Bindingsangst

Veel vraag krijg ik nu van mensen die geconfronteerd worden met bindingsangst of verlatingsangst.

Bindingsangst is het gevoel hebben dat je vrijheid kwijt (ge)raakt of dat men bepaalde dingen moet gaan delen. Ze gaan dan ook proberen om bepaalde mensen niet heel dicht te laten komen. Want op zo een moment kan de persoon zich kwetsbaar voelen en zo ontstaan de angsten.
Meestal heeft het een achtergrond die ook psychologisch kan zijn.
Zoals
Een dierbare verliezen.
Een goede en sterke band gehad hebben die plots verdwijnt.
Te weinig of teveel genegenheid van het ouderlijk huis gekend.
Of mensen die je pijn hebben proberen te doen (on)bewust.

Dit zijn allemaal factoren die een rol in het verloop van het leven kunnen spelen van de persoon. Die dan zo een angst heeft om een nieuwe binding of relatie aan te gaan. Om weer emoties of pijnen te moeten voelen als het niets wordt. Daarom gaan deze liever hun weg zonder zich aan iets te hechten of te binden. Maar zo ontlopen ze natuurlijk hun verdere leven. Natuurlijk is het fijn om de persoon te laten kiezen, maar ze zitten dan ook heel veel met twijfels en kunnen niet echt een beslissing nemen. Zo wordt het ook voor de ander persoon moeilijk om een vertrouwen te hebben of te krijgen. Dat maakt dat er altijd een angst bij de ander dan weer aanwezig is, van zou hij/zij nu wel het menen wat gezegd wordt en blijven. Want vandaag kan het zo zijn morgen kan het gedaan zijn, of wilt de persoon even niet opgeschept zitten met de partner. Als er een relatie is zal de persoon altijd proberen om niet altijd bij de partner te moeten zijn. Dit kan een beangstigend gevoel geven van binding. Ze nemen dan ook liever een voorkeur van een Lat-relatie aan.
Het zijn ook mensen die niet snel plannen zullen maken voor de toekomst zoals:
Samenwonen
Kinderen
Die vragen gaan ze dan ook snel uit de weg. Weer zie je hier dat de persoon de ander op een twijfelachtige manier achterlaat zonder ook maar te denken aan zijn/haar gevoelens. Zo merk je dan al heel snel als partner dat het moeilijk is om een vertrouwen of een lang termijn planning te doen voor iets. Want ze leiden snel af van hun antwoord. Vandaag is het ja morgen kan het even goed een nee zijn.
Bindingsangst komt zowel bij vrouwen als bij mannen voor. Dat vroeger toch anders gekend was en dat meer mannen dit hadden dan vrouwen. Nu wordt ook meer en meer gezien dan een vrouw een vorm van bindingsangst kan hebben. Dit dan ook weer vanuit het verleden of vanuit een situatie kan komen.
Bindingsangst komt ook heel vaak voor bij mensen die een echtscheiding gehad hebben. Of een goede vriend/vriendin verloren hebben.
Nu mensen met een stopzetting van een relatie hebben het al zwaar om te verwerken maar dan komt de angst er na een tijdje nog eens bij dat ze een andere relatie willen aangaan en het gevoel hebben dat deze ook gaat stoppen of afbreken. Daarom is het nuttig om de verwerking goed af te ronden en niet te gaan projecteren op de nieuwe relatie. Dan pas kan je goed voelen, en kan een relatie slagen.
Nu de verwerking of de angst weg werken kan men meestal niet alleen. Hiervoor kan men beroep doen op een psycholoog of een goede therapeut die zich heeft gespecialiseerd in angsten.
Want nog kan helpen op termijn is Bach-Bloesem. Dit zijn kruiden die niet de oorzaak gaan onderdrukken maar en hulp zijn om de angst onder ogen durven te zien. Hier speelt dan ook een belangrijke rol om erover te praten. Het praten zal meestal niet met eigen partner gaan nog met vrienden maar soms met een vertrouwenspersoon kan dit een goed hulp zijn om van de angst af te komen.

Als we nu even naar het woord zelf gaan kijken.
BINDINGSANGST.
Een angst om zich aan iets te binden.
Bang zijn om een binding aan te gaan of te voelen.
Eigenlijk kan men het bekijken als je iemand zou vastbinden en die uren laat zitten of liggen. Dan komt er zoveel adrenaline naar boven dat de persoon los wilt geraken. Op het moment van los komen, kan er nadien een angst komen om vastgebonden te worden. Dat maakt dat deze persoon soms al het zweet zal uitbreken als men een knoop legt in een stuk koord.
Wel dat is juist het zelfde met het hele verhaal van bindingsangst, deze hebben een probleem om hun te binden aan een ander persoon of iets anders.

Nu als we terug gaan in de tijd dat wij als ongeboren in de buik van de moeder zitten binden wij ons vast aan die gevoelens moeder ongeboren kind. Worden we geboren dan is het eerste dat ze doen het kind op de moeder leggen om de binding te bewaren naar elkaar toe. Wanneer we een baby zijn voelen we die binding nog steeds want we voelen maar al te graag het lichaam van moeder aan de rust als we aan het zuigen zijn en hoe we de armen om ons heen voelen. Door op te groeien bestaat er een kans dat sommigen de binding blijven behouden met moeder zelfs met vader, anderen zullen anders gekend hebben. Daar zit het juist in op een moment moet men het kind vrij kunnen laten en de binding loslaten. Toch gebeurd het niet altijd en is het kind of zelfs de volwassene zo gehecht tot op een moment dat er iets gebeurd sterfte of een ongeval. Dan pas kan bindingsangst optreden en kan de persoon heel hard in zichzelf gaan keren. Zo hard dat deze dus geen binding meer wilt aangaan.

Met dit stukje tekst waar niet veel over te lezen is zelf niet in boeken nog op pc wil ik duidelijk maken dat mensen met een bindingsangst echt moeten proberen de oorzaak aan te pakken of te achterhalen willen ze een goede relatie op kunnen bouwen. Want mensen het is altijd verschrikkelijk als men iemand verliest of los moet laten, maar het leven gaat door en moet door kunnen gevoelsmatig. Kan men dat niet kan men ook geen liefde of een relatie aangaan omdat deze in het verleden blijft hangen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM