VITAMINE D, DE SUPERSTER ONDER DE ZIEKTEBESTRIJDENDE VITAMINES

Vitamine D is al lang bekend om haar rol in de botmineralisatie en de preventie van rachitis.

Maar sinds een tiental jaren wijzen almaar meer studies op de rol van deze vitamine in tal van ziektes. De vitamine oefent een hormonale activiteit uit in de meeste lichaamsweefsels en -cellen.

Wat is het concrete belang van deze vitamine en wat zijn de reële implicaties?

Vitamine D: een superster

Iedereen praat erover, en vaak gaat het over heel veel verschillende aspecten. De wetenschappelijke publicaties wijzen op het fundamenteel belang ervan voor onze gezondheid. Kortom: vitamine D is een superster geworden.

De vitamine van de zon
Vitamine D is de enige vitamine die ons lichaam zelf aanmaakt. De andere halen we allemaal uit ons voedsel. Vitamine D wordt in onze huid geproduceerd (op basis van een afgeleid product van cholesterol) onder invloed van de UVB-straling. Met andere woorden: zonder zon hebben we geen vitamine D. Dat verklaart waarom veel mensen vitamine D te kort hebben, vooral in de winter. Dat geldt zeker voor mensen in onze contreien en voor oudere mensen die weinig buiten komen.

Hormonale activiteit
Vitamine D wordt vervoerd via de bloedsomloop, opgeslagen in de spieren en de vetweefsels en omgezet door de nieren en de lever. Maar vitamine D is ook bekend onder haar actievere vorm, calcitriol. Deze stof werkt als een hormoon in onze organen en cellen en speelt concreet een rol in de aanmaak van tal van eiwitten door stimulering van de genen.

De voornaamste taken van vitamine D

Onmisbaar voor ons beendergestel

Vitamine D werd ontdekt als gevolg van de ziekte rachitis. Deze aandoening wordt gekenmerkt door vervorming van de beenderen als gevolg van een tekort aan vitamine D. Vitamine D stimuleert de opname in de darmen van calcium, fosfor en magnesium, allemaal  mineralen die onmisbaar zijn voor ons beendergestel. Door de aanmaak van eiwitten te stimuleren zorgt vitamine D er ook voor dat die zich aan onze botten binden. Naast calcium is vitamine D dus onmisbaar voor de opbouw van ons skelet en de preventie van osteoporose.

De vitamine is extra belangrijk voor het voorkomen van valpartijen, want ze versterkt onze spieren.

Kankerwerend vermogen

De samenhang tussen kanker en vitamine D werd in de media gebracht door dr. David Servan-Schreiber. Er bestaan heel wat studies die een tekort aan vitamine D met het ontstaan of de ernst van een kanker in verband brengen, of die omgekeerd het lage aantal gevallen van kanker in heel zonnige streken aantonen. Dit verband tussen een laag vitaminegehalte en een verhoogdrisico op kanker is het best bestudeerd voor borstkanker, prostaatkanker en darmkanker.

Dat oorzakelijk verband heeft weliswaar tot heel wat discussie geleid en het is voorlopig niet aangetoond dat supplementen van vitamine D het risico op kanker, recidieven of overlijden daadwerkelijk verkleinen.

Gaat infecties tegen

Vitamine D is noodzakelijk om het immuunsysteem te activeren. Dat produceert de afweercellen die als taak hebben om bacteriën en virussen te doden. Zo komen griep, verkoudheden en alle andere infecties (huidaandoeningen, mond- en tandaandoeningen, enz.) het vaakst voor bij mensen met een laag vitamine D-gehalte.

Voorkomt auto-immuunziektes

Door activering van het afweersysteem produceert vitamine D ontstekingsremmende afweerstoffen die de ontsteking onder controle brengen. Vitamine D speelt ook een rol in de preventie van belangrijke auto-immuunziektes zoals diabetes type 1, multiple sclerose, reumatoïde polyartritis, atopisch eczeem, psoriasis, de ziekte van Crohn, hemorragische rectocolitis, aids, enz. Uit de studies blijkt dat mensen met een tekort aan vitamine D meer risico lopen om deze auto-immuunziektes te krijgen. Deze mensen wonen vaak in landen waar weinig zon is. Bij mensen die extra vitamine D nemen, is het risico volgens de studies net kleiner.

Antidepressivum

Vitamine D helpt seizoensdepressies voorkomen. Deze depressies steken ‘s winters de kop op omdat er dan minder licht is. Maar vitamine D werkt wellicht ook via receptoren in de hersenen, via interacties met de neurotransmitters en de productie ervan. Het is bewezen dat supplementen van vitamine D het moreel verbeteren.

Voorkomt cardiovasculaire ziektes

De cellen van het hart en van de bloedvaten bevatten vitamine D-receptoren. Deze vitamine speelt een rol in de productie van renine, een hormoon dat de bloeddruk beïnvloedt. Ze stimuleert de samentrekking van de hartcellen en vermindert atherosclerose.

Beschermt de nieren en de lever

Vitamine D werkt ook beschermend op de nieren, waardoor die hun taak beter vervullen. De nieren moeten de afvalstoffen uit het lichaam filteren en uitscheiden. Hetzelfde geldt voor de lever.

Vruchtbaarheid

Vitamine D speelt ook een rol in de voortplanting. Er zijn receptoren aanwezig in de spermatozoïden en in de placenta van de zwangere vrouw. Er is een verband aangetoond tussen een bevredigend gehalte aan vitamine D en een daling van de menstruele stoornissen, een groter succes bij in-vitrofertilisatie en een daling van het aantal risicozwangerschappen (pre-eclampsie of zwanerschaptoxemie, buitenbaarmoederlijke contracties).

Maar ook…

 • Vitamine D speelt ook een rol in de cellulaire differentiatie in de hersenen van de foetus (observaties bij dieren).
 • Mensen met de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson,diabetes type 2 of obesitas hebben vaak een laag vitamine D-gehalte.
 • De vitamine zou ook een rol spelen bij autisme en zou OMD (ouderdomsmaculadegeneratie) voorkomen.

Let erop dat u genoeg vitamine D opneemt

Slotsom: er zitten zowat overal in het lichaam vitamine D-receptoren. Dat wijst erop dat de vitamine potentieel op elk orgaan en elke lichaamsfunctie kan inwerken.

We kunnen er dus logischerwijs uit afleiden dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat we levenslang genoeg vitamine D opnemen om zo ziektes te voorkomen en gezond oud te worden. De beste manier om dat te doen iselke dag een kwartier in de zon komen, maar zonder zich te laten verbranden.

Of we systematisch vitamine D moeten bijnemen ter preventie blijft voorlopig een open vraag. Zo’n supplement kan met de arts worden besproken. Maar het moet hoe dan ook geval per geval bekeken worden en is afhankelijk van de voorgeschiedenis, de risico’s en de gezondheidstoestand van elke patiënt afzonderlijk.

Dan blijft nog de vraag hoeveel vitamine D we moeten nemen.

Moeten we ons vitamine D-gehalte laten meten?

Vitamine D-gehalte meten via bloedonderzoek
Via een simpel bloedonderzoek kunt u te weten komen of u een tekort aan vitamine D hebt.
Allicht vanwege het geweldige potentieel van deze vitamine is het aantal voorschriften voor het bepalen van het vitamine D-gehalte tussen 2007 en 2009 met 250 % gestegen. De gezondheidsinstanties hebben uit bezorgdheid het nut van dit onderzoek herbekeken. Ze zijn tot het besluit gekomen dat slechts heel weinig situaties een dergelijk onderzoek rechtvaardigen om eventuele daaraan gekoppelde ziektes te voorkomen, op te volgen of te behandelen.

Met andere woorden: het vitamine D-gehalte meten heeft in de volgende gevallen geen enkel nut:

 • valpartijen,
 • stoornissen in de cognitieve of functionele vaardigheden,
 • darmkanker,
 • borstkanker,
 • prostaatkanker,
 • hypertensie,
 • cardiovasculaire ziektes,
 • allergie,
 • auto-immuunziektes,
 • diabetes type 2,
 • chronische nierziekte,
 • zwangerschap,
 • infectieziektes,
 • enz.

En zelfs voor mensen met een verhoogd risico op botbreuken zijn de bestaande studies nog te weinig onderbouwd om een gehaltebepaling systematisch aan te raden bij bejaarden.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/vitamine-d-de-superster-onder-de-ziektebestrijdende-vitamines/actueel/1578

Een van de belangrijkste vitamines D en waar heel veel mensen een te kort aan hebben. Dit eigenlijk nooit weten tot ze hun bloed laten testen. Toch is het een van de vitamines die ons lichaam sterk maakt en die voor heel wat kwaaltjes tot zelfs grote ziektes ingezet kan worden. Zonlicht is niet genoeg men moet dit zeker bijnemen als supplement. Dan krijg je de nodige dosis dagelijks binnen. En het beste is dan nog lopende vitamine D dat heel snel in het bloed terecht komt, dat een pilletje.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM