Category: Psychologische teksten


Hoe (ab)normaal is jouw vergeetachtigheid?

© thinkstock.

Maar liefst veertig procent van de bevolking tussen de 25 en 85 jaar klaagt over vergeetachtigheid. Acht procent maakt zich zelfs ernstige zorgen over zijn geheugen, zo blijkt uit recent onderzoek. Reden tot paniek? Wij trokken naar de geheugenkliniek van het UZ Leuven voor meer duidelijkheid.

Of het nu gaat om het oproepen van een telefoonnummer, vertellen wat je afgelopen weekend meemaakte, je herinneren waar je auto geparkeerd staat of de naam onthouden van iemand die je onlangs ontmoette … Het geheugen is beslist dé hersenfunctie die we het vaakst gebruiken en daardoor onmisbaar om goed te kunnen functioneren. Niet verwonderlijk dus dat veel mensen zich zorgen maken wanneer hun geheugen het laat afweten. Gelukkig is dat niet altijd nodig. ‘We moeten een onderscheid maken tussen normale klachten die bij het ouder worden horen, en pathologische klachten’, zegt professor Rik Vandenberghe, adjunct- kliniekhoofd neurologie van het UZ Leuven. ‘Weten dat er geen sprake is van een neurologisch probleem is vaak al voldoende om mensen weer meer vertrouwen te geven, wat de werking van het geheugen sowieso bevordert.’

Niet één geheugen
In plaats van te spreken over het geheugen, zouden we het beter over onze geheugens hebben. Ons brein bevat immers niet één maar verschillende geheugenstelsels. Ieder stelsel slaat een ander soort informatie op. Je kan dus niet alle geheugenklachten over dezelfde kam scheren. Niet meer weten wat je in de kelder ging doen, je de naam van je kleindochter niet meteen herinneren of je wagen niet terugvinden op een parking wijzen telkens op een ander probleem. Over het korte- en het langetermijngeheugen hebben we al gehoord, maar de werking van ons geheugen is complexer dan dat. Vanaf wanneer we iets voor langer dan een halve minuut willen opslaan, maken we gebruik van het langetermijngeheugen, dat op zijn beurt uit verschillende types bestaat. ‘Mensen worden het meest met problemen met het episodisch geheugen geconfronteerd’, zegt professor Vandenberghe.

‘Dat geheugenstelsel staat in voor het onthouden van persoonlijk doorgemaakte gebeurtenissen. Het merkwaardige aan dit geheugen is dat het oproepen van informatie spontaan gebeurt, zonder dat je er moeite voor moet doen. Het is als een naslagwerk van wat je de voorbije minuten, uren, dagen, weken en jaren meegemaakt hebt.’ Naast het episodisch geheugen speelt ook het semantisch geheugenstelsel een cruciale rol in ons dagelijkse functioneren. Het bevat een schat aan informatie die we in een vroege fase van ons leven opgeslagen hebben: de betekenis van woorden, concepten … ‘Zo weet je bijvoorbeeld dat het woord ‘hond’ naar een dier verwijst en ken je allerlei weetjes over honden. Al die kennis heb je in je vroege kinderjaren opgedaan, zonder te weten wanneer precies. Dat die informatie al zo lang in het geheugen ingebed is, is wellicht ook de reden waarom het semantisch geheugen vrij goed bestand is tegen veroudering.’ Ook het proceduraal geheugen blijft met het ouder worden redelijk goed overeind. ‘Het proceduraal geheugen is belangrijk voor alle vaardigheden die verbeteren naarmate je het vaker doet, zoals autorijden, tennissen …’, verduidelijkt de professor. ‘We merken dat dit deel van het geheugen bij ouderen en zelfs bij alzheimerpatiënten goed bewaard blijft. Problemen met het topografische geheugen, een vierde deel van het langetermijngeheugen, komen bij deze groep wel vaak voor. Je zou dat geheugenstelsel ook onze interne gps kunnen noemen die je nodig hebt om van punt a naar punt b te geraken en die ook belangrijk is voor je ruimtelijk inzicht.’

(Ab)normaal?
Met het verouderen gaat de werking van het geheugen er onvermijdelijk op achteruit. ‘Vooral het episodisch en het topografisch geheugen zijn al relatief vroeg, vanaf de leeftijd van veertig jaar, gevoelig voor veroudering’, weet prof. Vandenberghe. ‘Het is dan ook een uitdaging om een onderscheid te maken tussen normale geheugenklachten en problemen die op een geheugenziekte kunnen wijzen. Mensen zoeken steeds vroeger medische hulp. Ze wachten niet tot wanneer hun klachten zo ernstig zijn dat ze de dagelijkse activiteiten bemoeilijken. Dat is goed en past ook binnen de gedachte die binnen het onderzoek naar alzheimer leeft, namelijk dat eventuele nieuwe behandelingen in een vroege ziektefase opgestart zouden moeten worden. Maar het is natuurlijk ook zo dat een correcte diag-nose bij beginnende klachten niet eenvoudig is. Neuropsychologisch onderzoek speelt daarbij een belangrijke rol. Een van de meest gebruikte testen is de vijftienwoordentest waarbij we vijftien woorden voorlezen die onderling geen samenhang vertonen. Dit herhalen we vijf keer vooraleer we overgaan op een andere opdracht. Tien minuten later vragen we de patiënt wat die vijftien woorden waren. Door hun testresultaten te vergelijken met die van proefpersonen zonder geheugenklachten en van dezelfde leeftijd, krijgen we een indicatie van de graad van het geheugenprobleem.

Daarnaast kijken we naar het type geheugenklachten. De weg niet meer kennen in een vertrouwde omgeving, je wagen niet terugvinden op de parking van een supermarkt, zichzelf herhalen tijdens een gesprek … doen eerder aan geheugenziekten denken. Deze klachten refereren immers naar het episodisch en topografisch geheugen, die beide op de hippocampus steunen, het hersendeel dat bij de ziekte van Alzheimer aangetast wordt. Ook als courante woorden niet meer te binnen schieten of je de betekenis ervan niet meer kent, kan dat alarmerend zijn. In hoeverre de geheugenklachten een invloed hebben op het dagelijkse leven is een derde belangrijk criterium. In welke mate is iemand nog in staat om financiële verrichtingen uit te voeren, medicatie te nemen … Zulke handelingen vergen planning, organisatie en coördinatie. Bij veel patiënten met beginnende alzheimer verloopt dat moeizaam. Tot slot doen we steeds een bloedname en is ook medische beeldvorming belangrijk voor een correcte diagnosestelling. Met een MRI kunnen we onder meer de grootte van de hippocampus in kaart brengen. Die neemt ook bij gezonde mensen af met het ouder worden, maar bij alzheimer gebeurt dat sneller.’ Weten wat de oorzaak is van het geheugen- probleem is belangrijk, zowel voor de patient als voor zijn omgeving. ‘Niet alleen om eventueel medicatie op te starten – dat kan enkel wanneer er sprake is van de ziekte van Alzheimer, waarbij er een impact is op het dagelijks functioneren – maar ook om zich beter aan het probleem aan te passen. Zo adviseren we om niet te veel aandacht op het geheugenprobleem te vestigen en is het onnodig om telkens te corrigeren. Dat helpt niet en werkt frustraties in de hand.’

Emotionele problemen
Bepaalde geheugenklachten kunnen op een probleem wijzen, maar veel klachten zijn gelukkig onschuldig. Prof. Vandenberghe: ‘Zo krijgen we heel wat vijftigers over de vloer die zich zorgen maken over zogenaamde action errors. Naar de kelder gaan en niet meer weten wat je er kwam doen, is daar een voorbeeld van. Dergelijke actiefouten refereren naar een handeling die in de toekomst zou gebeuren. Ze zijn doorgaans onschuldig en verwijzen naar een deel van het geheugen dat niet op de werking van de hippocampus berust. Bij het merendeel van deze patiënten liggen emotionele problemen aan de basis van hun klachten. Dat hoeft niet per se een depressie te zijn. Ook worstelen met existentiële vragen, stress … hebben een impact op de werking van het geheugen.’ Ook dertigers die klagen over vergeetachtigheid, hoeven zich meestal niet al te veel zorgen te maken. Jonge kinderen in huis of een drukke job kunnen de nachtrust in het gedrang brengen, wat het geheugen niet ten goede komt. ‘De remslaap is belangrijk voor het versterken van het geheugenspoor’, verduidelijkt de prof. ‘Tijdens je slaap heb je gemiddeld een vijftal remslaapperiodes. Wordt je nachtrust verstoord, dan heeft dat dus ook een effect op je geheugen. Slaapgebrek zorgt ervoor dat je overdag meer moeite hebt met complexe aandacht. Na een vergadering zal je moeilijker kunnen oproepen wat er gezegd werd. Om informatie op te kunnen slaan in je geheugen, heb je immers voldoende aandacht nodig.’

Gezonde levensstijl
Dat overdreven alcohol nefast is voor je geheugen zal je niet verbazen. Misschien kampte je zelf al eens met een black-out na een avond met veel alcohol. Gaat het over iets eenmaligs, dan hoef je je geen zorgen te maken over blijvende schade, maar voor wie dagelijks veel alcohol drinkt, liggen de kaarten anders. ‘Elke dag vijf alcoholische consumpties drinken brengt de werking van je geheugen in gevaar’, zegt Vandenberghe. ‘Om je geheugen weer op punt te brengen volstaat het om je alcoholgebruik terug te schroeven naar een à twee glaasjes per dag. Tenzij het geheugenverlies door overdreven drankgebruik al zo vergevorderd is dat er sprake is van het syndroom van Korsakov, waarbij geen herstel mogelijk is.

Ook het langdurig gebruik van bepaalde pijnmedicatie kan geheugenklachten uitlokken.’ Om je geheugen gezond te houden zijn er gelukkig ook enkele maatregelen die een bewezen werking hebben. ‘Zo weten we dat aerobe training – waarbij de hartslag tussen de 120 en 145 schommelt – een gunstig effect heeft op het volume van de hippocampus. Dagelijks een halfuur lopen bijvoorbeeld, komt je geheugen ten goede. Fysieke activiteit is ook belangrijk voor een algemene cardiovasculaire fitheid, wat op zijn beurt cruciaal is voor een goede hersenwerking. Een gezonde bloeddruk, bloedsuikerspiegel en een gezond cholesterolgehalte zijn ook belangrijk om je geheugen op peil te houden. Het is bekend dat een mediterraan voedingspatroon daartoe bijdraagt.’ Je met volle overgave op geheugentrainingsschema’s storten heeft weinig zin. ‘Na verloop van tijd zullen die oefeningen vlotter gaan, maar of dat ook een impact heeft op het dagelijks functioneren, is nooit bewezen. Intellectueel actief blijven is wel belangrijk voor het geheugen. Hou je van kruiswoordraadsels, dan past dat prima bij dat advies, maar jezelf een trainingsschema opleggen louter om je geheugen te verbeteren, heeft geen zin. Kies liever voor iets dat je oprecht interesseert en je een positief gevoel bezorgt.’

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2157574/2014/12/19/Hoe-ab-normaal-is-jouw-vergeetachtigheid-.dhtml

We spreken van een kort termijn geheugen en iemand die lang kan onthouden. Nu vergeetachtigheid komt vaak voor en soms staan we er niet bij stil dat het soms tot een zwaar probleem kan leiden. Er zijn mensen die zo vergeetachtig bent dan ze niet begrijpen dat het voor bepaalde niet leuk meer is. Nu men kan dan wel bepaalde dingen doen, opschrijven ergens een briefje hangen. Dat kan allemaal een hulp zijn. Toch is het zo in sommige situaties zal iemand sneller iets vergeten dan dat iemand in een rustig moment zit. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Minder tienermeisjes laten abortus plegen

Het aantal tienermeisjes dat abortus heeft laten plegen in Nederland is in 2013 gedaald. 3643 meisjes braken hun zwangerschap af. Dat is ruim tien procent minder dan in 2012.

Het totale aantal abortussen is in 2013 ongeveer gelijk gebleven: 30.601 zwangerschappen werden afgebroken. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Twaalf procent van de vrouwen die abortus pleegden kwamen vanuit het buitenland naar Nederland.

Ruim de helft van de abortussen vond plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap. Bij 19 procent gebeurde het na twaalf weken zwangerschap. Een derde van de vrouwen had al eerder een abortus ondergaan.

4,6 procent procent van de abortussen gebeurde naar aanleiding onderzoeken naar de gezondheid van het ongeboren kind. Op de 20-wekenecho zijn bijvoorbeeld sommige ziektes of aandoeningen al te zien.

Het aantal abortussen daalt al sinds 2007. Nederland behoort tot de landen met het laagste abortuscijfer.

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/3954360/minder-tienermeisjes-laten-abortus-plegen.html

Toch nog hoge cijfers. Al is het al gedaald het zou nog veel minder kunnen zijn. Als men de kinderen de nodige informatie meegeeft en dat jongeren weten waar ze terecht kunnen met hun seksuele vragen, die ze niet altijd thuis aan de ouders kunnen stellen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Vrouwelijke seks-delinquenten handelen niet op hun eentje

FemaleMonsterZedendelicten plegen, dat doet een vrouw niet. Dat denken we intuïtief.

Helaas zijn vrouwen wel degelijk ook daders, maar zij doen dit bijna nooit op hun eentje en ook niet vanuit een seksuele abberatie……..

Dit blijkt uit onderzoek van Miriam Wijkman, waarop zij vandaag promoveert aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Ze onderzocht de kenmerken van vrouwelijke zedendelinquenten in strafdossiers en strafbladen in de periode 1994-2008.

Naast het samen plegen ontdekte de promovenda dat vrouwelijke zedendaders bijna nooit seksuele motieven hebben. Bij 98% werd geen seksuele stoornis vastgesteld, zoals pedofilie.

Opmerkelijk, want vrouwelijke daders maken wel degelijk minderjarige slachtoffers.

“De seksuele voorkeur van de mannelijke mededader kan meespelen”, aldus Wijkman. “Hij zou bijvoorbeeld een voorkeur kunnen hebben voor jonge kinderen. Ook is het lastig om seksuele stoornissen en pedofiele interesses vast te stellen bij vrouwen. ”

Wijkman geeft voor het eerst een overzicht van de kenmerken van deze misdadige vrouwen. Haar bevindingen zijn van belang voor de praktijk van recherche en behandeling.

“Je zou behandeling van dit soort daders juist niet op het seksuele aspect van de delinquentie moeten richten, maar meer op de algemene psychosociale problemen van de dader.”

BRON: http://seks.blog.nl/gevaarlijke-gekken/2014/12/15/vrouwelijke-seks-delinquenten-handelen-nooit-op-hun-eentje

Ik ben misschien verkeerd, maar de vrouwen die jongeren tot seks dwingen zelfs in een school werken toch alleen. En ook dat onlangs te lezen was van een kuisvrouw die de bij bepaalde gezinnen de jonge domineerde en zo tot seks verplichte. Ook zei handelde alleen. Ik heb het vermoeden dat men echt naar de achtergrond van zo iemand moet gaan kijken. Ook hoe het ooit thuis gesteld was of is. Want ook daar kan een raakvlak zitten. Als iemand zelf met deze problemen in contact geweest is, en er niet over heeft kunnen praten en nog niet los gelaten heeft kan de vrouwelijke persoon dit als normaal gaan zien.
Opmerkelijk is dat men hier schrijft dat een vrouwelijk zedendelinquenten niet alleen zou kunnen werken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

AFPERSING

AFPERSING,

Wat en hoe ga je ermee om en hoe komt je ervan af.
Soms heb je het niet door en zal het bijna altijd via een sociaal netwerk gaan, deze werken vanuit het buitenland. Zodat ze moeilijk te pakken zijn, maar ook moeilijk op te sporen zijn.
De meeste afpersingen gebeurd via webcam of gesprekken. Gesprekken bedoel ik dan mee dat je tegenover een persoon staat of meerdere die iets verplichtend aan hen te geven, zo niet dat ze dingen gaan doen. Een voorbeeld een bankoverval waar de rover aan de bediende vraagt om het geld in de tas te stoppen. Wordt het niet gedaan dan gebeuren er dingen.  Afpersing komt ook soms voor in een vriendenkring. Als je dit niet geeft dan zal ik dat eens doen, of zal ik dat eens van je gaan rondvertellen, en ben je niets meer. Zo zijn er nog eindeloze zinnen die tot afpersing leiden.
Afpersing is dan ook een vorm van diefstal dit soms met geweld of bedreiging. Ook wordt het woord chantage hiervoor gebruikt. Iemand wordt zo gechanteerd dat de persoon maar doet wat andere hem/haar zeggen of verplichten.
Nu meestal zal het gaan met bepaalde bedreigingen zoals ik al beschreef in dat zinnetje. Maar het gaat soms iets verder en dan word gedreigd met geweld op de persoon of zelfs op zijn dierbare.
Als je hiermee te maken krijgt probeer het zelf niet op te lossen. Maar stap naar instanties politie is een goede zaak. Vertel heel je verhaal en probeer het helemaal naar voren te brengen hoe moeilijk het misschien ook voor je is. Maar zo kan men er wel iets aan doen.

Afpersing is strafbaar en moet men zeker niet blijven mee zitten.

Afpersing komt overal voor en zowel bij mannen als vrouwen.

Afpersing kan heel psychisch gespeeld worden en dat maakt dat erop het gevoel gewerkt wordt.

Afpersing heeft ook soms te maken met chantage, tot zelfs bedreigingen.

Afpersing mag men niet laten gaan.

Afpersing kan je heel diep raken.

Afpersing laat je in angst leven.

Kijk maar eens naar kinderen die ook soms de vorm aannemen van afpersing.

Hier onder heb ik dan een mooi voorbeeld van afpersing.

Mannen afgeperst na webcamseks

Bij chantage via internet met naaktbeelden denk je al gauw aan jonge, naïeve meisjes die zich laten overhalen tot een striptease voor de webcam. Maar wat blijkt? Steeds meer mannen worden ook slachtoffer.

Een knappe vrouw verleidt de man via de webcam tot een geil videogesprek dat stiekem wordt opgenomen. Even later wordt hij ermee gechanteerd: of hij betaalt een flinke zak geld, of de beelden worden doorgestuurd naar zijn vrouw, vrienden en familie.

Mam, ik kan het uitleggen…
De Vlaamse ‘Stijn’ maakte het mee. Hij accepteerde het vriendschapsverzoek van de aantrekkelijke Filipijnse Serene Lee via Facebook. Na een paar avonden chatten liet hij zich in een moment van zwakte overhalen tot Skypesex. Ze masturbeerden voor elkaar via de webcam en dat kwam hem duur te staan: als hij geen duizend dollar zou betalen zou ze de beelden naar al zijn vrienden sturen.

Gelukje voor Stijn
De jongen probeerde een nepbankrekeningoverschrift te sturen en schakelde een hackersvriend in om informatie over haar te verzamelen voor de politie. Hoewel ze volop bleef dreigen met het openbaar maken van de beelden, geloofde hij dat het pure bluf was. Tot nu toe heeft hij gelijk, want de beelden zijn nog nergens opgedoken.

Uit schaamte niet naar politie
In tegenstelling tot Stijn betalen de meeste mannen wel. Volgens Peter de Waele van de Vlaamse Federale politie betalen mannen vaak liever 500 tot 1500 euro dan dat ze het risico lopen dat de hele wereld ze masturberend op internet kan zien. Maar zodra er betaald is, gaat zo’n afperser door met geld eisen. Het is niet duidelijk hoeveel mannen slachtoffer worden omdat ze vaak uit angst en schaamte niet naar de politie stappen.

In de kroeg toch helderder
Hoewel veel mannen in de kroeg misschien argwanend worden als er ineens een bloedmooie jonge vrouw op hen afstapt, zijn ze online vaak toch naïever. Volgens psychologen komt dat door een vals gevoel van veiligheid dat mensen thuis ervaren achter hun eigen computer.

Voorkomen toch echt beter dan genezen
Het is vaak lastig om de afpersers achter de tralies te krijgen, omdat ze vaak vanaf een ander continent werken. Al met al is voorkomen beter dan genezen. De Waele: Voel je toch de aandrang om je voor iemand uit te kleden, zorg dan in godsnaam dat er geen camera in de buurt is.

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Zo stop je een ruzie voor hij begonnen is

© thinkstock.

Een hevige ruzie of discussie kan een goede uitlaatklep zijn om je frustraties te uiten, maar is achteraf gezien meestal overdreven. Heel wat mensen hebben dan ook spijt na een zware onenigheid. Dankzij deze tips hoef je je gelukkig niet meer schuldig te voelen. Ze helpen je een ruzie namelijk oplossen alvorens hij begonnen is.

Een ruzie ontstaat meestal wanneer jij en je partner het oneens zijn over iets en niet meer met jullie volle aandacht naar elkaar luisteren waardoor het vaak nog erger wordt. Zo durf je tijdens een ruzie wel eens dingen te horen die eigenlijk niet slecht bedoeld waren maar door de verhitte context toch zo overkomen. Tip nummer één is dan ook om kalm te blijven tijdens een discussie en te luisteren naar de argumenten van de andere. Enkel zo zal je een ruzie als volwassenen kunnen oplossen. Wanneer je gestresseerd bent door de discussie zeg ook jij wel eens dingen die je eigenlijk niet meent. Beter voorkomen dan genezen, dus.

Tijdens een ruzie willen we dan ook vaak gelijk hebben, alsof een discussie een soort wedstrijd is waarbij er maar één winnaar kan zijn. Het is een natuurlijke reactie die plots in ons opkomt, maar een die veel schade aanricht. In plaats van het welles-nietesconflict kunnen jullie beter samen de zaken op een rijtje zetten of het probleem even laten rusten. Vaak is het inderdaad noodzakelijk om op je strepen te staan, maar meestal is ruzie vanwege kleine details de moeite niet waard om veel tijd en energie mee te verliezen.

Voel je een ruzie aankomen? Probeer dan je gevoelens uit te schakelen zodat je niet gekwetst wordt. Heel vaak raken de gemoederen zo bedaard dat partners tegen elkaar beginnen schreeuwen waardoor de impact veel groter is. Door je emoties even te rationaliseren, zal je al weer snel beseffen hoe belachelijk die discussie eigenlijk wel niet is. Ook het probleem erkennen en sorry zeggen, is vaak een goede oplossing. Zowel jij en je partner moeten regelmatig water bij de wijn doen. Excuses verzachten dan ook vaak het probleem waardoor jullie het sneller aan de kant kunnen schuiven.

© thinkstock
Ruzie kan je soms voorkomen, door juist je gevoel uit te schakelen. Zo kan men er niet op gepakt worden in een ruzie. Het probleem herkennen kan ook een voordeel zijn om niets uit te lokken dat niet nodig is. Kijk wel uit met excuses het kan verzachten, maar het kan ook manipulerend overkomen zodat de persoon of partner nog door kan gaan. En dan krijg je een vorm van dominerende ruzie. Dat heel hard overkomen kan.
Een ding mag je niet vergeten soms kan het ook goed zijn omdat even alles van het hart kan komen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wegwijs in borderline

© thinkstock.

Impulsiviteit, zwart-wit denken, snel wisselende emoties, een laag zelfbeeld. Voor wie kampt met een borderline persoonlijkheidsstoornis is het leven als een stormachtige zee. Gelukkig biedt aangepaste therapie nieuwe hoop.

Wat is borderline precies?
Dokter Caroline Vogels, psychiater: ‘Borderline is een persoonlijkheidsstoornis en heeft dus te maken met hoe je als persoon in elkaar zit. Je gedachten, gevoelens en gedragingen wijken af van wat we als ‘normaal’ beschouwen. Mensen met borderline hebben een impulscontrolestoornis, waardoor ze erg impulsief zijn en moeilijk maat kunnen houden. Ze kampen vaak met heel intense, snel wisselende stemmingen en hebben doorgaans weinig zelfvertrouwen en een erg negatief zelfbeeld. Ze denken vaak heel zwart-wit en hun mening over een persoon kan heel snel omslaan. Ook destructief gedrag is heel typisch voor de borderlineproblematiek. Dat kan zich tegen de omgeving richting (agressie) of tegen zichzelf (automutilatie). Zo’n tien procent van de mensen met borderline maakt uiteindelijk een eind aan zijn leven.’

Wat is de oorzaak?
Dokter Vogels: ‘Een borderlinestoornis ontstaat door een combinatie van biologische, erfelijke factoren én omgevingsfactoren. Er zijn dus mensen die meer ‘aanleg’ hebben om zo’n stoornis te ontwikkelen, maar ook sociale factoren – bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen in de kindertijd – spelen een rol.’

Hoe vaak komt het voor?
Dokter Vogels: ‘Naar schatting een tot twee procent van de bevolking kampt met een borderlinestoornis.’

Hoe wordt borderline behandeld?
Dokter Vogels: ‘Er bestaan geen medicijnen die borderline kunnen genezen, al kunnen bijvoorbeeld kalmeermiddelen of antidepressiva soms wel een hulpmiddel zijn. De enige therapie voor borderline bestaat erin te leren leven met de stoornis: door meer inzicht te krijgen in je persoonlijkheid kan je er beter mee leren omgaan. Met de Linehantherapie worden op dat vlak heel goede resultaten geboekt. De perspectieven voor mensen met borderline zijn – als ze een gepaste therapie krijgen – dan ook lang niet slecht. Al wil ik daar toch nog aan toevoegen dat het stigma dat aan de aandoening kleeft soms even zwaar op hen weegt als de aandoening zelf. In de media worden ze vaak voorgesteld als criminelen, gekke, gestoorde mensen, aandachtstrekkers en manipulerende lastpakken. Maar de borderlineproblematiek is zoveel diverser dan dat en elk individueel verhaal is anders. Mensen met borderline vertonen inderdaad vaak onaangepast gedrag, maar achter dat gedrag gaat een ernstig emotioneel lijden schuil.’

Linehantherapie werpt vruchten af
DGT-vaardigheidstrainer Marleen De Winne: ‘Dialectische Gedragstherapie (DGT) of Linehantherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van mensen met borderlinestoornis, die ontwikkeld werd door de Amerikaanse therapeute Marsha Linehan in de jaren 90 van de vorige eeuw. Sinds het begin van deze eeuw wordt deze therapievorm ook in België ingezet voor de behandeling van borderline (en intussen ook een aantal andere psychiatrische problemen) en met resultaat! Dat merken we niet alleen in de dagelijkse praktijk, de therapie is ook evidence based: de succesvolle werking werd bewezen in wetenschappelijk gecontroleerd klinisch onderzoek.’

‘In DGT is er een belangrijk evenwicht tussen acceptatie (ik hoef niet perfect te zijn opdat mensen om me zouden geven) en verandering: de therapie leert mensen dat ze door nieuwe manieren van denken, voelen, spreken, handelen … uit te proberen hun leven draaglijker kunnen maken. Het uiteindelijke doel van DGT is dat mensen met borderline zich bewust worden van de manier waarop ze denken, voelen en reageren en daar effectief op leren reageren. DGT leert hen met andere woorden hun gedrag, gedachten en emoties beter te ‘managen’.’

‘De training – die zowel in opname als ambulant gevolgd kan worden – bestaat uit vier basismodules: mindfulness, efficiënt omgaan met anderen en met mezelf, regulatie van emoties, en vaardigheden om crisis te verdragen. In onze training bieden wij ook nog twee extra modules aan: eentje specifiek gericht op eetstoornissen en tot slot ook ‘zelfcompassie’, waarin vooral gewerkt wordt aan het eigenbeeld.’

‘Zoals gezegd werpt de therapie voor mensen met borderline veel vruchten af, op voorwaarde dat ze ervoor kiezen en ervoor gaan. Wij kunnen hen alleen maar motiveren, begeleiden en de weg wijzen, maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Het is zeker geen makkelijke therapie – veranderen is nooit gemakkelijk – en een borderlinepersoonlijkheid volledig veranderen kan DGT nooit, maar ze kan mensen met borderline wel leren de scherpe kantjes eraf te halen en meer evenwicht en balans te vinden in hun leven. Hoewel het vaak een lange weg is, met veel vallen en opstaan, zijn ze achteraf vaak ontzettend blij dat ze de stap gezet hebben.’

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2146732/2014/12/09/Wegwijs-in-borderline.dhtml

Dit heb ik altijd een moeilijke materie gevonden om te doorgronden door te dringen bij de persoon. Ze kunnen van de ene moment in de ander veranderen en je soms zelfs heel hard op je gevoel nemen. Daarom dat men zegt dat het impulsen zijn die de stoornis teweeg brengen. En die heel diep en lang kunnen aanhouden. 
Je kan er veel over lezen, je kan er cursussen voor gaan doen maar dan nog is het soms heel moeilijk om er echt op in te spelen. En om een helpende hand te zijn. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Met dit woord krijg je alles van mensen gedaan

© Thinkstock.

De sleutel tot mensen te laten doen wat je vraagt, kan zo eenvoudig zijn als het woord ‘omdat’ te gebruiken. Zelfs al is de reden die erna volgt redelijk nietszeggend of onbenullig. Auteur Tim David besluit na psychologisch onderzoek dat veel ‘gewone’ woorden bijna magische krachten hebben.

Het nieuwe boek ‘Magic Words: The Science and Secrets Behind Seven Words That Motivate, Engage, and Influence’ gaat onder meer over de overtuigdende kracht van het word omdat. De auteur verwijst naar een studie uit de jaren 70 uitgevoerd door pscycholoog Ellen Langer aan de universiteit van Harvard. De resultaten leren je hoe je mensen kunt overtuigen om je voor te laten in een wachtrij. De pscyhologe voerde een test uit in een rij aan het kopieerapparaat.

Een proefpersoon probeerde voor te steken met de vriendelijke vraag: “Excuseer, ik heb maar vijf pagina’s. Mag ik het kopieerapparaat gebruiken?” 60 procent van de mensen lieten haar dan even voor.

Dan werd de vrouw specifieker: “Excuseer, mag ik even voor omdat ik gehaast ben?” Het aantal mensen dat hierop inging, steeg zo met 94 procent. Maar vooral het effect van de derde vraag is erg verrassend in dit onderzoek. “Excuseer, ik heb vijf pagina’s. Mag ik het kopieerapparaat gebruiken omdat ik enkele kopieën moet maken.” Evenveel mensen gingen in op dit verzoek, ook al gaf de vrouw de echte reden niet meer, maar het woord ‘omdat’ bleef wel.

Dit onderzoek is een klassieker in de psychologie. Het kreeg al wel wat kritiek, maar intussen zijn verschillende onderzoekers erin geslaagd de resultaten te reproduceren. Maar Tim David zegt wel dat dit enkel werkt bij snelle beslissingen. Hoe belangrijker je vraag, hoe overtuigender je verzoek moet zijn. Maar wanneer je verzoek klein is, zijn mensen zo snel tevreden dat ze niet meer luisteren nadat ze het woord ‘omdat’ hebben gehoord.

BRON: http://www.nina.be/nina/nl/10063/Body-mind/article/detail/2146547/2014/12/09/Met-dit-woord-krijg-je-alles-van-mensen-gedaan.dhtml

Sommige woorden daar kan je bijna niet nee opzeggen. En voor heel wat kan dit ook een doorslag geven, want men zou het anders willen, maar men volgt de persoon en op het moment zit gevoel en gedachte van de ontvanger niet op een lijn en laat zich zo meeslepen. Zelf kan dat al zijn met een vriendelijk woord te geven en gelijk er achter dat te zeggen dat nodig is. Heel wat mensen zijn erin getraind om zo hun slag thuis te halen. En je zal het zelf misschien al eens hebben meegemaakt, dat je nadien dacht shit dit had ik niet moeten doen of aannemen, maar het is te laat.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Zwangere vrouw snoert abortusbetogers briljant de mond

 

Voor deze abortiekliniek in Londen staan regelmatig demonstranten die betogen tegen de ingreep. Ze zullen volgende keer echter twee keer nadenken voor ze weer op die specifieke plaats gaan staan, nadat ze op briljante wijze de mond gesnoerd werden door deze zwangere voorbijgangster.

Journalist Sunny Hundal postte de video gisteren op YouTube. Op de beelden is te zien hoe een groep demonstranten gevraagd wordt om de vrouwen die de kliniek betreden niet meer te filmen. Ze weigeren zich echter te verplaatsen en beweren dat ze niemand op video vastleggen.

Na ongeveer anderhalve minuut mengt een zwangere voorbijgangster zich echter in de discussie. Op briljante wijze geeft ze de demonstranten, die met verstomming geslagen zijn, de wind van voor.

“Jullie hebben geen idee waarom deze vrouwen hier zijn. Er worden zovele mensen mishandeld en verkracht, en dat jullie hen een schuldgevoel geven, is gewoonweg verkeerd. Het is een persoonlijke keuze!”, houdt ze een welbespraakt betoog. “Ik werk voor een bedrijf dat iedere dag kwetsbare tieners helpt, en dat jullie hen een slecht gevoel bezorgen, is onaanvaardbaar!”

De demonstranten staan intussen met hun mond vol tanden, iets dat op sociale media voor veel leedvermaak zorgt. De vrouw en haar organisatie krijgen heel wat steun; de laatste uren werd al meer dan 7.000 pond gedoneerd.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/2141631/2014/12/04/Zwangere-vrouw-snoert-abortusbetogers-briljant-de-mond.dhtml

In bepaalde situaties kan ik begrip opbrengen als men voor abortus kiest. Zoals hier in de tekst aangegeven is. Verkrachting mishandeling met verkrachting. Maar als men het gaat doen om het het pleziertje een baby teweeg gebracht heeft daar kan ik niet inkomen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Boek helpt jonge kinderen met een ouder met psychische problemen

6668

Het boek Papa is paars is bedoeld voor kinderen die te maken hebben met ouders met psychische problemen. Het boek is ideaal voor in de praktijk, maar ook voor ouders die dit onderwerp bespreekbaar willen maken.

Als papa’s hoofd ziek is,
Noem ik papa paars.
Paarse papa doet vreemd.
Als paarse papa moet slapen, blijft hij wakker.
Als paarse papa moet eten, eet hij niet.
Als er niemand praat, hoort paarse papa toch stemmen. 

De papa van Jet en de mama van Job hebben psychische problemen. Soms zijn ze gewoon papa of mama, maar dikwijls zijn ze onvoorspelbaar en onbereikbaar. Jet en Job kunnen daarom niet bij hun papa en mama wonen.

De twee verhalen laten met de indringende tekeningen van de vijfjarige Jasmine zien wat het voor jonge kinderen betekent om te leven met een ouder met een psychisch probleem. Hulpverleners en ouders kunnen door dit boek voor te lezen en te bespreken het gedrag voor jonge kinderen verklaren. In het boek zijn tips en achtergrondinformatie opgenomen.

Reacties van professionals en ervaringsdeskundigen:
Prachtig boek met aanspreekbare kleuren voor kinderen. Heel fijn ook om in de praktijk te hebben en ermee te werken, een aanwinst. De verschillende tips om het boek te gebruiken zijn vooral ook voor ouders een handvat om thuis dit moeilijke onderwerp bespreekbaar te maken op een niveau dat past bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat de schrijfster en haar dochter dit boek uit eigen ervaring hebben ontwikkeld geeft het boek extra gevoel.
Kindercoach Maaike van den Busken

Het boek heeft mij diep geraakt. Ik ben zelf opgegroeid met een moeder met een bipolaire stoornis en zou willen dat dit boek er in mijn jeugd was geweest. Ik voelde mij altijd onbegrepen, maar in dit boek is een half woord genoeg.
Anoniem (44)

Als ik dit boek in mijn kinderjaren had mogen lezen had ik mijn eigen situatie misschien beter begrepen en kunnen verwerken. Ook had ik mij dan waarschijnlijk minder beschaamd, eenzaam en onbegrepen gevoeld.
Floris Broekhuizen (40), ervaringsdeskundige in de psychiatrie en verpleegkundige in opleiding.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2014/12/02/boek-helpt-jonge-kinderen-met-een-ouder-met-psychische-problemen

Het is zeker niet verkeerd om je kind erbij te betrekken als iemand van de ouders met psychische problemen te maken heeft of krijgt. Hoe je dit soms moet ondernemen is moeilijk en men kan dan raad vragen aan een psycholoog of ervaringsdeskundige. Maar soms er over lezen kan ook helpen om je kind ermee verder te helpen. Zodat het weet waarom iemand zo is of raar reageert op momenten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

DOODGESLAGEN HELDIN

Duitsland wil doodgeslagen heldin (23) eren met medaille

ZINLOOS GEWELD Met een verjaardagstaart aan haar ziekenhuisbed. Zo namen de ouders afscheid van hun geliefde dochter Tugce. De Duitse werd door een groepje brutale mannen hersendood geslagen op de parking van een McDonald’s in Duitsland. De moedige Tugce was tussenbeide gekomen toen de mannen twee meisjes in een filiaal van de hamburgerketen lastigvielen. Ze heeft haar heldhaftige optreden intussen met haar leven betaald. Meer dan honderdduizend Duitsers vragen in een petitie om de 23-jarige studente postuum de hoogste Duitse onderscheiding te geven, in de vorm van een medaille.

De Duitse politie roept getuigen van het incident op om zich te melden. De gruwelijke feiten vonden plaats op 15 november. “Iedereen zal Tugce missen en wij gaan vooral haar gulle en warme lach missen”, aldus haar vader in de Duitse krant Bild. Hij nam samen met zijn vrouw afscheid van zijn dochter op haar verjaardag, twee dagen nadat de jonge vrouw hersendood verklaard werd. “De eerste dag zonder haar is de eerste dag van een leven zonder toekomst.”

Boodschappen van hoop, verdriet en verslagenheid. © epa.
Onder het raam van de ziekenhuiskamer waar Tugce lag, werden meer dan 1.500 boodschappen van hoop en beterschap achtergelaten, samen met bloemen. Het waren vaak ook woorden van bewondering voor haar moedige optreden. Want moedig was ze zeker, de 23-jarige. Toen ze op 15 november zag hoe twee meisjes in een McDonald’s lastiggevallen werden door een groepje mannen, aarzelde ze niet. Ze stapte op de boosdoeners af en vroeg hen om de meisjes met rust te laten. Dat was niet naar de zin van het groepje en toen Tugce de parking opstapte van het restaurant werd ze door de mannen brutaal aangevallen en in elkaar geschopt. Ze raakte in een coma en zou nooit meer ontwaken.

Haar lichaam werd intussen overgebracht naar een forensisch instituut in Frankfurt voor een autopsie waar de precieze doodsoorzaak vastgesteld zal worden. De politie wil ook achterhalen waar de dodelijke slagen uitgedeeld werden, in het restaurant of op de parking. Intussen werd al een jongeman van achttien opgepakt op beschuldiging van het toebrengen van ernstige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Pas nu -zestien dagen na de feiten- hebben de twee meisjes die door Tugce gered werden zich gemeld bij de politie.

Tugce aarzelde niet toen twee meisjes door een bende lastiggevallen werden in een filiaal van McDonald’s. De 23-jarige Duitse bekocht haar moedige optreden met haar leven. © ap.
De Duitse president Joachim Gauck heeft in een brief aan de ouders zijn medeleven uitgedrukt. Hij stelt dat dat de jonge vrouw “alle dankbaarheid en respect'” verdient. “Op een moment dat anderen wegkijken, nam Tugce haar verantwoordelijkheid en handelde ze op een moedige manier”, luidt het in de brief. Al meer dan tienduizend uitingen van medeleven en sympathie werden op een website achtergelaten voor Tugce. McDonald’s liet in een mededeling het volgende weten: “De brutale aanval heeft ons allemaal geraakt, vooral het personeel van het restaurant in Offenbach, Kaserlei.”

De dokters van het ziekenhuis in Offenbach stellen dat de 23-jarige vandaag nog mensen helpt en een tweede leven geeft door haar orgaandonaties.

© epa.
© epa.
© epa.
© ap.
BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2137414/2014/12/01/Duitsland-wil-doodgeslagen-heldin-23-eren-met-medaille.dhtml
Beste lezers laten we mee even in stilte een kaars in ons gevoel branden voor dit meisje dat te hulp schoot en het met het leven moet bekopen. Waarom waarom het zinloos geweld en dan nog op een jonge vrouw met drie mannen. Als je hier aangekomen bent met lezen heb ik echt respect dat je even stil staat en als je kinderen hebt hen toch laat zien dat zoiets gebeurd. 
AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

survivor huiselijk geweld

de kracht zit in jou

Leneke's dagboek

over kruiden, lezen en andere leuke dingen

Mijn (kanker) gevecht

(Over)leven in dit leven na kanker

Thomas Pannenkoek

Een Simpele Ziel ondergaat zijn leven

Beaunino

GEWOON DOOR-ROEIEN

BiologischNatuurlijk

Biologisch eten, gezondheid, puur en eerlijk, vrij van gluten, zuivel en suikers

Beauty,Mind&Lifestyle

Deborah Hamar

Just me . . .

Nyx

Een blog over slaap

Lieve Mama

"Hallo. Staan mijn tepels gelijk?"

Call it Sonja

Schrijfster, brugwachter, moeder, huisvrouw, schilderes, kapitein binnenvaart, gescheiden en sinds 2010 een andere levensweg ingeslagen. (See links for english version)

droomblog

Just another WordPress.com site

Miss Spock

Story telling

Blogs Omgaan met kanker

Lichaams en huidverzorging bij kanker - www.huidverzorgingbijkanker.nl - @tips_bij_kanker

Land van Eden

Of hoe we anders kunnen leven en denken.

De wereld van Anna

Over een sluipmoordenaar is ons leven

Miekjes mijmeringen

mijn leven met ups en downs

Evie Bee

Welcome to my world....

Take This Now

Don't let yesterday use up too much of today

Trendy Goodies

Een site/blog waarin ik over ons leven, onze dieren, mijn creatieve ideetjes en mijn webwinkel Trendy Goodies schrijf.

Power Praat

Lekker in je vel

hansstellingsma

living life as it roll,s on by

Sattva Healing - Zielherkenner

bewustzijn, spiritualiteit, eigen kracht, persoonlijke ontwikkeling

Hollen of Stilstaan

Over ADHD en andere chaotische zaken

readmarga

Lees mij..

Sterre's blog

De webblog van Sterre Hunvie

Ont-wikkelen naar heel-zijn

Just another WordPress.com site

Chantal van Sundert's blog

Hoogsensitief, schilderend medium, reiki, healing art, ziekte van lyme

Tarot Cirkel

Blog over Tarotkaarten & Symboliek

Carolina von Holland

"Es gibt nichts, was es nicht gibt"

beperkthoudbaar

Over de hobbels en bobbels uit het leven met een meervoudig beperkt dochtertje. Maar ook over het jongleren met moederschap, carrière, zorg en persoonlijke ontwikkeling. Geen klaagzang, maar positieve benadering. Met een beetje humor en gezelligheid. En ruimte voor de leuke dingen van het leven..

Anneke schrijft

You can find beauty in everything

De zesde frequentie

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

melchenzondernaam

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Martin Jan Melinga

Een kritische blik op de maatschappij en de Geestelijke Gezondheidszorg in het bijzonder - Op persoonlijke titel. Oprichter van de Orange Monday Foundation :-)

persoonlijkheidstoornissen

en aanverwante psychische stoornissen

Gezondheidszorg in een kakofonie

een kladblog over meten om beter te begrijpen

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 120 andere volgers