Archive for 26 november 2013


Een verwerking, leren aanvaarden en ermee om leren gaan.

Je hebt bepaalde verwerkingen die soms heel hard op het lichaam en de geest spelen.

Trauma

Scheiding

Overspel

Emoties

Miskraam

Verdriet van alle negatieve aard.

Ongeval.

Dood.

Afscheid.

Dit zijn toch allemaal psychische momenten in ons leven die we kunnen meemaken. Die toch om een goede verwerking vragen. Een verwerking is eigenlijk een afsluiting om verder te kunnen gaan. Zonder dat men gedachte heeft of bepaalde gevoelens. Mocht er een situatie voordoen, die eigenlijk een bepaalde herinnering zou oproepen. Daarom is het belangrijk om de verwering aan te gaan. En deze zeker niet uit te stellen. Het leren afsluiten of zoals ook wel eens vernoemd wordt; ik sluit dit hoofdstuk af, ik ben er klaar mee. Iedereen verwerkt een situatie anders, en iedereen sluit voor zichzelf dingen anders af. Een van de positieve punten om te verwerken is het te aanvaarden. Dan ben je al een goed eind op weg.

Eigenlijk in het woord zit het juist woord in verweven. WERK. Er is werk aan de winkel voor jezelf en voor het verloop van je eigen leven. Ga je blijven zitten dan zal je eenzaam voelen je zal je emotioneel voelen je zal down gaan. Dat moet je juist vermijden.

Het eerst en belangrijkste punt is erover praten. Praten met een vertrouwenspersoon. Iemand waar jezelf goed bij voelt en die dan ook weer geen misbruik van de situatie maakt. De persoon is een zuiver luistert oor, met als het nodig is die schouder om op te huilen of die jouw de papieren zakdoekjes aangeeft. Die niet oordeelt nog veroordeelt. Die openstaat voor jouw gevoelens. Mannen gaan er anders mee om dan vrouwen. Mannen zoeken al snel bij hun vriendenkring een luistert oor, een vrouw gaat soms naar een vriendin maar durft al snel hulp op een andere manier gaan zoeken. Dit is soms nog het beste omdat de beide personen elkaar niet kennen. Juist moet er dan een goed vertrouwen opgebouwd worden en dat je weet dat je er altijd terecht kan.

Het tweede punt is het lichamelijk gaan verwerken. Want je kan nog zoveel praten je moet het ook lichamelijk gaan verwerken. Je moet het een plaats geven. Geestelijk doe je door te praten lichamelijk door het te aanvaarden dat iets gebeurd is. lichamelijk is eigenlijk het moeilijkste, dit omdat er gevoelens en soms heel veel emotie bij te pas komt. Daarom huil het uit hou het zeker niet in. Huilen is een verwerking. Natuurlijk huil ook uit bij iemand die je vertrouwd net zoals bij het praten. Als men het een plaats heeft kunnen geven dan is er nog een stap die overblijft.

Het leren ermee omgaan. Want je gaat merken soms wordt er door een situatie een gebeurtenis zelfs een geur er terug aan herinnerd. En je mag een herinnering hebben, alleen mag deze niet meer tot je gedachte en je gevoel komen.

Op een verwerking mag je een termijn zetten van 3 maanden tot 2jaar. Dan zou het uit je lichaam en geest echt weg moeten zijn.

Als de verwerking voorbij is ga je merken dat je op dit gebied meer zelfvertrouwen kan hebben of gekregen hebt. Het heeft je sterker gemaakt.

In het proces kunnen enkele factoren toch belangrijk zijn om in het oog te houden.

Slaapproblemen

Gedragsproblemen

Angsten

Stress tot zelfs depressie.

Deze kunnen in het proces van verwerking toch optreden. Mocht je hier last van hebben is het gewenst om dan ook hier iets tegen te doen. Je kan naar de arts gaan om medicatie en dit kan je zeker als je echt geen weg meer weet. Maar je kan perfect kruiden nemen om je rust te vinden en meditaties doen. Wel zou ik de meditatie niet alleen doen maar in groep. Je zal je er ook beter bij voelen zeker in een begin face.

Nu uit ervaring weet ik dat in de meditaties soms emoties van heel diep naar buiten kunnen komen. Dan is het aan de begeleider om je ook daarin te helpen, en zelfs mee te gaan in jouw meditatie.

Als je dan helemaal zuiver voelt dan kan je terug je leven in handen nemen en verder gaan. daarom vond ik de foto wel gepast bij deze tekst.

Mensen ieder mens heeft zijn ding om iets te verwerken te aanvaarden. En op zo een moment moet je iedereen respecteren op het gebied van verwerking.

Weer uit ervaring weet ik dat niet altijd dat gaat. Er zijn er die geen begrip willen opbrengen of geven of zelfs kleinerende woorden gaan zeggen. Laat je zeker daar niet aan vangen al is het meestal familie of vrienden die nauw bij je staan.

verwerking

 

 

 

 

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO

Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

VITAMINE D, DE SUPERSTER ONDER DE ZIEKTEBESTRIJDENDE VITAMINES

Vitamine D is al lang bekend om haar rol in de botmineralisatie en de preventie van rachitis.

Maar sinds een tiental jaren wijzen almaar meer studies op de rol van deze vitamine in tal van ziektes. De vitamine oefent een hormonale activiteit uit in de meeste lichaamsweefsels en -cellen.

Wat is het concrete belang van deze vitamine en wat zijn de reële implicaties?

Vitamine D: een superster

Iedereen praat erover, en vaak gaat het over heel veel verschillende aspecten. De wetenschappelijke publicaties wijzen op het fundamenteel belang ervan voor onze gezondheid. Kortom: vitamine D is een superster geworden.

De vitamine van de zon
Vitamine D is de enige vitamine die ons lichaam zelf aanmaakt. De andere halen we allemaal uit ons voedsel. Vitamine D wordt in onze huid geproduceerd (op basis van een afgeleid product van cholesterol) onder invloed van de UVB-straling. Met andere woorden: zonder zon hebben we geen vitamine D. Dat verklaart waarom veel mensen vitamine D te kort hebben, vooral in de winter. Dat geldt zeker voor mensen in onze contreien en voor oudere mensen die weinig buiten komen.

Hormonale activiteit
Vitamine D wordt vervoerd via de bloedsomloop, opgeslagen in de spieren en de vetweefsels en omgezet door de nieren en de lever. Maar vitamine D is ook bekend onder haar actievere vorm, calcitriol. Deze stof werkt als een hormoon in onze organen en cellen en speelt concreet een rol in de aanmaak van tal van eiwitten door stimulering van de genen.

De voornaamste taken van vitamine D

Onmisbaar voor ons beendergestel

Vitamine D werd ontdekt als gevolg van de ziekte rachitis. Deze aandoening wordt gekenmerkt door vervorming van de beenderen als gevolg van een tekort aan vitamine D. Vitamine D stimuleert de opname in de darmen van calcium, fosfor en magnesium, allemaal  mineralen die onmisbaar zijn voor ons beendergestel. Door de aanmaak van eiwitten te stimuleren zorgt vitamine D er ook voor dat die zich aan onze botten binden. Naast calcium is vitamine D dus onmisbaar voor de opbouw van ons skelet en de preventie van osteoporose.

De vitamine is extra belangrijk voor het voorkomen van valpartijen, want ze versterkt onze spieren.

Kankerwerend vermogen

De samenhang tussen kanker en vitamine D werd in de media gebracht door dr. David Servan-Schreiber. Er bestaan heel wat studies die een tekort aan vitamine D met het ontstaan of de ernst van een kanker in verband brengen, of die omgekeerd het lage aantal gevallen van kanker in heel zonnige streken aantonen. Dit verband tussen een laag vitaminegehalte en een verhoogdrisico op kanker is het best bestudeerd voor borstkanker, prostaatkanker en darmkanker.

Dat oorzakelijk verband heeft weliswaar tot heel wat discussie geleid en het is voorlopig niet aangetoond dat supplementen van vitamine D het risico op kanker, recidieven of overlijden daadwerkelijk verkleinen.

Gaat infecties tegen

Vitamine D is noodzakelijk om het immuunsysteem te activeren. Dat produceert de afweercellen die als taak hebben om bacteriën en virussen te doden. Zo komen griep, verkoudheden en alle andere infecties (huidaandoeningen, mond- en tandaandoeningen, enz.) het vaakst voor bij mensen met een laag vitamine D-gehalte.

Voorkomt auto-immuunziektes

Door activering van het afweersysteem produceert vitamine D ontstekingsremmende afweerstoffen die de ontsteking onder controle brengen. Vitamine D speelt ook een rol in de preventie van belangrijke auto-immuunziektes zoals diabetes type 1, multiple sclerose, reumatoïde polyartritis, atopisch eczeem, psoriasis, de ziekte van Crohn, hemorragische rectocolitis, aids, enz. Uit de studies blijkt dat mensen met een tekort aan vitamine D meer risico lopen om deze auto-immuunziektes te krijgen. Deze mensen wonen vaak in landen waar weinig zon is. Bij mensen die extra vitamine D nemen, is het risico volgens de studies net kleiner.

Antidepressivum

Vitamine D helpt seizoensdepressies voorkomen. Deze depressies steken ‘s winters de kop op omdat er dan minder licht is. Maar vitamine D werkt wellicht ook via receptoren in de hersenen, via interacties met de neurotransmitters en de productie ervan. Het is bewezen dat supplementen van vitamine D het moreel verbeteren.

Voorkomt cardiovasculaire ziektes

De cellen van het hart en van de bloedvaten bevatten vitamine D-receptoren. Deze vitamine speelt een rol in de productie van renine, een hormoon dat de bloeddruk beïnvloedt. Ze stimuleert de samentrekking van de hartcellen en vermindert atherosclerose.

Beschermt de nieren en de lever

Vitamine D werkt ook beschermend op de nieren, waardoor die hun taak beter vervullen. De nieren moeten de afvalstoffen uit het lichaam filteren en uitscheiden. Hetzelfde geldt voor de lever.

Vruchtbaarheid

Vitamine D speelt ook een rol in de voortplanting. Er zijn receptoren aanwezig in de spermatozoïden en in de placenta van de zwangere vrouw. Er is een verband aangetoond tussen een bevredigend gehalte aan vitamine D en een daling van de menstruele stoornissen, een groter succes bij in-vitrofertilisatie en een daling van het aantal risicozwangerschappen (pre-eclampsie of zwanerschaptoxemie, buitenbaarmoederlijke contracties).

Maar ook…

 • Vitamine D speelt ook een rol in de cellulaire differentiatie in de hersenen van de foetus (observaties bij dieren).
 • Mensen met de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson,diabetes type 2 of obesitas hebben vaak een laag vitamine D-gehalte.
 • De vitamine zou ook een rol spelen bij autisme en zou OMD (ouderdomsmaculadegeneratie) voorkomen.

Let erop dat u genoeg vitamine D opneemt

Slotsom: er zitten zowat overal in het lichaam vitamine D-receptoren. Dat wijst erop dat de vitamine potentieel op elk orgaan en elke lichaamsfunctie kan inwerken.

We kunnen er dus logischerwijs uit afleiden dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat we levenslang genoeg vitamine D opnemen om zo ziektes te voorkomen en gezond oud te worden. De beste manier om dat te doen iselke dag een kwartier in de zon komen, maar zonder zich te laten verbranden.

Of we systematisch vitamine D moeten bijnemen ter preventie blijft voorlopig een open vraag. Zo’n supplement kan met de arts worden besproken. Maar het moet hoe dan ook geval per geval bekeken worden en is afhankelijk van de voorgeschiedenis, de risico’s en de gezondheidstoestand van elke patiënt afzonderlijk.

Dan blijft nog de vraag hoeveel vitamine D we moeten nemen.

Moeten we ons vitamine D-gehalte laten meten?

Vitamine D-gehalte meten via bloedonderzoek
Via een simpel bloedonderzoek kunt u te weten komen of u een tekort aan vitamine D hebt.
Allicht vanwege het geweldige potentieel van deze vitamine is het aantal voorschriften voor het bepalen van het vitamine D-gehalte tussen 2007 en 2009 met 250 % gestegen. De gezondheidsinstanties hebben uit bezorgdheid het nut van dit onderzoek herbekeken. Ze zijn tot het besluit gekomen dat slechts heel weinig situaties een dergelijk onderzoek rechtvaardigen om eventuele daaraan gekoppelde ziektes te voorkomen, op te volgen of te behandelen.

Met andere woorden: het vitamine D-gehalte meten heeft in de volgende gevallen geen enkel nut:

 • valpartijen,
 • stoornissen in de cognitieve of functionele vaardigheden,
 • darmkanker,
 • borstkanker,
 • prostaatkanker,
 • hypertensie,
 • cardiovasculaire ziektes,
 • allergie,
 • auto-immuunziektes,
 • diabetes type 2,
 • chronische nierziekte,
 • zwangerschap,
 • infectieziektes,
 • enz.

En zelfs voor mensen met een verhoogd risico op botbreuken zijn de bestaande studies nog te weinig onderbouwd om een gehaltebepaling systematisch aan te raden bij bejaarden.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/vitamine-d-de-superster-onder-de-ziektebestrijdende-vitamines/actueel/1578

Een van de belangrijkste vitamines D en waar heel veel mensen een te kort aan hebben. Dit eigenlijk nooit weten tot ze hun bloed laten testen. Toch is het een van de vitamines die ons lichaam sterk maakt en die voor heel wat kwaaltjes tot zelfs grote ziektes ingezet kan worden. Zonlicht is niet genoeg men moet dit zeker bijnemen als supplement. Dan krijg je de nodige dosis dagelijks binnen. En het beste is dan nog lopende vitamine D dat heel snel in het bloed terecht komt, dat een pilletje.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Ontroerend: leerlingen nemen het op voor gepeste waterboy

Het ontroerende verhaal van de dag komt zonder twijfel uit Bridgewater, Massachusetts. Danny, een zevenjarige jongen uit de eerste graad, kreeg kort na zijn geboorte een hersenbloeding waardoor hij spraakmoeilijkheden heeft. Danny is de waterboy voor het football-team van de vijfde graad en komt altijd keurig in pak en das naar school. Toen de arme jongen daar onlangs mee gepest werd, schoot het team in actie voor hun waterboy. De volgende dag kwamen maar liefst 45 jongens in kostuum naar school om zo hun steun aan Danny te betuigen.

“Toen we hoorden dat Danny gepest werd, besloten we om allemaal zoals hem naar school te komen om te tonen dat we heel veel van hem houden”, aldus een geëmotioneerde leerling. Ook de ouders van de jongen waren aangedaan door het gebaar van zijn medeleerlingen. “Hij was gisteren heel emotioneel en was aan het huilen toen hij ging slapen. Toen ik vroeg wat er scheelde, zei hij dat hij zich heel geliefd voelde”, aldus zijn moeder.

Geef toe, wat is er nu mooier voor een zevenjarige jongen dan 45 oudere kinderen die voor je opkomen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1747116/2013/11/26/Ontroerend-leerlingen-nemen-het-op-voor-gepeste-waterboy.dhtml

Hier lees je dat iemand die gepest wordt kan geholpen worden en een steun kan krijgen. Zodat men weet dat de jongen er niet alleen voorstaat en dat er heel wat lot genootjes mee voor hem vechten. Niet fysiek vechten maar met hun te laten zien.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Eén op de tien Britse vrouwen had ooit gedwongen seks

Het is nu aan de Britse scholen om het probleem aan te kaarten. © thinkstock.

In een nieuwe peiling geeft één op de tien Britse vrouwen toe ooit al eens gedwongen te zijn tot seks. Dat schrijft de krant The Guardian. Wetenschappers waarschuwen dat seksuele dwang dreigt maatschappelijk genormaliseerd te worden.

Uit de resultaten van de peiling van de National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal) blijkt ook dat vrouwen aangeven dubbel zoveel keer het slachtoffer te zijn van seksuele dwang dan van verkrachting.

Volgens Wendy Macdowall, hoofdauteur van de peiling, komt dit omdat vele slachtoffers van seksuele dwang dit niet altijd ervaren als verkrachting. “We weten dat mensen die iets meemaken dat voldoet aan de strikte legale definitie van verkrachting dat vaak niet zo ervaren.” In de peiling gaf 3,8 procent van de vrouwen aan ooit te zijn verkracht.

Scholen
“We hebben altijd geweten dat politierapporten slechts de top van de ijsberg zijn. We hebben ook altijd een vermoeden gehad dat de misdaadscijfers voor verkrachting heel laag waren.” Macdowall zegt dat scholen dringend het probleem van seksuele dwang moeten aankaarten. Volgens haar is de dwang “genormaliseerd, met verkrachting aan het extreme uiteinde van het spectrum.”

Volgens Macdowall is interventie tijdens de schooltijd nodig omdat in die periode de geslachtsstereotypen zich ontwikkelen. Iemand die op jonge leeftijd een slachtoffer is van seksuele dwang loopt ook een veel groter risico om in de toekomst opnieuw een slachtoffer te zijn.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/1747266/2013/11/26/Een-op-de-tien-Britse-vrouwen-had-ooit-gedwongen-seks.dhtml

Komt niet alleen voor als verkrachting maar ook in een gezin. En daar wordt het eigenlijk niet gezien of gehoord. Gedwongen seks is ook als een partner je verplicht lichamelijk contact te hebben of te verplichten. Daarom velen staan daar niet bij stil dat het ook een vorm van mishandeling is. En daar geef ik toch graag heel wat aandacht aan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Verstevig de binnenkant van je dijen in 5 stappen

 

© thinkstock.

Als er één probleemzone is die veel vrouwen grijze haren bezorgt, is het wel de binnenkant van de dijen. Daarom zetten we hier alvast vijf van de beste oefeningen op een rij.

Groot of klein, oefenballen zijn een meerwaarde voor je oefeningen. © thinkstock.

1. Lifts met oefenbal (zie foto)
Een oefenbal is het ideale gadget voor krachttraining. Je geeft basisoefeningen zo razendsnel een upgrade. De bal op zijn plaats houden vergt namelijk meer kracht van verschillende spiergroepen.

Ga op je zij liggen met je armen gekruist voor je bovenlichaam. Wie deze pose niet comfortabel vindt, kan altijd het hoofd laten rusten op de onderste arm. Plaats de oefenbal tussen je voeten en til hem rustig op door gebruik te maken van je heupen en achterwerk. Keer vervolgens terug naar je startpositie en doe 3 cycli van 15 herhalingen.

2. Sumosquats (zie foto)
Bij deze oefening is het belangrijk om te focussen de spieren in je dijen. Ga met je benen wijd gespreid staan en richt je tenen lichtjes naar buiten. Wie gewichtjes in huis heeft, grijpt die best stevig vast, met de handpalmen naar de grond gericht en de armen zijwaarts. Buig door je knieën tot ze voorbij je tenen reiken en til je armen op tot net onder schouderhoogte. Strek je benen opnieuw en laat je armen zakken. Vervolledig 3 cycli van 15 herhalingen.

3. Pilateslifts (zie foto)
Ga op je zij liggen en strek je onderste been goed uit. Kruis het bovenste er vervolgens mooi over en rust met je knie of voet op de grond. Ondersteun je hoofd met je hand of laat het rusten op je arm. Hef je onderliggend been van de grond tijdens het uitademen en adem in terwijl je het opnieuw laat zakken. Je torso zou hierbij niet mogen bewegen. Herhaal de oefening 10 keer en wissel vervolgens van been.

4. Zijwaarste lunge (zie foto)
Plaats je voeten en knieën tegen elkaar en leg je handen op je heupen. Neem een grote zijwaartse stap met je rechtervoet en buig je lichaam richting de grond. Zorg ervoor dat je rechterknie niet voorbij je tenen komt en probeer je linkerbeen gestrekt te houden. Duw je met je rechtervoet om terug te keren naar je startpositie. Vervolledig 3 sets van 10 herhalingen met elk been.

5. Brug met pers (zie foto)
Ga op je rug liggen met je knieën gebogen en plaats je voeten op heupbreedte. Plaats een kussen of bal tussen je knieën en ga in brugstand staan. Let op dat je ribben mooi in één lijn blijven met je bekken. Blijf 20 tellen in deze positie staan en oefen ondertussen 20 keer druk uit op het kussen of de bal. Ga zachtjes terug naar je startpositie en herhaal alles nog 2 keer.

Wie liever een leuke video volgt, kan hier terecht voor 5 gelijkaardige oefeningen die helemaal gewijd zijn aan het verstevigen van de binnenkant van je dijen. Succes!

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1747212/2013/11/26/Verstevig-de-binnenkant-van-je-dijen-in-5-stappen.dhtml

Rustige oefeningen zijn goed en door deze dagelijks te herhalen zal je het op een moment leuk vinden en ga je ook die delen van je lichaam zien veranderen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

JE KAN HEEL VEEL MAAR SOMS MOET JE DURVEN STOP OF NEE TE ZEGGEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: