Archive for 24 september 2013


Huwelijk bestrijdt kanker beter dan chemo

 

© Thinkstock.

 

Voor sommige kankerpatiënten doet de steun van een partner meer om deze mogelijk fatale ziekte te overwinnen dan chemotherapie, ontdekten Amerikaanse vorsers na een grootschalige studie.

Nieuw onderzoek bij 750.000 patiënten aan de universiteit van Harvard toonde aan dat bij de 10 vaakst voorkomende types van kanker getrouwde mensen 20 procent minder kans hebben om te sterven aan deze ziekte. De vorsers ontdekten dat getrouwde mensen vroeger de diagnose kregen, voordat de tumoren zich konden verspreiden en dat ze vaker levensreddende operaties ondergingen.

Bij sommige types, zoals borst- en darmkanker waren de voordelen van getrouwd zijn groter dan het voordeel van chemotherapie. Het effect was ook groter bij mannen dan bij vrouwen. Bij ongetrouwde kankerpatiënten, waaronder ook weduwenaars, ontdekten artsen 17 procent vaker kanker in de metastase, wat betekent dat je uitzaaiingen hebt. Ook liepen ze 53 procent minder kans om de juiste therapie te ontvangen.

Ook familie en vrienden
Professor aan de oncologische afdeling van de universiteit van Harvard Ayal Aizer: “Onze data suggereren dat het huwelijk een grote impact kan hebben op de gezondheid van de kankerpatiënten, dit was het geval bij elk type kanker dat we bestudeerd hebben. We vermoeden dat sociale steun van de partners een van de redenen. Een geliefde vergezeld vaak patiënten bij een ziekenhuisbezoek, ze zorgen ervoor dat ze de aanbevelingen van de artsen begrijpen en dat ze de behandeling helemaal afwerken.”

Professor Paul Nguyen zegt dat deze resultaten singles niet moeten ontmoedigen, het benadrukt wel het belang van een sociaal netwerk waar je kan op terugvallen voor steun, maar familie en vrienden kunnen je even goed helpen. “Je moet deze studie niet zien als een campagne voor het huwelijk. Ik wil wel benadrukken dat als je iemand kent die met deze slopende ziekte kampt, je hen moet helpen alle afspraken met de dokter te halen en hen te steunen tijdens de behandelingen. Dit kan echt een verschil maken op de overlevingskansen van de zieke.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/509/Huwelijk/article/detail/1710497/2013/09/24/Huwelijk-bestrijdt-kanker-beter-dan-chemo.dhtml

Het heel belangrijk dat de personen die met de ziekte te maken krijgt ook een goed hulp krijgt van vrienden kennissen en familie. Een Sociaal contact is dan ook goed. Want ook dat doet goed aan het genezingsproces.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Radiotherapie en chemotherapie bij borstkanker

Radiotherapie en chemotherapie bij borstkanker

Radiotherapie, chemotherapie en hormonale therapie worden gebruikt als aanvulling op chirurgie om de kansen op genezing van kanker te verhogen.

Deze behandelingen worden echter niet stelselmatig toegepast: elk geval van borstkanker wordt afzonderlijk beoordeeld.

Waarom radiotherapie?

Radiotherapie verkleint het risico op lokaal recidief van de kanker.
Bij radiotherapie wordt een beperkte zone zoals de borst, de lymfeklieren van de oksel of de wand van de borstkas met röntgenstralen bestraald. Die röntgenstralen vernietigen het DNA dat zich in de kern van de kankercellen bevindt; daardoor kunnen deze zich niet meer vermenigvuldigen en sterven ze af.

Er bestaan twee vormen van radiotherapie.

 • “Uitwendige” radiotherapie wordt toegepast met een toestel dat stralen uitzendt op afstand van het lichaam.
 • Bij curietherapie worden radioactieve iridiumdraden rechtstreeks ingebracht in de tumor of op de plaats waar de tumor was vóór die werd verwijderd.
  Curietherapie wordt onder meer toegepast om een extra dosis te geven ter hoogte van het litteken, een zone waar gemakkelijk een recidief optreedt.

Wat is externe radiotherapie?

Deze behandeling wordt uitgevoerd in een gespecialiseerd centrum, maar de patiënte moet niet worden gehospitaliseerd. Een radiotherapiesessie duurt slechts enkele minuten. Het aantal sessies per week en het totale aantal sessies worden geval per geval bepaald.

Radiothérapie begint met een ‘centrage-sessie’, bedoeld om de straalbundels uit te richten. Het gaat erom zo precies mogelijk het tumorgebied te bestralen en daarbij te vermijden de andere lichaamsdelen aan straling bloot te stellen. Deze sessie, ook simulatiesessie genoemd, bestaat erin met een speciaal, uitwisbaar potlood oriëntatiepunten te zetten, om de te bestralen plaatsen af te bakenen en de geschikte stralingsdoses te bepalen.

Welke zijn de bijwerkingen van radiotherapie?

Dankzij de technische vooruitgang veroorzaakt radiotherapie weinig bijwerkingen en deze bijwerkingen hebben geen kwalijke gevolgen op lange termijn.

 • Na 3 tot 4 weken behandeling kan de huid wat rood worden
  Het ‘zonnesteekeffect’ van radiotherapie.
  Het wordt afgeraden een lotion of een crème aan te brengen omdat die de letsels nog zouden kunnen verergeren. Wel wordt aanbevolen zich te wassen met Marseillezeep en losse katoenen kleding te dragen. U mag geen beha met beugel, spannende kledij en//of kledij die de huid irriteert, dragen.
 • Rond de 4de week van de radiotherapie kan u wat last krijgen bij het slikken (dysfagie).
  Dat is te wijten aan een zwelling van de wand van de slokdarm als de slokdarm stralen heeft gekregen bij het bestralen van de lymfeklieren en de oksel. Maagpoeders kunnen dan uitkomst bieden.
 • De arm aan de kant van de behandelde borst kan wat zwellen.
  Dat kan twee oorzaken hebben: aantasting van de lymfecirculatie door de operatie en de radiotherapie of het leveren van een zware fysieke inspanning met die arm. Dat kan worden verholpen met kinesitherapie, eventueel in combinatie met flebotonica.
 • Na radiotherapie verschijnen soms bloedvaatjes onder de bestraalde huid. Dat zijn teleangiëctasieën.
  Teleangiëctasieën worden ook in de hand gewerkt door veel in de zon te komen.
  Een dermatoloog kan u zeggen wat u eraan kan doen.

Hoe werkt chemotherapie?

Net zoals radiotherapie heeft chemotherapie tot doel de kankercellen te doden.
De geneesmiddelen die daarvoor worden gebruikt (cytostatica), tasten het DNA van de kankercellen aan zodat deze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen en afsterven. Cytostatica zijn echter ook giftig voor gezonde cellen, vooral cellen die zich snel delen zoals de cellen van het beenmerg, het spijsverteringskanaal en de huidaanhangsels (haar). Dit verklaart waarom die organen het meeste bijwerkingen vertonen.

Bij chemotherapie geeft men een geneesmiddel (monochemotherapie) of meerdere geneesmiddelen (polychemotherapie).
Er zijn zeer veel combinaties mogelijk, waarbij bij voorkeur geneesmiddelen uit verschillende klassen worden gebruikt. Een dergelijke combinatietherapie wordt gegeven om de doeltreffendheid van de producten te verhogen: elk cytostaticum heeft zijn eigen werkingsmechanisme en door die te combineren bekomt men een krachtiger effect op de tumor.

We spreken van neo-adjuvante ‘chemotherapie’ als de cytostatica worden toegediend vóór de heelkundige behandeling.
Dat wordt gedaan om de tumor te verkleinen zodat men nadien een conservatieve operatie (tumorectomie) kan uitvoeren en geen mastectomie hoeft te verrichten. De behandeling wordt dan aangevuld met radiotherapie.

Wat is chemotherapie?

Chemotherapie via infuus
Cytostatica worden gewoonlijk toegediend in de vorm van een infuus van 1 tot 4 uur. Het behandelingsschema bestaat gewoonlijk uit kuren van 1 tot 4 opeenvolgende dagen met een interval van 3 tot 4 weken.

Chemotherapie met tabletten of lokaal op de huid
Cytostatica worden dus meestal in de vorm van een infuus toegediend, maar worden soms ook toegediend in de vorm van tabletten of lokaal op de huid. In andere gevallen wordt een katheter in een diepe ader geplaatst en verbonden met een reservoir dat onder de huid van de borstkas is aangebracht.

Chemotherapie: zonder ziekenhuisopname
Chemotherapie wordt gewoonlijk toegediend in het dagziekenhuis. Vrouwen die dit wensen, kunnen dus blijven werken. Maar als de patiënte zeer vermoeid is of bijzondere verzorging nodig heeft, kan een opname van enkele dagen nuttig zijn.

Welke zijn de bijwerkingen van chemotherapie?

Chemotherapie: de bijwerkingen
Cytostatica kunnen in min of meer sterke mate bijwerkingen veroorzaken. De belangrijkste zijn:

 • daling van het aantal rode bloedcellen en witte bloedcellen,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • verminderde eetlust
 • en haaruitval.

Deze bijwerkingen zijn van voorbijgaande aard en verdwijnen na stopzetting van de chemotherapie. Men zal in ieder geval trachten de bijwerkingen te voorkomen of dadelijk te behandelen.

Wanneer is een hormonale behandeling aangewezen?

De groei van normale borsten wordt gestimuleerd door hormonen die door de eierstokken (ovaria) worden geproduceerd (oestrogenen en progesteron). Als zich onder invloed van die hormonen een borstkanker ontwikkelt, spreken we van ‘hormoonafhankelijke‘ kanker. Hormonen werken in op de cellen via receptoren die zich op het oppervlak van de cellen bevinden. Deze receptoren moeten dus steeds worden opgespoord bij borstkanker.

Bij hormonale therapie worden ‘anti-hormonen’ toegediend; deze blokkeren de receptoren van kankercellen zodat hormonen er niet meer kunnen op inwerken. De behandeling wordt doorgaans goed verdragen. Bij voorbeschikte vrouwen kan een flebitis optreden en in dit geval is medisch toezicht noodzakelijk. Zoals met elk product dat de werking van oestrogenen blokkeert, kunnen symptomen optreden, zoals warmteopwellingen of droge vagina. Maar we beschikken nu over middelen om die bijwerkingen te behandelen.

Gerichte behandelingen tegen borstkanker: wat is de toekomst?
De grootste vooruitgang in de behandeling van borstkanker bestaat uit het verbeteren van gerichte behandelingen tegen sommige van de aggressiefste gezwellen. Deze geneesmiddelen richten zich op receptoren die zich aan het oppervlak bevinden van de cellen van deze heel specifieke kankervormen en zorgen voor een spectaculaire stijging van het aantal genezingen.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/radiotherapie-en-chemotherapie-bij-borstkanker/actueel/616

Als er borstkanker geconstateerd wordt en er wordt ondernomen om een borstbesparende operatie of een borstamputatie uit te voeren zal er ook nabehandeling gegeven worden. Dat maakt dat daar door de artsen en oncologen over gesproken wordt wat na de operatie voorgesteld wordt om zo de patiënt gezond te maken.
Toch zowel aan radiotherapie als chemo zijn toch wat nadelen aan verbonden. En dat vond ik wel goed om ook deze eens te beschrijven. Hoe kan ze ook soms zijn of heel grote veranderingen kunnen teweeg brengen mag men daar ook meer aandacht aan geven naar de patiënt toe.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

TANDENKNARSEN

Nachtelijk tandenknarsen: wat zijn de oorzaken en hoe wordt het behandeld?

Bruxisme is de medische term voor het nerveus heen en weer schuren van de tanden.

Wat zijn de gevolgen en welke remedies bestaan er voor mensen die met hun tanden knarsen?

Tandenknarsen of bruxisme: wat zijn de gevolgen?

Bruxisme komt vrij veel voor. Meer dan 10% van de bevolking heeft er last van.

Het onvrijwillig schuren of  op elkaar klemmen van de tanden veroorzaakt geknars. Dat kan zwaar of minder zwaar zijn en in mindere of meerdere mate hoorbaar zijn voor de omgeving. Bruxisme treedt meestal ‘s nachts op tijdens de slaap, maar het kan ook overdag gebeuren.

Knarsetanden is niet alleen lawaaierig, en vaak storend voor de partner, het gaat ook gepaard met andere min of meer hinderlijke symptomen. Soms worden ze zelfs een heuse handicap:

 • Hoofdpijn bij het opstaan,
 • Tandpijn,
 • Pijn in het gezicht,
 • Pijn in de kaak- en slaapgewrichten,
 • Slijtage van de tanden,
 • Overgevoeligheid van de tanden voor warmte en koude,
 • Risico op breuken en loskomen van de tanden,
 • Pijnlijke kaakspieren,
 • Slechtere houding (hals, nek, rug, enz.).

Wat zijn de oorzaken van bruxisme en wie is er het slachtoffer van?

Stress
Stress, angst en woede zijn factoren die het tandengeknars heel vaak uitlokken.
Ook heel ambitieuze of hyperactieve mensen krijgen vaker last van tandengeknars.

Tandproblemen
Tanden die boven- of onderaan niet in de juiste stand staan of ontbrekende tanden kunnen schuren met de tanden veroorzaken en zo leiden tot tandengeknars.

Maar ook…
Allergieproblemen bij kinderen, oorpijn of een uitkomende tand kunnen bruxisme veroorzaken.
En bepaalde vormen van bruxisme zijn ook erfelijk.

Hoe wordt bruxisme behandeld?

Stress tegengaan
Als het tandengeknars te wijten is aan stress en zorgen, is relaxatie aangewezen. Behalve het bekampen van de dagelijkse stress is het ook aan te raden om meerdere keren per dag een korte sessie gezichtsrelaxatie te houden. Het ontspant de spieren en vermindert het knarsen. De bedoeling is om geleidelijk aan de gewoonte om de tanden op elkaar te klemmen af te leren.
Het kan ook handig zijn om tegelijk een schriftje bij te houden waarin u de momenten noteert die makkelijk tot knarsetanden leiden. Zo kunt u de uitlokkende factoren opsporen en strategieën ontwikkelen om ze te mijden.
Ook een therapie kan nut hebben om van deze slechte reflex af te raken. Denk maar aan biofeedback, cognitieve gedragstherapie, enz.
Ook middelen als acupunctuur en hypnose kunnen helpen.

Tandverzorging
Bij een slechte stand van de tanden of het kaakbeen kan orthodontie het probleem verhelpen.
Als het komt door een ontbrekende tand, kan tandverzorging de remedie zijn.

In sommige gevallen is mond- en kaakchirurgie te overwegen.

Gootjes
Een andere strategie is het dragen van soepele gootjes uit hars (een mondprothese zoals ze worden gedragen door rugbyspelers of bij het bleken van de tanden). De tanden zijn dan van boven tot onderen door de gootjes bedekt en dus beschermd. Ze vangen de spanningen op en voorkomen het heen en weer schuren.
Deze gootjes worden ‘s nachts gedragen, soms ook overdag in een vooraf herkenbare stresserende periode.
Ze worden meestal op maat gemaakt door een prothesemaker en op vraag van de tandarts. Eerst wordt er altijd een afdruk genomen. De gootjes bestaan ook in geprefabriceerd thermoplastisch materiaal dat aan de patiënt kan worden aangepast.
Ze kosten ongeveer 160 euro en worden door de ziekteverzekering terugbetaald na voorafgaandelijk akkoord.

Injecties met botox
Knarsetanden kan ook worden aangepakt met botoxinjecties. Die moeten de kaakspieren ontspannen, de druk verminderen en het knarsetanden en de gevolgen verzachten.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/nachtelijk-tandenknarsen-wat-zijn-de-oorzaken-en-hoe-wordt-het-behandeld/2/actueel/920

Soms zegt mijn vrouw ’s morgens ook eens wat heb je weer aan tandenknarsen geweest. Als ik dat hoor ga ik voor mezelf bekijken wat mij bezig houd. Stress ken ik echt niet maar het kan dan wel zijn dat iets me bezighoud en dat ik dat moet oplossen. En als ik de oorzaak weet werk ik er aan en dan moet ik zeggen gaat het weg.
Bij de meeste mensen gaat het om stress. Het kan zover gaan dat de persoon zijn tanden er helemaal stuk kunnen van gaan. Laat het niet zover komen, en zoek hulp, maar wat je zeker zelf moet bekijken van hoe komt het. Want daar kan je wel iets aan doen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

SOMS MOETEN WE AL EENS IN HET LEVEN TOT 10 TELLEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/
 
AUM MANI PADME HUM

Leerling (11) vliegt uit klas en verhangt zich op gang

 

© thinkstock.

“Je bent nutteloos. Ga maar tussen de jassen hangen op de gang!” Met deze woorden zette een lerares een jongen uit de klas in Frankrijk. De knaap van elf werd 45 minuten later buiten bewustzijn aangetroffen op de gang. Hij hing met zijn T-shirt vast aan een haakje en kon niet meer gereanimeerd worden. Volgens de advocaat van de burgerlijke partij zou de jongen de woorden van zijn lerares letterlijk genomen hebben. De vrouw riskeert nu tot vijf jaar gevangenis en een boete van 75.000 euro voor onvrijwillige doodslag.

Op 26 mei 2011 zette ze Khoren Grimaldi, een jongen van elf uit de klas omdat zijn taak niet wilde maken. De jongen vloog de gang op in de Anne Frank-school in Arles. Drie kwartier later werd de knaap bewusteloos aangetroffen. Hij hing met zijn T-shirt vast aan een haakje op de gang. De leerling verkeerde in ademnood en overleed na aankomst in een ziekenhuis in Marseille.

Volgens de advocaat van de burgerlijke partij werd Khoren 45 minuten alleen gelaten op de gang. De jongen vroeg tot twee keer toe om opnieuw in de klas te mogen maar dat werd hem geweigerd. Volgens de advocaat moet het debat daarom gaan over de “verplichte bewaking”. Het reglement van de plaatselijke overheid is volgens hem duidelijk: Kinderen mogen niet onbewaakt achtergelaten worden. Ook al wordt een leerling gestraft dan nog moet het onder bewaking staan, beweert de advocaat. De raadsman van de lerares kon niet bereikt worden voor commentaar.

De autopsie wees uit dat Khoren omkwam door verstikking. Nog volgens de advocaat van de burgerlijke partij was de jongen “een voorbeeldige leerling en hield hij ervan om zijn vrienden aan het lachen te brengen.” De jongen zou de woorden van de lerares letterlijk genomen hebben toen ze zei dat hij “nutteloos was en maar naast de jassen moest gaan hangen op de gang”, aldus nog de advocaat van de burgerlijke partij.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan 24u/24 terecht bij Tele-Onthaal (106) of de Zelfmoordlijn (02-649.95.55).

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1710191/2013/09/24/Leerling-11-vliegt-uit-klas-en-verhangt-zich-op-gang.dhtml

Zo zie je maar weer dat je altijd goed je woorden moet wikken en wegen, ze kunnen persoonlijk opgevat worden en dan kunnen er zware problemen door ontstaan. Zeker als de woorden tegen een kind gezegd worden. Mensen het is weer spijtig dat dit te lezen valt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

bijonsinhuissen.wordpress.com/

𝙽𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚛𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝

%d bloggers liken dit: