Wat is nu ontwaakt handelen.

Het is een handeling die men doet vanuit een gevoel. Het is dan van belang van objectbewust te zijn en ruimtebewust te zijn. Velen zien het object maar de ruimte niet of omgedraaid. Hun leven zit dan helemaal vol gepropt met objecten en verkleinen de ruimte. Nu in gedachten is dat even zo. Men neemt heel veel objectief op en de ruimte in je hersenen wordt zo klein dat je eigenlijk op springen staat.
Mocht men meer ruimtebewust gaan werken ga je merken dat je eigenlijk objectief niet veel nodig hebt, en dat het maar een bijkomstig iets is.
Nu in het handelen naar ruimte is het van belang om ook niet zoals vele voor het tv te gaan zitten. Zo maak je geen ruimte maar ben je weer objectief bezig.
Soms is een oefening om ruimte te voelen dan nuttig.
Deze bestaat gewoon om op een rustige plaats te gaan zitten en te horen naar de bergbeek die het water voort laat stromen.
Deze oefening is niet makkelijk maar eens je ze kan dan ken je de ruimte zonder objecten. En spreek je ook je gevoel aan. Want door deze oefening ga je diepzinnig luisteren en voelen in plaats van je gedachten de vrije ruimte laten vol te lopen.
Nu even terug naar de titel ontwaakt handelen.
Ga ik nu eerst het ontwaakt zetten.
We moeten allemaal ontwaken willen we vanuit ons zelf kunnen leven. Dat ontwaken begint bij ons 5 zintuigen. ZIEN HOREN VOELEN RUIKEN PROEVEN. Van daaruit kunnen we gaan handelen.
Want handelen doen we door wat we horen, wat we voelen en zien. Ook door te ruiken en te proeven. Ons handelen gaat dan vanuit een object dat we tot ons krijgen tot het in gevoel op te nemen en dan naar onze gedachten laten gaan om er iets mee te doen.
Het is dan van belang om ruimte te maken tussen gevoel en denken, en niet gelijk te gaan handelen. Zou je dat wel doen werk je vanuit het object en niet vanuit je ruimte.
Het is dan ook belangrijk om bewust te handelen. Zou je onbewust gaan handelen ga je eigenlijk je ego een voeding geven en ben je bezig met jezelf iets voorop te stellen.
Bewust handelen heeft dan ook te maken met wat op je pad komt en de pauzes die je neemt om te handelen.
In handelen heb je eigenlijk drie punten die nauw samen hangen met elkaar.
— AANVAARDING
— PLEZIER
— ENTHOUSIASME.
In alle opzichten kan je het nodige aanvaarden dat het voor jezelf geen pijn nog andere problemen kan geven. Het is eigenlijk een verplicht iets te doen. Dit kan je dan op twee mogelijkheden bekijken. Of je maakt het leuk dat wat je moet doen of je blijft hangen in het negatieve zodat jezelf er een pijn van voelt.
Als je het voor jezelf leuk maakt kan je er nog plezier aan hebben ook. Alleen zoals ik dus al schreef mag het jezelf geen pijn doen.
Je kan iets aanvaarden te doen maar je kan ook het anders bekijken je aanvaard het vanuit je gevoel je ruimte en niet vanuit het object. Dan kan er wel een enthousiasme in zitten om iets te ondernemen.
En toch moet je niet alles aanvaarden dat gezegd wordt, zou je dat wel doen dan krijg je weer die vicieuze cirkel dat je laat leiden op momenten. Waar dan weer op gespeeld kan worden.
Als je iets niet met plezier kan doen, en je kan er ook geen aanvaarding in brengen stop dan met wat je bezig bent, en durf op zo een moment nee te zeggen. Zo neem je voor jezelf verantwoordelijkheid op. En ga je merken dat het prettig kan zijn wat je doet.
We kunnen maar aan iets plezier beleven dat we er volledig achter staan. Dan voel je dat in je gevoel en ook met je gedachten. Want je doet iets vanuit een gezellig en plezierig gevoel.
Dat maakt dat je dat helemaal voelt stromen doorheen je lichaam. Je bent in wijze van een met wat je doet.
Maar ook hier zit een maar aan, laat je geen plezier geven dat het oppervlakkig is of dat het zo hoort. Dan laat je weer leiden en voed je weer het ego om ergens bij te horen, of gewoon door je te laten leiden.
Plezier moet voelbaar zijn moet stromen dan pas kan je zeggen ik doe het met plezier. Net zoals ik nu dit schrijf dat voel ik gewoon stromen en doet me plezier dat anderen het zullen lezen, en er iets mogen van op steken. Net zoals ik met het schrijven ook nog doe.
Wanneer je eigenlijk plezier ervaart is er ook een enthousiasme en dat maakt dat de drie woorden mooi in elkaar vloeien.
Ik ben enthousiast wat ik doen.
Dat voelt ook heel prettig aan als ik me ervoor 100% kan inleven.
Dat zijn zo twee zinnen die je toch vaak hoort als mensen iets leuks en met volle overtuiging doen. Want dat zal ook gezien worden nadien. Om iets vol enthousiasme te doen moet je ook je doel of doelen kennen om ervoor te gaan. Dat zal dan ook vreugde geven en vanuit dat komt dan weer het plezier door het lichaam stromen. Zo zie je dat eigenlijk deze drie woorden heel afhankelijk van elkaar zijn. Het zijn de bouwstenen van ons ontwaakt handelen.
In ontwaakt handelen zit ook vanuit de ander het woord egoïsme in. Daar bedoel ik mee als je iets graag doet en je voelt het stromen heb je soms geen besef van tijd en andere zaken. Dat maakt dat anderen mensen je dan op een moment met een stempel van dit woord kunnen gaan bedrukken.
Durf dan ook de confrontatie aan te gaan met deze. Meestal spreekt het veel meer over de persoon zelf dan tegen wie hij/zij het gezegd wordt.

Mensen probeer altijd plezier te beleven in het leven en wat je doet, doe je iets vol overtuiging dan komt ook het enthousiasme boven. Door dat naar boven te laten komen voel je alles in een geheel stromen door je lichaam je geest die helder wordt omdat je vol overtuiging iets met plezier doet. Dan pas kan je het aanvaarden dat ook een gevoel voor jezelf geeft. Want in het woord aanvaarden zitten de twee kanten. Enerzijds het gezegde anderzijds vanuit jezelf.

Probeer te leren om te ontwaken en zo te mogen genieten van het leven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM