Archive for juli, 2011


MENS

WE ZIJN MAAR MENSEN, MAAR WE KUNNEN LEREN VAN ELKAAR.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

EEN KIND SLAGEN

Slaan verslechtert emotionele intelligentie en het gedrag van kinderen

En het gedrag van het kind zal alleen maar verslechteren, zeggen de onderzoekers van Amerikaanse en Canadese universiteiten. Onderzoekers zeggen dat het slaan van kinderen, in plaats van het gebruik van niet-fysieke straffen zoals time-outs, hun emotionele intelligentie en ‘executief functioneren’, die ons in staat stelt om na te denken over ons gedrag, vermindert. Het gevolg is dat slaan zou kunnen leiden tot slechtere discipline bij kinderen. Hoewel ze kunnen voldoen aan de regels op korte termijn, dit doen ze om te vermijden dat ze weer geslagen worden, op de lange termijn zal het effect afnemen of krijgen ze meer moeite om te begrijpen waarom ze geslagen worden. De on derzoekers waarschuwen dat het later kan keiden tot slechte zelfbeheersing en steeds slechter wordend gedrag. De onderzoekers volgden 63 kinderen van vijf en zes jaar op twee prive-scholen in West-Afrika. Een van de scholen gebruikte lijfstraffen voor strafbare feiten, variërend van het vergeten van een potlood, storend gedrag tijdens de lessen, terwijl de andere school geen lijfstraffen gebruikten maar verbale waarschuwingen en time-outs. Alle kinderen kwamen uit hetzelfde gebied en hadden een vergelijkbare thuissituatie. De kinderen kregen een reeks taken opgedragen om hun executieve functies te testen. De resultaten, gepubliceerd in het tijdschrift Social Development, toonde aan dat de oudere kinderen van de school die geen lijfstraffen hanteerden ‘significant hoger’ scoorden in deze taken dan kinderen die op school geslagen werden. Auteur van de studie, professor Victoria Talwar, van de McGill University in Montreal, Canada, zei: “De bevindingen suggereren dat een harde omgeving op lange termijn nadelige effecten heeft op de verbale intelligentie en het gedrag van het kind hebben

BRON: http://www.jojoclub-afslanken.com/2011/07/28/slaan-verslechtert-emotionele-intelligentie-en-het-gedrag-van-kinderen/#utm_source=feed&utm_medium=feed&utm_campaign=feed

Mensen slagen is het allerlaatste dat men doet naar een kind. Het kind zal het ook niet begrijpen voor wat de slagen zijn, want een straf is nodig maar het slagen zal nooit een teken van wijsheid naar het kind laten zien. Je gaat het kind alleen maar banger maken, en zoals de tekst ook laat lezen zal het op een moment in zijn leven niet meer aanvoelen als anderen emotioneel zijn en voor wat.
En zal slagen helpen om een kind te straffen. NEE is daarop mijn antwoord.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

WAT JE DOET

WAT JE DOET KOMT UIT GEVOEL, WAT JE NIET DOET KEN JE NIET.
WAT JE NIET KENT KAN JE LEREN VANUIT GEVOEL TE GAAN DOEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

WERELD MEDITATIE

Gezamenlijke meditatie in 80 wereldsteden, ook in Amsterdam

medmob-2

Op donderdag 28 juli gaan duizenden mensen in meer dan 80 wereldsteden tegelijk mediteren, onder meer in het drukke centrum van Amsterdam, New York, London, Melbourne en Beiroet. Op de Dam in Amsterdam zal midden in de drukke avondspits een grote groep zittende mensen een enorme stilte en rust uitstralen.

Deze meditatie duurt een uur en wordt afgesloten met een gezang van 10 minuten. Duizenden Amsterdammers die na een lange werkdag terugkeren naar huis, zullen die middag worden blootgesteld aan een vloedgolf van rust en positieve energie. Doel van de actie is om een grote groep mensen samen te brengen die in stilte een positieve energie creëren in het drukke stadscentrum.

Initiatiefnemer van deze flashmob is de Amerikaanse groep MedMob. Zij hielden in januari 2011 met 60 mensen de eerste meditatie flashmob in het Texas State Capitol, het overheidsgebouw van de staat Texas in Austin. Inmiddels is MedMob in zeer korte tijd uitgegroeid tot een wereldwijde beweging met in sommige steden meer dan 250 deelnemers.

Donderdag 28 juli wordt de eerste keer dat MedMob de meditatie in zoveel wereldsteden tegelijk laat plaatsvinden. Naast Amsterdam zullen ook grote groepen mensen mediteren in steden als New York, London, Barcelona, Melbourne, Honolulu en Beiroet.

De meditatie op de Dam in Amsterdam (naast het Nationaal Monument) begint om 17.00 uur en iedereen kan deelnemen aan de flashmob.

Dit meditatie-evenement sluit aan bij de actuele ontwikkeling in de samenleving waarbij steeds meer mensen op zoek zijn naar balans, onthaasten en zingeving. Laatste jaren beoefenen miljoenen Nederlanders meditatie, yoga of andere ontspanningsvormen. Meditatie is niet alleen rustgevend voor veel mensen, diverse onderzoeken tonen aan dat meditatie een positief effect heeft op de gezondheid.

BRON: http://www.happynews.nl/2011/07/27/gezamenlijke-meditatie-in-80-wereldsteden-ook-in-amsterdam/

Dit zouden ze meer moeten organiseren zeker om mensen minder in stress te doen belanden. Het verhoogt ook altijd het innerlijk lichaam zodat je nadien weer meer aan kan en dat je het gevoel hebt dat de rust weder keert.
Maar mensen die echt met mediteren bezig zijn, zullen dit ook dagelijks doen en op welk moment van de dag. Want we mogen niet vergeten dagelijkse taken kan men ook bekijken als een meditatie en toch in alle rust bezig zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

KIND IS TE DRUK

Wanneer is druk té druk?

Kinderen horen te spelen en te ravotten dat het een lieve lust is. En dat ze af en toe wat druk zijn, zien we met liefde door de vingers. Toch lijken zij die het vaak iets té bont maken en aan stilzitten een broertje dood hebben, steeds sneller het etiket ADHD opgekleefd te krijgen. En dat lang niet altijd terecht, zo blijkt.
Wie z’n peuter of kleuter energiek door het leven ziet huppelen, omschrijft dat doorgaans als een positieve eigenschap. Maar wat als diezelfde uk op de lagere school teruggefloten wordt omdat hij niet aandachtig genoeg is, té impulsief is en niet kan stilzitten? In dat geval worden ouders steeds vaker en sneller met de vinger gewezen: heeft je kind geen ADHD?Het lijkt wel alsof ADHD echt een ziekte van deze deze tijd is. ‘Er is de laatste jaren nochtans geen toename van het aantal ADHD-patiënten’, zegt kinder- en jeugdpsychologe Inge Antrop van het UZ Gent. ‘De geruchten dat ADHD vaker gediagnosticeerd wordt dan vroeger zijn er zeker, maar belangrijke internationale studies tonen aan dat ADHD vandaag zeker niet meer voorkomt dan tien jaar geleden. Wat we wél vaststellen en wat kan leiden tot een administratieve toename van ADHD, is een betere herkenning van het probleem.

Bijvoorbeeld bij meisjes aan wie ADHD vroeger veel minder toegeschreven werd of bij adolescenten en volwassenen bij wie het ziektebeeld tijdens de kindertijd niet vastgesteld werd. En dat is op zich uiteraard een goede zaak. De aandacht voor kinderen of jongeren met ADHD is tegenwoordig doelgerichter en er zijn meer correcte doorverwijzingen in de hulpverlening. Anderzijds zijn er toch nog heel wat mensen die ADHD onvoldoende kennen en er daardoor algauw iemand onterecht mee bestempelen.’

Wanneer (geen) ADHD?
Wie een bepaalde klacht ervaart of een symptoom bij zichzelf of een ander ziet opduiken, gaat tegenwoordig surfen op het internet, in de hoop daar de juiste diagnose te lezen. Bij té drukke kinderen duikt algauw de term ADHD op. Inge Antrop: ‘Waar het gedrag van sommige drukke kinderen het resultaat is van een bepaalde opvoeding, is dat met ADHD niet het geval.

ADHD is een biologisch probleem; de oorzaak ligt niet bij de opvoeding van het kind, al kan een bepaalde manier van opvoeden juist heilzaam dan wel verstorend werken op een kind met aanleg voor dit ziektebeeld. Maar de aandoening is dus wel degelijk erfelijk bepaald en aangeboren, hoewel dit uiteraard geen vrijgeleide mag zijn. Stel je bijvoorbeeld vast dat je kind tijdens het vijfde leerjaar plots verminderde aandacht heeft voor school of dat het thuis veel onrustiger reageert dan voorheen, dan kan je zeker niet meteen spreken van ADHD, maar moeten vooral eerst andere hypothesen overwogen worden.

De symptomen van ADHD moeten zich namelijk al van in de vroege kindertijd manifesteren, en wel op de volgende drie vlakken: aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze drie kernpunten zijn bij ieder van ons aanwezig, maar bij sommige mensen uiten deze zich in opvallend mindere of meerdere mate. Zo kunnen we allemaal weleens impulsief handelen of de aandacht verliezen, maar wanneer ben je té impulsief of toon je net té veel of té weinig aandacht? Om dat te kunnen vaststellen, bestaan er een aantal criteria:

– De symptomen moeten robuust in de ontwikkeling aanwezig zijn, dus vanaf vroege leeftijd merkbaar.
– De symptomen moeten ook robuust over verschillende situaties voorkomen, dus zowel op school, thuis als elders. Ondervindt een kind enkel hinder op sociaal of emotioneel vlak of merk je dat er enkel op school bepaalde gedragsproblemen ontstaan en is er thuis geen vuiltje aan de lucht, dan kan je opnieuw niet spreken van ADHD.
– Op school of op sociaal vlak moet het kind duidelijk hinder ondervinden van de symptomen.’

Druk op school
Zonder dat we van een significante stijging kunnen spreken, tonen cijfers aan dat zo’n drie tot vijf procent van de lagereschoolkinderen effectief kampt met ADHD. ‘De kans dat leerkrachten tijdens hun loopbaan een of meerdere leerlingen met deze gedragsstoornis voor zich krijgen, is dus niet onbestaande’, merkt dr. Antrop op. ‘Een juf of meester moet dus alert zijn voor bepaalde zaken, maar dat is zeker niet makkelijk.

Want laat impulsiviteit, druk doen en de aandacht nauwelijks langer dan een paar minuten bij de les kunnen houden net héél typerend zijn voor alle jonge kinderen! Net om die reden zijn we onder de leeftijd van zes jaar dan ook erg voorzichtig met het stellen van een diagnose; we nemen het liefst een afwachtende houding aan.

Bovendien wil het criterium ‘robuust in verschillende situaties’ niet zeggen dat kinderen met ADHD in elke situatie heel druk moeten zijn. Er zijn ook omstandigheden waarin ze helemaal niet opvallen omdat ze zich dan net erg rustig gedragen. Plaats jonge kinderen met ADHD trouwens in een klas met een sturende leerkracht die voldoende tijd en aandacht voor elk kind kan uittrekken en ook daar zal je de symptomen veel minder snel opmerken. Ten slotte mogen we ook niet vergeten dat een kind ook best druk en hyperactief kan zijn zonder dat het ADHD heeft!’

Geen concrete test
Bepaalde signalen opmerken is één ding, ze op de juiste manier interpreteren blijkt voor een leek allesbehalve makkelijk. ‘Bij twijfel of problemen stap je in eerste instantie best naar de huisarts. Naast een overschatting blijft er namelijk ook een onderschatting van het probleem bestaan’, vertelt dr. Antrop. ‘Zo zien we nog steeds heel wat zestienjarigen met ADHD opduiken bij wie de diagnose eigenlijk al veel eerder gesteld had kunnen worden. Door omstandigheden glipten zij helaas door de mazen van het net en kwamen in een waterval van frustraties en mislukkingen terecht, enkel en alleen omdat de link naar ADHD nooit gelegd werd en het kind gewoon als ‘moeilijk in de omgang’ aanzien werd.’

Tegelijk wringt ook daar het schoentje, want op welke manier stel je vast of een kind daadwerkelijk gewoon ‘moeilijk doet’ of aan een stoornis lijdt? ‘Hoewel er geen concrete test voor ADHD bestaat, kan een diagnose toch vrij snel gesteld worden’, legt dr. Antrop uit. ‘Iemand met ADHD, en zeker een kind, ondervindt namelijk echt hinder van de symptomen en kan in de meeste gevallen nauwelijks nog naar behoren functioneren. En dat terwijl er mits een aangepaste behandeling perfect met de aandoening te leven valt.’

Omstreden pilletjes
ADHD wordt vaak bestreden met Rilatine, een omstreden middel dat volgens deskundigen vaak te snel voorgeschreven wordt. ‘Wat de aanpak van ADHD betreft, staat psycho-educatie oftewel de uitleg die aan de ouders, school en het kind zelf gegeven wordt voorop’, stelt Inge Antrop. ‘Wat is ADHD, wat zal de aanpak zijn, enzovoorts. Indien dit echter niet voldoende blijkt – en dat is in de meeste gevallen ook zo – dan wordt er tevens specifieke medicatie toegediend die inmiddels erg efficiënt gebleken is om de symptomen van ADHD te onderdrukken.

Zowat tachtig procent van de patiënten is met deze medicatie gebaat, al mag deze enkel door een arts voorgeschreven worden wanneer er voor honderd procent zekerheid bestaat over de diagnose! De bedoeling is om met medicatie op korte termijn de hoge toppen van het storende gedrag te scheren, waardoor de patiënt op langere termijn ontvankelijker wordt voor therapie en trainingen die minstens even belangrijk zijn.’

Naast psycho-educatie en medicatie blijkt ook een concrete aanpak in het ‘hier en nu’ bepalend voor het behandelen van kinderen met ADHD. Dr. Antrop: ‘Zij hebben over het algemeen een afkeer voor uitstel; wachten is voor hen een serieuze opgave. Het is dan ook belangrijk om alles met hen op het eigenste moment te bekijken en in de onmiddellijke context te reageren en te handelen. Iets grotere kinderen met ADHD kan je wat gedrag betreft vergelijken met peuters en kleuters. Deze kleintjes willen en kunnen nog geen geduld opbrengen en willen niet graag wachten.

Welnu, wie aan ADHD lijdt, denkt en handelt op net dezelfde manier; hij of zij kan bepaalde regels pas op latere leeftijd tot zich nemen. Dat heeft te maken met de zogenaamde executieve hersenfuncties oftewel de besturingsfuncties die er in onze frontale hersenkwab voor zorgen dat ons gedrag in een bepaalde richting gestuurd wordt zodat we een bepaald resultaat verkrijgen bij een bepaalde handeling. Maar bij een kind met ADHD zijn deze hersenfuncties nog onrijp, waardoor het constant een beroep zal willen doen op zijn omgeving om hem de nodige motiverende prikkels te bezorgen.’

Kinderen met een handleiding
Waar kinderen met ADHD absoluut baat bij hebben, is een erg gestructureerd leven. Inge Antrop: ‘Stel dagschema’s op met een duidelijke tijdsplanning en orden alles op een welbepaalde plaats in de woning of klas. Kan een bepaalde activiteit moeilijk gepland worden of verloopt deze chaotischer dan verwacht – denk maar aan een schoolreis – dan kan je hierop anticiperen. Maak je het kind immers gevoelig voor de gevolgen van een bepaalde activiteit of handeling, dan kan je het hierdoor tegelijk trainen.

Ook vaardigheidstekorten kunnen op diezelfde manier aangepakt worden. Kinderen met ADHD vallen doorgaans uit de boot op sociaal vlak omdat ze bepaalde sociale vaardigheden missen. Mits de juiste gedragstherapie valt ook dit te verhelpen.’ En dan zijn er nog de omgevingsprikkels. ‘Het kind raapt een prikkel snel op maar is er tegelijk heel gevoelig voor. Werken in kleine stapjes is hier de boodschap. Beloon het kind onmiddellijk wanneer het iets positiefs verricht of de nodige motivatie aan de dag kan leggen.

Stel dat moment zeker niet uit tot het einde van de week, want dan is de beloning veel minder krachtig. Ook positief stimuleren staat voorop; een kind leert immers niet door straf maar wel door wat het als positief resultaat bekomt bij een bepaalde handeling. En wil je kind die ene hobby of studierichting uitproberen, geef hem dan de kans en motiveer het kind, ook al houdt het iets nieuws vaak niet lang vol. Het biedt immers die broodnodige afleiding en laat het kind z’n eigen vrije tijd gestructureerd en voor zichzelf indelen.’

Niet lui
Studeren voor een moeilijke toets leidt bij kinderen met ADHD vaak tot problemen. ‘Wie niet weet dat het hier om iemand met ADHD gaat, zal dit gedrag snel wijten aan luiheid of een gebrek aan motivatie; iets wat we vaak op scholen horen’, weet dr. Antrop. ‘Bovendien vinden leerkrachten en ouders de extra aandacht die deze kinderen vragen vaak oneerlijk ten opzichte van de andere leerlingen. Het is dan ook belangrijk leerkrachten en ouders erop te wijzen dat het hier niet om ‘slechte wil’ van het kind gaat maar wel om een letterlijk biologisch ontbreken van motivatie in de hersenen. Het is alsof je tegen een blinde zou zeggen: je moet maar beter kijken!’

Kinderen met ADHD doorverwijzen naar een school met aangepast onderwijs, lijkt voor Inge Antrop niet per definitie nodig, tenzij het kind echt moeilijk kan volgen in het reguliere onderwijs. ‘De meeste van deze kinderen kunnen mits de nodige medicatie en gedragstherapie perfect volgen op school, maar ze blijven uiteraard erg gevoelig. En toch… Kinderen met ADHD zijn meestal gehard, net doordat ze vaak kritiek over zich heen krijgen. Ze blijven vaak in de meest onvoorspelbare situaties als een rots overeind.’

Meer weten?
Op www.zitstil.be tref je heel wat nuttige informatie over het Centrum ZitStil dat vorming, training en ondersteuning geeft en tevens maatschappelijke acties onderneemt om iedereen die iets te maken heeft met ADHD vooruit te helpen. Het centrum is er voor alle leeftijden en voor iedereen, ook (groot)ouders, artsen, monitoren… Je kan er ook telefonisch terecht op het nummer 03/830.30.25.

Wie graag psychologisch advies, hulpverlening of gerichte doorverwijzing op afstand wil krijgen, kan terecht op de ADHD-Consultatielijn: 0902/88.777

Bron: artikel door Nathalie Vandecasteele voor Goed Gevoel, juli 2011

Men spreekt al snel over mijn kind is heel druk, kan niet stil zitten of speelt te luidruchtig. Toch is het soms niet meer dan aandacht vragen, maar daar zijn de ouders niet voor open. Soms voelt het kind zich zo alleen en zal het zich laten gelden op momenten. De meesten gaan dan naar de huisarts worden doorverwezen naar een kinderpsychologe, en daar gaan we dan medicatie. Dit alleen om het kind rustig te houden. Vanuit het gedrag krijgt het dan nog eens de stempel ADHD te hebben soms zelf met nog anders tekens. Maar mensen kinderen moeten kunnen spelen, kinderen moeten zich kunnen uitleven. Probeer er als ouder voor te zijn, we weten allemaal dat het niet meer als vroeger is en dat moeder thuis blijft om de opvoeding. Maar probeer dan ook als je thuis komt aandacht te geven aan je kind. Soms is daar al veel met verholpen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

DIEP

DIEP VAN BINNEN DAAR ZIT HET.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

WETEN

WANNEER JE WEET VOEL JE NOG NIET, WANNEER JE VOELT WEET JE NOG NIET, WANNEER HET EVENWICHT ER IS DAN WEET EN VOEL JE PAS

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Zo ga jij vanaf nu elke dag op tijd slapen

De tijd waarin moeder en vader ons op tijd naar bed stuurden, is al lang voorbij. Het voornemen dat je ‘vanavond echt op tijd gaat slapen’ klinkt bekend en is hoogst waarschijnlijk al even vaak mislukt. Wij helpen je alvast een stap dichter bij een ideale nachtrust, met de volgende nauwkeurige tips.

Het uur waarop we gaan slapen is één van de weinige dingen die we zelf in de hand (zouden moeten) hebben. Het uur waarop we  opstaan is vaak sociaal gedetermineerd: we moeten op tijd op het werk zijn, de kinderen moeten nog klaargestoomd worden voor school en daar tussenin hopen we ook nog een ontbijt naar binnen te spelen.

En hoewel een spannende film, een zomerterrasje of een aanhankelijk lief vaak roet in het eten gooien, kan je met deze manuele of virtuele rekensom een poging ondernemen om deze keer écht op tijd te gaan slapen.

Bereken zelf wanneer het bedtijd is …
Wie het slaap-heft in eigen handen wil nemen, berekent met de volgende aanwijzingen zijn/haar ‘ideale’ uur om te gaan slapen:

1 Bepaal vooraf hoe laat je de volgende dagen (gemiddeld) opstaat.

2 Tel vanaf dat uur vijf cycli van 90 minuten – of 7,5 uur – terug. Elke slaapcyclus is ongeveer 90 minuten lang en de gemiddelde mens slaapt vijf cycli per nacht.

3 Bouw een veiligheid in: gebruik je wekker of gsm niet langer alleen om te ontwaken, maar ook om te gaan slapen. Geef het uur aan waarop je naar bed moet, je wekker herinnert je er op tijd aan en excuses als ‘Ik was de tijd uit het oog verloren’ zijn voorgoed voorbij. (Vergeet vooral je wekker niet aan te passen voor ’s morgens!)

4 Wie na drie dagen ‘ideale’ slaaptijd tien minuten vroeger dan de ochtendwekker wakker wordt, weet dat hij het uur klopt. Volhouden is in dit geval dan ook de boodschap.

5 Wie na drie dagen zijn best doen nog altijd niet wakker wordt zonder de radiowekker, is er nog niet. Ga 15 minuten vroeger slapen,  elke dag, zolang je niet op tijd wakker wordt ’s morgens. Je weet dat je het juiste uur hebt ontdekt als ook jij tien minuten voor de ochtendwekker ontwaakt.

…Of laat deze website het werk doen
Wie tegenwoordig in zomermodus functioneert, kan het vuile werkje ook door deze fijne website laten opknappen. De website berekent aan de hand van het uur waarop je uit bed moet, hoe laat je in slaap moet vallen om een fris man/vrouw te zijn. Belangrijk blijkt dat je niet tussen twee slaapcycli van 90 minuten gaat slapen. Slaapzacht, alvast!

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/167/Slaapproblemen/article/detail/1296901/2011/07/25/Zo-ga-jij-vanaf-nu-elke-dag-op-tijd-slapen.dhtml

Het is soms belangrijk om telkens op een bepaald uur naar bed te gaan. Want zoals we opstaan op een bepaald uur zo zou men ook dat op de avond moeten doen. Rust is heel belangrijk voor ons lichaam en geest. En we gaan ook merken als men op een bepaalde tijd naar bed gaat dan men toch de rust kan vinden. Het is dan toch eens leuk om dit eens te doen en voor jezelf uit te maken hoeveel slaap je nodig hebt. Want niet iedereen heeft zijn 8u nodig of meer of minder.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

DURF

DURF EENS NAAR HET DIEPSTE PUNT VAN JE GEVOEL EN GEDACHTEN TE GAAN.

DAG MAN, DAG VROUW

Wie je ook mag zijn hierop aarde
Je bent in de eerste plaats een man of een vrouw.
Dat is nu gewoon zo.
We verschillen dan wel van elkaar
Maar het is zo mooi
Man en vrouw te mogen zijn.
We kunnen van elkaar houden
We kunnen elkaar beminnen
We kunnen delen
En toch zijn we anders
En is het soms voor vele moeilijk
Om elkaar te vinden
Angst biologische klok
Het speelt allemaal mee.
En toch
Om elkaar echt te vinden
Zal het gebeuren
Maar
Ze dienen eerst te leren hun zelf te kennen.
En wetend
Dat man en vrouw
Anders in elkaar zit
Hoe is dat bij jezelf
Ben jij aanwezig in je lichaam
In de kracht ervan
In de sekse ervan
Mooie vragen in een gedicht die diep kunnen gaan
En hoe is het gesteld met de interactie van de andere sekse.
Eens je antwoord kan geven
Dan heb je ontdekt
Dat een man een man is
Een vrouw een vrouw is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: