handeling waarna een gevoel van bevrediging en voldoening geven en zelfs stressreducerend werken. Het is dus kortom een goed gevoel dat ze ervan krijgen. Daardoor wordt het gedrag dan ook repetitief herhaald en is het moeilijk om te stoppen en deze goede gevoelens en effecten op te geven. Na dit goede gevoel komt echter veel een gevoel van schaamte en schuldgevoel (door de kale plekken) en dit kan soms een goede motivatie zijn om te stoppen met het gedrag.

Overige mogelijke oorzaken

 • kinderziekte of verwonding;
 • dood, ziekte of verwonding van een familielid;
 • verhuizing;
 • vervreemding of scheiding van vrienden;
 • naar school gaan;
 • schoolproblemen;
 • eerste menstruatie;
 • echtscheiding van de ouders;
 • korte scheiding van de ouders;
 • verplichte bedrust om medische redenen;
 • geboorte van een broertje of zusje of ruzie met broertje of zusje met als gevolg minder aandacht voor het haartrekkende kind.
 • een probleem in het immuunsysteem waardoor een herseninfectie kan ontstaan die leidt tot de aandoening.

Behandeling

Er zijn vele behandelingen mogelijk waarvan de één al effectiever is dan de anderen. Medicatie is een van de behandelingen maar ook gedragstherapie kan wonderen doen bij mensen die Trichotillomanie hebben.

Medicatie

Clomipramine

Volgens de wetenschap is dit de meest effectieve medicatie om trichotillomanie te behandelen en meteen ook de oudste. Het is een soort antidepressivum dat het reeds besproken probleem met serotonine min of meer oplost.

Fluoxetine

Een ander woord voor fluoxetine is prozac, en heeft theoretisch gezien ongeveer hetzelfde effect als clomipramine. Een onderzoek heeft uitgewezen dat het effect van een placebo en fluoxetine hetzelfde is. Hieruit zouden we dus kunnen besluiten dat het geen effectieve medicatie is. Een ander onderzoek heeft echter uitgewezen dat fluoxetine en clomipramine hetzelfde effect hebben. Daaruit zouden we vervolgens kunnen besluiten dat fluoxetine wel een effectieve medicatie is net zoals Clomipramine er één is. Er is dus nog veel onderzoek nodig wat betreft deze behandeling.

Andere medicatie

Vorige 2 medicamenten speelden in op de gebrekkige werking van serotonine, er zijn ook andere medicaties zoals stemmingsstabilatoren (vb Lithium ) of neuroleptica die bepaalde psychische functies onderdrukken. Nog een mogelijkheid vormen de anxiolytica, die onrust en angst verminderen….

Gedragstherapie

De behandeling die gedragstherapie aanbied gaat uit van de leertheorie. Ze zien het uittrekken van de haren dus als een soort van (slechte) gewoonte.

Gewoonteomkering

Het omkeren van de gewoonte is een eerste behandeling in de gedragstherapie waarbij Baer in 2002, 5 stappen heeft onderscheden. Lee Baer is hoogleraar psychologie aan de Harvard Medical School en onderzoeker van obsessieve-compulsieve stoornissen bij het Massachusetts General Hospital waarover hij ook een boek heeft geschreven: Alles onder controle.

 1. Bewustwordingstraining (het bewust laten worden van de persoon zijn gewoonten)
 2. Tegenrespons aanleren (een beweging, respons aanleren om de oude gewoonten af te leren)
 3. Ontspanningstraining (de aandrang om de gewoonten uit te voeren te doorbreken door aan iets anders te denken, door zich te ontspannen)
 4. Contingentiemanagement (nieuwe gedrag in stand houden door het te belonen)
 5. Generalisatietraining (zichzelf onder controle houden in risicovolle situaties vb studeren en leren om te gaan met situaties waarin men haren kan verliezen)

Andere technieken

Een eerste techniek is zelfmonitoring, het zichzelf bewust maken van het probleem en allerlei gegevens zoals tijdstip, locatie noteren. Wanneer dit de enige stap is tijdens de therapie is de kans op hervallen groot aangezien er geen technieken worden aangeleerd om het haren uittrekken af te leren en te voorkomen. Een andere techniek is aversietherapie wanneer iemand haren uittrekt. Zo deed Crawford in 1988 een experiment met een vrouw die trichotillomanie had. Er werden elektroden aan haar onderarm bevestigd en na een half jaar (7 sessies) van lichte elektrische schokken krijgen wanneer ze voorbereidingen nam voor het haren uittrekken, voelde ze niet langer die behoefte. De vrouw werd opgevolgd en is niet teruggevallen in haar oude gedrag. Straffen hangt wat samen met aversietherapie en kan ook effectief zijn. Dan hebben we ook nog bekrachtiging die kan optreden als een behandeling tegen trichotillomanie. Hierbij denken we dan aan het goedkeuren en bevestigen van goed gedrag door middel van bijvoorbeeld complimentjes. Het doet dus was denken aan stap 4: contigentiemanagement van L. Baer. Als laatste behandelingstechniek onder de categorie gedragstherapie hebben we cognitieve gedragstherapie, deze techniek probeert patiënten de onderlinge relaties van hun gedachten, gevoelens en handelingen te laten begrijpen.

BRON: http://nl.wikipedia.org/wiki/Trichotillomanie

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: