Archive for 15 november 2013


ADHD: Nieuwe aanbevelingen Hoge Gezondheidsraad

Tienduizenden Vlamingen (3 tot 9% van de schoolgaande jongeren, 2-5 % van de volwassenen) moeten met deze neurobiologisch bepaalde aandachtstoornis leren leven. Kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD vertonen twee opvallende kenmerken: aandachttekort en hyperactiviteit-impulsiviteit. Deze kenmerken belemmeren het eigen en andermans functioneren: thuis, op school, op het werk en in de vrijetijd. Bovendien creëren ze ook een aanzienlijk risico voor de toekomst. 85% van de kinderen en jongeren met ADHD ontwikkelt bij gebrek aan adequate behandeling een bijkomende problematiek zoals delinquent gedrag, verslaving, angst- en stemmingsproblemen of leerproblemen.

De Hoge Gezondheidsraad heeft aanbevelingen uitgebracht over de herkenning, de diagnose en de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD).
Om een aantal van deze aanbevelingen werkelijk te kunnen invoeren, zou eerst de Belgische geestelijke gezondheidszorg moeten worden aangepast, de ontwikkeling van de psychosociale aanpak mogelijk worden gemaakt en de toegankelijkheid ervan verbeterd worden, zo stipt de Hoge Gezondheidsraad aan. Er is momenteel bijvoorbeeld onvoldoende opgeleid personeel voor de begeleidingsprogramma’s en het niet terugbetalen van psychologen maakt voor ouders de psychologische ondersteuning financieel moeilijk draagbaar.

Diagnose
• De diagnose ADHD kan niet gesteld worden alleen op basis van een of andere vragenlijst, gedragsschaal of gedragsobservatie.

• De diagnose van ADHD en het opstarten van (zeker medicamenteuze) behandeling is een opdracht van een terzake deskundig team in de tweede of derde lijn.

• De diagnose veronderstelt de aanwezigheid van symptomen van hyperactiviteit, impulsiviteit en/of aandachtstoornissen en minstens aantoonbare hinder in diverse domeinen en settings, zoals het psychisch of sociaal functioneren, het leren, werken of de ontwikkeling.

Bij kinderen moet, rekening gehouden met de leeftijd, de hinder aanwezig zijn in verschillende ‘settings’ (thuis, school, opvang) en op diverse domeinen (zoals schoolwerk, sociaal en relationeel functioneren, enz.…).
In de adolescentie en zeker in de volwassenheid kan de hinder betrekking hebben op opleiding of werk, rijgedrag, dagelijkse zorg en activiteiten, relaties en de ouder-kind relatie.

Behandeling
• Indien er – op basis van uitgebreid onderzoek – sprake is van mild tot matige ADHD zal men aan ouders, naast ondersteunende begeleiding, een (groeps)trainingsprogramma aanbieden, bij voorkeur samen met het betrekken van de leerkracht.

• Onder de leeftijd van 6 jaar is medicatie niet aanbevolen.

• Bij kinderen en jongeren met matige ADHD zijn trainingsprogramma’s voor ouders, verzorgers en leerkrachten zijn eerste keuze. Medicatie kan overwogen worden bij aanwezigheid van matige hinder en onmogelijkheid van ouders om trainingsprogramma’s te volgen of het uitblijven van voldoende effect ervan.

• Bij kinderen en jongeren met ernstige ADHD is medicatie, gecombineerd met trainingsprogramma’s voor ouders, verzorgers en kind/jongere, eerste keus.

• Bij volwassenen (> 18) is medicamenteuze behandeling eerste keuze. Cognitieve Gedragstherapie is aanvullend zinvol bij onvoldoende respons of kan een alternatief voor medicatie zijn zo de patiënt bij voorkeur geen medicatie neemt of bij intolerantie van of non-respons op medicamenteuze behandeling.

7de ADHD-DAG kijkt ‘achter het etiket’ 
Naar aanleiding van de 7de ADHD-dag organiseert het centrum ZitStil op 16 november vanaf 9u30 een ontmoetingsdag in Berchem.
Interactieve workshops stimuleren de discussies rond actuele thema’s in de ADHD-zorgverlening. En een debat tussen ervaringsdeskundigen, medisch experten en verantwoordelijke beleidsmakers zal leiden tot concrete en pertinente aanbevelingen voor het onderwijs, de hulpverlening en de arbeidswereld.
Inschrijven kan via www.zitstil.be

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15005

Men kan het gaan bekijken als de problematiek van het nu. Zitstil vind ik dan ook prachtig. Want je moet dit is met een wat hardere stem zeggen. De boosheid is erin te horen. Mogen kinderen hen nog wel bewegen?
En als dan de noemer valt van ADHD dan nog is er niets mis mee. Want het kunnen zo prachtige mensen zijn. Het leren ermee omgaan dat is juist belangrijk, en dat is ook voor heel wat mensen moeilijk. Maar misschien zijn het juist deze die terug even iets moeten leren, en niet bij wie ADHD wordt vastgelegd.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Deze oefening voor stevige dijen doe je tijdens het lezen

© Thinkstock.

 

Heel wat dames gebruiken tijdsgebrek als excuus om niet te sporten. Toch is het vaak een kwestie van gewoonte en verlies je er niet zoveel tijd mee als je de oefeningen in je dagelijkse routine plant. De onderstaande oefening doe je gewoon terwijl je rustig een magazine leest en van een kopje koffie geniet.

Zoek jezelf een comfortabel plekje op de grond en ga met je rug tegen een rechte muur zitten. Zet je met je rug schrap tegen de muur, plooi je rechterbeen en strek je linkerbeen recht voor je met je voet geplooid.

Trek je navel in om je buikspieren te laten meewerken en hef je been op van de vloer zonder je rug te plooien. Beweeg je been weer in de richting van de grond en herhaal deze oefening 15 keer. Wissel van kant en daarna mag je opnieuw ontspannen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/292/Sporttips/article/detail/1741025/2013/11/15/Deze-oefening-voor-stevige-dijen-doe-je-tijdens-het-lezen.dhtml

Door je spieren te spannen oefen je zo je dijen stevig te maken en te houden. Deze oefening kan je overal doen al zittend maar ook staand. En het voordeel van deze oefening is niemand ziet het en je hoeft er niet voor naar een sportclub te gaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

SOMS MOET JE BRAIN STORMEN OM IETS KLAAR TE KRIJGEN

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Zwaar gelovige ouders laten opnieuw kind sterven

© thinkstock.

In de Verenigde Staten staat voor de tweede keer in vier jaar een zwaar christelijk echtpaar terecht, omdat ze ook hun tweede kind hebben laten sterven aan een longontsteking. De ouders hechten meer geloof aan gebedsgenezing dan aan de reguliere geneeskunde.

Vier jaar geleden werd het ouderpaar, Herbert en Catherine Schaible, ook al veroordeeld voor onvrijwillige doodslag wegens een longontsteking bij hun destijds 2-jarige zoon. Ze kregen een proeftijd van 10 jaar, waarbij ze werden gedwongen medische hulp te zoeken mocht een van de kinderen in die periode ziek worden.

Maar volgens aanklagers kozen de ouders er ook dit keer weer voor om te bidden voor hun doodzieke 8 maanden oude zoon, in plaats van een arts te raadplegen. De jongen stierf in april aan een longontsteking. De ouders, die 20 tot 40 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, pleiten voor hun onschuld.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1740709/2013/11/15/Zwaar-gelovige-ouders-laten-opnieuw-kind-sterven.dhtml

Is dit niet erg om te lezen. Dat mensen blijven geloven en zo anderen tot zelfs hun eigen bloed de dood injagen. Het is dan nog meestal dat deze zich laten ompraten en zelf eigenlijk niets durven ondernemen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: