Archive for 27 november 2013


De perfecte feestoutfit begint met… de juiste lingerie

Een perfect passende beha om je bezoem een lift te geven, een slipje dat je buikje insnoert en de juiste panty om je benen in de verf te zetten, maken je zorgvuldig uitgekozen feestjurkje helemaal af. Dankzij onderstaande tips steel jij alle aandacht in de eindejaarsperiode.

Onderschat nooit de kracht van een beha: een goed passend model kan wonderen verrichten voor je silhouet en je zelfvertrouwen. Een gelifte boezem is de snelste manier om je slanker te doen lijken en kledij beter te doen passen. Een goede beha is dus de basis van je feestoutfit.

Tenzij je cupmaat kleine genoeg is om de zwaartekracht te omzeilen, is een beugelbeha een must. Een voorgevormd, naadloos exemplaar is de beste optie, want dit kun je zelfs onder het dunste stofje dragen. Als je een jurk hebt met een speciale halslijn, kies dan voor een model waarvan je de bandjes kan verwijderen of kruisen. Laat je steeds bijstaan door een verkoopster, een expert ziet meteen of een beha goed past of niet. Een slecht idee zijn plakbeha’s zonder rug, tenzij je de hele avond wil controleren of alles nog op zijn plaats zit.

Daarnaast kun je best voor een figuurcorrigerend slipje gaan. De laatste jaren zijn er heel wat sexy modellen verkrijgbaar, vergeet dus de huidskleurige oubollige exemplaren van vroeger. Zoek een model dat hoog genoeg komt en groot genoeg is, om te voorkomen dat je probleemzones net benadrukt worden. Dit soort slipjes creëren ook een sexy zandloperfiguur.

Het laatste essentiële stuk van je ensemble is je panty. Kies voor zwarte transparante kousen, dit is de ideale manier om je witte winterbenen te verbergen. Jarretelles geven je een sexy gevoel, ook al weten mensen niet dat je ze aanhebt. De perfecte Huidskleurige panty’s zijn ontzettend moeilijk te vinden, je vindt haast zelden de juiste tint die perfect bij je past. Als je outfit echt vraagt om blote benen, ga dan voor een zelfbruiner.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/1747852/2013/11/27/De-perfecte-feestoutfit-begint-met-de-juiste-lingerie.dhtml

Soms wordt er heel weinig aandacht aan gegeven of besteed. En het is het eerste kledingstuk dat je lichaam aanvoelt. Daarom is het belangrijk om het juist af te stemmen op je outfit. En vergeet niet vrouwen mannen kijken een vrouw ook nog het liefst aan in een prachtig lingerie setje.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

JE MAAKT JE MOOI DOOR JEZELF TE BLIJVEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Opgepast: bedrieglijke en criminele sekten weer in opmars!

Column
Jan Schils
Jan Schils
Sinds een jaar of drie hebben sekten hun activiteiten fors uitgebreid, ook in België en Vlaanderen. Officieel is er nu in ons land aan de alarmbel getrokken om op te passen voor bedrieglijke praktijken van sekten. Jan Schils verdiepte zich in de motieven van sekten om je te misleiden en roept op om op je hoede te zijn. Wat is een sekte eigenlijk? En wanneer moet je oppassen?

Zijn bedrieglijke praktijken van sekten een uitwas van de huidige economische en financiële crisis?

De huidige crisis heeft miljoenen mensen in Europa financieel armer gemaakt en bij velen ook psychisch letsel of ziekte veroorzaakt. De crisis heerst overal, in Europese landen als Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Spanje, Portugal en Ierland… en in mindere mate treft ze ook ons land. Ze zet criminele sekten ertoe aan om misbruik te maken van de situatie en hun slag te slaan.

Deze ontwikkeling is dermate onrustwekkend dat het dezer dagen de reden is voor het IACSSO, het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties, om de alarmklok te luiden.

Wat is het IACSSO?

Het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties IACSSO is een Belgische organisatie die in 1998 is opgericht “met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van onwettige praktijken van sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, in het bijzonder de minderjarigen”. Ze bestudeert het verschijnsel van de schadelijke sekten in België en hun internationale bindingen.

Binnenkort werkgroep van experts op onderzoek.

Ook adviseert het IACSSO elk openbaar bestuur in België over de manier waarop zij het beste tegen schadelijke sekten kunnen optreden. Binnenkort wordt er een werkgroep van experts gevormd die de gevaarlijke en criminele praktijken van sekten gaat onderzoeken. Tevens zal er een brochure worden uitgegeven om de publieke opinie te informeren over de manier waarop deze sekten te werk gaan.

Misbruik sekten fors toegenomen.

In feite zijn het kwakzalvers die als enig doel hebben geld uit de zakken van zwakke personen te kloppen. De directe aanleiding voor de waarschuwing van het IACSSO was het feit, dat de laatste tijd het aantal meldingen over ernstige misbruiken door sekten op het gebied van de volksgezondheid fors is toegenomen. Bovendien zijn er talrijke vrouwen en mannen actief in België die zich uitgeven als psychotherapeut – wettelijk helaas nog steeds geen beschermde titel – of als een of ander soort genezer zoals een ‘healer’ of ‘faith healer’. In feite zijn het kwakzalvers die als enig doel hebben geld uit de zakken van goedgelovige of vaak geestelijk zwakke personen te kloppen.

Onder dwang en bedreiging behandeling ondergaan.

Het gaat onder meer over de alternatieve geneeskundige behandelingen, die sekten propageren of zelfs onder dwang of bedreiging opleggen aan mensen die psychisch en lichamelijk zwak staan, omdat de klassieke geneeskunde hen niet of onvoldoende heeft kunnen helpen.

In ‘trance’ om kanker te genezen…

Ook houden sekten dubieuze ‘zuiveringssessies’ voor kankerpatiënten. Het gaat om zogeheten therapeutisch-spirituele bijeenkomsten. Daar worden zieke – maar ook gezonde mensen – in trance gebracht om ze te “genezen” of ze te “beschermen tegen mogelijke kwalen”. Uiteraard gebeuren deze sessies tegen vaak forse betaling …

“Ziekte is een straf van God”…

Een van de sekten die het wel erg bont maakt is de Pinkstergemeenschap. De sekten ontraden hun slachtoffers in veel gevallen een klassieke medische behandeling. Of ze gaan zelfs zover om een medische behandeling te verbieden, zo heeft het IACSSO geconstateerd. Een van de sekten die het wel erg bont maakt is de Pinkstergemeenschap. Die betitelt een ziekte zoals Aids bijvoorbeeld als een straf van God die overwonnen kan worden door veel te bidden en … een fors geldbedrag te storten op haar bankrekening.

1200 sektarische groeperingen in ons land.

België telt momenteel meer dan 1200 actieve religieuze of filosofische sektarische groeperingen en hun aantal neemt gestadig toe. Een beweging die leden verliest, is de ‘Getuigen van Jehova’, die in België zowat 25.000 leden telt. Bewegingen die wel groeien in België zijn de Pinksterkerken en groeperingen rond gezondheid en welzijn.

Lijst met sekten

Dit is een lijst van groeperingen, organisaties of bewegingen die door bepaalde media of door een overheid betiteld zijn als een sekte (of anderstalige equivalenten zoals “cult” in Engels) in de laatste 50 jaar. Verschillende van deze al dan niet vermeende sekten zijn ook in België en Vlaanderen actief. Deze lijst is niet compleet. Bron: Wikipedia.

 • Bhagwanbeweging
 • Brahma Kumaris Spirituele Academie wordt door ex-leden een sekte genoemd
 • Branch Davidians — Amerikaanse sekte onder leiding van David Koresh van 1988 tot 1993
 • Children of God/Kinderen van God/The Family/De Familie
 • Christian Identity
 • Efraim Genootschap — Nederlandse christelijke apocalyptische sekte onder leiding van Heinrich van Geene, actief sinds eind jaren ’80
 • Falun Gong, door de Chinese overheid bestempeld als schadelijke sektarische beweging
 • Hare Krishna-beweging
 • Heaven’s Gate, een Amerikaanse groepering, naar aanleiding van de collectieve zelfdoding in 1997 in binnen- en buitenland genoemd als sekte
 • Jehova’s getuigen
 • Landmark Forum
 • Lou de Palingboer door vele Nederlandse kranten
 • Miracle of Love, sinds 2006 ook in Nederland en waarschijnlijk in België actief
 • Noorse broeders (ook bekend als Christelijke Gemeente Nederland), door ex-leden en diverse kranten
 • Orde der Transformanten in Nederland
 • Orde van de Zonnetempel (Ordre du Temple Solaire) in binnen- en buitenland
 • Peoples Temple gesticht door Jim Jones
 • Raëlisme
 • Sathya Sai Baba
 • Scientology Church (in België eerder veroordeeld wegens fraude, afpersing en onwettige geneeskundige praktijken)
 • Transcendente Meditatie beweging
 • Verenigingskerk (ook wel Moon-sekte genoemd)
 • Westboro Baptist Church — Amerikaanse streng-calvinistische familiesekte, in 1955 opgericht en nog steeds geleid door Fred Phelps

Schadelijke sektarische organisatie?

Het is bijzonder moeilijk om uit te maken of een bepaalde sektarische organisatie al dan niet een schadelijke of zelfs criminele sekte is. De wetenschappelijke definities daarover lopen namelijk nogal uiteen. Hier brengt de wetgever gelukkig duidelijkheid. Onder een ‘schadelijke sektarische organisatie’ (sekte) verstaat de wetgever ‘elke groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, die zich in haar organisatie of praktijken overgeeft aan onwettige en/of schadelijke activiteiten, die het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast’.

Wat is ‘schadelijk’ of ‘crimineel’?

Schadelijk of crimineel zijn m.a.w. meer concreet: sekten die zich schuldig maken aan bedrieglijke of misleidende wervingsmethodes, mentale manipulatie, lichamelijke, seksuele of geestelijke mishandeling, financiële uitbuiting, verplichting voor volgelingen om een breuk met de familie of vertrouwde omgeving te bewerkstelligen, ontzeggen van passende medische verzorging en breuk met- en diabolisering van de samenleving.

Beginselen menselijke waardigheid niet overtreden.

Schadelijk of crimineel is dus datgene wat de wet overtreedt. Het schadelijke karakter van een sekte wordt dus bepaald op basis van principes die zijn vastgelegd in de Belgische Grondwet, de andere wetten, decreten, ordonnanties en internationale verdragen. Schadelijk of crimineel is dus datgene wat de wet overtreedt. Zolang een sekte alle wetten naleeft en de fundamentele beginselen van de menselijke waardigheid niet met voeten treedt, wordt zij in feite als onschadelijk beschouwd.

Waar blijft de politieke belangstelling voor dit probleem?

Politici lijken ook in dit geval achteraf te reageren. Als het kalf al verdronken is… “Het gerecht moet hier harder optreden tegen het probleem van de schadelijke sekten”, wordt wel gezegd. Dat kan wel zo zijn, maar dan moet het ook over de nodige kennis en financiële middelen beschikken. En dat is blijkbaar niet het geval. Want de laatste jaren lijkt het probleem zich enkel uit te breiden.

Politiek en gerecht moeten schadelijkheid vaststellen.

De politiek brengt allesbehalve veel aandacht op voor dit probleem. Het vaststellen van de schadelijkheid van een sekte is een opdracht voor het gerecht. Dat is geen gemakkelijke taak want de sekten gaan vaak sluw te werk. De politiek brengt allesbehalve veel aandacht op voor dit probleem. Het gerecht wil wel maar beschikt vaak niet over voldoende expertise en nog minder over de nodige financiële middelen om de sekten doeltreffend te bestrijden

Internet dient als lokaas.

Zo gebruiken sekten meer en meer het internet als communicatiemiddel en tegelijk als lokaas. Het internet biedt de sekten dan ook tal van voordelen: toegang tot iedereen en overal ter wereld, het onderhouden van een band tussen de leden, publiciteit voor haar doctrine en haar werken. Sekten ontwikkelen websites waar men tegelijkertijd nieuwsbrieven, discussiefora, activiteitenagenda’s en een verkoopsruimte voor boeken, audiovisueel materiaal en andere artikelen kan terugvinden (en bestellen).

Ledenwerving en aanprijzing van zichzelf.

Op het internet ontmoeten het goede en kwade elkaar en bestaan er vele valkuilen. Sekten gebruiken het internet ook als middel voor ledenwerving en voor het systematisch brengen van allerlei boodschappen, o.a. van leden waarin de beweging wordt aangeprezen en bewonderd. Het IACSO vat het aldus samen:”Op het internet ontmoeten het goede en kwade elkaar en bestaan er vele valkuilen. Indien de internetgebruiker slecht geïnformeerd is, loopt hij of zij het risico om gemanipuleerd te worden door sektarische organisaties, die meester zijn in de communicatie.”

Hoe kan je je beschermen?

Je kan je het beste beschermen tegen de lokroep van sekten op het internet door de herkomst van de site te bepalen en door niet te surfen naar sites, die niet geïdentificeerd kunnen worden. Daarom genieten de websites van regeringen, universiteiten, internationale, nationale en/of erkende organisaties een duidelijke voorkeur op persoonlijke sites, waarvan het adres doorgaans een tilde (~) bevat. Ook is het raadzaam te proberen om de identiteit en de motivatie van de auteur van de website na te gaan. Zo kan je zien of hij over de nodige expertise beschikt en of hij alleen informatie wil verschaffen of enkel jouw portemonnee voor ogen heeft.

BRON: http://www.seniorennet.be/Magazine/artikel/48/opgepast-bedrieglijke-en-criminele-sekten-weer-in-opmars

Toch even belangrijk wat de persoon hier naar voren brengt. En hoe meer het verspreid en gelezen wordt hoe beter men er tegen kan beschermen.
Nu in de lijst staan er waar ik ook wel mijn bedenkingen bij heb of men ze onder de noemer kan plaatsen van een sekte.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Het bewijs dat vrouwen mooier zijn dan ze denken

Dit filmpje zal heel wat vrouwen een hart onder de riem steken. Hier wordt immers het bewijs geleverd dat vrouwen zichzelf vaak minder mooi vinden dan ze in werkelijkheid zijn.

Het experiment gaat als volgt: laat een forensisch artiest – een man die vijftien jaar lang robotfoto’s van misdadigers maakte op aanwijzingen van slachtoffers – een schets maken van een vrouw op basis van hoe ze zichzelf omschrijft.

Laat diezelfde artiest vervolgens een schets van diezelfde vrouw maken op grond van de aanwijzingen die hij krijgt van iemand die de vrouw recent ontmoette. De verschillen zijn verbluffend.

Vrouwen lijken de klemtoon te leggen op wat zij zelf als hun minder fraaie fysieke kenmerken ervaren: sproeten, een uitgesproken kin, een groot voorhoofd. Anderen, zo blijkt, zien andere kenmerken, en het resultaat van hun waarneming oogt ook voor de vrouw in kwestie “vriendelijker, mooier, slanker, gelukkiger”.

Conclusie? Probeer eens door de ogen van een ander te kijken, je zal jezelf op slag een pak aantrekkelijker vinden. Omdat je dat ook bent.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/1747733/2013/11/27/Het-bewijs-dat-vrouwen-mooier-zijn-dan-ze-denken.dhtml

Mooi zijn straal je uit vanuit je binnenkant en dat vergeten heel wat mensen en zeker vrouwen. Die eigenlijk heel veel bezig zijn met zichzelf af te keuren. Want ze vinden altijd wel iets. Maar wat ze niet zien, is hoe ze er echt of daadwerkelijk uit zien. En als je dan even het filmpje goed bekijkt dan zien je hoe emotioneel ze worden als ze zichzelf zien. En dan nog door iemand die de persoon niet ziet en zo door zijn gevoel hen tekent.
Zo zie je dat een vrouw snel een slecht zelfbeeld krijgt en maakt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

ALOYA IDEAS

Ideas, opinion, tips, advice, inspiration, and motivation of daily life

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

Cherie White

Author and Anti-Bullying Advocate

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

%d bloggers liken dit: