Archive for 18 november 2013


Anorexia, niet enkel een tienerziekte

Anorexia nervosa komt niet enkel bij tieners voor. Steeds vaker kampen ook volwassen mannen en vrouwen met een eetstoornis. Maar liefst 20 procent van alle anorexiapatiënten zijn dertigers die net zoals Karolien elke dag opnieuw de strijd tegen hun ziekte aangaan.

Mensen denken bij eetstoornissen vaak aan het stereotiepe beeld van jonge, uitgemergelde meisjes dat vaak in de media opgehangen wordt, maar dat beeld klopt niet met de realiteit. Vaak merkt de buitenwereld zelfs niets van een eetstoornis. Eetbuien kan je bijvoorbeeld makkelijk verstoppen en bij zwaarlijvige mensen wordt doorgaans niet zo snel aan een eetprobleem gedacht. Anorexia is veel zichtbaarder, maar ook daar bestaan heel wat misvattingen over. Zo is het heus geen typisch pubermeisjesprobleem. Heel wat volwassen vrouwen én ook mannen hebben net als ik langdurig met de ziekte te maken.’

‘Bij mij is het op mijn zesentwintigste begonnen. Ik ben nogal beschermend opgevoed en toen ik het huis uitging, bleek ik plots niet opgewassen tegen heel wat dingen die op me afkwamen. Mijn toenmalige job viel tegen, ik had weinig zelfvertrouwen en belandde in een depressie. Ik was enkele kilo’s afgevallen en merkte dat ik me daardoor wat zelfzekerder voelde. In tegenstelling tot alle dingen in mijn leven waarop ik op dat moment geen vat had, kon ik mijn voeding wél controleren. Het werd mijn houvast. Gewicht verliezen was toen ook een manier om duidelijk te maken dat het echt niet goed met me ging. Op een depressie wordt vaak gereageerd met ‘verman jezelf’ of ‘doe eens iets vrolijks’… Ik dacht dat als anderen ook zouden zien dat ik me slecht voelde, ze me meer serieus zouden nemen. Al snel werd het cijfer op de weegschaal een obsessie, iets dat je wil controleren en naar beneden zien gaan, tenminste dat wil de ziekte, want ik vind het belangrijk om een onderscheid te maken tussen je eigen persoonlijkheid en de ziekte die in je schuilt.’

‘Ik probeerde mijn ziekte zo goed mogelijk te verstoppen. Iets dat je veiligheid biedt, wil je natuurlijk graag vasthouden, en anderzijds is er ook die schroom om toe te geven dat je een eetprobleem hebt. Een depressie klinkt voor de buitenwereld vaak nog aannemelijk, maar bij een eetstoornis bedenken mensen dikwijls de gekste scenario’s … Maar ik kon het niet natuurlijk blijven verbergen. Na enkele maanden was ik zoveel afgevallen dat een tijdelijke opname nodig was. Mijn familie stond machteloos. Er is nog zo weinig bekend over eetstoornissen dat mensen vaak niet weten hoe ze moeten reageren. Ook voor mijn toenmalige echtgenoot was het niet gemakkelijk. We waren getrouwd in normale omstandigheden en mijn ziekte is er plots bijgekomen. Hij werd er middenin gegooid. Een eetstoornis maakt veel kapot. Dingen zoals uit eten gaan, doe je niet meer en daardoor geraak je niet enkel zelf maar ook als koppel geïsoleerd. Mijn ziekte is niet de reden van mijn scheiding, maar het zorgde wel altijd voor een zekere geladenheid.’

‘De afgelopen twaalf jaar zijn er zeker ook periodes van herstel geweest – waarin ik een goed gewicht had en mentaal in balans was – maar de ziekte blijft toch steeds sluimerend aanwezig. Bepaalde gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat er weer een depressievere periode aanbreekt en de eetstoornis heviger opspeelt. In het begin van dit jaar heb ik een terugval gehad. Ik heb nochtans een heel fijn leven: een fantastische partner, een leuke job en een warme band met familie en vrienden, maar het kan heel snel gaan. Mijn vriend en ik zijn nog niet zo lang samen en het was de eerste keer dat hij echt met mijn ziekte geconfronteerd werd, al was hij van bij het begin van onze relatie op de hoogte. Ik heb het geluk dat hij enorm veel begrip heeft en me ongelooflijk steunt. Al stelt hij zich ook heel wat vragen en voelt hij zich schuldig omdat hij niet gezien heeft dat het slechter met me ging. Dat neem ik hem niet kwalijk. Je kan de ziekte goed verstopt houden en een partner is natuurlijk ook geen therapeut. Ik weet nu dat ik in de toekomst nog alerter zal moeten zijn en nog sneller aan de alarmbel zal moeten trekken. Dat is niet makkelijk, want toegeven dat het niet zo goed gaat, stond voor mij tot nu toe gelijk aan toegeven dat ik gefaald hebt …’

‘Mentaal voel ik me al een stuk beter, maar lichamelijk ben ik nog volop aan het herstellen. Bijkomen in gewicht vraagt nu eenmaal tijd. Je lichaam moet zich aanpassen en ook de ziekte kan je niet van de ene op de andere dag uitschakelen. De tijd dat ik zomaar achteloos dingen in mijn mond stopte, is voorbij. Voor anderen is eten een vanzelfsprekendheid, maar ik denk aan wat er de volgende dag op de weegschaal gebeurt. Die gedachten blijven opspelen en moet je telkens weer corrigeren … Hoewel ik graag eet, blijft er altijd een zekere remming. Dat is heel irrationeel, maar zo zit de ziekte nu eenmaal in elkaar.’

‘Je kan niet werken aan herstel zonder erin te geloven. Een leven opbouwen zonder dat de eetstoornis me hindert om mijn dromen te verwezenlijken, is mogelijk. Ik zie genoeg voorbeelden rondom mij. Ik hoop mee iets aan het onbegrip voor anorexia te kunnen veranderen. Er is nog zo veel onwetendheid. Terwijl iedereen het er bij lichamelijke ziekten over eens is dat het je overkomt, dat je de genezing niet zelf in handen hebt, is de perceptie van een psychische ziekte totaal anders. Daar zou je het herstel wél volledig zelf bepalen. ‘Eet gewoon wat beter’, maar daarmee is het natuurlijk niet opgelost. Het is jammer dat dat beeld overeind blijft, want zo word je vaak gestigmatiseerd of zelfs wat met de vinger gewezen. Sommige vrienden haken er zelfs door af. Ook over de behandeling van eetstoornissen in ons land maak ik me zorgen. Die zijn bedoeld voor de grootste gemene deler. Zoek je een andere behandelingsvorm, dan kan je op weinig plaatsen terecht. Word je als volwassene opgenomen, dan kom je meestal in een zeer heterogene groep terecht. Je zit er samen met tienermeisjes terwijl de leefwereld van een dertiger heel verschillend is van die van een zestienjarige. En dan zijn er nog de wachtlijsten … Een ziekte werkt niet volgens een wachtlijst. Hoe langer een eetstoornis aansleept, hoe groter de gevolgen zijn.’

‘Ik geloof heel sterk in de hulp van ervaringsdeskundigen. Natuurlijk is ook professionele hulp nodig, maar niemand begrijpt het beter dan iemand die het zelf meemaakte. Een uurtje therapie is vaak niet voldoende om dagelijks opnieuw de kracht te vinden – want het blijft een dagelijkse strijd die je moet voeren – en dan is goede ondersteuning echt onmisbaar. Ervaringsdeskundigen handelen vaak vanuit liefde, vriendschap en warmte. Dat zijn dingen die ze in een klinische omgeving minder kunnen geven. Af en toe heb je gewoon eens een schouderklopje nodig. Of iemand die je met de neus op de feiten drukt, en dat hoor je liever van iemand die uit eigen ervaring spreekt. In Leuven is er een inloophuis van patiëntenvereniging AN-BN waar mensen met een eetstoornis en hun omgeving terecht kunnen. Hoewel ik al lang van het bestaan afwist, heb ik pas vorig jaar de stap durven te zetten. Het was ook voor mij een enorme drempel, maar ik ben blij dat ik het gedurfd heb. Ik ben er intussen als vrijwilliger actief en werk aan een boek voor volwassenen met een eetstoornis. Ik hoop zo mijn steentje bij te kunnen dragen aan het doorbreken van het taboe rond eetstoornissen dat hardnekkig overeind blijft.’

Volwassen en anorexia?
Hoewel heel wat mensen bij anorexia vooral aan tieners denken, komt het steeds vaker bij volwassen voor, vaak zelfs zonder dat de buitenwereld meteen gealarmeerd is. Sommige van deze vrouwen hadden ook als tiener met een eetstoornis te maken, bij anderen onstaat de ziekte op volwassen leeftijd voor het eerst. Heel wat van deze vrouwen hebben ogenschijnlijk een perfect leven: een verantwoordelijke job die ze glansrijk met een warm gezinsleven lijken te combineren. Anorexiapatiënten ervaren vaak een enorme druk van de maatschappij. Wanneer ze het gevoel hebben dat ze de controle verliezen of niet lijken te voldoen aan de verwachtingen van buitenaf, kan dat een eetprobleem in de hand werken. Door hun eetgedrag te controleren, krijgen ze het gevoel weer grip op hun leven te krijgen. Perfectionisme, een negatief zelfbeeld, het willen behagen van anderen en de angst om controle te verliezen zijn karaktertrekken die iemand vatbaarder maken om een eetstoornis te ontwikkelen. Voeding, het getal op de weegschaal en calorieën tellen worden een obsessie die op termijn ook de gezondheid ernstig in gevaar brengt. Vijf à tien procent van de patiënten sterft aan de ziekte. Gelukkig hebben vrouwen die op latere leeftijd een eetstoornis ontwikkelen, een grotere kans op genezing. Vermoedelijk draagt de extra levenservaring ertoe bij dat therapie bij volwassen beter aanslaat dan bij tieners.

Karoliens boek verschijnt eind dit jaar bij Uitgeverij Garant. Vragen als ‘licht ik mijn werkgever in over mijn ziekte?’, ‘welke invloed heeft een eetstoornis op je gezin?’ … worden besproken. Wie (anoniem) wil meewerken aan het onderzoek voor het boek, kan terecht op karoselhorst@gmail.com of haar blog:http://levenmeteeneetstoornis.wordpress.com.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/69/Anorexie/article/detail/1742388/2013/11/18/Anorexia-niet-enkel-een-tienerziekte.dhtml

Eigenlijk ben ik eens blij dat het niet alleen over tieners gaat, maar ook volwassenen en zowel mannen als vrouwen die tegenwoordig ermee te kampen hebben. Het is voor hen een echt gevecht een strijd om te overwinnen. Dat zeker niet makkelijk is. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Meer energie? Verander je gedrag!

© thinkstock.

 

Lijd je aan een chronisch gebrek aan energie? Volgens het boek ‘Super me’ wordt dat voor een groot deel bepaald door je attitude. Met deze kleine gedragswijzigingen blaak je voortaan van vitaliteit!

1. Neem tijd
Wie het gewend is om op het werk veel tegelijk te doen aan een hoog tempo, zal zich vaak ook in z’n vrije tijd bij alles beginnen te haasten. Daardoor krijg je al snel het gevoel dat je geen tijd meer hebt voor jezelf of je familie en vrienden. Sta daarom eens stil bij alle zaken die je aan het doen bent. Zijn het ook de dingen die je wil doen? Als je bij alles wat je doet eigenlijk het gevoel hebt dat je iets anders wil doen of ergens anders wil zijn, dan zal dat voortdurend voor een onrust en gejaagdheid zorgen, en dat zijn echte energievreters. Probeer er daarnaast voor te zorgen dat je altijd voldoende tijd voorziet tussen je afspraken, of ze nu privé of voor het werk zijn. Op die manier kan je rekening houden met onvoorziene omstandigheden en tussendoor de tijd maken om te eten, een wandeling te maken of een praatje te slaan. Door in die pauzemomenten iets leuks te doen, krijg je gedurende de hele dag weer nieuwe energie.

2. Plan je vrije tijd niet
Niets waar we zo naar kunnen uitkijken als naar een vrije dag, maar eens het zover is, zit die dag vaak al helemaal vol gepland: eerst gaan we naar de kapper, dan moet het huis opgeruimd worden, daarna gaan we een terrasje doen … Je vrije tijd is niet meer zo ‘vrij’. Voorzie eens een vrije dag waarvoor je op voorhand niets plant en vraag je op de dag zelf af waar je zin in hebt. Door te kunnen doen waar je naar verlangt, laad je vanzelf weer op.

3. Doorbreek routines
Een mens is een gewoontedier. Of het nu gaat om onze ochtendgewoontes of de route die we volgen naar het werk: we bouwen allemaal bepaalde routines op. Makkelijk, maar daar raken je batterijen na verloop van tijd niet meer mee gevuld. Door al die ‘gewone’ dingen regelmatig eens op een andere manier te doen, word je daarentegen wel geprikkeld en kan je een frisse wind door je leven laten waaien.

4. Daag jezelf uit
Energieverlies heeft vaak te maken met angst: je ziet op tegen dingen die zouden kunnen mislopen en daardoor doe je de dingen die je eigenlijk zou willen doen toch maar niet. Nochtans stelt dat gevreesde risico in de praktijk vaak niets voor. Stel jezelf daarom regelmatig een uitdaging en doe iets wat jij als risicovol beschouwt maar wel graag wil doen. Je zal merken dat de uitkomst vaak veel leuker is dan je vooraf gedacht had.

5. Wacht niet, maar ontspan
Of het nu aan de kassa in de supermarkt is of in de wachtzaal bij de dokter: moeten wachten vinden we vooral tijdverspilling. Het zadelt ons op met een opgejaagd gevoel. Waarom gebruik je die wachtmomenten niet om te ontspannen, om gewoon wat rustig om je heen te kijken of een beetje te mijmeren? Dat doe je uiteindelijk ook wanneer je tijdens de zomer op een terrasje zit en het is zalig.

6. Ga voor gegarandeerd genot
De momenten die je tegelijk het meeste rust en energie geven, zijn die ogenblikken waarop je echt geniet. Las daarom elke dag momenten in waarvan je weet dat ze gegarandeerd voor genot zorgen. De een bevindt zich meteen in een andere, aangename wereld als hij naar z’n favoriete cd luistert, de ander beleeft dat als hij een wandeling in de natuur maakt. Op zo’n prettige momenten kan je vaak nog uren teren, voeg ze daarom bij voorkeur dagelijks aan je agenda toe.

7. Geniet van het alledaagse
‘Als ik vrij ben, dan ga ik genieten’, het is een gedachte die door heel wat hoofden speelt. Maar waarom zou je wachten op een moment om te beginnen te genieten? Elke dag gebeuren er kleine dingen waar we heel wat plezier aan kunnen beleven, maar die we zelden nog opmerken: een warme douche, een lekkere maaltijd, de bloemen die bloeien in de tuin … Door je aandacht weer te richten op die alledaagse pleziertjes, creëer je heel wat extra positieve energie, en hoef je niet te wachten met genieten tot je er zogenaamd tijd voor hebt.

8. Hang de toerist uit
We besteden vaak heel veel aandacht aan de plek waar we gaan wonen, maar al snel verliezen we de aandacht voor onze omgeving. Wees geregeld eens toerist in je eigen stad of dorp en kijk met een frisse blik en open geest om je heen, zoals je dat ook doet op vakantie. Je zal heel wat dingen ontdekken die je nooit eerder gezien had.

9. Wees niet bang voor later
Sommige mensen hebben de neiging om voortdurend te zitten piekeren over later. Zonde, want je bent nooit zeker wat de toekomst zal brengen en gepieker is een van de grootste energievreters die er bestaan. Door geen energie meer te stoppen in tobben over morgen, kan je ze weer gebruiken om te genieten van alles wat vandaag gebeurt. Is er iets specifieks wat je bang maakt voor de toekomst, probeer daar dan een praktisch plan voor te bedenken, zodat je je angst kan verminderen. Ben je bijvoorbeeld bang om ziek te worden, ga dan gezonder leven door je voeding te verbeteren en te sporten. Heb je schrik dat je relatie zal stuklopen, praat er dan over met je partner of een relatietherapeut. Probeer ook weer vertrouwen te hebben in jezelf, dat is de beste manier om niet meer bang te zijn: vertrouw erop dat, wat er ook gebeurt, je de kracht hebt om daarmee om te gaan.

10. Doe alles wat trager
Als je agenda vol gepland staat, heb je de neiging om al je opdrachten zo snel mogelijk af te werken. Zelfs een praatje maken met een collega of lunchen moet dan in zo weinig mogelijk tijd gebeuren. Probeer in zo’n situaties toch je tempo te vertragen en alles bewust wat langzamer te doen. Begin desnoods met iets kleins en drink je koffie wat trager op. Je zal verbaasd zijn hoe weinig tijd je hier eigenlijk mee verliest. Maar door wat minder gejaagd te zijn, beleef je alles wel weer bewuster en intenser.

11. Sta stil bij je geklaag
We klagen allemaal weleens, maar merk je dat jouw klachten steeds vaker over hetzelfde onderwerp gaan, sta er dan eens bij stil. Achter elk geklaag gaat namelijk een verlangen schuil. Klaag jij voortdurend over je werk, dan zou het weleens kunnen dat je eigenlijk toe bent aan een nieuwe job of uitdaging. Probeer daarom te achterhalen welke persoonlijke wens er achter jouw klacht kan zitten en ga na of je iets kan veranderen aan die zaken waar jij niet tevreden over bent.

12. Heb zelfvertrouwen
‘Doe ik het goed?’, ‘Wat zullen de mensen denken?’, ‘Zie ik er wel goed uit?’ … Onzekerheid put je uit. Een gebrek aan zelfvertrouwen komt vaak voort uit het feit dat je jezelf niet accepteert zoals je bent en hoge eisen aan jezelf stelt. Daardoor ga je je voortdurend aanpassen aan anderen of aan bepaalde normen waarvan jij vindt dat je eraan moet voldoen. Het is een energievretende manier van leven. Heb vertrouwen in jezelf: door een goed gevoel te hebben over jezelf, zullen ook anderen zich tot je aangetrokken voelen, en zo ontstaat er vanzelf heel wat positieve energie om je heen.

13. Trakteer jezelf
Aan anderen geven we graag cadeautjes, maar voor onszelf denken we nogal gauw: ik heb dat niet nodig. Toch is het goed om jezelf af en toe eens te verwennen met iets wat jij echt leuk vindt, of het nu een dagje sauna, een nieuw paar schoenen of een wandeling aan zee is. Beloon jezelf ook op mentale wijze. Aan het einde van de dag onthouden we dikwijls enkel wat fout gelopen is of wat we – in eigen ogen – niet goed gedaan hebben. Sta in het vervolg eens stil bij wat wel goed ging: een moeilijke taak die afgerond is, een inspirerend gesprek dat je met een collega had … Door de prettige gebeurtenissen op een rij te zetten, eindig je de dag met een goed gevoel en dat zorgt voor meer vitaliteit.

14. Drijf mee met de stroom
Maak je op voorhand niet nodeloos zorgen over mogelijke problemen, maar drijf gewoon mee op de stroom van het leven. Obstakels komen onvermijdelijk op je pad, maar besef dat die je niet tot stilstand hoeven te brengen, je vindt na een tijd wel een weg eromheen.

15. Wacht af
Ben jij iemand die zich eindeloos druk kan maken als je een meningsverschil hebt met iemand en er vaak over blijft doorbomen? Doe de volgende keer eens het tegenovergestelde: reageer niet en wacht af. Je zal merken dat een oplossing soms uit onverwachte hoek kan komen, of dat de tijd soms wonden zal helen. Laat je verrassen door wat er gebeurt, het zal veel minder energie van je vergen.

16. Richt je op wat goed gaat
Iedereen heeft in z’n leven wel een aantal dingen die niet lopen zoals hij of zij het zou willen. En jammer genoeg hebben we vaak de neiging om ons daar op te richten. Dat is zonde, want het zijn net de goede dingen die ons energie bezorgen. Probeer je daarom te concentreren op die dingen die wel goed gaan, die je plezier bezorgen en waarvoor je dankbaar bent. Dat positieve denken heeft nog een leuk gevolg: het is besmettelijk. Zodra je merkt dat het je gelukkiger maakt op het ene gebied, ga je het vanzelf ook toepassen op andere gebieden.

17. Aanvaard complimenten
Niets zo fijn als een compliment krijgen, maar toch hebben we de neiging om die positieve commentaren te bagatelliseren door ze te beantwoorden met ‘Oh, maar het stelt niets voor’ of ‘Dat is toch normaal’ of … Doe dat niet, en antwoord in het vervolg eens gewoon met ‘Dank je wel’. Die reactie is zowel voor jou als voor de gever van het compliment veel leuker. Probeer complimenten weer te aanvaarden zoals een kind dat doet: zij gaan ervan stralen en krijgen er extra energie van.

18. Maak fouten
Veel mensen streven naar perfectie en kunnen dagenlang piekeren als ze een fout gemaakt hebben. Maar fouten maken is menselijk, zelfs de meest succesvolle personen hebben dikwijls heel wat grote blunders gemaakt. Onthou dat een fout maken niet het einde van de wereld is. Bekijk in de plaats liever wat je eruit zou kunnen leren en ga door met je leven.

19. Uit je gevoelens
We durven de mensen die we graag zien zelden te vertellen wat we voor hen voelen. Zeg voortaan wel eens tegen je familie en vrienden dat je hen graag ziet, waardeert of bewondert. Lieve woorden zijn het mooiste cadeau dat je kan geven: ze zorgen voor kracht en energie.

20. Geef je grenzen aan
Het gevoel hebben dat je geleefd wordt, laat je met een leeg gevoel achter. Vaak is dat gevoel een gevolg van het feit dat je te weinig ‘nee’ durft te zeggen, waardoor anderen je belasten met vervelende klussen, extra werk … en jij de controle over je eigen leven mist. Durf je eigen keuzes te maken en pas je niet voortdurend aan anderen aan. Durf gerust ‘nee’ te zeggen als iemand je vraagt om iets te doen en jij dat niet ziet zitten. Vind je dat moeilijk? Denk er dan eens aan hoe vaak anderen al ‘nee’ tegen jou gezegd hebben. Veel kans dat je dat toen heel normaal vond.

21. Wees bevlogen
Je kent ze vast, mensen die bevlogen zijn in alles wat ze doen. Ze gaan op in hun bezigheden en hebben tonnen energie. En zijn ze al eens moe, dan zijn ze na een nachtje slapen weer helemaal fit. Zoek bij jezelf ook naar de dingen die jou echt enthousiast maken. Vind je weinig voldoening meer in je job? Zoek dan naar ander werk dat je wel aantrekt. Niet alleen je vrije tijd zou mogen dienen om op te laden.

22. Volg je intuïtie
Je intuïtie is een aangeboren vaardigheid om je de weg te wijzen: het is je vermogen om te voelen of iets goed of slecht voor je is. Veel mensen durven hun intuïtie weliswaar niet meer te volgen. Ze wantrouwen het feit dat er geen logische verklaring te vinden is voor wat ze voelen. Durf weer te steunen op je buikgevoel, het is meestal de goede richtingaanwijzer.

23. Maak een onderscheid tussen moeten en willen
We hebben dikwijls het gevoel dat we vanalles moeten, waardoor we gespannen en uitgeput raken. Sta daarom wat vaker stil bij de dingen waarvan jij vindt dat ze moeten. Moet je huis echt elke zaterdag spic en span gepoetst worden of kan je ook tevreden zijn met wat minder schoon? Het woordje ‘moeten’ komt vaak voort uit wat we denken dat de verwachtingen van anderen zijn, maar wat wil jij eigenlijk zelf?

24. Wacht niet
Veel mensen stellen het verwezenlijken van hun dromen uit tot de omstandigheden beter zijn. ‘Als de kinderen het huis uit zijn, ga ik weer studeren’, of ‘Over twee jaar ga ik eindelijk tijd maken voor die hobby’. Waarom zou je wachten om aan iets te beginnen dat je nieuwe energie kan bezorgen? Maak nu een plan om te kunnen doen wat je graag wil, de omstandigheden zullen zich dan vanzelf wel schikken.

25. Doe wat je leuk vindt
Je houdt van hardlopen, naaien, in de tuin werken … maar door je drukke agenda heb je er geen tijd voor? Flauw excuus. Als iets belangrijk voor je is en je energie oplevert, maak er dan elke dag minstens een halfuur tijd voor. Je zal merken dat het niet eens zoveel moeite kost, maar wel heel wat opbrengt om elke dag even bezig te kunnen zijn met wat je graag doet.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/1742327/2013/11/18/Meer-energie-Verander-je-gedrag-.dhtml

Je voelt je even niet zo goed en je voelt je leeg. Dat is zoals men dan zegt je energie is op het vlammetje is aan het uitgaan. Daar kan je zelf heel wat aan doen. En de punten die hier beschreven staan zijn zeker een begin. Maar eigenlijk is het simpel weg van alle kleine dingen te genieten aanvoelen en die energie in je vast te houden. Nu hoor ik al denken ja maar als je de energie niet voelt. Wel leg je handen eens gewoon op je hart en voel het tikken sluit je ogen en op iedere tik die je voelt adem je in en denk je in jezelf ik adem energie in. Na enkele minuten moet je maar eens kijken hoe je voelt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Hoe vrolijk sta jij op? Reken af met je ochtendhumeur!

Voor de een heeft de ochtendstond goud in de mond, voor de ander is moeten opstaan allesbehalve een vrolijk gebeuren. Een ochtendhumeur wordt vaak door je genen bepaald, maar gelukkig bestaan er trucjes om het in te perken.

Na een korte nacht, durven we allemaal weleens met het verkeerde been uit bed te stappen, maar sommigen begroeten elke morgen als een donderwolk, weinig geslapen of niet. ‘Een ochtendhumeur kan verschillende oorzaken hebben,’ legt psychologe en slaapexperte Annelies Smolders uit, ‘maar de genen spelen sowieso een belangrijke rol. Ongeveer vijftien procent van de bevolking is een uitgesproken avond- of ochtendtype. Een ochtendtype wordt fris wakker en valt ’s avonds vlot in slaap, terwijl avondtypes ’s avonds juist heel lang kunnen opblijven, maar ’s morgens niet uit hun bed raken.’ Elk lichaam begint in de avond melatonine of slaaphormoon aan te maken. Van zodra de melatonine hoog staat, worden we slaperig. Bij avondtypes komt dat proces pas laat op gang, waardoor de melatonine ’s ochtends ook laat weer uit hun lichaam verdwijnt. Daardoor is de energie van avondtypes in de voormiddag laag en blijft er nog een tijd een soort van mist in hun hoofd hangen. ‘Je kan het opstaan bij hen vergelijken met plots uit een diepe slaap gehaald worden’, aldus Annelies. Allesbehalve fijn, kortom.

Slaapmedicatie
Ook zonder dat je een uitgesproken avondtype bent, kan je last hebben van een ochtendhumeur. De mate waarin je uitgeslapen bent, oefent bijvoorbeeld net zo goed een invloed uit. Heb je goed geslapen en de voorbije dagen geen slaapschulden opgebouwd, dan sta je ’s ochtends fitter op dan wanneer je al een tijd nachtrust tekort komt. Ook de mate waarin je na het opstaan geprikkeld wordt, speelt een rol. Wie ’s ochtends weinig prikkels krijgt en nog anderhalf uur kan zitten dutten op de trein, zal zich vlugger moe voelen dan iemand die zich in druk verkeer moet begeven en alert moet zijn. Een ander aspect dat vaak genegeerd wordt, maar wel mee je stemming bij het opstaan bepaalt, is het gebruik van slaapmedicatie. Wie die geneesmiddelen slikt, hoopt ’s ochtends beter uitgeslapen te zijn, maar het tegendeel is waar. De psychologe: ‘Slaapmedicatie neemt je diepe slaap weg, waardoor je ’s nachts te weinig recupereert. Bovendien werkt de medicatie lang door en kan ze nog de hele voormiddag in je lijf blijven hangen. Hoe ouder je wordt, hoe langer de medicijnen zelfs in je systeem aanwezig blijven. Helaas beseffen weinigen dat ze moe en slechtgezind opstaan door de bijwerkingen van hun slaapmiddel.’

Stap jij elke ochtend met het verkeerde been uit bed, dan kan het dus helpen om je slaapgewoontes en -gebruiken van naderbij te bekijken. Veel mensen – volgens onderzoeken een op de drie – slapen namelijk af en toe slecht en lopen daamee meer risico op een ochtendhumeur. Wie slecht slaapt, heeft bovendien meer stresshormonen in zijn bloed en wie gestresseerd is, is doorgaans minder aangenaam in de omgang. Je belandt met andere woorden al snel in een vicieuze cirkel.

Licht, véél licht
Gelukkig kan je iets tegen een ochtendhumeur doen, al zal een avondtype nooit een echt ochtendtype worden en altijd wel wat moeite blijven ondervinden bij het opstaan. ‘Toch kan je tussen je dertigste en vijftigste van een avond- richting een ochtendtype evolueren, want naarmate we ouder worden, worden we allemaal wat vroeger moe’, aldus de psychologe. De belangrijkste remedie tegen een ochtendhumeur is volgens haar licht. Waar de gemiddelde slechte stemming na het opstaan makkelijk tot twee uur kan duren, kan een hoge hoeveelheid licht ervoor zorgen dat je al na een halfuur weer goedgezind bent. De juiste lichtintensiteit daarvoor is 10.000 lux. Op een zonnige dag kan je daarvoor buiten terecht, maar in ons wisselvallige klimaat en gedurende de lange winters is dat niet zo makkelijk. ‘Ik raad mensen die een ochtendhumeur hebben daarom altijd lichttherapie aan. Een lichtwekker is niet voldoende, maar de goLITE-lamp van Philips en de Luminette-lichtbril zijn dat wel. Zij laten de hoeveelheid melatonine in je lichaam binnen het halfuur met 60 procent zakken, waardoor je sneller wakker wordt.’

Wie moeite heeft met wakker worden, neemt vaak zijn toevlucht tot koffie, en ook dat blijkt een goed idee. Annelies Smolders: ‘Koffie bezorgt je al na twintig minuten een boost. Let er wel op dat je niet te veel koffie drinkt, want je lichaam went daar snel aan en zal op den duur steeds meer koffie nodig hebben om effect te hebben. Blijf ook niet de hele dag door koffie drinken, want zo stuur je je slaappatroon weer in de war.’ Een ander belangrijk advies is de radio aanzetten. Tijdsprikkels doen je biologische klok sneller synchroniseren, een nieuwszender is dus een goed idee.

Volg je eigen klok
Ben jij een specifiek avondtype en heb je een knoert van een ochtendhumeur, dan is de beste oplossing dat je zoveel mogelijk rekening houdt met je type, al is dat binnen onze maatschappij geen sinecure. De psychologe: ‘Avondtypes worden eigenlijk al gestraft van zodra ze naar school beginnen te gaan, zo vroeg opstaan en actief zijn, is tegen hun natuur. Volledig rekening houden met je biologische klok is niet mogelijk, maar avondtypes kunnen beter geen postbode of bouwvakker worden – net zoals een ochtendtype beter niet in de horeca kan werken. Vroeger gaan slapen zal hen nooit lukken, omdat hun lichaam daar dan nog niet klaar voor is, en heel vroeg opstaan, zullen ze niet volhouden. Avondshifts zijn voor hen interessanter, dat zijn hun beste uren. Eigenlijk zouden ze beter volgens het ritme van de zuiderse landen leven, zij volgen nog het meest ons oorspronkelijke bioritme.’

Acceptatie
Ben jij niet degene met het ochtendhumeur, maar kampt je partner of kind ermee? Probeer dat dan te accepteren, want ze kunnen er dus vaak niet aan doen. Laat hen ’s ochtends zoveel mogelijk met rust en vraag niet te veel: ze zijn er op dat moment gewoon nog niet bij. Zorg voor licht en durf ook wat prikkels op hen los te laten, door bijvoorbeeld de radio aan te zetten. Merk je dat hij of zij eigenlijk niet tot een specifiek type behoort, stimuleer hem of haar dan om zijn of haar slaappatroon te laten onderzoeken. Zo kan je uitsluiten dat een slaaptekort aan de basis van het ochtendhumeur kan liggen.

Meer info: www.anneliessmolders.be en www.huismidori.be.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/1742359/2013/11/18/Hoe-vrolijk-sta-jij-op-Reken-af-met-je-ochtendhumeur-.dhtml

Er zullen zeker wel trucjes bestaan om vrolijker uit bed te komen. Toch hebben sommige mensen heel wat last van een ochtendhumeur. Of deze nu vroeg of laat gaan slapen, opstaan is voor hen een hel. Dat maakt dat ze voor zichzelf meestal een halfuur nodig hebben om aanspreekbaar te zijn. Nu denk ik als iemand dat van zichzelf weet kan deze persoon vroeger opstaan en dan eerst even het nodige aan hem/haar zelf geven. Zoals op een rustige manier iets drinken of gewoon rustig op een stoel zitten.
Misschien eens leuk om voor jezelf te kijken of je ook een ochtendhumeur hebt of iemand waar je mee samen woont en hoe je ermee omgaat.

Zelf heb ik geen ochtendhumeur en ook niet met wie ik samenwoon. Maar wat ik wel doe en als ik wakker wordt ook niet gelijk uit bed ga, even blijven liggen naar het zonlicht van mijn lamp kijken en die energie in me opnemen. Als ik dan opsta doe ik mijn meditatie en ga ik thee zetten en me wassen. Zo ben ik echt goed wakker om dan de deur uit te gaan en met altijd een vrolijk gevoel.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

HOE DIEPER MEN ERGENS ZICH AAN VASTKLAMPT HOE HARDER JE KAN VALLEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Kenniscentrum pleit voor trapsgewijze benadering bij kankerpijn

© thinkstock.

 

De behandeling van pijn bij kankerpatiënten moet trapsgewijs gebeuren en regelmatig worden geëvalueerd. Dat adviseert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Patiënten moeten bij de pijnbehandeling een actieve rol spelen en informatie krijgen over de pijn, de mogelijke behandelingen en de eventuele bijwerkingen.

Ruim de helft van de kankerpatiënten heeft last van pijn en ook heel wat mensen die genezen zijn, hebben nog chronische pijn. Die pijn wordt echter vaak onvoldoende behandeld. KCE heeft daarom, op basis van literatuuronderzoek naar negen types pijntherapie en in overleg met patiëntenverenigingen en clinici, een schema opgesteld dat uitgaat van de behoeften van een kankerpatiënt en in een trapsgewijze aanpak voorziet.

Voor een juiste behandeling moeten eerst de oorzaak, ernst en aard van de pijn en de impact op de patiënt worden bepaald. Daarom moet een pijnmeting plaatsvinden met behulp van pijnschalen en/of vragenlijsten, een klinische evaluatie en eventueel bijkomende medische onderzoeken.

De behandeling zelf moet trapsgewijs gebeuren. Bij pijn door weefselbeschadiging, door zenuwbeschadiging en botpijn wordt aangeraden te beginnen met paracetamol of ontstekingremmers (bijvoorbeeld Ibuprofen). Als de pijn blijft of toeneemt, wordt overgegaan naar een zwaardere klasse van geneesmiddelen, de opioïden (derivaten van opium). In een aantal gevallen kunnen ook corticosteroiden (bijvoorbeeld cortisone) worden toegediend. De geneesmiddelen kunnen eventueel vervangen worden door andere behandelingen, of ermee aangevuld worden.

Een pijnbehandeling moet een afname van de pijn met minstens 30 procent of met 2 punten op een schaal van 10 tot doel hebben, en moet ook streven naar een pijnintensiteit van minder dan 5 op 10. Het is daarom belangrijk dat elke behandeling regelmatig wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/120/Kanker/article/detail/1742005/2013/11/18/Kenniscentrum-pleit-voor-trapsgewijze-benadering-bij-kankerpijn.dhtml

Zelf heeft mijn vrouw na haar bestraling ook hevige pijnen onder de oksel gehad. Dat is toen opgelost met infiltraties daar voor haar zeer pijnlijk was.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: