Overbezorgde mama = meer kans op depressieve tiener

© Thinkstock.

 

Kinderen met extreem controlerende ouders lopen meer risico op een depressie, zo blijkt uit een nieuwe studie. Overbeschermende ouders raken te veel betrokken in het leven van hun kinderen, wat hun vermogen om om te gaan met anderen aantast. Uiteraard is een zekere betrokkenheid wel goed, want dat helpt de kinderen ontwikkelen, maar te veel is schadelijk.

De bevindingen suggereren ook dat kinderen van controlerende ouders zich minder competent voelen en denken dat ze niet in staat zijn om hun eigen leven te regelen. Terwijl de ouders denken dat ze hun kind steun geven, is dus eigenlijk het omgekeerde waar.

Depressie
Tot die conclusie kwamen wetenschappers van de University of Mary Washington na een onderzoek bij 297 studenten tussen 18 en 23 jaar.

In een online enquête werden zij gevraagd om het ouderlijk gedrag van hun mama te beschrijven én zichzelf te beoordelen op autonomie, competentie en hoe ze kunnen omgaan met andere mensen. Ze moesten ook aangeven hoe tevreden ze waren met hun leven, of ze angstig waren en of ze al dan niet last hadden van depressieve symptomen.

Uit een analyse van deze antwoorden bleek dat er een verband is tussen een overdreven niveau van ouderlijke controle en een negatief welzijn bij de studenten. Het hebben van overbeschermende ouders was gelinkt aan een hoger risico op depressies, verminderde tevredenheid met het leven en lagere percepties over de eigen autonomie, competentie en het vermogen om met anderen om te gaan.

Autonomie
Volgens de onderzoekers gaat het om onrustwekkende resultaten, omdat de nood aan autonomie steeds groter wordt bij kinderen in hun zoektocht naar volwassenheid. Ze zijn dan ook bezorgd dat sommige ouders hun betrokkenheid en controle niet aanpassen naarmate hun kind ouder wordt.

“Ouders moeten beseffen welke impact hun betrokkenheid heeft op de ontwikkeling van hun kind. Ze moeten zich ook durven aan te passen wanneer hun kind zegt dat hij of zij te veel gecontroleerd wordt”, aldus onderzoeksleidster Holly Schiffrin.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/467/Angst/article/detail/1579573/2013/02/14/Overbezorgde-mama-meer-kans-op-depressieve-tiener.dhtml

Overbezorgde ouders, wij noemen het ook wel eens een vogel die de vleugels niet dicht kan klappen zodat het jong vogeltje vliegen kan. Je ouders die zo bezorgd zijn en hun kind tot in het extreme gaan controleren kan het wel op langere termijn een gevaar geven bij het kind. Soms gaan ze dan als ze kunnen iedereen volgen waar dan weer problemen van kunnen komen. Ook gaan deze kinderen heel veel stiekem doen. Dat maakt dat ze eigenlijk in een bepaalde angst leven. Ouders die niet kunnen of het moeilijk hebben om het kind los te laten, en het de wereld laten kennen, kunnen op een moment heel wat problemen veroorzaken waar ze zelf niet eens bij nadenken. En dan zouden ze het kind nog straffen maar eigenlijk moeten ze zichzelf straffen. Want door hun bezorgdheid kan een kind heel ver gaan en komen er problemen van die eigenlijk aan de ouders zelf te wijten zijn.
Opvoeden is geen gemakkelijke klus, maar als kind groot worden al even min. Dan is het soms verstand om elkaar erin te begeleiden hoe raar het ook mag klinken maar een kind kan je ook heel wat leren. Als je er als ouder open voor staat.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM