1813 nieuw gratis noodnummer van Zelfmoordlijn

Tele-Onthaal en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding zijn voortaan gratis te bereiken via het gratis noodnummer 1813. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vandaag bekendgemaakt. Het nieuwe noodnummer moet de drempel voor de burger verlagen.

Het initiatief kadert in het actieplan suïcidepreventie, waarmee de Vlaamse regering het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met 20 procent wil doen dalen tegenover het jaar 2000. Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen ligt bij de hoogste in Europa.

Mensen in suïcidale crisis kunnen voortaan de klok rond terecht op 1813. Daarnaast komt er ook een digitaal platform, http://www.zelfmoord1813.be, dat alle hulpmiddelen en diensten rond de preventie van zelfdoding toegankelijk maakt.

Om het actieplan te helpen uitvoeren, heeft de Vlaamse regering beslist het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) te erkennen als partnerorganisatie.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/1739615/2013/11/13/1813-nieuw-gratis-noodnummer-van-Zelfmoordlijn.dhtml

Als je het nodig acht twijfel niet en neem contact op. 1813 OF WWW.ZELFMOORD1813.BE.
Zet hem vast in gsm of schrijf hem op. Je weet nooit of je hem snel nodig kan hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM