Een gedachte

Wat is een gedachte?
Wat kunnen we ermee?
Hebben we gedachten nodig?

Met deze vragen zet ik jullie gedachten al aan het werk. Maar over wat ga je denken, de vragen die ik gesteld heb of over wat gedachte nu eigenlijk is. Een gedachte is waar men zich even van bewust is. Het laat ons denken dan naar boven komen.
Een gedachte kan vanuit het onbewuste komen of vanuit andere bewuste gedachten. Zo kan een gedachte opgeroepen worden door waarnemingen een beeld dat man vormt van iets een bepaalde geur die onze gedachte naar iets toe laat gaan of geluid. Zo zie je dat we toch redelijk veel met onze gedachte bezig zijn. Net zoals bij de eerste drie vragen. En al snel gaat men opzoek.
In gedachte gaan kan op twee manieren.
Ze de vrije loop laten gaan. Dat maakt dat je iets hoort of ruikt en daar een gedachte bij gaat leggen. Die gedachte kan op een fantasie spelen die je met je eigen gedachte gaat uitwerken en voor jezelf.
Dan heb je concentratie of overdenken. Dat maakt dat je over iets je gaat concentreren en in gedachte het zo goed mogelijk gaat uitwerken.
Toch zal men zien zeker in het laatste als men geconcentreerd bezig is en men wordt plots afgeleid dat men de concentratie verbreekt en dat er geen gedachte meer zijn om je er nog aan toe te zetten. Dan duurt het even en dan kan je de draad weer opnemen.
In het eerste stukje dat je ze de vrije loop laat dan gaat men fantaseren en uit die fantasie ga je eigenlijk genieten. Toch mag men niet vergeten het is een fantasie. En ook hier kan je uitgehaald worden. Daar dan een vorm van boosheid kan bij te pas komen.
Door onze zintuigen te gebruiken kunnen onze gedachte informatie opnemen in de hersenen. Als men dan op een moment terug naar de informatie gaat dan gaan we in onze gedachte.
Een voorbeeld hiervan is; je leest een boek en op een moment sluit je hem. Dan kan de mogelijkheid erin zitten dat je vanuit die boek in je hersenen de informatie gaat opvragen om iets op te zoeken of te gaan uitproberen. Dat zijn gedachte die je dan hebt uit het lezen van een boek.
Nu heb je ook twee soorten gedachte
Positieve gedachte
Negatieve gedachte.
Het positieve zijn de leuke gedachten. Gedachte die blijven hangen en waar je meer verder kan.

De negatieve gedachte zijn deze die je soms heel emotioneel kunnen maken. En we mogen niet vergeten het zijn je eigen gedachte. Zo kan het dan ook soms gebeuren dat je negatieve gedachte hebt dat eigenlijk niet nodig is. Voorbeeld ervan is als je denkt dat iemand dat gedaan heeft. Je gaat erop denken zelfs ga je de persoon aanvallen en je moet eigenlijk aanhoren dat het niet zo is.
Wel het zijn juist die negatieve gedachte die heel lang in ons kunnen blijven hangen. Soms door een situatie dan ze dan juist naar boven komen en dat je erop gaat denken. Dat maakt dat gedachte soms heel gevoelig kunnen liggen en zo ook heel emotioneel kunnen zijn. Heel wat mensen leven in gedachte of in een gedachte patroon en vergeten dat ook het gevoel een belangrijke rol spelen. In ons leven speelt het dus een belangrijke rol gedachte. Als we ook dan eens kijken hoe we het woord gebruiken.
Heb je het in gedachte hoe het eruit moet zien.
Zou je gedacht eens kunnen geven

Ik had gedacht om met jou dit of dat te gaan doen.
Mijn gedachten zeggen dat die situatie zo is.
Dan zal je zeker voor jezelf nog genoeg zinnen kunnen maken of beschrijven met dat woord erin.

Er zal nooit een dag voorbij gaan of we gebruiken onze gedachte. Dat maakt dat je eigenlijk ziet dat onze hersenen een grote computer is die we openen om er iets uit te halen. Want zo ontstaan gedachte. Zo kunnen we in onze eigen gedachte gaan dagdromen of wegdromen, een fantasie maken of werkelijk aan iets in gedachte werken om het nadien af te maken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM