Archive for 1 november 2013


China in de verdediging nu 11 landen haar beleid in Tibet ter discussie stellen

Elf landen drongen er tijdens de VN-Mensenrechtenraad in Genève op 22 oktober bij China op aan om de mensenrechten van Tibetanen te verbeteren. Tijdens de mondelinge ondervraging bij de tweede Universal Periodic Review (UPR) van de mensenrechtensituatie in China citeerden de afgevaardigden het ontbreken van godsdienstvrijheid, de rechten van minderheden, en de toegang van VN-functionarissen tot Tibet. Ook riepen zij China op om de dialoog met de Dalai Lama te hervatten.

De ondervraging gaf een verbreding en verdieping van de bezorgdheid over Tibet zien in vergelijk met vorige UPR van China in 2009, toen vier landen specifiek Tibet noemden tijdens de zitting van de Raad. Meer dan 130 landen spraken zich uit over China’s mensenrechtensituatie, velen met kritiek. Anderen zoals Zimbabwe, Venezuela en Rusland, ondersteunden de kritiek. Elk land kreeg slechts rond de 50 seconden om een verklaring af te leggen.

Aan het einde van de sessie verwierp China de bezorgdheid van landen, die hun verontrusting over de mensenrechtensituatie (zie hieronder) te kennen hadden gegeven. Haar volledige repliek op de mondelinge en schriftelijke vragen volgt in een rapportage op 25 oktober.

Hieronder staan fragmenten van de mondelinge opmerkingen over Tibet, samen met het betrokken tijdstip in de video. De video van de presentaties is te vinden op webtv.un.org, samen met een index per land aan de rechterzijde.


Canada (00.55.06) :
 “Stop de vervolging en het jacht maken op mensen vanwege de uitoefening van hun godsdienst of levensovertuiging, onder wie van … Tibetanen … en stel een datum voor het bezoek van de Speciale Rapporteur voor de Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging.”

Tsjechië (01.06.43) : “Bescherm etnische en religieuze minderheden, onder wie Tibetanen en Oeigoeren en stop al het disproportionele beleid tegen hen, terwijl ze hun ongenoegen op een niet gewelddadige wijze en dialoog naar voren brengen.”

Frankrijk (01.18.17) : “Gezien de bezorgdheid gewekt door de mensenrechtensituatie van … Tibet om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Speciale Rapporteur voor Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging om naar de regio te gaan.”

Duitsland (01.20.19) : “Om democratische participatie van de leden van alle etnische minderheden te garanderen, en ongehinderde toegang tot alle gebieden van minderheden, zoals Tibet.”

Japan (01.55.04) : “Mensenrechten en de fundamentele vrijheden moeten worden zeker gesteld voor minderheden, zoals de Tibetanen en Oeigoeren. Japan doet de aanbeveling dat verdere inspanningen worden gedaan om alle mensenrechten te garanderen, met inbegrip van culturele rechten voor minderheden (02.20.47).”

Nieuw Zeeland (02.20.47) : “Als een consistente voorstander van dialoog om zinvolle resultaten te bereiken in de aanpak van de belangen van alle gemeenschappen in Tibet, beveelt Nieuw Zeeland China aan de wederzijdse dialoog in Tibet te hervatten.”

Polen (02.27.44) : “Polen wijst op de gezamenlijke berichten van de acht Speciale Procedures met betrekking tot de vermeende systematische pogingen om het recht op vrijheid van religie, cultuur en expressie van de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap te ondermijnen. Polen adviseert China om de noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de rechten van religie, cultuur en expressie volledig worden nageleefd en beschermd in elke administratieve laag van China.”

Zwitserland (03.15.13) : “Zwitserland neemt nota van de kandidatuur van China voor de Raad. In dit verband beveelt Zwitserland aan dat zij bezoeken van de OHCHR en speciale procedures faciliteert, onder meer naar de Tibetaanse en Oeigoerse gebieden.”

Verenigd Koninkrijk (03.27.45) : “Ook wij blijven bezorgd over de mensenrechtensituatie in de gebieden van etnische minderheden, waaronder … Tibet in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van de culturele rechten en de religieuze vrijheden (03.30.00).”

Verenigde Staten (03.30.00) : “Bescherm de rechten van etnische minderheden, waaronder Tibetanen, Oeigoeren en Mongolen, in overeenstemming met de Chinese grondwet en de verplichtingen op grond van internationale mensenrechtenverdragen.”

IJsland (03.35..16) : “Vergemakkelijk de toegang van de Speciale Rapporteurs over diverse mensenrechten onderwerpen in Tibetaanse gebieden.”

In het uiteindelijke antwoord van China (03.36.40), stelde haar afgevaardigde, “Sommige landen hebben in hun opmerkingen beveiligingsacties om burgers te beschermen gelijkgesteld met etnische zuivering, en omschrijven bepaalde criminelen in China als mensenrechtenverdedigers. Normale gerechtelijke procedures worden politieke vervolging genoemd. Dit is een typisch geval van het politiseren van de mensenrechten ….. De beste personen om de mensenrechten in China te kennen, zijn Chinezen.”

BRON: http://www.savetibet.nl/

Hopen dat nu de ogen ook eens opengaan, en dat Tibet hun land terug mogen beheren op eigen kracht en middelen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

GA DOOR JE ZAL HET EINDE HALEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: