Wat is eigenlijk het innerlijk kind.

 

–Kennen we het.

–Voelen we het.

 

Allemaal vragen waar velen zich mee bezig houden.

Zelfs ook met de vraag:

–Heb ik het.

 

Kijk al die vragen die soms voor een septisch iemand moeilijk te aanvaarden zijn hebben maar een antwoord.

***JA

 

Want het is het kind dat we ooit geweest zijn maar dat na verluid van tijd eigenlijk niet meer de aandacht krijgt.

Hoe kan je nu tot je innerlijk kind komen.

Door opzoek te gaan naar jezelf als

***Zuigeling

***Peuter

***Kleuter

***Schoolkind

***Adolescentie en eigenlijk de wedergeboorte van jezelf om voor jezelf op te komen.

 

Zoals je ziet is de kindertijd de grond slag van ons geheel, het geheel dat ons vormt ons laat voelen hoe we nu in het leven staan.

Wanneer je nu je ogen zou sluiten je handen op je buik zou leggen en je gehoor naar dat deel laat gaan wat je eigenlijk aan het beminnen bent ga je misschien je innerlijk kind kunnen voelen en horen. Dit is eigenlijk ook een meditatie om tot diep in jezelf te gaan kijken. Want weet als je soms ergens te kort in geschoten bent of je weet eigenlijk van jezelf niet hoe of wat je overkomt, is dit soms terug te vinden in die tijd van je verleden. We vergeten allemaal al snel de minder goede tijden in ons leven en zeker in de tijd van onze jeugd. Maar vergeet dan ook niet mensen dat we het wel heel ons leven bij ons dragen. Dat maakt als er iets gebeurd of zich een situatie voordoet dat je daar diep kan ingaan door juist niet even te luisteren naar je innerlijk kind. Had je dat wel gedaan dan zou je ook inzichten zien in die stukjes.

Zo merk je dan ook dat ook dit eigenlijk een proces is van verwerking en aanvaarden. Niemand heeft het altijd goed of naar wens gehad. Als je dan deze ook telkens bij je draagt en nooit er geen aandacht aan geeft ga je altijd wonde openen die eigenlijk door jezelf komen.

Hier is het van belang het woord LIEFDE en RESPECT te kennen. Dat je dan ook op jezelf richt.

Eerst moet je leren aanvaarden dat je op aarde mag zijn.

Dan is het leren om liefde aan jezelf te geven.

En als men deze twee kan geven dan krijg je respect voor jezelf.

Daaruit bestaat ons leven in drie woorden gericht naar jezelf en naar je innerlijk kind. Wat er ook gebeurd is wat voor trauma je zou hebben opgelopen je kan het helen. Door te weten dat wat je voelt er aandacht aan te geven. En dan zoals ik boven schreef je ogen te sluiten en voor jezelf gaan te voelen naar dat innerlijk kind van je. Vergeet ook nooit je innerlijk kind te omhelzen.

Want als je dit durft voel je gewoon een warmte stralen doorheen je lichaam.

Durf er ook eens mee te praten en kijk niet wat anderen dan van je vinden.

Durf er ook eens mee te spelen.

Al deze dingen gaan zeker dingen laten aanvoelen,

–Een gemis dat je gekend hebt

–Een stukje dat je niet durfde.

Omdat we ouder zijn zelf soms kinderen hebben durven we zelf niet meer ons als een kind gedragen. Wie durft als ouder nog spelen met iets leuks waar anderen op zitten te kijken. Alleen al maar voor geen commentaar te moeten horen.

Maar durf je dan in wijze jezelf wel zijn.

Durf je dan ook dingen doen die anderen niet doen.

Weer allemaal stukjes die je zou kunnen missen omdat je niet anders wilt gevonden worden, maar je doet je er zelf wel pijn mee.

Mensen geloof in jezelf en geloof dat je ook dat innerlijk kind in je draagt, durf het ook tot je te nemen. Want het is jouw eigen bloed het is jouw eigen gevoel en dat maakt het zo mooi dat je eigen innerlijk kind mag en kan omhelzen.

Het kan je zoveel leren en dat is juist wat je soms nodig hebt in het leven.

 

Met dit stukje wil ik proberen te laten voelen dat ieder het innerlijk kind draagt en dat ieder er eens meer mee bezig zou moeten zijn.

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

 

AUM MANI PADME HUM

 

 

Advertenties