Nieuwe behandeling bij slaapapneu

De TU Delft heeft een apparaatje ontwikkelt dat mensen met slaapapneu van extreme vermoeidheid moet verlossen. De zogeheten NightBalancegeeft een lichte trilling als mensen op hun rug draaien. Je wordt er niet wakker van, maar de trilling prikkelt wel genoeg om van houding te veranderen zodat er geen apneu optreedt en de nachtrust ongestoord blijft.

Nederland telt circa 300.000 mensen met slaapapneu. Het is een aandoening waarbij de ademhaling tijdens de slaap gedurende enkele seconden stopt. En dat vaak meerdere keren per uur. Het gevolg is ondermeer een verstoorde slaap, waardoor mensen overdag met extreme vermoeidheid en concentratieverlies kampen.

Bij ongeveer de helt van de patiënten hangt de aandoening samen met slapen op de rug. Voor deze groep mensen was tot nu toe geen therapie beschikbaar om het slapen op de rug voorgoed af te leren.  De Slaap Positie Trainer van NightBalance moet daar verandering in brengen.

De afgelopen tijd is de effectiviteit van de  Slaap Positie Trainer met klinisch onderzoek uitgebreid getest bij 90 patiënten, met zeer goed resultaat. Nico de Vries, KNO-arts in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam, is gespecialiseerd in slaapapneu: ‘De Slaap Positie Trainer van NightBalance is een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling van mensen met slaapapneu. Voor de mensen met slaapapneu die vooral optreedt bij het slapen op de rug is er nu voor het eerst een effectieve behandeling beschikbaar, zodat zij langdurig van de ernstige klachten van apneu verlost kunnen worden.’

De Slaap Positie Trainer is vanaf vandaag verkrijgbaar op voorschrift van een medisch specialist (KNO- of longarts). Zorgverzekeraar Achmea vergoedt de therapie volledig, andere zorgverzekeraars hebben een eventuele vergoeding nog in beraad.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/actualiteiten/2012/02/27/nieuwe-behandeling-bij-slaapapneu#more-8500