Archive for 1 juni 2012


Uw kind heeft angstproblemen: hoe moet u reageren?

 

Uw kind heeft angstproblemen: hoe moet u reageren?

Kinderen krijgen vanaf hun geboorte geregeld te maken met angsten: verlatingsangst, angst om te ontgoochelen…

Ouders kunnen hen helpen om daarmee te leren omgaan, door begrip te tonen en hun kind gerust te stellen.

Evenveel angsten als kinderfasen…

Vanaf hun achtste maand moeten baby’s door een eerste angstfase: de typische verlatingsangst wanneer ze voor het eerst de scheiding met hun moeder ervaren. Die verlatingsangst neemt nog toe als ze voor de eerste keer fysiek gescheiden worden van hun ouders (als ze naar de kinderopvang en later naar school gaan, of gewoon als hun ouders een babysit in huis nemen).

Tijdens hun schoolparkoers steken dan weer andere angsten de kop op: faalangst, angst om anderen en zichzelf te ontgoochelen, … Ook wanneer er binnen de beschermende cocon van het gezin een crisis ontstaat – bijvoorbeeld als de ouders uit elkaar gaan – , krijgt het kind af te rekenen met een hele reeks beangstigende vragen en soms ook met schuldgevoelens.

 

Hoe moeten ouders reageren op de angsten van hun kind?

Op al die sleutelmomenten moeten volwassenen hun kind geruststellen en daarbij het nodige geduld opbrengen. Het is immers belangrijk om het kind goed te begeleiden in zijn ontwikkeling en daarbij de eigen angsten niet te projecteren. Zo kan het kind nog meer verlatingsangst krijgen als de moeder zelf met schuldgevoelens kampt telkens als ze haar kind naar de opvang brengt.

Bovendien hebben kinderen nog meer moeite dan volwassenen om hun eigen angsten te begrijpen en onder woorden te brengen. Ze raken plots overmand door angst en kunnen die heel moeilijk alleen de baas. Vandaar dat ouders de angst van het kind bespreekbaar moeten maken en het voorzichtig moeten aansporen om zijn angstgevoelens te uiten. Een tekening maken, kan daarvoor een goede manier zijn bijvoorbeeld.

Het is ook essentieel om de angst van het kind ernstig te nemen en er nooit mee te spotten of het probleem te ontkennen.

Wanneer moet angst bij kinderen een reden zijn om naar de dokter te stappen?

Soms kampen kinderen met hevige angstaanvallen, een probleem dat nochtans vaker volwassenen treft. Deze aanvallen worden gekenmerkt door een plotse panische angst die gepaard gaat met lichamelijke symptomen (hartkloppingen, ademnood…).

In die gevallen, of wanneer een “normale” angst verontrustende proporties aanneemt (resoluut weigeren om naar school te gaan, geregeld nachtmerries krijgen….), is het aan te raden om erover te praten met een kinderarts. Die kan u dan zo nodig doorverwijzen naar een gespecialiseerde psycholoog of een kinderpsychiater.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/uw-kind-heeft-angstproblemen-hoe-moet-u-reageren/actueel/1311

Omdat kinderen nog veel moeten leren hebben ze ook meer angsten. Die angsten komen in allerlei vormen voor. En hebben zoals de tekst het ook beschrijft met een levensfase te maken. Zelfs baby’s kennen angsten alhoewel deze het dan niet onder woorden kunnen brengen zullen die het duidelijk maken met huilen. En jong kind zal het proberen te beschrijven. Toch mogen we ook niet vergeten de fantasie, sommige kinderen zien of lezen iets en gaan een fantasiebeeld ervan maken waar ze dan ook een angst voor gaan vormen.
Ook naar de ouders toe die hun kind een angst kunnen geven. Voorbeeld als je niet braaf bent zal de zwarte piet je in de zak stoppen. En dan staan de ouders versteld als ze een zwart iemand zien er een angst voor hebben.
Of voor het slapen gaan als ze gaan zeggen kijk maar uit als janke maan je niet komt nemen sluit je oogjes maar. Allemaal gevaarlijk en toch mee uitkijken als je het tegen je kind vertelt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Laat maar stinken: we verzorgen voeten niet meer

© Thinkstock.

 

Tanden poetsen, benen en oksels scheren, je voeten verzorgen en deodorant gebruiken. Het zijn rituelen die traditioneel deel uitmaken van onze dagelijkse verzorging. Maar wat blijkt? Steeds minder mensen hebben zo’n routine en verliezen sommige lichaamsdelen, vooral (stink)voeten, uit het oog.

Volgens Scholl, een Brits voetverzorgingsmerk, heeft slechts één op de vier Britten tegenwoordig een persoonlijke schoonheidsroutine. Dat blijkt uit hun enquête bij 4.000 mannen en vrouwen.

Geen tijd
Opvallend is dat vooral het gezicht, haar en handen voldoende aandacht krijgen. Dat zijn namelijk de lichaamsdelen die bijna altijd te zien zijn. Daarentegen besteedt slechts 15 procent genoeg tijd aan de verzorging van hun ‘onzichtbare’ voeten. Als gevolg daarvan is het met de voeten van 9 op de 10 ondervraagden “niet goed gesteld”.

Het voornaamste excuus voor dat gebrek aan verzorging is dat het narcistisch en overdreven is. Meer dan de helft van de ondervraagden steekt de schuld dan weer op een gebrek aan tijd. Zo vindt 22 procent verzorging “geen prioriteit in hun drukke leven”, terwijl anderen de zorg voor partner en kinderen veel belangrijker vinden.”Dat is een gemakkelijke, maar foute uitvlucht”, vindt psychologe Jo Hemmings. “Het is net omdat we steeds drukkere levens hebben, dat we moeten zorgen voor die ontspannende ‘ik-tijd’. We mogen niet vergeten dat de voordelen van die persoonlijke verzorging zeer groot zijn.”

Oplaptrucjes
Bovendien is het volgens Hemmings helemaal niet moeilijk om jezelf van kop tot teen te verzorgen. “Het enige wat je moet doen is je manier van denken veranderen. Persoonlijke verzorging hoeft niet veel tijd in te nemen: een paar kleine toevoegingen in je beperkte routine kunnen je zelfvertrouwen al een serieuze boost geven”, zegt zij.

Daarbij is het ook belangrijk om te weerstaan aan de ‘oplaptrucjes’. “Mensen met weinig tijd zoeken manieren om het tekort aan verzorging te verdoezelen. Zo zullen ze bijvoorbeeld kauwgom nemen in plaats van hun tanden te poetsen of hun voeten verbergen in gesloten schoenen, zelfs bij warm weer. Maar dat is natuurlijk geen oplossing.”

Man vs. vrouw
Verder legde de enquête op verzorgingsgebied maar weinig verschillen bloot tussen mannen en vrouwen. Want hoewel de gemiddelde man één derde minder tijd nodig heeft om zich klaar te maken, besteden ook zij aandacht aan gezicht en haar, maar vergeten ze hun voeten.

“Voor mannen volstaan enkel douchen en scheren niet meer. Het ‘Beckham’-effect en het feit dat vrouwen verzot zijn op mannen die voor zichzelf zorgen, hebben invloed op de verzorgingsgewoontes van mannen. Bovendien kan een verzorgd uiterlijk ook bij hen zorgen voor een immense egoboost”, legt Hemmings uit. “Helaas zijn veel mannen nog steeds berucht om hun stinkende voeten. Dus laat ons hopen dat de verzorging daarvan hun volgende stap is.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/310/Huidverzorging/article/detail/1447284/2012/06/01/Laat-maar-stinken-we-verzorgen-voeten-niet-meer.dhtml

Lichaamsdelen die niet zichtbaar zijn vragen ook hun verzorging. Ga je dat niet doen kom je op een moment met problemen te zitten. Oksel haar dat niet geschoren wordt, bij mannen het haar uit de oren of de neus zijn allemaal puntjes die heel snel opvallen. En waar voor heel wat mensen geen aandacht aan gegeven wordt. Dan krijg je de voeten dat voor heel wat mensen een obstakel is van hun eigen lichaam. Maar ze vergeten dan wel dat beide voeten hun brengen waar ze naar toe willen gaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wereldwijd 75 procent meer kankergevallen tegen 2030

© thinkstock. Een vrouw ondergaat een mammografie.

Het aantal gevallen van kanker zal de komende twintig jaar wereldwijd toenemen met 75 procent. Een nieuwe wetenschappelijke studie voorspelt voor derdewereldlanden zelfs een groei met 90 procent.

 

De kankers die te maken maken hebben met de ‘westerse levensstijl’ zijn volgens de studie aan een duidelijke opmars bezig

Het onderzoek, dat staat in de online-editie van het medische vakblad The Lancet, gaat na hoe de huidige en toekomstige verspreidingsgraad en mortaliteit van verschillende types van kanker verschillen naargelang het ontwikkelingsniveau van een land.

Oorzaken
De voorspelde wijzigingen zijn vooral te verklaren door de vergrijzing en door veranderingen in de levensstijl, zegt oncoloog Freddie Bray van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. “Kanker is nu al de belangrijkste doodsoorzaak in heel wat rijke landen, en zal dat de komende decennia in alle delen van de wereld worden. Dit onderzoek is een belangrijk referentiepunt om de aandacht te vestigen op de nood aan mondiale maatregelen om de toenemende belasting van kanker terug te dringen”, aldus Bray.

Levensstijl
Sommige vormen van de ziekte – zoals baarmoederhalskanker en maagkamer – lijken in de industrielanden minder voor te komen. Maar de kankers die te maken maken hebben met de ‘westerse levensstijl’ – zoals borst-, prostaat- en darmkanker, zijn volgens de studie aan een duidelijke opmars bezig.

Derdewereldlanden
In de derdewereldlanden zouden de vormen van kanker die vaak voorkomen in het westen, een duidelijke stijging kennen. Nog volgens de studie zullen groeilanden als Zuid-Afrika, China en India tegen 2030 geconfronteerd worden met 78 procent meer kankergevallen. In ontwikkelingslanden die minder snel groeien, kan dat cijfer zelfs oplopen tot 93 procent.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/120/Kanker/article/detail/1447099/2012/06/01/Wereldwijd-75-procent-meer-kankergevallen-tegen-2030.dhtml

Toch hoge cijfers die ze zetten naar de toekomst toe. Dan zou ik ook toch eens een studie maken om te kijken hoe het echt zou komen dat de cijfers zo hoog komen te liggen. Al goed dat ik dan al mijn ouderdom heb en als ik mag blijven zoals ik nu ben wel dan hoop ik nog veel mensen te mogen helpen en informatie mag doorgeven. Al kan het dan heel wat trager worden hihi

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

“Verdriet duurt langst van alle emoties”

© thinkstock.

 

Gemiddeld duurt de ene soort emotie langer dan de andere. De langstdurende emotie blijkt verdriet, in afnemende volgorde gevolgd door blijdschap, boosheid en dankbaarheid. Dat schrijft de Leuvense psycholoog Philippe Verduyn in zijn doctoraatsverhandeling over de dynamiek van onze emoties.

Emoties blijken heel complexe systemen te zijn waarvan de intensiteitscurves totaal uiteenlopende patronen kunnen aannemen, zegt Verduyn in een gesprek met de Campuskrant, het blad van de KU Leuven.

Als hypothese voor de langere duur van verdriet wijst hij op het feit dat dit een emotie betreft waarbij men minder vat heeft op het gebeurde, terwijl men bijvoorbeeld bij boosheid actiever kan ingrijpen. Mensen verlengen of verkorten overigens door allerlei strategieën – bewust of onbewust – de duur van hun emoties. Verlengen gebeurt bijvoorbeeld door te piekeren, het oprakelen van gebeurtenis, verkorten door te herinterpreteren van wat gebeurd is.

Karakter en cultuur
Er zijn volgens de onderzoeker wel overeenkomsten tussen de duur van een emotie en het karakter van een persoon. “Zo duren positieve emoties langer bij extraverte types dan bij introverte en slepen negatieve emoties langer aan bij neurotische mensen dan bij stabiele. Ook de aard en het belang van de gebeurtenis spelen een rol.”

Verduyn stelde ook een opvallend verschil vast tussen culturen. “Negatieve emoties duren gemiddeld langer in collectivistische landen zoals Afrika, dan in individualistische landen zoals West-Europa.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/649/Verdriet/article/detail/1447086/2012/05/31/-quot-Verdriet-duurt-langst-van-alle-emoties-quot-.dhtml

Verdriet gaat ook gepaard met pijn, dat maakt dat het lang in het lichaam blijft zitten. Erg genoeg komt dan nog eens de oorzaak erbij, het een is al erger als de ander. En over het een kan je sneller overzetten als bij het ander. Soms kan het dan ook nuttig zijn om je verdriet met een vertrouwenspersoon te delen. Dan komt het gelijk los en soms ga je ook nog begeleid worden om het sneller te verwerken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

SOMS MOET JE OVERGEVEN AAN WAT???

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀‼ || Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: