Archive for 23 mei 2013


Je gsm is de reden waarom jij te weinig slaapt

© Thinkstock.

 

Kunstlicht, waaronder lampjes van laptops, smartphones en tablets verstoren de slaap van heel wat mensen, daar waarschuwt een Amerikaanse professor aan de universiteit van Harvard voor.

Tussen 1950 en 2000 verviervoudigde de blootstelling aan kunstlichten bij de gemiddelde Brit. Dat staat in verband met het feit dat steeds meer mensen te wienig slapen, aldus professor Charles Czeisler.  “Kunstlicht voorkomt dat slaapwekkende neuronen in het brein aangemaakt worden en stoort de nachtelijke vrijmaking van het hormoon melatonine, wat de slaap stimuleert, terwijl het de neuronen activeert die alert maken. Dit brengt de hersenen in de war door de tweede heropleving van het brein van de dag te vertraging. Die begon voor de uitvinding van het elektrisch licht in de namiddag om de mensen energie voor de zonsondergang te geven. Door de moderne technologie lezen mensen nog laat hun e-mails, maken ze huiswerk of kijken ze televisie na middernacht zonder dat ze beseffen dat het eigenlijk al nacht is”, vertelt de academicus.

Onderschat
30 procent van alle werkende volwassenen in de Verenigde Staten en 44 procent van de nachtwerkers slapen gemiddeld minder dan zes uur per nacht. Vijftig jaar geleden was dat nog 3 procent. Over de hele wereld rusten kinderen op een schoolavond gemiddeld 1,2 uur minder per nacht dan een eeuw geleden. Professor Charles Czeisler: “Doordat mensen minder slapen drinken ze ’s ochtends meer cafeïne om langer wakker te blijven. Wat het slaappatroon nog meer in de war stuurt. Er zijn heel wat redenen waarom mensen niet voldoende slapen. Vaak komt dit door school of werk, lange pendeltijden tot een hoge consumptie van cafeïnerijk voedsel en drinken. Maar licht is vaak een onderschatte factor.”

Gevolgen
Hij wil met dit onderzoek met gedragstherapief en andere middelen de nadelige effecten van artificieel licht op moderne slaappatronen. “De afname van de hoeveelheid nachtrust treft de publieke gezondheid, het vergroot het risico op obesitas, diabetes, hartziekten, depressies en beroerten bij volwassenen en concentratieproblemen bij kinderen. Alle elektrische lichtjes treffen de natuurlijke biologische klok van mensen, maar nachtelijke blootstelling aan LED-lichtjes in gsm’s en computers storen nog meer dan de standaard lampen”, besluit de professor.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/167/Slaapproblemen/article/detail/1638593/2013/05/23/Je-gsm-is-de-reden-waarom-jij-te-weinig-slaapt.dhtml

Verlichting in het algemeen slaap verstoren. Van kunstlicht tot kleine lichtjes van lap-top gsm of wekkerradio tot het daglicht dat ’s morgens kan binnen schijnen. Mensen die hier hevig op reageren kunnen beter maatregelen nemen en zo zien dat ze beter of meer kunnen slapen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Migrainepatiënt beseft vaak niet hij aandoening heeft

 

© Thinkstock.

Twintig procent van de Belgen krijgt ooit in zijn leven te kampen met migraine en meer dan veertig procent van de patiënten doet geen beroep op een arts. Dat melden de Belgian Headache Society, apothekersverenigingen Ophaco en APB en Novartis Costumer Health vandaag . De verenigingen organiseren van 27 mei tot en met 1 juni de ‘Week van de Migraine’ in de Belgische apotheken om patiënten beter te informeren over de aandoening.

Er bestaan diverse soorten primaire hoofdpijnen, die allemaal verschillende kenmerken hebben. Daarbij komt dat migraine gepaard kan gaan met verschillende uitlokkende factoren, zoals een slecht eetpatroon, slaapstoornissen en hormonale factoren.

Niet naar dokter
“Migraine is soms moeilijk vast te stellen vanwege het complexe ziektebeeld en het voorkomen van diverse mengvormen met andere hoofdpijnen”, zegt dr. Bart Vandersmissen, voorzitter van de Belgian Headache Society. “De diagnose wordt ook vaak niet gesteld omdat veel patiënten met hoofdpijn dit niet bespreken met hun arts en zichzelf dikwijls proberen te behandelen met pijnstillende middelen.”

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 19 procent van de Belgische patiënten die een pijnstiller tegen hoofdpijn gebruikt, niet beseft dat hij aan migraine lijdt. De apotheker speelt dan ook een belangrijke rol, aangezien die patiënten met hoofdpijn-gerelateerde vragen kan bijstaan met raad of doorverwijzen naar een arts. Tijdens de ‘Week van de Migraine’ krijgen apothekers dan ook de juiste instrumenten om patiënten te adviseren. Zo zullen in de apotheek informatiebrochures, een migrainetest en een migrainedagboek ter beschikking staan.

Rol van apotheker
“De apotheker kan het eerste aanspreekpunt zijn voor patiënten die zich afvragen of ze nu migraine hebben, dan wel aan een andere vorm van hoofdpijn lijden. Om een gepast antwoord te vinden op die vraag kan de apotheker samen met de patiënt de migrainetest doorlopen”, legt Marc-Henri Cornély uit, de algemeen secretaris van de Vereniging der Coöperatieve apotheken van België (Ophaco). De apotheker beschikt ook over een checklist die hem toelaat te kunnen oordelen wanneer hij de patiënt moet doorverwijzen naar de arts. Daarnaast kan hij de patiënt informatiefolders en een migrainedagboek overhandigen, waarin hij gedurende enkele maanden het verloop van zijn hoofdpijn- en migraineaanvallen kan noteren.

Vrouwenziekte
In Vlaanderen en Brussel worden door de ziekte jaarlijks 1.150.000 ziektedagen opgenomen. Migraine is de tweede grootste chronische ziekte bij vrouwen tussen 15 en 64 jaar. Aanvallen worden uitgelokt door verschillende factoren, zoals stress, voedingspatronen en hormonale spanningen en de ziekte kan een grote impact hebben op de levenskwaliteit en het dagelijks functioneren van de patiënt. “Een veranderde aanpak, waarvan een verhoogde kennis van migraine en een actievere adviesrol van de apotheker deel uitmaken, kan een positieve invloed hebben op het fysieke, mentale en sociale welzijn van de patiënt en bijgevolg ook op familie, werk en maatschappij”, besluiten de organisatoren van de ‘Week van de Migraine’.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1638383/2013/05/23/Migrainepatient-beseft-vaak-niet-hij-aandoening-heeft.dhtml

Als het zo eens bij eenmaal blijft oke. Maar als het meermaals voorkomt dan is het toch gewenst om een arts te raadplegen. Toch zijn er mensen die onder behandeling zijn maar geen resultaat boeken. En voor hen is het heel zwaar. Omdat men op een moment jezelf als gek gaat verklaren en zo dan maar met die pijnlijke dagen blijft rondlopen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Familiedrama: Je eigen kind doden – hoe kun je?

We zien het gezin graag als de plek waar je veilig bent. Toch worden in Nederland jaarlijks tien tot vijftien kinderen door een ouder omgebracht. Wat drijft zulke daders?

Op 21 september dit jaar werd de 10-jarige Jille uit Rotterdam gewurgd. Door haar moeder, een 39-jarige kunstenares. Zes dagen later stond de Geleense Anita C. voor de rechter. Ze had de afgelopen jaren drie van haar pasgeboren baby’s gedood – of dood laten gaan, daar kwam de rechter niet uit. Anita C. werd dan ook vrijgesproken. En eerder dit jaar, in april, stond tandartsassistente Sietske H. (26) voor de rechter voor het doden van vier pasgeboren baby’s in zes jaar tijd.

Drie geruchtmakende kinderdodingszaken die afgelopen jaar de media haalden. Allemaal met moeders in de daderrol, maar dat is toeval, want er waren ook dodende vaders. Juli dit jaar bijvoorbeeld deed zich in Hoofddorp een woningbrand voor die was aangestoken door de 43-jarige vader. Zijn vrouw en drie kinderen kwamen daardoor om, evenals hijzelf.

Gewone mensen
Wat bezielt ouders die hun kroost bewust om het leven brengen? Ze dus niet in een vlaag van woede nét iets te hard door elkaar schudden of slaan, maar ze gericht verstikken, vergiftigen, doodsteken?

Die vraag stelt iedereen zich wanneer een dergelijk bericht doorkomt. Rechtszaken die eruit voortvloeien worden dan ook gretig gevolgd. Wie weet leveren ze een verklaring op voor iets wat zó tegennatuurlijk klinkt dat we eigenlijk niet kunnen geloven dat gewone mensen ertoe in staat zijn.

Maar dat is vaak wel het beeld dat uit de media oprijst. De daders ogen niet als door de duivel bezeten, maar verontrustend normaal. Sietske H., die haar dode baby’s op zolder bewaarde en het lijkje van de eerste zelfs meeverhuisde naar een nieuwe woning, werd rond de rechtszaak bijvoorbeeld stelselmatig omschreven als ‘een leuk meisje’ dat ‘haar werk goed deed’. Zelf vinden ze het vaak ook onbegrijpelijk wat ze hebben gedaan. Sietske H. tegen de rechter: ‘Ik kan het niet uitleggen, kennelijk kan ik het omzetten.’

Een sfeer van stil verdriet
Toch gaan er achter dat alledaagse voorkomen wel dingen schuil waarin daders van kinderdoding afwijken van de doorsnee-Nederlander. Dat ontdekte Toon Verheugt, klinisch en forensisch psycholoog en psychoanalyticus, toen hij 53 gevallen van kinderdoding onder de loep nam die in Nederland tussen 1994 en 2003 voor de rechter kwamen. Vier jaar geleden promoveerde hij op dit onderzoek.

Of het nou gaat om vrouwen die hun baby direct na de geboorte in stilte smoren of om ouders die hun kinderen op latere leeftijd ombrengen: uit Verheugts cijfers blijkt dat een opvallend hoog percentage van de daders in hun jeugd zelf fors getraumatiseerd is. Ze hadden een gehandicapte of langdurig zieke -ouder; ze maakten het overlijden van een gezinslid mee; werden mishandeld; brachten hun jeugd door in een tehuis. ‘Er hangt een sfeer van stil verdriet om ze heen,’ zegt Verheugt in zijn Amsterdamse werkkamer. ‘Vaak hebben ze nooit kunnen praten over het verlies waarmee ze als kind werden geconfronteerd.’

Ook constateerde de psycholoog dat het merendeel van de daders voorafgaand aan de doding had blootgestaan aan een fikse dosis stress. Hun relatie lag bijvoorbeeld in duigen, er waren financiële problemen of een van de gezinsleden overleed. Mede als gevolg daarvan hadden ze vaak forse psychische problemen ten tijde van hun daad.

Nee, over de rechtszaken waarbij hij als forensisch psycholoog zelf betrokken was, mag Verheugt niets vertellen. Maar wie de krantenarchieven doorneemt, stuit op hartverscheurende illustraties van zijn constatering. Neem zakenman Aarnout Z. uit Roosendaal, die begin 2008 zijn kinderen Lidewij (6) en Pepijn (4) ombracht. Z.’s huwelijk was toen net op de klippen gelopen. Na de moord pleegde hij zelfmoord op precies dezelfde plek als waar zijn vader zich decennia eerder had omgebracht.

Wandelende tijdbommen
Al met al durft Verheugt de stelling wel aan dat daders van kinderdoding zich zelf als kind niet veilig hebben kunnen hechten aan hun ouders; ze waren niet zeker van hun hulp, geborgenheid en verzorging. Daardoor kunnen ze, denkt Verheugt, als volwassene slecht omgaan met een emotioneel verlies of – als hun kinderen al wat ouder zijn – het gevoel dat ze als ouder falen. ‘Ze hebben zoveel onverwerkt verdriet dat ze de stress van een dreigend nieuw verlies gewoon niet aankunnen.’

Nou heeft naar schatting maar liefst 40 procent van de Nederlanders zich in zijn jeugd niet veilig kunnen hechten. Zijn dat allemaal wandelende tijdbommetjes zodra ze een gezin stichten?

‘Natuurlijk niet,’ zegt Verheugt. ‘Zelfs van de ouders die beantwoorden aan dit profiel van “onveilig gehecht, plus psychische stoornis, plus actuele stress van een nieuw verlies”, maakt het overgrote deel zijn kinderen nog altijd niet dood. Helaas weten we niet wat precies maakt dat sommige mensen het wél doen.’

Wat in ieder geval meestal geen rol speelt bij kinderdoding, stelt hij, is afkeer van het kind in kwestie. ‘Eerder het omgekeerde. Als ouders van meerdere kinderen er maar één ombrengen, is dat doorgaans zelfs het meest geliefde. In zo’n geval wordt de daad vaak gevolgd door zelfmoord. Het lijkt erop dat de overweging dan is geweest: ik wil er een einde aan maken, maar dit kind kan niet zonder mij; ik moet het wel meenemen in de dood.’

Ook bij ouders die in een psychose doden, vervolgt Verheugt, lijkt gebrek aan liefde geen rol te spelen. ‘In die zin verschillen slachtoffertjes van kinderdoding dus van slachtoffertjes van kindermishandeling.’

Duidelijk signaal
Samenvattend lijkt het erop dat daders van kinderdoding vaak mensen zijn die veel van hun kroost houden en vanwege hun eigen jeugdervaringen extra gemotiveerd zijn om dat goed groot te brengen, maar die daardoor ook extra kwetsbaar zijn voor een gevoel van falend ouderschap. Dat verklaart meteen waarom hun daad vaak zo onbegrijpelijk is voor de buitenwereld. Zo’n toegewijde moeder, zo’n betrokken vader – hoe kán dit?

Toch zag Verheugt in zijn onderzoek dat de daders in 40 procent van de gevallen van tevoren wél een duidelijk signaal hadden gegeven. ‘Dan hadden ze tegen een hulpverlener of tegen vrienden gezegd dat ze er een eind aan wilden maken. Het probleem is dat daar vaak niet op wordt doorgevraagd. We vinden het te eng.’

Verheugt zou daarom graag zien dat hulpverleners standaard doorvroegen als ze depressieve ouders in behandeling krijgen. Denken ze weleens aan zelfmoord? Zo ja, hoe zit het dan met de kinderen?

Ook privé zouden we wat hem betreft wel vaker over de ‘zwarte’ kanten van het ouderschap mogen praten. ‘Dat dat ook een bron van stress en faalervaringen kan zijn, daar hebben we het liever niet over. En dat maakt het voor worstelende ouders extra zwaar.’

BRON: http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Familiedrama-Je-eigen-kind-doden-hoe-kun-je.htm

Zelf kan ik er niet bij als mensen overgaan tot deze daad. Op zo een moment hebben heel wat mensen die ze er pijn mee doen. En dan is het toch omdat ze zelf geen weg meer vinden door de angsten die in hun hoofd speelt. Als ze dan denken aan zelfmoord dat ik ook niet goed kan zetten, maar dan nog eens de kinderen erin bij betrekken dat vind ik gewoon erg. Het komt vaker voor, en we worden er ook mee geconfronteerd in het nieuws en nu zeker dat gebeurd is in Nederland. Als er een breuk komt in een relatie dan is het belangrijk om steun te zoeken en er over te praten. Zo kan je als persoon nog een gelukkig leven leiden, ook met de kinderen.
Wanneer we eigenlijk deze familiedrama’s zien is als de scheiding een vechtscheiding is of wordt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Volgens een recent Amerikaans onderzoek zouden seksuele en romantische dromen een impact hebben op ons liefdesleven. Je leest er hier alles over!

De studie werd begin deze maand gepubliceerd op sagepub.com. Onderzoekers aan de Universiteit van Maryland in New York gingen samen met het departement Psychologie van de New Yorkse Staatsuniversiteit op zoek naar de invloed van een erotische droom op het liefdesleven. Ze vroegen vrijwillige koppels om gedurende twee weken een dagboek bij te houden.

De deelnemers werden gevraagd om twee weken lang hun dromen te noteren alsook de interacties met hun partner. Het resultaat? De onderzoekers merkten op dat zodra één van hen over een ruzie gedroomd had dat er de volgende dag of de dag nadien ook meestal een echt conflict plaatsvond.

Een andere vaststelling: wanneer één van de vrijwilligers een droom had gehad waarin hij of zij bedrog pleegde dan voelde die zich plots enkele dagen minder sterk aangetrokken tot zijn of haar partner.

Volgens professor Dylan F. Selterman, die de studie in goede banen leidde, wordt ons gedrag dus duidelijk beïnvloed door hetgene waar we ’s nachts over dromen.

Als bepaalde onderwerpen (zoals ontrouw) en sommige emoties (zoals jaloezie) in de dromen van de deelnemers voorkwamen dan gingen ze in de meeste gevallen samen met een verhoogd aantal ruzies en minder sterke gevoelens voor elkaar in de daaropvolgende dagen.

‘Seks kan in onze dromen, net zoals in het echte leven, positief en negatief zijn’, legt professor Dylan F. Selterman uit.

De redenering gaat als volgt: als er een bepaald issue aanwezig is tussen een koppel dan vertaalt dat zich in hun dromen. En die dromen hebben dan op hun beurt een invloed op het gedrag van beide of één van de partners.

Bijvoorbeeld:

– Als je twijfelt over de trouw van je partner dan is de kans groot dat je droomt dat hij of zij met een ander zoent of slaapt. Vervolgens sta je waarschijnlijk op met een slecht humeur en eventuele twijfels over je partner. Daardoor verhoogt de volgende dag het risico op discussies.

– Als jij – bewust of onbewust – de drang voelt om nieuwe oorden op te zoeken dan droom je misschien een keer over een seksuele uitspatting met een ander. De volgende dag kijk je wellicht anders aan tegen je partner.

– Omgekeerd kan ook: als jij je partner blindelings vertrouwt dan zal die de hoofdrol krijgen in je (erotische) dromen. En dan zit je in een erg positieve spiraal want zowel je seksleven als je liefdesleven zullen er op vooruit gaan.

Hebben jullie zelf al ondervonden dat jullie dromen jullie liefdesleven beïnvloeden? We horen het graag!

Bron: sagepub.com

Seksuele dromen of erotische dromen het komt niet vaak voor maar als het er dan is op een nacht gaan heel wat mensen echt zoeken. Wat missen ze, wat komen ze te kort of zoeken ze naar iets speciaals dat ze niet in een relatie delen kunnen. Nu meestal met deze dromen zal er een fictief persoon aanwezig zijn, dat wil nog niet zeggen dat je daadwerkelijk het bed of een vluggertje ermee wilt delen. Op dat moment moet je voor jezelf naar je relatie kijken, en bekijken of er iets is wat je gevoelsmatig wilt veranderen.
Heel veel mensen lopen nadien ook met een angst rond, omdat ze denken echt vreemd te gaan. Of dat hun bed partner het gezien of gevoelt of zelfs gehoord heeft. Het is aan jezelf om dit ter sprake te brengen ja of nee. En mocht je bed partner het gehoord of gezien hebben dan kan deze ook jezelf de vraag stellen maar voel je zeker niet aangevallen. Of je er niet onprettig bij voelen. Zoals ik al schreef het komt niet vaak voor en als het voorkomt ja dan heb je het mogen beleven zou ik zeggen.
Zelf kan ik me wel vinden in dit onderzoek.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

JE KAN IETS BEREIKEN, DOOR GEWOON DOOR TE ZETTEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: