HappyNews is donderdag 8 september weer terug

 

meditatie_8Hein Braat – Maha Mrityunjaya Mantra

 

OM triyambakam yajāmahe sugandhim pushTivardhanam,
urvārukamiva bandhanān mrrityormokshiya māmrritāt

ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिय मामृतात्

Om. We worship and adore you, O three-eyed one, O Shiva. You are sweet gladness, the fragrance of life, who nourishes us, restores our health, and causes us to thrive. As, in due time, the stem of the cucumber weakens, and the gourd is freed from the vine, so free us from attachment and death, and do not withhold immortality.

tri-ambaka-m “the three-eyed-one”
yaja-mahe “we praise”
sugandhi-m “the fragrant”
pusti-vardhana-m “the prosperity-increaser”
urvaruka-m “disease, attachment, obstacles in life, and resulting depression”
iva “-like”
bandhanat “from attachment Stem (of the gourd); but more generally, unhealthy attachment”
mrtyor “from death”
mukshiya “may you liberate”
ma “not”
amritat from immortality

VERTALING.
Om. Wij aanbidden en aanbidden U, O met drie ogen een, O Shiva. Je bent lief blijdschap, de geur van het leven, die ons voedt, herstelt onze gezondheid, en zorgt ervoor dat ons gedijen. Als te zijner tijd, de steel van de komkommer verzwakt, en de kalebas is bevrijd van de wijnstok, zo vrij ons van gehechtheid en dood, en niet onthouden onsterfelijkheid.

tri-ambaka-m “de drie-eyed-one”
yaja-Mahe “wij loven”
sugandhi-m “de geurige”
pusti-vardhana-m “de welvaart-increaser”
urvaruka-m “ziekte, gehechtheid, obstakels in het leven, en de daaruit voortvloeiende depressie”
iva “-achtige”
bandhanat “van gehechtheid Stem (van de kalebas), maar meer in het algemeen ongezond attachment”
mrtyor “van de dood”
mukshiya “kan je bevrijden”
ma “niet”
amritat van onsterfelijkheid

BRON: http://www.happynews.nl/2011/09/05/happynews-is-donderdag-8-september-weer-terug/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM